AJPW All Japan Pro Wrestling (2013)

ALL JAPAN – 2013/01/02 – Tokyo, Korakuen Hall – “NEW YEAR SHINING SERIES 2013 NEW YEAR 2 DAYS” [B-Banquet # 323] 01. KENSO vs. SUSHI
02. Koji Kanemoto & Minoru Tanaka vs. Osamu Nishimura & Andy Wu
03. GAORA TV Title Skirmish: Seiya Sanada & Yasufumi Nakanoue vs. Tomoaki Honma & Kazushi Miyamoto
04. Triple Crown Contendership Skirmish: Suwama & Joe Doering vs. Akebono & Ryota Hama
05. Taiyo Kea Send-Off Match: Keiji Muto & Kaz Hayashi & Masanochu Fuchi vs. Minoru Suzuki & Taiyo Kea & MAZADA
06. AJPW World Tag Team Titles: Takao Omori & Manabu Soya vs. Masakatsu Funaki & Masayuki Kono
07. AJPW World Jr. Heavyweight Title & GHC Jr. Heavyweight Title: Shuji Kondo vs. Hiroshi Yamato
08. New Year Heavyweight Battle Royal (w/ Taiyo Kea, Yasufumi Nakanoue, Tomoaki Honma & Kazushi Miyamoto, Ryota Hama, Suwama
& Joe Doering, Masayuki Kono & Takao Omori & Manabu Soya, Keiji Muto, Osamu Nishimura, KENSO & Seiya Sanada)
1 Disc – 180 minutes – Source: iTV

ALL JAPAN – 2013/01/03 – Tokyo, Korakuen Hall – “NEW YEAR SHINING SERIES 2013 NEW YEAR 2 DAYS” [B-Banquet # 324] 01. Osamu Nishimura vs. Yasufumi Nakanoue
02. KENSO & MAZADA vs. SUSHI & Andy Wu
03. Masayuki Kono vs. Kazushi Miyamoto
04. Taiyo Kea Send-Off Match: Keiji Muto & Masakatsu Funaki & Taiyo Kea & Masanobu Fuchi & TAKA Michinoku vs. Suwama &
Takao Omori & Manabu Soya & Ryota Hama & Hiroshi Yamato
05. Triple Crown Contendership: Akebono vs. Joe Doering
06. All Asia Tag Team Titles: Koji Kanemoto & Minoru Tanaka vs. Kaz Hayashi & Shuji Kondo
07. GAORA TV Title: Seiya Sanada vs. Tomoaki Honma
08. New Year Jr. Heavyweight Battle Royal (w/ Hiroshi Yamato, Kaz Hayashi, Shuji Kondo, Andy Wu, Masanobu Fuchi, TAKA Michinoku,
MAZADA, SUSHI & Koji Kanemoto)
1 Disc – 180 minutes – Source: iTV

ALL JAPAN – 2013/01/13 – Osaka IMP Hall – “NEW YEAR SHINING SERIES 2013?
01. Tomoaki Honma & Kazushi Miyamoto vs. Masa Fuchi & Andy Wu
02. KENSO & Kaz Hayashi & Jimmy Yang vs. Shuji Kondo & MAZADA & SUSHI
03. New Year 5 Big Singles Match Series 1st: Seiya Sanada vs. Yasufumi Nakanoue
04. New Year 5 Big Singles Match Series 2nd: Koji Kanemoto vs. Hikaru Sato
05. New Year 5 Big Singles Match Series 3rd: Minoru Tanaka vs. Hiroshi Yamato
06. New Year 5 Big Singles Match Series 4th: Manabu Soya vs. Joe Doering
07. New Year 5 Big Singles Match Series 5th: Suwama vs. Takao Omori
08. Triple Crown Skirmish: Akebono & Ryota Hama vs. Masakatsu Funaki & Masayuki Kono
1 Disc – 120 minutes – Source: iTV

ALL JAPAN – 2013/01/26 – Ota Ward Gymnasium – “NEW YEAR SHINING SERIES 2013? [2 DISC-SET] 00. Ric Flair speech
01. Shuji Kondo & & MAZADA vs. SUSHI & Andy Wu
02. Masayuki Kono & Masa Fuchi vs. Tomoaki Honma & Kazushi Miyamoto
03. Three Way Match: KENSO vs. Kaz Hayashi vs. Jimmy Yang
04. BJW World Strong Heavyweight Title: Manabu Soya vs. Yoshihito Sasaki
05. All Asia Tag Team Titles: Koji Kanemoto & Minoru Tanaka vs. Hiroshi Yamato & Hikaru Sato
06. Special Six Man Tag Match: Masa Chono & Suwama & Joe Doering vs. Takao Omori & Ryota Hama & Yasufumi Nakanoue
07. Special Tag Match: Tatsumu Fujinami & Seiya Sanada vs. Keiji Muto & Reid Flair
08. Triple Crown: Masakatsu Funaki vs. Akebono
2 Discs – 210 minutes – Source: TV

ALL JAPAN – 2013/02/10 – Fukuoka, Hakata Star Lane – “EXCITE SERIES 2013?
01. Three Way Match: KENSO vs. MAZADA vs. Andy Wu
02. Masa Fuchi & Reid Flair vs. Tomoaki Honma & Kazushi Miyamoto
03. Suwama & Joe Doering & Shuji Kondo vs. Akebono & Ryota Hama & SUSHI
04. Masakatsu Funaki & Masayuki Kono vs. Seiya Sanada & Yasufumi Nakanoue
05. AJPW World Tag Team Title Skirmish – All Japan vs. Burning: Jun Akiyama & Yoshinobu Kanemaru & Kotaro Suzuki vs. Takao Omori
& Manabu Soya & Kaz Hayashi
06. All Asia Tag Team Titles: Hiroshi Yamato & Hikaru Sato vs. Koji Kanemoto & Minoru Tanaka
1 Disc – 120 minutes – Source: TV

ALL JAPAN – 2013/02/23 – Tokyo, Korakuen Hall – “EXCITE SERIES 2013?
01. Masa Fuchi & Andy Wu vs. Tomoaki Honma & Kazushi Miyamoto
02. KENSO & Reid Flair vs. Yutaka Yoshie & SUSHI
03. GAORA TV Title Skirmish: Masayuki Kono & Minoru Tanaka vs. Seiya Sanada & Yasufumi Nakanoue
04. Triple Crown Skirmish Elimination Match: Suwama & Joe Doering & Hikaru Sato & MAZADA vs. Masakatsu Funaki & Akebono &
Ryota Hama & Koji Kanemoto
05. All Japan vs. Burning 5 Big Singles Match Series: Hiroshi Yamato vs. Atsushi Aoki
06. All Japan vs. Burning 5 Big Singles Match Series: Kaz Hayashi vs. Kotaro Suzuki
07. All Japan vs. Burning 5 Big Singles Match Series: Manabu Soya vs. Go Shiozaki
08. All Japan vs. Burning 5 Big Singles Match Series: Takao Omori vs. Jun Akiyama
09. All Japan vs. Burning 5 Big Singles Match Series – AJPW World Jr. Heavyweight Title: Shuji Kondo vs. Yoshinobu Kanemaru
1 Disc – 180 minutes – Source: iTV

ALL JAPAN – 2013/03/10 – Tokyo, Korakuen Hall – “HOLD OUT TOUR 2013? [2 DISC-SET] 01. SUSHI & Andy Wu vs. Shuji Kondo & Hiroshi Yamato
02. Osamu Nishimura & KENSO & Reid Flair vs. Ryota Hama & Masanobu Fuchi & Yasufumi Nakanoue
03. All Asia Tag Team Title Skirmish – All Japan vs. Burning: Koji Kanemoto vs. Atsushi Aoki
04. All Asia Tag Team Title Skirmish – All Japan vs. Burning: Kotaro Suzuki vs. Minoru Tanaka
05. GAORA TV Title: Seiya Sanada vs. Masayuki Kono
06. AJPW World Tag Team Title & AJPW World Jr. Heavyweight Title Skirmish – All Japan vs. Burning: Takao Omori & Manabu Soya &
Kaz Hayashi vs. Jun Akiyama & Go Shiozaki & Yoshinobu Kanemaru
07. Triple Crown Skirmish, No Pinfall Rule: Masakatsu Funaki & Akebono vs. Suwama & Joe Doering
2 Discs – 180 minutes – Source: TV (1:1)

ALL JAPAN – 2013/03/17 – Tokyo, Ryogoku Kokugikan – “PRO-WRESTLING LOVE IN RYOGOKU BASIC & DYNAMIC” [2
DISC-SET] 01. SUSHI & Andy Wu vs. Hiroshi Yamato & Hikaru Sato
02. Osamu Nishimura & Masa Fuchi vs. KENSO & Reid Flair
03. All Asia Tag Team Titles: Koji Kanemoto & Minoru Tanaka vs. Kotaro Suzuki & Atsushi Aoki
04. AJPW World Jr. Heavyweight Title: Yoshinobu Kanemaru vs. Kaz Hayashi
05. Masa Chono & Joe Doering & Shuji Kondo vs. Akebono & Ryota Hama & Yasufumi Nakanoue
06. Special Tag Match: Keiji Muto & Don Frye vs. Yoshihiro Takayama & Masayuki Kono
07. Special Singles Match: KAI vs. Seiya Sanada
08. AJPW World Tag Team Titles: Takao Omori & Manabu Soya vs. Jun Akiyama & Go Shiozaki
09. Triple Crown: Masakatsu Funaki vs. Suwama
2 Discs – 210 minutes – Source: iTV

ALL JAPAN – 2013/04/07 – Kuki City Gym – “JR. HYPER LEAGUE 2013?
01. Jr. Hyper League: SUSHI & Andy Wu vs. Yoshinobu Kanemaru & Masa Fuchi
02. Jr. Hyper League: Kotaro Suzuki & Atsushi Aoki vs. Kaz Hayashi & Shuji Kondo
03. Jr. Hyper League: Hiroshi Yamato & Hikaru Sato vs. Koji Kanemoto & Minoru Tanaka
04. Yutaka Yoshie vs. Yasufumi Nakanoue
05. Turn to Champion Carinval: KENSO & Ryota Hama & Seiya Sanada vs. Masakatsu Funaki & Masayuki Kono & KAI
06. Turn to Champion Carinval: Jun Akiyama & Go Shiozaki vs. Suwama & Takao Omori
07. Jr. Hyper League – Final: Kotaro Suzuki & Atsushi Aoki vs. Hiroshi Yamato & Hikaru Sato
1 Disc – 120 minutes – Source: TV (1:1)

ALL JAPAN – 2013/04/18 – Tokyo, Korakuen Hall – “CHAMPION CARNIVAL 2013? [Day # 1] 01. Masayuki Kono vs. Hiroshi Yamato
02. AJPW World Jr. Heavyweight Title & All Asia Tag Team Title Skirmish – All Japan vs. Burning: Yoshinobu Kanemaru & Kotaro Suzuki &
Atsushi Aoki vs. Koji Kanemoto & Minoru Tanaka & SUSHI
03. Joe Doering & Kaz Hayashi & Shuji Kondo vs. Akebono & Ryota Hama & Yasufumi Nakanoue
04. Champion Carnival – Block B: Jun Akiyama vs. KENSO
05. Champion Carnival – Block A: Seiya Sanada vs. Takao Omori
06. Champion Carnival – Block B: Masakatsu Funaki vs. KAI
07. Champion Carnival – Block A: Suwama vs. Go Shiozaki
1 Disc – 165 minutes – Source: iTV

ALL JAPAN – 2013/04/20 – Tatebayashi Citizen Gym – “CHAMPION CARNIVAL 2013? [Day # 2] 01. Kaz Hayashi & Shuji Kondo vs. Hiroshi Yamato & Yasufumi Nakanoue
02. Champion Carnival – Block A: Takao Omori vs. Ryota Hama
03. Champion Carnival – Block B: KAI vs. Akebono
04. All Asia Tag Team Title Skirmish – All Japan vs. Burning: Go Shiozaki & Kotaro Suzuki & Atsushi Aoki vs. KENSO & Koji Kanemoto &
Minoru Tanaka
05. AJPW World Jr. Heavyweight Title Skirmish – All Japan vs. Burning: Jun Akiyama & Yoshinobu Kanemaru vs. Seiya Sanada & SUSHI
06. Champion Carnival – Block B: Joe Doering vs. Masakatsu Funaki
07. Champion Carnival – Block A: Masayuki Kono vs. Suwama
1 Disc – 135 minutes – Source: iTV

ALL JAPAN – 2013/04/21 – Sargo City Public Welfare Hall – “CHAMPION CARNIVAL 2013? [Day # 3] 01. Shuji Kondo vs. Yasufumi Nakanoue
02. AJPW World Jr. Heavyweight Title & All Asia Tag Team Title Skirmish – All Japan vs. Burning: Koji Kanemoto & Minoru Tanaka &
SUSHI vs. Yoshinobu Kanemaru & Kotaro Suzuki & Atsushi Aoki
03. Champion Carnival – Block A: Seiya Sanada vs. Ryota Hama
04. Suwama & Joe Doering & Kaz Hayashi vs. Takao Omori & KENSO & Hiroshi Yamato
05. Champion Carnival – Block A: Go Shiozaki vs. Masayuki Kono
06. Champion Carnival – Block B: Akebono vs. Masakatsu Funaki
07. Champion Carnival – Block B: Jun Akiyama vs. KAI
1 Disc – 135 minutes – Source: iTV

ALL JAPAN – 2013/04/24 – Kayano Citizen Pavillon Multi-Hall – “CHAMPION CARNIVAL 2013? [Day # 4] 01. Kaz Hayashi & Shuji Kondo vs. Hiroshi Yamato & Yasufumi Nakanoue
02. Champion Carnival – Block A: Masayuki Kono vs. Takao Omori
03. Champion Carnival – Block B: Masakatsu Funaki vs. KENSO
04. All Asia Tag Team Title Skirmish – All Japan vs. Burning: KAI & Koji Kanemoto & Minoru Tanaka vs. Go Shiozaki & Kotaro Suzuki &
Atsushi Aoki
05. AJPW World Jr. Heavyweight Title Skirmish – All Japan vs. Burning: Jun Akiyama & Yoshinobu Kanemaru vs. Seiya Sanada & SUSHI
06. Champion Carnival – Block B: Joe Doering vs. Akebono
07. Champion Carnival – Block A: Suwama vs. Ryota Hama
1 Disc – 135 minutes – Source: iTV

ALL JAPAN – 2013/04/25 – Nagoya International Conference Hall – “CHAMPION CARNIVAL 2013? [Day # 5] 01. All Japan vs. Burning: Hiroshi Yamato vs. Yoshinobu Kanemaru
02. Ryota Hama & KAI & Kaz Hayashi & Shuji Kondo vs. Masakatsu Funaki & Masayuki Kono & SUSHI & Yasufumi Nakanoue
03. Champion Carnival – Block B: KENSO vs. Joe Doering
04. Champion Carnival – Block A: Go Shiozaki vs. Takao Omori
05. Champion Carnival – Block A: Suwama vs. Seiya Sanada
06. Champion Carnival – Block B: Akebono vs. Jun Akiyama
07. All Asia Tag Team Title: Koji Kanemoto & Minoru Tanaka vs. Kotaro Suzuki & Atsushi Aoki
1 Disc – 165 minutes – Source: iTV

ALL JAPAN – 2013/04/26 – Matsushita IMP Hall – “CHAMPION CARNIVAL 2013? [Day # 6] 01. AJPW vs. Burning: Kotaro Suzuki & Atsushi Aoki vs. Koji Kanemoto & Yasufumi Nakanoue
02. Akebono & Hiroshi Yamato vs. Takao Omori & HUB
03. Champion Carnival – Block A: Ryota Hama vs. Masayuki Kono
04. Champion Carnival – Block B: KAI vs. KENSO
05. Masakatsu Funaki & Minoru Tanaka & Takaku Fuke vs. Suwama & Kaz Hayashi & Shuji Kondo
06. Champion Carnival – Block A: Seiya Sanada vs. Go Shiozaki
07. Champion Carnival – Block B: Jun Akiyama vs. Joe Doring
08. AJPW World Jr. Heavyweight Title: Yoshinobu Kanemaru vs. SUSHI
1 Disc – 165 minutes – Source: iTV

ALL JAPAN – 2013/04/27 – Matsushita IMP Hall – “CHAMPION CARNIVAL 2013? [Day # 7] 01. Kaz Hayashi & Shuji Kondo & Hiroshi Yamato vs. HUB & SUSHI & Yasufumi Nakanoue
02. All Japan vs. Burning: Yoshinobu Kanemaru & Kotaro Suzuki & Atsushi Aoki vs. Koji Kanemoto & Minoru Tanaka & Takaku Fuke
03. Champion Carnival – Block B: KENSO vs. Akebono
04. Champion Carnival – Block A: Seiya Sanada vs. Masayuki Kono
05. Champion Carnival – Block B: KAI vs. Joe Doering
06. Champion Carnival – Block A: Go Shiozaki vs. Ryota Hama
07. Champion Carnival – Block A: Takao Omori vs. Suwama
08. Champion Carnival – Block B: Jun Akiyama vs. Masakatsu Funaki
1 Disc – 150 minutes – Source: iTV

ALL JAPAN – 2013/04/29 – Tokyo, Korakuen Hall – “CHAMPION CARNIVAL 2013? [2 DISC-SET] 01. Kaz Hayashi & Shuji Kondo vs. SUSHI & Yasufumi Nakanoue
02. Champion Carnival – Semi Final: KAI vs. Go Shiozaki
03. Champion Carnival – Semi Final: Jun Akiyama vs. Seiya Sanada
04. Takao Omori & KENSO & Yutaka Yoshie vs. Akebono & Ryota Hama & Masanobu Fuchi
05. All Japan vs. Burning: Koji Kanemoto & Minoru Tanaka & Hiroshi Yamato vs. Yoshinobu Kanemaru & Kotaro Suzuki & Atsushi Aoki
06. Suwama & Joe Doering vs. Masakatsu Funaki & Masayuki Kono
07. Champion Carnival – Final: Jun Akiyama vs. KAI
2 Discs – 180 minutes – Source: TV (1:1)

ALL JAPAN – “CHAMPION CARNIVAL 2013 SPECIAL” [3 DISC-SET] 2013/04/18 – Tokyo, Korakuen Hall
* Clips of Champion Carnival – Block A: Jun Akiyama vs. KENSO … Masakatsu Funaki vs. KAI
* Clips of Champion Carnival – Block B: Seiya Sanada vs. Takao Omori … Suwama vs. Go Shiozaki
2013/04/20 – Tatebayashi Citizen Gym
01. Champion Carnival – Block A: Takao Omori vs. Ryota Hama (Highlights)
02. Champion Carnival – Block B: KAI vs. Akebono (Highlights)
03. Champion Carnival – Block B: Joe Doering vs. Masakatsu Funaki (Highlights)
04. Champion Carnival – Block A: Masayuki Kono vs. Suwama
2013/04/21 – Sargo City Public Welfare Hall
05. Champion Carnival – Block A: Seiya Sanada vs. Ryota Hama (Highlights)
06. Champion Carnival – Block A: Go Shiozaki vs. Masayuki Kono
07. Champion Carnival – Block B: Akebono vs. Masakatsu Funaki (Highlights)
08. Champion Carnival – Block B: Jun Akiyama vs. KAI
2013/04/24 – Kayano Citizen Pavillon Multi-Hall
09. Champion Carnival – Block A: Masayuki Kono vs. Takao Omori
10. Champion Carnival – Block B: Masakatsu Funaki vs. KENSO (Highlights)
11. Champion Carnival – Block B: Joe Doering vs. Akebono
12. Champion Carnival – Block A: Suwama vs. Ryota Hama (Highlights)
2013/04/25 – Nagoya International Conference Hall
13. Champion Carnival – Block B: KENSO vs. Joe Doering (Highlights)
14. Champion Carnival – Block A: Go Shiozaki vs. Takao Omori (Highlights)
15. Champion Carnival – Block A: Suwama vs. Seiya Sanada
16. Champion Carnival – Block B: Akebono vs. Jun Akiyama
2013/04/26 – Matsushita IMP Hall
17. Champion Carnival – Block A: Ryota Hama vs. Masayuki Kono (Highlights)
18. Champion Carnival – Block B: KAI vs. KENSO (Highlights)
19. Champion Carnival – Block A: Seiya Sanada vs. Go Shiozaki
20. Champion Carnival – Block B: Jun Akiyama vs. Joe Doring (Highlights)
2013/04/27 – Matsushita IMP Hall
21. Champion Carnival – Block B: KENSO vs. Akebono (Highlights)
22. Champion Carnival – Block A: Seiya Sanada vs. Masayuki Kono (Highlights)
23. Champion Carnival – Block B: KAI vs. Joe Doering
24. Champion Carnival – Block A: Go Shiozaki vs. Ryota Hama (Highlights)
25. Champion Carnival – Block A: Takao Omori vs. Suwama (Highlights)
26. Champion Carnival – Block B: Jun Akiyama vs. Masakatsu Funaki
2013/04/29 – Tokyo, Korakuen Hall
* Clips of Champion Carnival – Semi Finals: KAI vs. Go Shiozaki … Jun Akiyama vs. Seiya Sanada
* Clips of Champion Carnival – Final: Jun Akiyama vs. KAI
3 Discs – 270 minutes – Source: TV (1:1)

ALL JAPAN – 2013/05/18 – Tokyo, Korakuen Hall – “RISE UP TOUR 2013?
01. Takao Omori vs. Masa Fuchi
02. MAZADA & Bambi Killer & Dragan Okic va. Akebono & Ryota Hama & SUSHI
03. Masakatsu Funaki & Masayuki Kono & Takaku Fuke vs. Kaz Hayashi & Shuji Kondo & Yasufumi Nakanoue
04. Champion Carnival AFTER THAT: KAI vs. Seiya Sanada
05. AJPW World Tag Team Title Skirmish Champion Carnival AFTER THAT: Go Shiozaki vs. Joe Doering
06. Triple Crown & AJPW World Jr. Heavyweight Title Skirmish: Suwama & Hiroshi Yamato vs. Jun Akiyama & Yoshinobu Kanemaru
07. All Asia Tag Team Titles: Kotaro Suzuki & Atsushi Aoki vs. Koji Kanemoto & Minoru Tanaka
1 Disc – 180 minutes – Source: iTV

ALL JAPAN – 2013/06/02 – Tokyo, Korakuen Hall – “RISE UP TOUR 2013?
01. Takao Omori vs. SUSHI
02. Koji Kanemoto & Minoru Tanaka vs. HUB & Menso~re Oyaji
03. Masakatsu Funaki & Akebono & Ryota Hama vs. Bambi Killer & MAZADA & Dragan Okic
04. Kaz Hayashi & Shuji Kondo & Yasufumi Nakanoue vs. Kotaro Suzuki & Atsushi Aoki & Masa Fuchi
05. Champion Carnival AFTER THAT: Masayuki Kono vs. KAI
06. AJPW World Jr. Heavyweight Title: Yoshinobu Kanemaru vs. Hiroshi Yamato
07. AJPW World Tag Team Titles: Jun Akiyama & Go Shiozaki vs. Suwama & Joe Doering
1 Disc – 180 minutes – Source: iTV

ALL JAPAN – 2013/06/16 – New Sunpia Takasaki – “CROSS OVER 2013? [2 DISC-SET] 01. Yutaka Yoshie vs. Masa Fuchi
02. SUSHI vs. MAZADA
03. Takao Omori & Hiroshi Yamato vs. Masayuki Kono & Koji Kanemoto
04. Kohei Sato & KAMIKAZE vs. Joe Doering & Yasufumi Nakanoue
05. AJPW World Jr. Heavyweight Title Skirmish – Stack of Arms vs. Burning: Masakatsu Funaki & Minoru Tanaka vs. Go Shiozaki &
Yoshinobu Kanemaru
06. Special Singles Match: Akebono vs. Ryota Hama
07. Triple Crown & All Asia Tag Team Title Skirmish – Last Revolution vs. Burning: Suwama & Kaz Hayashi & Shuji Kondo vs. Jun Akiyama
& Kotaro Suzuki & Atsushi Aoki
2 Discs – 180 minutes – Source: TV (1:1)

ALL JAPAN – 2013/06/23 – Sapporo Teisen Hall – “CROSS OVER 2013?
01. Hiroshi Yamato vs. MAZADA
02. Koji Kanemoto vs. SUSHI
03. Yoshinobu Kanemaru & Kotaro Suzuki & Atsushi Aoki vs. Takao Omori & Tomoya & Agu
04. Stack of Arms vs. Last Revolution: Masakatsu Funaki & Masayuki Kono & Minoru Tanaka vs. Joe Doering & Kaz Hayashi & Yasufumi
Nakanoue
05. Battle of Last Revolution: Suwama vs. Shuji Kondo
06. AJPW World Tag Team Titles: Jun Akiyama & Go Shiozaki vs. Akebono & Ryota Hama
1 Disc – 165 minutes – Source: iTV

ALL JAPAN – 2013/06/30 – Tokyo, Ryogoku Kokugikan – “PRO-WRESTLING LOVE IN RYOGOKU ~AN ABIDING BELIEF~” [2
DISC-SET] 01. Three Way Match: Hikaru Sato vs. Hiroshi Yamato vs. Kazushi Miyamoto
02. Masa Fuchi & SUSHI vs. Tamon Honda & MAZADA
03. Akebono & Ryota Hama & Osamu Nishimura vs. Masakatsu Funaki & Masayuki Kono & Koji Kanemoto
04. Takao Omori & Taiyo Kea vs. Joe Doering & Yasufumi Nakanoue
05. KENSO Return Match: Go Shiozaki vs. KENSO
06. All Asia Tag Team Titles: Kotaro Suzuki & Atsushi Aoki vs. Kaz Hayashi & Shuji Kondo
07. AJPW World Jr. Heavyweight Title: Yoshinobu Kanemaru vs. Minoru Tanaka
08. Triple Crown: Suwama vs. Jun Akiyama
2 Discs – 210 minutes – Source: TV (1:1)

ALL JAPAN – 2013/07/14 – Tokyo, Korakuen Hall – “SUMMER ACTION SERIES 2013?
01. Yoshinobu Kanemaru vs. SUSHI
02. Kotaro Suzuki & Atushi Aoki vs. Hikaru Sato & MAZADA
03. Jun Akiyama vs. KENSO
04. Taiyo Kea & Joe Doering vs. Takao Omori & Masao Inoue
05. 2/3 Falls Match: Go Shiozaki vs. Suwama
1 Disc – 195 minutes – Source: iTV

ALL JAPAN – 2013/07/21 – Osaka BODYMAKER COLOSSEUM # 2 – “SUMMER ACTION SERIES 2013?
01. Yoshinobu Kanemaru vs. MAZADA
02. Kazuchi Miyamoto vs. Masao Inoue
03. Joe Doering vs. KENSO
04. Takao Omori & Hikaru Sato vs. Jun Akiyama & Atsushi Aoki
05. Suwama & SUSHI vs. Go Shiozaki & Kotaro Suzuki
1 Disc – 120 minutes – Source: TV (1:1)

ALL JAPAN – 2013/07/28 – Tokyo, Korakuen Hall – “SUMMER ACTION SERIES 2013? [2 DISC-SET] 01. Atsushi Aoki vs. MAZADA
02. Masao Inoue & SUSHI vs. Osamu Nishimura & Masa Fuchi
03. KENSO & Hikaru Sato vs. Yoshinobu Kanemaru & Kotaro Suzuki
04. Akebono vs. Joe Doering
05. 2/3 Falls Match: Suwama & Takao Omori vs. Jun Akiyama & Go Shiozaki
2 Disc – 180 minutes – Source: TV (1:1)

ALL JAPAN – 2013/08/11 – Tokyo, Korakuen Hall – “SUMMER IMPACT 2013 ~THE BEGINNING OF EVOLUTION~” [2 DISC-
SET] 01. Masao Inoue vs. Kazushi Miyamoto
02. Kotaro Suzuki & Atsushi Aoki vs. Osamu Nishimura & Masa Fuchi
03. Drago & Argenis vs. KENSO & SUSHI
04. AJPW World Tag Team Titles & AJPW World Jr. Heavyweight Title Skirmish: Jun Akiyama & Yoshinobu Kanemaru vs. Takao Omori &
Hikaru Sato
05. Triple Crown Skirmish: Suwama & Joe Doering vs. Akebono & Go Shiozaki
2 Discs – 150 minutes – Source: TV (1:1)

ALL JAPAN – 2013/08/25 – Tokyo, Ota Ward Gym – “SUMMER IMPACT 2013 ~THE BEGINNING OF EVOLUTION~”
01. Exhibition Match: Joe Doering & Masa Chono vs. KENSO & Nobuo Shiraishi
02. Osamu Nishimura vs. Kazushi Miyamoto
03. Masa Fuchi & SUSHI vs. Tamon Honda & Masao Inoue
04. Jun Akiyama vs. Takao Omori
05. All Asia Tag Team Titles: Kotaro Suzuki & Atsushi Aoki vs. Argenis & Drago
06. AJPW World Jr. Heavyweight Title: Yoshinobu Kanemaru vs. Hikaru Sato
07. Triple Crown: Suwama vs. Go Shiozaki
1 Disc – 180 minutes – Source: iTV

ALL JAPAN – 2013/09/11 – Tokyo, Korakuen Hall – “ROYAL ROAD TOURNAMENT 2013 ~ OPEN CHAMPIONSHIP”
01. KENSO & Hikaru Sato vs. Osamu Nishimura & Masao Inoue
02. D-Lo Brown & Bambi Killer vs. Yoshinobu Kanemaru & Atsushi Aoki
03. Suwama & Kazushi Miyamoto vs. Takao Omori & Kento Miyahara
04. Royal Road Tournament ~ Open Championship – Round 1: Low Ki vs. Dark Cuervo
05. Royal Road Tournament ~ Open Championship – Round 1: Joe Doering vs. SUSHI
06. Royal Road Tournament ~ Open Championship – Round 1: Go Shiozaki vs. Kotaro Suzuki
07. Royal Road Tournament ~ Open Championship – Round 1: Akebono vs. Jun Akiyama
1 Disc – 120 minutes – Source: iTV

ALL JAPAN – 2013/09/23 – Nagoya International Conference Hall – “ROYAL ROAD TOURNAMENT 2013 ~ OPEN
CHAMPIONSHIP” [2 DISC-SET] 01. Masao Inoue vs. Masa Fuchi
02. D-Lo Brown & Bambi Killer vs. KENSO & Hikaru Sato
03. Yoshinobu Kanemaru & Kotaro Suzuki vs. Ultimo Dragon & Dark Cuervo
04. Shigehiro Irie & Keisuke Ishii vs. Kazushi Miyamoto & Atsushi Aoki
05. Jun Akiyama vs. Kento Miyahara
06. Suwama & Joe Doering vs. Takao Omori & SUSHI
07. Royal Road Tournament ~ Open Championship – Final: Akebono vs. Go Shiozaki
2 Discs – 165 minutes – Source: TV (1:1)

ALL JAPAN – 2013/10/12 – Tokyo, Korakuen Hall – “ANNIVERSARY TOUR 2013?
01. Osamu Nishimura vs. Masa Fuchi
02. Hikaru Sato vs. Masao Inoue
03. Kotaro Suzuki & Atsushi Aoki vs. Kazushi Miyamoto & Mr. 450
04. D-Lo Brown & Bambi Killer vs. Takao Omori & KENSO
05. Go Shiozaki vs. Kento Miyahara
06. Suwama & Joe Doering & SUSHI vs. Jun Akiyama & Akebono & Yoshinobu Kanemaru
1 Disc – 150 minutes – Source: iTV

ALL JAPAN – 2013/10/27 – Tokyo, Ryogoku Kokugikan – “ANNIVERSARY TOUR 2013? [iPPV – 2 DISC-SET] 01. KENSO vs. Mr. 450
02. Hikaru Sato & Masao Inoue vs. Kazushi Miyamoto & Nobutaka Araya
03. Dory Funk Jr. & Terry Funk vs. Osamu Nishimura & Masa Fuchi
04. Joe Doering & James Raideen vs. D-Lo Brown & Bambi Killer
05. All Asia Tag Team Titles: Kotaro Suzuki & Atsushi Aoki vs. Shigehiro Irie & Keisuke Ishii
06. AJPW World Jr. Heavyweight Title: Yoshinobu Kanemaru vs. SUSHI
07. Jun Akiyama & Takao Omori vs. Go Shiozaki & Kento Miyahara
08. Triple Crown: Suwama vs. Akebono
2 Discs – 240 minutes – Source: iPPV

ALL JAPAN – 2013/11/21 – Tokyo, Korakuen Hall – “ROYAL ROAD RENAISSANCE 2013?
01. Osamu Nishimura & Ryuji Hijikata vs. Kazushi Miyamoto & Kotaro Nasu
02. GAORA TV Title Tournament – Semi Final: SUSHI vs. Hikaru Sato
03. GAORA TV Title Tournament – Semi Final: Keisuke Ishii vs. Masao Inoue
04. Masa Fuchi & Atsushi Aoki vs. Shigehiro Irie & Takao Soma
05. AJPW World Jr. Heavyweight Title Skirmish: Kento Miyahara & Kotaro Suzuki vs. Jun Akiyama & Yoshinobu Kanemaru
06. D-Lo Brown & Bambi Killer vs. Go Shiozaki & KENSO
07. Triple Crown Skirmish: Suwama & Joe Doering vs. Akebono & Takao Omori
1 Disc – 165 minutes – Source: iTV

ALL JAPAN – 2013/11/24 – Nagano Big Hat – “ROYAL ROAD RENAISSANCE 2013?
01. Bambi Killer vs. Masao Inoue
02. GAORA TV Title Tournament – Final: SUSHI vs. Keisuke Ishii
03. Jun Akiyama & Takao Omori vs. Suwama & Hikaru Sato
04. AJPW World Jr. Heavyweight Title: Yoshinobu Kanemaru vs. Kotaro Suzuki
05. Special Six Man Tag Match: Masahiro Chono & KENSO & D-Lo Brown vs. Go Shiozaki & Kento Miyahara & Atsushi Aoki
06. Triple Crown: Akebono vs. Joe Doering
1 Disc – 165 minutes – Source: iTV

ALL JAPAN – 2013/11/30 – Osaka BODYMAKER COLOSSEUM # 2 – “REAL WORLD TAG LEAGUE 2013?
01. SUSHI & Hikaru Sato & Gurukun Mask vs. Shigehiro Irie & Keisuke Ishii & Takao Soma
02. Takaku Fuke & Hiroaki Moriya vs. Shoichi Uchida & Yoshiya Kawamura
03. Osamu Nishimura & Ultimo Dragon vs. Masa Fuchi & Masao Inoue
04. Real World Tag League: KENSO & D-Lo Brown vs. Kotaro Suzuki & Atsushi Aoki
05. Real World Tag League: Akebono & Yoshinobu Kanemaru vs. Dark Ozz & Dark Cuervo
06. Real World Tag League: Jun Akiyama & Takao Omori vs. Go Shiozaki & Kento Miyahara
07. Real World Tag League: Suwama & Joe Doering vs. James Raideen & Maybach Beta
1 Disc – 165 minutes – Source: iTV

ALL JAPAN – 2013/12/02 – Tokyo, Korakuen Hall – “REAL WORLD TAG LEAGUE 2013?
01. Shigehiro Irie & Keisuke Ishii & Takao Soma vs. Osamu Nishimura & Masa Fuchi & Masao Inoue
02. Yutaka Yoshie vs. Hikaru Sato
03. Ultimo Dragon vs. SUSHI
04. Real World Tag League: Dark Ozz & Dark Cuervo vs. KENSO & D-Lo Brown
05. Real World Tag League: Kotaro Suzuki & Atsushi Aoki vs. Jun Akiyama & Takao Omori
06. Real World Tag League: Akebono & Yoshinobu Kanemaru vs. James Raideen & Maybach Beta
07. Real World Tag League: Suwama & Joe Doering vs. Go Shiozaki & Kento Miyahara
1 Disc – 120 minutes – Source: TV (1:1)

ALL JAPAN – 2013/12/08 – Osaka BODYMAKER COLOSSEUM # 2 – “REAL WORLD TAG LEAGUE 2013?
01. Kotaro Suzuki & Atsushi Aoki vs. Keisuke Ishii & Takao Soma
02. James Raideen & Maybach Beta vs. Hikaru Sato & Masao Inoue
03. Takao Omori & Shigehiro Irie vs. KENSO & D-Lo Brown
04. Ultimo Dragon & Dark Ozz & Dark Cuervo vs. Jun Akiyama & Yoshinobu Kanemaru & SUSHI
05. Akebono vs. Yutaka Yoshie
06. Real World Tag League – Final: Suwama & Joe Doering vs. Go Shiozaki & Kento Miyahara
1 Disc – 135 minutes – Source: iTV

ALL JAPAN – 2013/12/15 – Tokyo, Korakuen Hall – “FAN APPRECIATION DAY” [2 DISC-SET] 01. Three Way Match: Masao Inoue vs. Masa Fuchi vs. Hikaru Sato
02. Xceed vs. Statesmans: Kotaro Suzuki & Atsushi Aoki vs. Osamu Nishimura & Ryuji Hijikata
03. Pre-Christmas Special: Mr. Christmas (Jun Akiyama) vs. SUSHI
04. Xceed vs. DK: Kento Miyahara vs. KENSO
05. AJPW World Jr. Heavyweight Title: Yoshinobu Kanemaru vs. Ultimo Dragon
06. Suwama & Takao Omori vs. Akebono & Go Shiozaki
2 Discs – 165 minutes – Source: TV (1:1)


To Top