NJPW New Japan Pro Wrestling (1994)

NEW JAPAN – 1994/01/04 – Tokyo Dome – “BATTLEFIELD”
01. Shiro Koshinaka & Greak Kabuki & Kengo Kimura & Kuniaki Kobayashi & Michiyoshi Ohara vs. Manabu Nakanishi & Yuji Nagata &
Satoshi Kojima & Osamu Kido & El Samurai
02. Takayuki Iizuka & Akira Nogami vs. Masashi Aoyagi & Akitoshi Saito
03. Brutus Beefcake vs. Black Cat
04. Super Strong Machine vs. Tatsutoshi Gotoh
05. Jushin Liger vs. Tiger Mask
06. IWGP Tag Team Titles: Scott Norton & Hercules Hernandez vs. Hawk Warrior & Power Warrior
07. Rick Steiner & Scott Steiner vs. Keiji Muto & Hiroshi Hase
08. Hulk Hogan vs. Tatsumi Fujinami
09. Riki Chosyu vs. Yoshiaki Fujiwara
10. IWGP Heavyweight Title: Shinya Hashimoto vs. Masa Chono
11. Genichiro Tenryu vs. Antonio Inoki
2 Discs – 210 minutes – Source: VHS
NEW JAPAN – 1994/01/04 – Tokyo Dome – “Inoki Commercial Tape”
Antonio Inoki v Genichiro Tenryu
Running Time: 60 minutes – Source: VHS
1994/01/04 – Tokyo Dome – “Battlefield “Ëœ94′ (TV – 1994/01/04)
Steiners v Keiji Muto & Hase “¦ Hulk Hogan v Tatsumi Fujinami
1994/01/04 – Tokyo Dome – “Battlefield “Ëœ94′ (TV – 1994/01/08)
IWGP Tag Titles: Hell Raisers v Jurassic Powers “¦ Koshinaka & Kabuki & Kimura & Kobayashi & Ohara v Kido & Samurai & Nagata &
Kojima & Nakanishi “¦ Chosyu v Fujiwara
1994/01/04 – Tokyo Dome – “Battlefield “Ëœ94′ (TV – 1994/01/15)
Liger v Tiger Mask “¦ IWGP Title: Chono v Hashimoto

1994/01/30 – Tokyo (TV – 1994/02/05)
Hase v Michiyoshi Ohara “¦ Hashimoto v Rambo “¦ Chosyu & Fujinami v Kabuki & Koshinaka

1994/02/05 – Sapporo (TV – 1994/02/12)
Hell Raisers v Chosyu & Hase “¦ WAR vs Skinheads – Best Of 7 Highlights “¦ Koshinaka v Strong Machine

1994/02/06 – Sapporo (TV – 1994/02/19)
New Japan vs Skinheads – Best Of 7 Highlights “¦ Koshinaka v Fujinami

1994/03/21 – Nagoya (TV – 1994/04/02)
2/3 Falls: Koshinaka & Kabuki & Kimura & Gotoh & Ohara v Chosyu & Fujinami & Hase & Keiji Muto & Fujiwara “¦ IWGP Title:
Hashimoto v Scott Norton

1994/04/04 – Hiroshima (TV – 1994/04/09)
Young Lions Cup Final: Kojima v Nakanishi “¦ Yatsu & Shinichi Nakano & Hiro Saito & Honaga v Koshinaka & Kimura & Kobayashi &
Ohara “¦ Chosyu & Tenryu v Great Muta & Chono

1994/04/04 – Hiroshima (TV – 1994/04/16)
Steiners v Liger & Benoit “¦ IWGP Title: Hashimoto v Fujinami

1994/04/07 – Kumamoto (TV – 1994/04/23)
Chosyu & Fujiwara v Great Muta & Hase “¦ Fujinami & Kido v Hashimoto & Sasaki “¦ Super J Cup Highlights (16.04.)

NEW JAPAN – 1994/04/16 – Tokyo – “Super J Cup” [2 DISC-SET] Round 1: Gedo v Dean Malenko “¦ Round 1: Super Delfin v Shinjiro Otani “¦ Round 1: Black Tiger v TAKA Michinoku “¦ Round 1: El Samurai
v Masayoshi Motegi “¦ Round 1: Ricky Fuji v Negro Casas “¦ Round 1: Jushin Liger v Hayabusa “¦ Quarterfinal: Gedo v Super Delfin “¦
Quarterfinal: Chris Benoit v Black Tiger “¦ Quarterfinal: Great Sasuke v El Samurai “¦ Quarterfinal: JushinLiger v Ricky Fuji “¦ Semi-Final: Chris
Benoit v Gedo “¦ Semi-Final: Great Sasuke v Jushin Liger “¦ Final: Chris Benoit v Great Sasuke
2 Discs – 240 minutes – Source: VHS

1994/04/16 – Tokyo (TV – 1994/04/30)
Super J Cup – Semifinal: Sasuke v Liger “¦ Super J Cup – Final: Benoit v Sasuke

1994/05/01 – Fukuoka Dome (TV – 1994/05/07)
IWGP Tag Titles: Hell Raisers v Steiner Brothers “¦ Liger v Sayama

1994/05/01 – Fukuoka Dome (TV – 1994/05/14)
Chono v Fujiwara “¦ Koshinaka v Yatsu “¦ Chosyu v Hase

1994/05/01 – Fukuoka Dome (TV – 1994/05/21)
NWA Title: Sting v Rick Rude “¦ El Gigante v Tadao Yasuda “¦ IWGP Title: Hashimoto v Fujinami

1994/05/26 – Tsu (TV – 1994/05/28)
Delfin v TAKA “¦ Dean Malenko v Samurai “¦ Otani v Benoit “¦ Liger v Finlay “¦ Chosyu & Fujinami & Fujiwara v Chono & Keiji Muto &
Hashimoto

1994/06/01 – Sendai (TV – 1994/06/04)
Liger & Samurai & Otani & Ishizawa v TAKA & Sato & Terry Boy & Shiryu “¦ Best Of The Super Junior Tournament Highlights “¦ IWGP
Title: Hashimoto v Fujiwara

1994/06/08 – Takamatsu (TV – 1994/06/11)
Best Of The Super Jr. Tournament: Malenko v Ishizawa “¦ Best Of The Super Jr. Tournament: Benoit v Delfin “¦ Best Of The Super Jr.
Tournament: Liger v Samurai “¦ Chono & Hase & Hashimoto v Chosyu & Fujinami & Fujiwara

NEW JAPAN – 1994/06/13 – Osaka – “Best Of The Super Junior 1994?
GIFU – 28.05.1994: 01. Shinjiro Otani v TAKA Michinoku “¦ 02. Highlights: Chris Benoit v Tokumitsu Ishizawa; El Samurai v Masayoshi
Motegi; Jushin Liger v Dean MalenkoNIIGATA – 30.05.1994: 01. Highlights: Jushin Liger v Super Delfin; Chris Benoit v Dave Finlay; Black
Tiger v TAKA Michinoku02. Shinjiro Otani v Chris BenoitSOKA – 04.06.1994: 01. Highlights: Dean Malenko v Shinjiro Otani; Dave Finlay v
TAKA Michinoku; Super Delfin v Tokumitsu Ishikawa; Jushin Liger v Black TigerCHIBA – 06.06.1994: 01. Chris Benoit v Black Tiger02.
Highlights: TAKA Michinoku v Masayoshi Motegi; Jushin Liger v Shinjiro Otani03. Super Delfin v El SamuraiOSAKA – 13.06.1994: 01.
FINAL: Jushin Liger v Super Delfin
Running Time: 90 minutes – Source: VHS

1994/06/13 – Osaka (TV – 1994/06/25)
Best Of The Super Jr. Tournament – Final: Liger v Delfin “¦ IWGP Title: Hashimoto v Chosyu (Tokyo – 15.06.1994)

1994/06/15 – Tokyo (TV – 1994/07/02)
Liger & Samurai & Otani & Ishizawa v Sasuke & Sato & TAKA & Shiryu “¦ Chono & Keiji Muto v Norton & Enos “¦ Steiners v Hase &
Sasaki

1994/07/02 – Akita (TV – 1994/07/09)
Chosyu v Gotoh “¦ Fujiwara v Ohara “¦ Fujinami v Kimura “¦ Hashimoto v Akitoshi Saito “¦ Koshinaka & Kabuki & Kobayashi v Chono &
Keiji Muto & Hase

1994/07/08 – Sapporo (TV – 1994/07/23)
Liger v Sasuke “¦ Steiners v Hase & Keiji Muto

1994/07/08 – Sapporo (TV – 1994/07/30)
G1 Qualifying Matches “¦ Power Warrior & Hashimoto & Chono v Chosyu & Fujinami & Fujiwara

1994/07/09 – Sapporo (TV – 1994/08/06)
Steve Regal v Masa Chono “¦ Power Warrior v 2 Cold Scorpio “¦ Chosyu & Fujinami & Fujiwara v Hase & Keiji Muto & Hashimoto

1994/08 – Tokyo – “G1 Climax Week” (TV – 1994/09/03)
Fujinami v Iizuka (05.08.) “¦ Hashimoto v Iizuka (04.08.) “¦Hashimoto v Koshinaka (07.08.) “¦ Fujiwara v Keiji Mutoh (03.08.) “¦ Keiji Muto
v Chosyu (05.08.)

1994/08 – Tokyo – “G1 Climax Week” (TV – 1994/09/10)
Fujiwara v Chosyu (06.08.) “¦ Chosyu v Yatsu (04.08.) “¦ Koshinaka v Hase (05.08.)

1994/08 – Tokyo – “G1 Climax Week” (TV – 1994/09/17)
Liger & El Gigante v Samurai & Otani & Yasuda “¦ Liger v Gran Hamada

1994/08 – Tokyo – “G1 Climax Week” (TV – 1994/08/20)
Chosyu v Chono (03.08.) “¦ Chono v Keiji Mutoh (04.08.) “¦ Chono v Kido (05.08.) “¦ Chono v Yatsu (06.08.) “¦ Chono v Fujiwara (07.08.)

1994/08 – Tokyo – “G1 Climax Week” (TV – 1994/08/27)
Fujinami v Sasaki (03.08.) “¦ Sasaki v Hase (04.08.) “¦ Hase v Fujinami (07.08.) “¦ Sasaki v Hashimoto (05.08.)

1994/08/07 – Tokyo (TV – 1994/08/13)
G1 Climax “Ëœ94 – Final: Chono v Power Warrior

1994/09/19 – Kanazawa (TV – 1994/09/24)
Hashimoto & Kido v Fujiwara & Fujinami “¦ Hell Raisers v Norton & Benoit “¦ Chono v Hase

1994/09/23 – Yokohama (TV – 1994/10/01)
Great Muta v Chono “¦ IWGP Title: Hashimoto v Power Warrior

1994/09/27 – Osaka (TV – 1994/10/08)
Chosyu & Nakanishi v Hase & Fujinami “¦ Steiners v Norton & Benoit “¦ Liger v Fujiwara “¦ IWGP Title: Hashimoto v Chono

NEW JAPAN – “Junior Tag League 1994?
Tokyo – 09.10.94: Dean Malenko & Tokimitsu Ishizawa v Sho Funaki & Yuki Ishikawa “¦ 2 Cold Scorpio & El Samurai v Masayoshi Motegi
& Kamikaze “¦ Norio Honaga & Gran Hamada v Super Delfin & TAKA Michinoku “¦ Great Sasuke & Black Tiger v Chris Benoit & Shinjiro
Otani “¦ Okayama – 18.10.94: Semi-Final: Benoit & Otani v Malenko & Ishizawa “¦. Semi-Final: Great Sasuke & Black Tiger v Hohana &
Hamada “¦ Final: Benoit & Otani v Sasuke & Black Tiger
Running Time: 120 minutes – Source: VHS

1994/10/09 – Tokyo (TV – 1994/10/15)
Hamada & Honaga v Delfin & TAKA “¦ Scorpio & Samurai v Motegi & Kamikaze “¦ Malenko & Ishizawa v Funaki & Ishikawa “¦ Sasuke &
Black Tiger v Benoit & Otani

1994/10/19 – Shimonoseki (TV – 1994/10/22)
Jr. Tag League Final: Benoit & Otani v Sasuke & Black Tiger (Okayama – 18.10.) “¦ Chosyu & Yatsu v Iizuka & Nogami “¦ Hell Raisers v
Hashimoto & Nakanishi

1994/10/21 – Nagasaki (TV – 1994/10/29)
Keiji Muto & Hase v Fujinami & Fujiwara “¦ Hell Raisers v Norton & Kido “¦ Chosyu & Yatsu v Chono & Strong Machine

1994/10/24 – Kurume (TV – 1994/11/05)
Hell Raisers v Fujinami & Fujiwara “¦ Chono & Strong Machine v Hase & Keiji Muto “¦ IWGP Jr. Title: Honaga v Otani

1994/10/30 – Tokyo (TV – 1994/11/26)
SG Tag League – Playoff: Chono & Strong Machine v Hell Raisers “¦ SG Tag League – Final: Hase & Keiji Muto v Chono & Strong Machine

1994/11/13 – Tokyo (TV – 1994/12/03)
Wilhelm Ruska v Gotoh “¦ Fuyuki & Gedo v Kobayashi & Akitoshi Saito “¦ Koshinaka v Tiger Jeet Singh

1994/11/18 – Hiroshima (TV – 1994/12/10)
UWA Jr. Title: Hijo Del Santo v Honaga “¦ Great Sasuke v Shinjiro Otani “¦ Akira Nogami & Iizuka v Chosyu & Kido

NEW JAPAN – 1994/11/21 – Hakata – “V-Mania Vol. 3?
Hase & Kojima v Hoshino & Kotetsu Yamamoto (Kobe – 26.09.1994) “¦ Steiners & Liger v Norton & Nogami & Iizuka (Miyagi –
22.09.94) “¦ Perro Aguya & Mascarada Sagrada & Hijo Del Santo & El Mexicano v Benoit & Black Tiger & Honaga & Black Cat “¦ Otani &
Hamada & Sasuke & Samurai v Konan & Blue Panther & La Parka & Psicosis “¦ Otani & Hamada & Sasuke & Samurai v Aguayo & Hijo
Del Santo & Mascara Sagrada & Mexicano
Running Time: 90 minutes – Source: VHS

1994/12/01 – Nagoya (TV – 1994/12/17)
IWGP Jr. Title: Honaga v Black Tiger “¦ Chosyu & Keiji Muto v Fujinami & Fujiwara “¦ Hase & Sasaki v Hashimoto & Nakanishi “¦ Chono v
Hirata
—————————————
1/4/94 – Taped 1/4/94 Tokyo Dome:

Rick & Scott Steiner vs. Keiji Mutoh/Hiroshi Hase
Hulk Hogan vs. Tatsumi Fujinami

1/8/94 – Taped 1/4/94 Tokyo Dome:

Jurassic Powers (Hercules Hernandez/Scott Norton) vs. Hell Raisers (Road Warrior Hawk/Power Warrior) – IWGP Tag Team Title Match
El Samurai/Manabu Nakanishi/Satoshi Kojima/Osamu Kido/Yuji Nagata vs. Kuniaki Kobayashi/Shiro Koshinaka/Kengo Kimura/The Great
Kabuki/Michiyoshi Ohara
Riki Choshu vs. Yoshiaki Fujiwara

1/15/94 – Taped 1/4/94 Tokyo Dome:

Jushin Liger vs. Tiger Mask
Shinya Hashimoto vs. Masahiro Chono – IWGP Title

2/5/94

Hiroshi Hase vs. Michiyoshi Ohara
Shinya Hashimoto vs. Rambo
Riki Choshu/Tatsumi Fujinami vs. Kabuki/Shiro Koshinaka

2/12/94

Road Warrior Hawk/Kensuke Sasaki vs. Riki Choshu/Hiroshi Hase
WAR vs. Skinheads (Best of 7 Highlights): Fuyuki vs. Kobayashi; Kitahara vs. A. Saito; Kimura vs. Hirai; Ohara vs. Orihara; Kabuki vs. Hara;
Tenryu vs. Gotoh.
Shiro Koshinaka vs. Strong Machine – 7th match.

2/19/94

New Japan vs. SKINHEADS (Best of 7 Highlights): Choshu vs. Kimura; Hase vs. Kabuki; Gotoh vs. Iizuka; Ohara vs. Kojima; Kobayashi
vs. Nogami; Kido vs. A. Saito.
Shiro Koshinaka vs. Tatsumi Fujinami – 7th match.

2/26/94:

Riki Choshu/Tatsumi Fujinami/Hiroshi Hase/Masahiro Chono/Osamu Kido vs. Shiro Koshinaka/Kabuki/Kengo Kimura/Michiyoshi
Ohara/Tatsutoshi Gotoh
Rick & Scott Steiner vs. Jushin Liger/Kensuke Sasaki
Shinya Hashimoto vs. Genichiro Tenryu

3/5/94

Hiroshi Hase vs. Tadao Yasuda
Yoshiaki Yatsu/Hiro Saito/Norio Honaga vs. Shiro Koshinaka/Kabuki/Michiyoshi Ohara (Finish only)
Shinya Hashimoto vs. Jushin Liger

3/12/94

Satoshi Kojima vs. Manabu Nakanishi
Nobukazu Hirai vs. Tatsuhito Takaiwa – Finish Only
Yoshiaki Yatsu/Hiro Saito vs. Kuniaki Kobayashi/Michiyoshi Ohara – Finish Only
Scott Norton vs. Shinya Hashimoto
Riki Choshu/Tatsumi Fujinami/Yoshiaki Fujiwara vs. Shiro Koshinaka/Kengo Kimura/Tatsutoshi Gotoh

3/19/94

Scott Norton vs. Kensuke Sasaki
Riki Choshu/Tatsumi FujinamiYoshiaki Fujiwara vs. Shiro Koshinaka/Kengo Kimura/Tatsutoshi Gotoh
Hiroshi Hase vs. Rick Rude – WCW International Title

4/2/94

Shiro Koshinaka/Kabuki/Kengo Kimura/Tatsutoshi Gotoh/Michiyoshi Ohara vs. Riki Choshu/Tatsumi Fujinami/Hiroshi Hase/Keiji
Mutoh/Yoshiaki Fujiwara – 2/3 Falls
Shinya Hashimoto vs. Scott Norton – IWGP Title

4/9/94 – Grand Cross in Hiroshima:

Satoshi Kojima vs. Manabu Nakanishi – Young Lions Cup Final
Yoshiaki Yatsu/Shinichi Nakano/Hiro Saito/Norio Honaga vs. Shiro Koshinaka/Kuniaki Kobayashi/Kengo Kimura/Michiyoshi Ohara
Riki Choshu/Genichiro Tenryu vs. Keiji Mutoh/Masa Chono

4/16/94

Rick & Scott Steiner vs. Jushin Liger/Chris Benoit
Shinya Hashimoto vs. Tatsumi Fujinami – IWGP Title

4/23/94 – Super J Cup:

Great Muta/Hiroshi Hase vs. Riki Choshu/Yoshiaki Fujiwara
Tatsumi Fujinami/Osamu Kido vs. Shinya Hashimoto/Kensuke Sasaki
Super J Cup Highlights – 1st & 2nd Round matches.
Chris Benoit vs. Gedo – SemiFinal #1

4/30/94 – Super J Cup:

Great Sasuke vs. Jushin Liger – Semi-Final #2
Chris Benoit vs. Great Sasuke – FINAL

5/7/94 – Taped 5/1/94 Fukuoka Dome:

Road Warrior Hawk/Kensuke Sasaki vs. Rick & Scott Steiner – IWGP Tag Team Title
Jushin Liger vs. Satoru Sayama (Tiger Mask)

5/14/94 – Taped 5/1/94 Fukuoka Dome:

Road Warrior Hawk/Kensuke Sasaki vs. Rick & Scott Steiner – IWGP Tag Team Title
Jushin Liger vs. Satoru Sayama (Tiger Mask)

5/21/94 – Taped 5/1/94 Fukuoka Dome:

Sting vs. Rick Rude – NWA Title (WCW International Title)
El Gigante vs. Tadao Yasuda
Shinya Hashimoto vs. Tatsumi Fujinami

5/28/94 – Opening Night of Super Junior Tournament:

Super Delfin vs. Taka Michinoku
Dean Malenko vs. El Samurai (Finish Only)
Shinjiro Otani vs. Chris Benoit
Jushin Liger vs. Dave “Fit” Finlay
Riki Choshu/Tatsumi Fujinami/Yoshiaki Fujiwara vs. Masahiro Chono/Keiji Mutoh/Shinya Hashimoto

6/4/94

Jushin Liger/El Samurai/Shinjiro Otani/Tokimitsu Ishizawa (Kendo Kashin) vs. Taka Michinoku/Sato (Dick Togo)/Terry Boy (Men’s
Teioh)/Shiryu (Kaz Hayashi)
Best of the Super Junior Tournament Highlights: Benoit vs. Malenko; Motegi vs. Fit Finlay; Super Delfin vs. Black Tiger
Shinya Hashimoto vs. Yoshiaki Fujiwara – IWGP Title

6/11/94 – Best of the Super Junior:

Dean Malenko vs. Tokimitsu Ishizawa (Kendo Kashin) – Clip
Chris Benoit vs. Super Delfin – Clip
Jushin Liger vs. El Samurai – Clip
Highlights of other matches.
Masahiro Chono/Hiroshi Hase/Shinya Hashimotovs. Riki Choshu/Tatsumi Fujinami/YoshiakiFujiwara

6/18/94

Jushin Liger vs. Super Delfin – Jr. Tournament Final
Shinya Hashimoto vs. Riki Choshu – IWGP Title (6/15 Tokyo)

7/2/94

Jushin Liger/El Samurai/Shinjiro Otani/Tokimitsu Ishizawa vs. Great Sasuke/Sato (Dick Togo)/Taka Michinoku/Shiryu (Kaz Hayashi
Masahiro Chono/Keji Mutoh vs. Scott Norton/Mike Enos
Rick & Scott Steiner vs. Hiroshi Hase/Kensuke Sasaki

7/9/94
– New Japan: Taped 7/2
1. Riki Choshu vs. Tatsutoshi Gotoh
2. Yoshiaki Fujiwara vs. Michiyoshi Ohara
3. Tatsumi Fujinami vs. Kengo Kimura
4. Shinya Hashimoto vs. Akitoshi Saito
5. Masahiro Chono/Keiji Mutoh/Hiroshi Hase vs. Shiro Koshinaka/Kabuki/Kuniaki Kobayashi

7/16/94

Jushin Liger vs. Great Sasuke
Rick & Scott Steiner vs. Hiroshi Hase/Keiji Mutoh

7/30/94 – G-1 Climax Qualifiers Highlights:

Kengo Kimura vs. Yoshiaki Yatsu
Hiro Saito vs. Akira Nogami
Takayuki Iizuka vs. Kabuki
Michiyoshi Ohara vs. Osamu Kido
Yoshiaki Yatsu vs. Manabu Nakanishi
Shiro Koshinaka vs. Hiro Saito
Takayuki Iizuka vs. Shinichi Nakano
Osamu Kido vs. Tatsutoshi Gotoh
Masahiro Chono/Kensuke Sasaki/Shinya Hashimoto vs. Riki Choshu/Tatsumi Fujinami/Yoshiaki Fujiwara

8/6/94

G-1 Climax Tournament Preview
Masahiro Chono vs. Steve Regal
Too Cold Scorpio vs. Kensuke Sasaki
Riki Choshu/Tatsumi Fujinami/Yoshiaki Fujiwara vs. Keiji Mutoh/Hiroshi Hase/Shinya Hashimoto

8/13/94

G-1 Climax Tournament Highlights
Masahiro Chono vs. Kensuke Sasaki – G-1 Climax Final

8/20/94 – G-1 Climax Week:

Riki Choshu vs. Masahiro Chono
Masahiro Chono vs. Keiji Mutoh
Masahiro Chono vs. Osamu Kido
Masahiro Chono vs. Yoshiaki Yatsu
Masahiro Chono vs. Yoshiaki Fujiwara

8/27/94 – G-1 Climax Week:

Tatsumi Fujinami vs. Kensuke Sasaki
Kensuke Sasaki vs. Hiroshi Hase
Hiroshi Hase vs. Tatsumi Fujinami – Clip
Kensuke Sasaki vs. Shinya Hashimoto

9/3/94 – G-1 Climax Week:

Tatsumi Fujinami vs. Takayuki Iizuka
Shinya Hashimoto vs. Takayuki Iizuka
Shinya Hashimoto vs. Shiro Koshinaka
Keiji Mutoh vs. Yoshiaki Fujiwara
Keiji Mutoh vs. Riki Choshu

9/10/94 – G-1 Climax Week:

Riki Choshu vs. Yoshiaki Fujiwara
Riki Choshu vs. Yoshiaki Yatsu
Shiro Koshinaka vs. Hiroshi Hase

9/17/94 – G-1 Climax Special:

Jushin Liger/El Gigante vs. Shinjiro Otani/El Samurai/Tadao Yasuda
Jushin Liger vs. Gran Hamada
G-1 Climax Recap

9/24/94

Shinya Hashimoto/Osamu Kido vs. Tatsumi Fujinami/Yoshiaki Fujiwara
HellRaisers: Road Warrior Hawk/Kensuke Sasaki vs. Chris Benoit/Scott Norton
Masahiro Chono vs. Hiroshi Hase – Hase bloodbath.

10/1/94

Masahiro Chono vs. The Great Muta
Shinya Hashimoto vs. Kensuke Sasaki – IWGP Title

10/8/94

Tatsumi Fujinami/Hiroshi Hase vs. Riki Choshu/Manabu Nakanishi
Rick & Scott Steiner vs. Chris Benoit/Scott Norton
Jushin Liger vs. Yoshiaki Fujiwara
Highlights of one-night IWGP Jr. Title Tournament
Shinya Hashimoto vs. Masahiro Chono – IWGP Title

10/15/94 – Junior Tag Tournament:

Gran Hamada/Norio Honaga vs. Super Delfin/Taka Michinoku
Too Cold Scorpio/El Samurai vs. Masayoshi Motegi/Kamikaze – Highlights
Dean Malenko/Tokimitsu Ishizawa vs. Shoichi Funaki/Yuki Ishikawa – Highlights
Great Sasuke/Black Tiger vs. Chris Benoit/Shinjiro Otani

10/22/94

Chris Benoit/Shinjiro Otani vs. Great Sasuke/Black Tiger – Jr. Tag Final (10/18 Okayama)
Riki Choshu/Yoshiaki Yatsu vs. Takayuki Iizuka/Akira Nogami
Road Warrior Hawk/Kensuke Sasaki vs. Shinya Hashimoto/Manabu Nakanishi

10/29/94

Keiji Mutoh/Hiroshi Hase vs. Tatsumi Fujinami/Yoshiaki Fujiwara
Road Warrior Hawk/Kensuke Sasaki vs. Scott Norton/Osamu Kido
Riki Choshu/Yoshiaki Yatsu vs. Masahiro Chono/Strong Machine

11/5/94

Road Warrior Hawk/Kensuke Sasaki vs. Tatsumi Fujinami/Yoshiaki Fujiwara
Masahiro Chono/Strong Machine vs. Hiroshi Hase/Keiji Mutoh
Norio Honaga vs. Shinjiro Otani – IWGP Jr. Title

11/26/94

Masahiro Chono/Strong Machine vs. Road Warrior Hawk/Kensuke Sasaki – Playoff match w/winner going to Finals
Hiroshi Hase/Keiji Mutoh vs. Masahiro Chono/Strong Machine – SG Tag Tournament Final

12/3/94 – Heisei Ishingun:

Tatsutoshi Gotoh vs. Wilhelm Ruska
Ricky Fuyuki/Gedo vs. Kuniaki Kobayashi/Akitoshi Saito
Shiro Koshinaka vs. Tiger Jeet Singh – Special Referee: Antonio Inoki

12/10/94 – AAA Invasion:

El Hijo Del Santo vs. Norio Honaga – UWA Jr. Title
Highlights: Black Tiger/Black Cat vs. Psicosis/Mascara Sagrada; Perro Aguayo/El Mexicano/Gran Hamada vs. Konnan/La Parka/Blue Panther
Great Sasuke vs. Shinjiro Otani
Akira Nogami/Takayuki Iizuka vs. Riki Choshu/Osamu Kido

12/17/94 – Taped 12/1/94 Nagoya:

Norio Honaga vs. Black Tiger – IWGP Jr. Title
Riki Choshu/Keiji Mutoh vs. Tatsumi Fujinami/Yoshiaki Fujiwara
Hiroshi Hase/Kensuke Sasaki vs. Shinya Hashimoto/Manabu Nakanishi
Masahiro Chono vs. Junji Hirata – Sabu run-in!

12/24/94

Riki Choshu vs. Tatsumi Fujinami
Norio Honaga vs. Shinjiro Otani – UWA Jr. Title
Masahiro Chono vs. Junji Hirata
Shinya Hashimoto vs. Hiroshi Hase – IWGP Title


To Top