BJW Big Japan Pro Wrestling (2014)

BIG JAPAN – 2014/01/02 – Tokyo, Korakuen Hall
01. Yuichi Taniguchi vs. Takayuki Ueki
02. Heisei Yakuza Duo vs. CZW: Jake Crist & Dave Crist vs. Kankuro Hoshino & Masato Inaba
03. Madoka & Tsutomu Oosugi & Hercules Senga vs. Brahman Shu & Brahman Kei & Shinobu
04. Street Fight Death Match: MASADA & Masaya Takahashi vs. Saburo Inematsu & Mototsugu Shimizu
05. Special Singles Match: Koji Kanemoto vs. Kazuki Hashimoto
06. Monster Items Death Match ~ The Hagoita: Yuko Miyamoto & Ryuji Ito & Danny Havoc vs. Jun Kasai & “Black Angel” Jaki Numazawa
& Masashi Takeda
07. Strong BJ Special Tag Match: Shuji Ishikawa & Yuji Okabayashi vs. Shinya Ishikawa & Ryuichi Kawakami
08. BJW Death Match Heavyweight Title – The Devouring of Heaven and Earth Final: Isami Kodaka vs. Takumi Tsukamoto
1 Disc – 120 minutes – Source: TV (1:1)

BIG JAPAN – 2014/01/10 – WRESTLING WARS # 16
2014/01/04 – Tokyo, Shin-kiba, 1st Ring
01. CZW vs. SOS – Table Crash Match: Jake Crist & Dave Crist vs. Tsutomu Oosugi & Hercules Senga
02. CZW Special Singles Death Match – Flourescent Lighttubes Death Match: Danny Havoc vs. MASADA
03. TLC Death Match: Isami Kodaka & Yuko Miyamoto vs. Ryuji Ito & “Black Angel” Jaki Numazawa
04. BJPW Special Singles Death Match – Flourescent Lighttubes & Nail Board Death Match: Masashi Takeda vs. Takumi Tsukamoto
1 Disc – 60 minutes – Source: TV (1:1)

BIG JAPAN – 2014/02/07 – Tokyo, Korakuen Hall
01. Yuichi Taniguchi & Hideyoshi Kamitani vs. Frank Atsushi & Takayuki Ueki
02. HUB & Onryo vs. Brahman Shu & Brahman Kei
03. Scramble Bunkhouse Death Match: “Black Angel” Jaki Numazawa & Masashi Takeda & Takumi Tsukamoto vs. Kankuro Hoshino &
Saburo Inematsu & Masato Inaba
04. Big Japan vs. WRESTLE-1: Kaz Hayashi & Shuji Kondo vs. MEN’S Teioh & Shinobu
05. BJW Death Match Heavyweight Title Skimrish – Iron Cage & Fluorescent Lighttubes Death Match: Isami Kodaka & Yuko Miyamoto vs.
Ryuji Ito & Masaya Takahashi
06. Kohei Sato & Shuji Ishikawa vs. Daichi Hashimoto & Kazuki Hashimoto
07. BJW Strong World Heavyweight Title – Decision Match: Shinya Ishikawa vs. Ryuichi Kawakami
1 Disc – 120 minutes – Source: TV (1:1)

BIG JAPAN – 2014/02/07 – WRESTLING WARS # 17
2014/01/26 – Nagoya Club Diamond Hall – “DEATH MARKET 19?
01. Flourescent Lighttubes Death Match: Jun Kasai & “Black Angel” Jaki Numazawa vs. Isami Kodaka & Kankuro Hoshino
02. Shuji Ishikawa & Ryuchi Kawakami vs. Shinya Ishikawa & Kazuki Hashimoto
03. BJW Death Match Heavyweight Title Contendership – BLT Death Match: Ryuji Ito vs. Masashi Takeda
1 Disc – 60 minutes – Source: TV (1:1)

BIG JAPAN – 2014/03/02 – Tokyo, Korakuen Hall
01. Yuichi Taniguchi & Hideyoshi Kamitani vs. Madoka & Takayuki Ueki
02. Tsutomu Oosugi & Hercules Senga vs. MEN’S Teioh & SUSUMU
03. Daichi Hashimoto & Kazuki Hashimoto vs. Brahman Shu & Brahman Kei
04. Shiori Asahi vs. Ryuichi Kawakami
05. Death Festival of Hina~Peach Slaughter: Jun Kasai & “Black Angel” Jaki Numazawa vs. Takumi Tsukamoto & Masaya Takahashi
06. Kohei Sato & Shuji Ishikawa vs. Shinya Ishikawa & Shinobu
07. BJW Death Match Heavyweight Title Skimrish – Scaffold & Fluorescent Lighttubes Death Match: Ryuji Ito & Kankuro Hoshino vs. Isami
Kodaka & Yuko Miyamoto
1 Disc – 120 minutes – Source: TV (1:1)

BIG JAPAN – 2014/03/07 – WRESTLING WARS # 18
2014/02/26 – Tokyo, Shinjuku FACE – “BJW-ZET”
01. Manabu Soya vs. Hideyoshi Kamitani
02. BJW Strong World Heavyweight Title Skirmish: Shiori Asahi & Ryuichi Sekine vs. Shinya Ishikawa & Takayuki Ueki
03. Kohei Sato vs. Kazuki Hashimoto
1 Disc – 60 minutes – Source: TV (1:1)

BIG JAPAN – 2014/03/21 – Fukuoka, Hakata Star Lane – “FULL METAL” (2 Disc-Set)
01. Mentai*Kid & Hideyoshi Kamitani vs. Frank Atsushi & Takayuki Ueki
02. WAVE vs. Ice Ribbon: Hikaru Shida & Tsukasa Fujimoto vs. Yumi Ohka & Sumire Natsu
03. Table Death Match: Yuko Miyamoto vs. Takumi Tsukamoto
04. 045 Junkies vs. Heisei Yakuza Duo – Hakata Death Match: Kankuro Hoshino & Masato Inaba vs. Jun Kasai & “Black Angel” Jaki
Numazawa
05. Daichi Hashimoto & Kazuki Hashimoto vs. Kohei Sato & Ryuichi Kawakami
06. BJW Strong World Heavyweight Title: Shinya Ishikawa vs. Shiori Asahi
07. BJW Death Match Heavyweight Title – Glass Board Death Match: Isami Kodaka vs. Ryuji Ito
2 Discs – 210 minutes – Source: TV (1:1)

BIG JAPAN – 2014/03/27 – Tokyo, Korakuen Hall
01. Tsutomu Oosugi & Hercules Senga & Madoka vs. Brahman Shu & Brahman Kei & Shinobu
02. Kazuki Hashimoto & Daichi Hashimoto vs. Ryuichi Sekine & Takayuki Ueki
03. Shinya Ishikawa & Ryuichi Kawakami vs. Manabu Soya & Hideyoshi Kamitani
04. Death Match in Bloom Bloody Cherry Blossoms in Full Bloom: Saburo Inematsu & Masato Inaba & Masaya Takahashi vs. Jun Kasai &
“Black Angel” Jaki Numazawa & Takumi Tsukamoto
05. Kohei Sato & Shuji Ishikawa vs. Ryuji Ito & Yuko Miyamoto
06. BJW Death Match Heavyweight Title – Fluorescent Lighttubes Free Weapons Korakuen Bangaichi ~Battle Sphere Requiem~: Isami
Kodaka vs. Kankuro Hoshino
1 Disc – 120 minutes – Source: TV (1:1)

BIG JAPAN – 2014/04/28 – Tokyo, Korakuen Hall
01. MEN’s Teioh & Atsushi Maruyama vs. Brahman Shu & Brahman Kei
02. Manabu Soya vs. Hideyoshi Kamitani
03. Kohei Sato & Shuji Ishikawa vs. Madoka & Shinobu
04. Barbed Wire Board 6 Man Tag Death Match: “Black Angel” Jaki Numazawa & Mad Man Pondo & Takumi Tsukamoto vs. Great Kojika
& Kankuro Hoshino & Masato Inaba
05. World Strong Heavyweight Prelude Match: Shinya Ishikawa & Ryuchi Kawakami vs. Daisuke Sekimoto & Kazuki Hashimoto
06. Tetsuori & Lighttube Tag Team Death Match: Isami Kodaka & Yuko Miyamoto vs. Ryuji Ito & Masaya Takahashi
1 Disc – 120 minutes – Source: TV (1:1)

BIG JAPAN – 2014/05/05 – Yokohama Bunka Gym – “ENDLESS SURVIVOR” [2 Disc-Set] 01. Hideyoshi Kamitani & Takayuki Ueki vs. Masaya Takahashi & Koji Doi
02. Super Tiger & Kazuki Hashimoto vs. MEN’S Teioh & Shinobu
03. HUB & Madoka & Menso~re Oyaji vs. Atsushi Maruyama & Shiori Asahi & Takumi Tsukamoto
04. Gokudo Shock Tag Death Match: Ryuji Ito & “Black Angel” Jaki Numazawa vs. Kankuro Hoshino & Masato Inaba
05. Kohei Sato & Shuji Ishikawa vs. Ryuichi Kawakami & Manabu Soya
06. BJW World Strong Heavyweight Title: Shinya Ishikawa vs. Daisuke Sekimoto
07. BJW Death Match Heavyweight Title – Fluorescent Lighttube 300 Count TLC Death Match: Isami Kodaka vs. Yuko Miyamoto
2 Discs – 210 minutes – Source: TV (1:1)

BIG JAPAN – 2014/05/31 – Tokyo, Korakuen Hall
01. Brahman Shu & Brahman Kei vs. Yuichi Taniguchi & Takayuki Ueki
02. Ikkitousen ~ strong climb – Block B: Manabu Soya vs. Shinobu
03. Ryuichi Kawakami & Atsushi Maruyama & Masato Inaba vs. Daisuke Sekimoto & Kazuki Hashimoto & Hideyoshi Kamitani
04. Fluorescent Lighttubes Sky High Death Match: Ryuji Ito & “Black Angel” Jaki Numazawa vs. Kankuro Hoshino & Masaya Takahashi
05. Ikkitousen ~ strong climb – Block A: Shinya Ishikawa vs. Shiori Asahi
06. BJW Tag Team Titles: Isami Kodaka & Yuko Miyamoto vs. Kohei Sato & Shuji Ishikawa
07. BJW Death Match Heavyweight Title – 2/3 Falls: Ryuji Ito vs. Isami Kodaka
1 Disc – 120 minutes – Source: TV (1:1)

BIG JAPAN – 2014/06/15 – Hiroshima Industrial Hall
01. Kankuro Hoshino & Masato Inaba vs. Yuichi Taniguchi & Masaya Takahashi
02. Ryuichi Kawakami & Sakigake vs. Hideyoshi Kamitani & Takayuki Ueki
03. Takumi Tsukamoto & Arisa Nakajima & Command Bolshoi vs. Tsutomu Oosugi & Hercules Senga & Hamuko Hoshi
04. Ikkitousen ~ strong climb – Block A: Shinya Ishikawa vs. Atsushi Maruyama
05. Ikkitousen ~ strong climb – Block B: Daisuke Sekimoto vs. Manabu Soya
06. Bonus Match: Brahman Shu & Brahman Kei vs. Kankuro Hoshino & Masato Inaba
07. BJW Tag Team Titles: Kohei Sato & Shuji Ishikawa vs. Kazuki Hashimoto & Daichi Hashimoto
08. BJW Death Match Heavyweight Title – Fluorescent Lighttubes, Block & Spike Board Death Match: Ryuji Ito vs. Yuko Miyamoto
1 Disc – 120 minutes – Source: TV (1:1)

BIG JAPAN – 2014/07/26 – Tokyo, Korakuen Hall
01. Ikkitosen ~strong climb ~ Semi-Final: Daisuke Sekimoto vs. Yuko Miyamoto
02. Ikkitosen ~strong climb ~ Semi-Final: Shuji Ishikawa vs. Manabu Soya
03. 6 Man Tag Team Match: Atsushi Maruyama & Takumi Tsukamoto & Shinobu vs. Shu Brahman & Kei Brahman & Takayuki Ueki
04. UWA World Tag Team Titles: MEN’s Teioh & Hiroshi Fukuda vs. Tsutomu Osugi & Hercules Senga
05. 6 Man Tag Team Death Match: Ryuji Ito & Jaki Numazawa & Masashi Takeda vs. Isami Kodaka & Kankuro Hoshino & Masaya
Takahashi
06. Shinya Ishikawa & Shiori Asahi & Hideyoshi Kamitani vs. Ryuichi Kawakami & Kazuki Hashimoto & Masato Inaba
07. Ikkitosen ~strong climb~ Final: Daisuke Sekimoto vs. Shuji Ishikawa
1 Disc – 120 minutes – Source: TV (1:1)


To Top