NJPW New Japan Pro Wrestling (1983)

1-7-83
1. Tiger Mask vs Kuniaki Kobayashi
2. Killer Khan & Seiji Sakaguchi vs Riki Choshu & Masa Saito
3. Antonio Inoki & Tatsumi Fujinami vs Rusher Kimura & Animal Hamaguchi

1-14-83
1. Tiger Mask, Kantaro Hoshino & Gran Hamada vs El Signo, Navarro & Texano
2. Killer Khan vs Seiji Sakaguchi
3. Antonio Inoki & Tatsumi Fujinami vs Riki Choshu & Masa Saito

1-21-83
1. Kuniaki Kobayashi vs Black Tiger
2. Tiger Mask vs Negro Navarro
3. Tatsumi Fujinami, Antonio Inoki & Seiji Sakaguchi vs Killer Khan, Masa Saito & Riki Choshu

1-28-83
1. Tiger Mask & Kantaro Hoshino vs Carlos Estrada & Black Tiger
2. Rusher Kimura, Isamu Teranishi & Animal Hamaguchi vs Killer Khan, Riki Choshu & Masa Saito
3. Antonio Inoki & Tatsumi Fujinami vs Masked Superstar & Marty Jones

2-4-83
1. Hulk Hogan & Seiji Sakaguchi vs Killer Khan & Blackjack Mulligan
2. Tiger Mask vs Gran Hamada
3. Antonio Inoki & Tatsumi Fujinami vs Riki Choshu & Masa Saito

2-11-83
1. Tiger Mask vs Black Tiger
2. Isamu Teranishi, Animal Hamaguchi, Rusher Kimura & Antonio Inoki
2-18-83
1. Seiji Sakaguchi & Tatsumi Fujinami vs Killer Khan & Riki Choshu
2. Tiger Mask vs Kuniaki Kobayashi
3. Antonio Inoki & Seiji Sakaguchi vs Rusher Kimura & Animal Hamaguchi

2-25-83
1. Tiger Mask & Kantaro Hoshino vs Kuniaki Kobayashi & Gran Hamada
2. Tatsumi Fujinami vs Killer Khan
3. Antonio Inoki & Hulk Hogan vs Marty Jones & Rusher Kimura

2-25
Tiger Mask, Kantaro Hoshino vs. Kuniaki Kobayashi, Gran Hamada
Tatsumi Fujinami vs. Killer Khan
Antonio Inoki, Hulk Hogan vs. Marty Jones, Rusher Kimura

3-4-83
1. Tatsumi Fujinami & Seiji Sakaguchi vs Riki Choshu & Masa Saito
2. Tiger Mask & Kantaro Hoshino vs Abdullah Tamba & Miles Zrno
3. Adrian Adonis & Bob Orotn Jr vs Antonio Inoki & Kengo Kimura

3-04
Tatsumi Fujinami, Seiji Sakaguchi vs. Riki Choshu, Masa Saito
Tiger Mask, Kantaro Hoshino vs. Abdullah Tamba, Miles Zrno
Adrian Adonis, Bob Orton vs. Antonio Inoki, Kengo Kimura

3-11-83
1. Adrian Adonis & Bob Orton Jr. vs Antonio Inoki & Tatsumi Fujinami
2. Tiger Mask vs Chris Adams
3. Adrian Adonis & Bob Orton Jr. vs Rusher Kimura & Animal Hamaguchi
4. Antonio Inoki, Seiji Sakaguchi & Tatsumi Fujinami vs Masa Saito, Riki Choshu & Killer Khan

3-18-83
1. Tiger Mask & Kantaro Hoshino vs Chris Adams & Abdullah Tamba
2. Killer Khan, Masa Saito & Riki Choshu vs Rusher Kimura, Animal Hamaguchi & Isamu Teranishi
3. Antonio Inoki & Tatsumi Fujinami vs Adrian Adonis & Bob Orton Jr

3-25-83
1. Tiger Mask vs Miles Zrno
2. Masa Saito & Riki Choshu vs Adrian Adonis & Tony P
3. Tatsumi Fujinami vs Rusher Kimura
4. Antonio Inoki vs Killer Khan

4-5-83
1. Dynamite Kid vs Kuniaki Kobayashi
2. Riki Choshu vs Tatsumi Fujinami
3. Antonio Inoki vs Rusher Kimura
4. Kengo Kimura & Seiji Sakaguchi vs Killer Khan & Masa Saito

4-8-83
1. Dynamite Kid vs Kantaro Hoshino
2. Paul Orndorff vs Kengo Kimura
3. Killer Khan, Riki Choshu & Masa Saito vs?

4-15-83
1. Tiger Mask vs Kuniaki Kobayashi
2. Riki Choshu vs Paul Orndorff
3. Antonio Inoki, Seiji Sakaguchi & Kengo Kimura vs Rusher Kimura, Animal Hamaguchi & Isamu Teranishi

4-22-83
1. Tiger Mask vs Dynamite Kid
2. Akira Maeda vs Paul Orndorff
3. Antonio Inoki vs Masa Saito

4-29-83
4. Riki Choshu vs Tatsumi Fujinami
5. Tiger Mask & Osamu Kido vs Kuniaki Kobayashi &?
6. Antonio Inoki & Seiji Sakaguchi vs Paul Orndorff & Ed Leslie

5-6-83
1. Akira Maeda & Seiji Sakaguchi vs Enrique Vera & Big John Studd
2. Hulk Hogan vs Killer Khan
3. Andre the Giant vs Antonio Inoki

5-13-83
1. Hulk Hogan & El Canek vs Killer Khan & Riki Choshu
2. Andre the Giant vs Akira Maeda
3. Antonio Inoki vs Big John Studd

5-20-83
1. Akira Maeda vs Killer Khan
2. Andre the Giant vs Big John Studd
3. Antonio Inoki vs Hulk Hogan

5-27-83
1. Hulk Hogan vs Andre the Giant
2. Antonio Inoki vs Akira Maeda

6-3-83
1. Tiger Mask vs Kuniaki Kobayashi
2. Hulk Hogan vs Antonio Inoki

6-10-83
1. Hulk Hogan vs Akira Maeda
2. Antonio Inoki, Kengo Kimura & Seiji Sakaguchi vs Big John Studd, El Canek & Andre the Giant

6-17-83
1. Killer Khan vs Andre the Giant
2. Akira Maeda & Antonio Inoki vs Big John Studd & Hulk Hogan

6-24-83
1. Tiger Mask vs Fishman
2. El Canek vs Tatsumi Fujinami

7-1-83
1. Tiger Mask & Kantaro Hoshino vs Pete Roberts & Isamu Teranishi
2. Akira Maeda & Seiji Sakaguchi vs Adrian Adonis & Dick Murdoch
3. Tatsumi Fujinami & Kengo Kimura vs Riki Choshu & Animal Hamaguchi

7-8-83
1. Tiger Mask vs Isamu Teranishi
2. Riki Choshu vs Tatsumi Fujinami

7-15-83
1. Tiger Mask vs Kuniaki Kobayashi
2. Riki Choshu & Animal Hamaguchi vs Akira Maeda & Tatsumi Fujinami

7-22-83
1. Isamu Teranishi & Kuniaki Kobayashi vs Tiger Mask & Kantaro Hoshino
2. Seiji Sakaguchi, Tatsumi Fujinami & Kengo Kimura vs Riki Choshu, Animal Hamaguchi & Tiger Toguchi

7-29-83
1. Tiger Mask vs Halcon 78
2. Riki Choshu & Animal Hamaguchi vs Rusher Kimura & Isamu Teranishi
3. Tatsumi Fujinami vs Adrian Adonis

8-5-83
1. Tiger Mask vs Isamu Teranishi
2. Tatsumi Fujinami vs Riki Choshu

8-12-83
1. Rusher Kimura vs Animal Hamaguchi
2. Tiger Mask & Osamu Kido vs Kuniaki Kobayashi & Isamu Teranishi
3. Tatsumi Fujinami vs Paul Orndorff

8-19-83
1. Nobuhiko Takada vs Athol Foley (Calgary, 8-13-83)
2. Bruce Hart & Davey Boy Smith vs Cobra & Kuniaki Kobayashi (Calgary, 8-13-83)
3. Animal Hamaguchi vs Bret Hart (Calgary, 8-13-83)
4. Tatsumi Fujinami vs Don Karloff (Calgary, 8-13-83)

8-26-83
1. Riki Choshu & Animal Hamaguchi vs Rusher Kimura & Isamu Teranishi
2. Nobuhiko Takada vs Kazuo Yamazaki
3. Ron Hawk vs Osamu Kido
4. Akira Maeda & Tatsumi Fujinami vs Ed Leslie & Dick Murdoch

9-2-83
1. Antonio Inoki vs Dick Murdoch
2. Animal Hamaguchi vs Rusher Kimura
3. Tatsumi Fujinami vs Riki Choshu

9-9-83
1. Tatsumi Fujinami vs Riki Choshu
2. Riki Choshu & Animal Hamaguchi vs Seiji Sakaguchi & Kengo Kimura
3. Akira Maeda & Tatsumi Fujinami vs Rusher Kimura & Isamu Teranishi
4. Antonio Inoki vs Killer Khan

9-16-83
1. Killer Khan & Riki Choshu vs Nobuhiko Takada & Tatsumi Fujinami
2. Bad News Allen & Dick Murdoch vs Yoshiaki Fujiwara & Kengo Kimura
3. Antonio Inoki vs Animal Hamaguchi

9-23-83
1. Akira Maeda & Tatsumi Fujinami vs Tony St. Clair & Dick Murdoch
2. Tatsumi Fujinami vs Riki Choshu
3. Antonio Inoki vs Rusher Kimura

9-30-83
1. Bad News Allen vs Killer Khan
2. Gran Hamada & Riki Choshu vs Akira Maeda & Kantaro Hoshino
3. Antonio Inoki & Tatsumi Fujinami vs Tony St.Clair & Dick Murdoch

10-7-83
1. Akira Maeda & Seiji Sakaguchi vs Big John Studd & Paul Orndorff
2. Yoshiaki Yatsu vs Brian Blair
3. Antonio Inoki & Tatsumi Fujinami vs Riki Choshu & Animal Hamaguchi

10-14-83
1. Big John Studd vs Killer Khan
2. Akira Maeda vs Paul Orndorff
3. Yoshiaki Yatsu, Animal Hamaguchi & Riki Choshu vs Antonio Inoki, Tatstumi Fujinami & Kengo Kimura

10-21-83
1. Akira Maeda & Kengo Kimura vs Yoshiaki Yatsu & Riki Choshu
2. Animal Hamaguchi vs Tatsumi Fujinami
3. Antonio Inoki vs Big John Studd

10-28-83
1. Yoshikai Yatsu & Riki Choshu vs Tatsumi Fujinami & Osamu Kido
2. Antonio Inoki & Akira Maeda vs Killer Khan & Animal Hamaguchi

11-4-83
1. Riki Choshu d. Akira Maeda
2. Tatsumi Fujinami vs. Killer Khan
3. Antonio Inoki d. Yoshiaki Yatsu

11-11-83
1. Animal Hamaguchi vs Seiji Sakaguchi
2. The Cobra vs Davey Boy Smith
3. Osamu Kido, Tatsumi Fujinami & Antonio Inoki vs Brian Blair, Steve Wright & Big John Studd

11-18-83
1. Yoshikai Yatsu & Kuniaki Kobayashi vs Wayne Bridges & Otto Wanz
2. Seiji Sakaguchi & Kengo Kimura vs Curt Hennig & Bobby Duncum
3. Animal Hamaguchi & Riki Choshu vs Adrian Adonis & Dick Murdoch
4. Akira Maeda & Tatsumi Fujinami vs Swede Hanson & Andre the Giant
5. Tiger Toguchi & Killer Khan vs Antonio Inoki & Hulk Hogan

11-25-83
1. Animal Hamaguchi & Riki Choshu vs Seiji Sakaguchi & Kengo Kimura
2. Swede Hanson & Andre the Giant vs Akira Maeda & Tatsumi Fujinami
3. Adrian Adonis & Dick Murdoch vs Hulk Hogan & Antonio Inoki

12-2-83
1. Akira Maeda & Tatsumi Fujinami vs Animal Hamaguchi & Riki Choshu
2. Antonio Inoki vs Andre the Giant

12-9-83
1. Curt Hennig & Andre the Giant vs Killer Khan & Tiger Toguchi
2. Akira Maeda, Kengo Kimura & Tatsumi Fujinami vs Riki Choshu, Yoshiaki Yatsu & Animal Hamaguchi
3. Antonio Inoki & Hulk Hogan vs Adrian Adonis & Dick Murdoch

12-16-83
1. Andre the Giant vs Killer Khan
2. Riki Choshu & Animal Hamaguchi vs Adrian Adonis & Dick Murdoch
3. Hulk Hogan & Antonio Inoki vs Akira Maeda & Tatsumi Fujinami

12-23-83
1. Adrian Adonis & Dick Murdoch vs Swede Hanson & Andre the Giant
2. Akira Maeda & Tatsumi Fujinami vs Killer Khan & Tiger Toguchi
3. Hulk Hogan & Antonio Inoki vs Yoshiaki Yatsu & Riki Choshu

12-30-83
4. Cobra & Tatsumi Fujinami vs Davey Boy Smith & Bret Hart (Canada, 12-19-83)
5. Nobuhiko Takada vs Hiro Saito (Canada, 12-19-83)
6. Antonio Inoki vs Kerry Brown (Canada, 12-19-83)

————————————————————————

New Japan Pro Wrestling TV (January 7th 1983)

1. Tiger Mask vs Kuniaki Kobayashi (6/1)
2. Killer Khan & Seiji Sakaguchi vs Riki Choshu & Masa Saito (6/1)
3. Antonio Inoki & Tatsumi Fujinami vs Rusher Kimura & Animal Hamaguchi (6/1)

New Japan Pro Wrestling TV (January 14th & 21st 1983)

1. Tiger Mask, Kantaro Hoshino & Gran Hamada vs El Signo, Navarro & Texano
2. Killer Khan vs Seiji Sakaguchi
3. Antonio Inoki & Tatsumi Fujinami vs Riki Choshu & Masa Saito
4. Kuniaki Kobayashi vs Black Tiger (20/1)
5. Tiger Mask vs Negro Navarro (20/1)
6. Tatsumi Fujinami, Antonio Inoki & Seiji Sakaguchi vs Killer Khan, Masa Saito & Riki Choshu (20/1)

New Japan Pro Wrestling TV (January 28th & February 4th 1983)

1. Tiger Mask & Kantaro Hoshino vs Carlos Estrada & Black Tiger
2. Rusher Kimura, Isamu Teranishi & Animal Hamaguchi vs Killer Khan, Riki Choshu & Masa Saito
3. Antonio Inoki & Tatsumi Fujinami vs Masked Superstar & Marty Jones
4. Hulk Hogan & Seiji Sakaguchi vs Killer Khan & Blackjack Mulligan (3/2)
5. Tiger Mask vs Gran Hamada (3/2)
6. Antonio Inoki & Tatsumi Fujinami vs Riki Choshu & Masa Saito (3/2)

 

New Japan Pro Wrestling TV (February 11th & 18th 1983)

1. Tiger Mask vs Black Tiger (7/2)
2. Isamu Teranishi, Animal Hamaguchi, Rusher Kimura & Antonio Inoki (7/2)
3. Seiji Sakaguchi & Tatsumi Fujinami vs Killer Khan & Riki Choshu (7/2)
4. Tiger Mask vs Kuniaki Kobayashi ((7/2)
5. Antonio Inoki & Seiji Sakaguchi vs Rusher Kimura & Animal Hamaguchi (7/2)

 

New Japan Pro Wrestling TV (February 25th & March 4th 1983)

1. Tiger Mask & Kantaro Hoshino vs Kuniaki Kobayashi & Gran Hamada (10/2)
2. Tatsumi Fujinami vs Killer Khan (10/2)
3. Antonio Inoki & Hulk Hogan vs Marty Jones & Rusher Kimura (10/2)
1. Tatsumi Fujinami & Seiji Sakaguchi vs Riki Choshu & Masa Saito
2. Tiger Mask & Kantaro Hoshino vs Abdullah Tamba & Miles Zrno
3. Adrian Adonis & Bob Orotn Jr vs Antonio Inoki & Kengo Kimura

 

New Japan Pro Wrestling TV (March 11th & 18th 1983)

1. Adrian Adonis & Bob Orton Jr. vs Antonio Inoki & Tatsumi Fujinami (4/3)
2. Tiger Mask vs Chris Adams (4/3)
3. Adrian Adonis & Bob Orton Jr. vs Rusher Kimura & Animal Hamaguchi (4/3)
4. Antonio Inoki, Seiji Sakaguchi & Tatsumi Fujinami vs Masa Saito, Riki Choshu & Killer Khan (4/3)
5. Tiger Mask & Kantaro Hoshino vs Chris Adams & Abdullah Tamba
6. Killer Khan, Masa Saito & Riki Choshu vs Rusher Kimura, Animal Hamaguchi & Isamu Teranishi
7. Antonio Inoki & Tatsumi Fujinami vs Adrian Adonis & Bob Orton Jr

 

New Japan Pro Wrestling TV (March 25th & April 15 1983)

1. Tiger Mask vs Miles Zrno (24/3)
2. Masa Saito & Riki Choshu vs Adrian Adonis & Tony P (24/3)
3. Tatsumi Fujinami vs Rusher Kimura (24/3)
4. Antonio Inoki vs Killer Khan (24/3)
5. Tiger Mask vs Kuniaki Kobayashi
6. Riki Choshu vs Paul Orndorff
7. Antonio Inoki, Seiji Sakaguchi & Kengo Kimura vs Rusher Kimura, Animal Hamaguchi & Isamu Teranishi

 

New Japan Pro Wrestling TV (April 5th 1983)

1. Dynamite Kid vs Kuniaki Kobayashi (3/4)
2. Riki Choshu vs Tatsumi Fujinami (3/4)
3. Antonio Inoki vs Rusher Kimura (3/4)
4. Kengo Kimura & Seiji Sakaguchi vs Killer Khan & Masa Saito (3/4)

 

New Japan Pro Wrestling TV (April 8th 1983)

1. Dynamite Kid vs Kantaro Hoshino (7/4)
2. Paul Orndorff vs Kengo Kimura (7/4)
3. Killer Khan, Riki Choshu & Masa Saito vs? (7/4)

 

New Japan Pro Wrestling TV (April 22nd & 29th 1983)

1. Tiger Mask vs Dynamite Kid (21/4)
2. Akira Maeda vs Paul Orndorff (21/4)
3. Antonio Inoki vs Masa Saito (21/4)
4. Riki Choshu vs Tatsumi Fujinami
5. Tiger Mask & Osamu Kido vs Kuniaki Kobayashi &?
6. Antonio Inoki & Seiji Sakaguchi vs Paul Orndorff & Ed Leslie

 

New Japan Pro Wrestling TV (May 6th & 13th 1983)

1. Akira Maeda & Seiji Sakaguchi vs Enrique Vera & Big John Studd
2. Hulk Hogan vs Killer Khan
3. Andre the Giant vs Antonio Inoki
4. Hulk Hogan & El Canek vs Killer Khan & Riki Choshu
5. Andre the Giant vs Akira Maeda
6. Antonio Inoki vs Big John Studd

 

New Japan Pro Wrestling TV (May 20th & 27th 1983)

1. Akira Maeda vs Killer Khan (17/5)
2. Andre the Giant vs Big John Studd (20/5)
3. Antonio Inoki vs Hulk Hogan (20/5)
4. Hulk Hogan vs Andre the Giant
5. Antonio Inoki vs Akira Maeda

 

New Japan Pro Wrestling TV (June 3rd & 10th 1983)

1. Tiger Mask vs Kuniaki Kobayashi (2/6)
2. Hulk Hogan vs Antonio Inoki (2/6)
3. Hulk Hogan vs Akira Maeda (30/5)
4. Antonio Inoki, Kengo Kimura & Seiji Sakaguchi vs Big John Studd, El Canek & Andre the Giant (30/5)

 

New Japan Pro Wrestling TV (June 17th & 24th 1983)

1. Killer Khan vs Andre the Giant (1/6)
2. Akira Maeda & Antonio Inoki vs Big John Studd & Hulk Hogan (1/6)
3. Tiger Mask vs Fishman (12/6)
4. El Canek vs Tatsumi Fujinami (12/6)

 

New Japan Pro Wrestling TV (July 1st & September 30th 1983)

1. Tiger Mask & Kantaro Hoshino vs Pete Roberts & Isamu Teranishi
2. Akira Maeda & Seiji Sakaguchi vs Adrian Adonis & Dick Murdoch
3. Tatsumi Fujinami & Kengo Kimura vs Riki Choshu & Animal Hamaguchi
4. Bad News Allen vs Killer Khan (22/9)
5. Gran Hamada & Riki Choshu vs Akira Maeda & Kantaro Hoshino (22/9)
6. Antonio Inoki & Tatsumi Fujinami vs Tony St.Clair & Dick Murdoch (22/9)

 

New Japan Pro Wrestling TV (July 8th & 15th 1983)

1. Tiger Mask vs Isamu Teranishi (7/7)
2. Riki Choshu vs Tatsumi Fujinami (7/7)
3. Tiger Mask vs Kuniaki Kobayashi (14/7)
4. Riki Choshu & Animal Hamaguchi vs Akira Maeda & Tatsumi Fujinami (14/7)

 

New Japan Pro Wrestling TV (July 22nd & 29th 1983)

1. Isamu Teranishi & Kuniaki Kobayashi vs Tiger Mask & Kantaro Hoshino (20/7)
2. Seiji Sakaguchi, Tatsumi Fujinami & Kengo Kimura vs Riki Choshu, Animal Hamaguchi & Tiger Toguchi (20/7)
3. Tiger Mask vs Halcon 78
4. Riki Choshu & Animal Hamaguchi vs Rusher Kimura & Isamu Teranishi
5. Tatsumi Fujinami vs Adrian Adonis

 

New Japan Pro Wrestling TV (August 5th 1983)

1. Tiger Mask vs Isamu Teranishi (4/8)
2. Tatsumi Fujinami vs Riki Choshu (4/8)

 

New Japan Pro Wrestling TV (August 12th & 19th 1983)

1. Rusher Kimura vs Animal Hamaguchi (4/8)
2. Tiger Mask & Osamu Kido vs Kuniaki Kobayashi & Isamu Teranishi (1/8)
3. Tatsumi Fujinami vs Paul Orndorf
4. Nobuhiko Takada vs Athol Foley (Calgary, 13/8)
5. Bruce Hart & Davey Boy Smith vs Cobra & Kuniaki Kobayashi (Calgary, 13/8)
6. Animal Hamaguchi vs Bret Hart (Calgary, 13/8)
7. Tatsumi Fujinami vs Don Karloff (Calgary, 13/8)

 

New Japan Pro Wrestling TV (August 26th 1983)

1. Riki Choshu & Animal Hamaguchi vs Rusher Kimura & Isamu Teranishi
2. Nobuhiko Takada vs Kazuo Yamazaki
3. Ron Hawk vs Osamu Kido
4. Akira Maeda & Tatsumi Fujinami vs Ed Leslie & Dick Murdoch

 

New Japan Pro Wrestling TV (September 2nd & 9th 1983)

1. Antonio Inoki vs Dick Murdoch
2. Animal Hamaguchi vs Rusher Kimura
3. Tatsumi Fujinami vs Riki Choshu
4. Tatsumi Fujinami vs Riki Choshu (2/9)
5. Riki Choshu & Animal Hamaguchi vs Seiji Sakaguchi & Kengo Kimura
6. Akira Maeda & Tatsumi Fujinami vs Rusher Kimura & Isamu Teranishi
7. Antonio Inoki vs Killer Khan

 

New Japan Pro Wrestling TV (September 16th & 23rd 1983)

1. Killer Khan & Riki Choshu vs Nobuhiko Takada & Tatsumi Fujinami
2. Bad News Allen & Dick Murdoch vs Yoshiaki Fujiwara & Kengo Kimura
3. Antonio Inoki vs Animal Hamaguchi
4. Akira Maeda & Tatsumi Fujinami vs Tony St. Clair & Dick Murdoch (21/9)
5. Tatsumi Fujinami vs Riki Choshu (21/9)
6. Antonio Inoki vs Rusher Kimura (21/9)

 

New Japan Pro Wrestling TV (October 7th 1983)

1. Akira Maeda & Seiji Sakaguchi vs Big John Studd & Paul Orndorff
2. Yoshiaki Yatsu vs Brian Blair
3. Antonio Inoki & Tatsumi Fujinami vs Riki Choshu & Animal Hamaguchi

 

New Japan Pro Wrestling TV (October 14th & 21st 1983)

1. Big John Studd vs Killer Khan
2. Akira Maeda vs Paul Orndorff
3. Yoshiaki Yatsu, Animal Hamaguchi & Riki Choshu vs Antonio Inoki, Tatstumi Fujinami & Kengo Kimura
4. Akira Maeda & Kengo Kimura vs Yoshiaki Yatsu & Riki Choshu
5. Animal Hamaguchi vs Tatsumi Fujinami
6. Antonio Inoki vs Big John Studd

 

New Japan Pro Wrestling TV (October 28th & November 4th 1983)

1. Yoshikai Yatsu & Riki Choshu vs Tatsumi Fujinami & Osamu Kido
2. Antonio Inoki & Akira Maeda vs Killer Khan & Animal Hamaguchi (3/11)
3. Riki Choshu d. Akira Maeda (3/11)
4. Tatsumi Fujinami vs. Killer Khan (3/11)
5. Antonio Inoki d. Yoshiaki Yatsu (3/11)

 

New Japan Pro Wrestling TV (November 11th & 18th 1983)

1. Animal Hamaguchi vs Seiji Sakaguchi (3/11)
2. The Cobra vs Davey Boy Smith (3/11)
3. Osamu Kido, Tatsumi Fujinami & Antonio Inoki vs Brian Blair, Steve Wright & Big John Studd
4. Yoshikai Yatsu & Kuniaki Kobayashi vs Wayne Bridges & Otto Wanz
5. Seiji Sakaguchi & Kengo Kimura vs Curt Hennig & Bobby Duncum
6. Animal Hamaguchi & Riki Choshu vs Adrian Adonis & Dick Murdoch
7. Akira Maeda & Tatsumi Fujinami vs Swede Hanson & Andre the Giant
8. Tiger Toguchi & Killer Khan vs Antonio Inoki & Hulk Hogan

 

New Japan Pro Wrestling TV (November 25th & December 2nd 1983)

1. Animal Hamaguchi & Riki Choshu vs Seiji Sakaguchi & Kengo Kimura
2. Swede Hanson & Andre the Giant vs Akira Maeda & Tatsumi Fujinami
3. Adrian Adonis & Dick Murdoch vs Hulk Hogan & Antonio Inoki
4. Akira Maeda & Tatsumi Fujinami vs Animal Hamaguchi & Riki Choshu
5. Antonio Inoki vs Andre the Giant

 

New Japan Pro Wrestling TV (December 9th & 16th 1983)

1. Curt Hennig & Andre the Giant vs Killer Khan & Tiger Toguchi
2. Akira Maeda, Kengo Kimura & Tatsumi Fujinami vs Riki Choshu, Yoshiaki Yatsu & Animal Hamaguchi
3. Antonio Inoki & Hulk Hogan vs Adrian Adonis & Dick Murdoch
4. Andre the Giant vs Killer Khan (7/12)
5. Riki Choshu & Animal Hamaguchi vs Adrian Adonis & Dick Murdoch (7/12)
6. Hulk Hogan & Antonio Inoki vs Akira Maeda & Tatsumi Fujinami (7/12)

 

New Japan Pro Wrestling TV (December 23rd & 30th 1983)

1. Adrian Adonis & Dick Murdoch vs Swede Hanson & Andre the Giant (6/12)
2. Akira Maeda & Tatsumi Fujinami vs Killer Khan & Tiger Toguchi (6/12)
3. Hulk Hogan & Antonio Inoki vs Yoshiaki Yatsu & Riki Choshu (6/12)
4. Cobra & Tatsumi Fujinami vs Davey Boy Smith & Bret Hart (Canada, 19/12)
5. Nobuhiko Takada vs Hiro Saito (Canada, 19/12)
6. Antonio Inoki vs Kerry Brown (Canada, 19/12)

 


To Top