NJPW New Japan Pro Wrestling (1996)

NJ TOKYO DOME 1/4/96
1. Jushin Liger vs. Koji Kanemoto (IWPG Jr. Title)
2. Kensuke Suzaki vs. Hiroshi Hase
3. Antonio Inoki vs. Big Van Vader
4. Prelim Clips
5. Riki Choshu vs. Masahito Kakihara
6. Keiji Mutoh vs. Nobuhiko Takada
1996/01/04 – Tokyo Dome (TV Special)
IWGP Jr. Title: Kanemoto v Liger “¦ Sasaki v Hase “¦ Inoki v Vader “¦ Prelim Clips “¦ Chosyu v Kakihara “¦ IWGP Title: Muto v Takada

1996/01/04 – Tokyo Dome (TV – 13.01.1996)
Shinjiro Otani/Yuji Nagata/Tokimitsu Ishizawa vs. Hiromitsu Kanehara/Kazushi Sakuraba/Kennichi Yamamoto “¦ Shinya Hashimoto vs. Kazuo
Yamazaki

1996/01/04 – Tokyo Dome (TV – 20.01.1996)
Hiroyoshi Tenzan vs. Satoshi Kojima “¦ Ricky Fuyuki vs. Yoji Anjo “¦ Shiro Koshinaka vs. Masahiro Chono

TV – 1996/01/27
Highlights of New Japan wrestlers in WCW (Starrcade “Ëœ95: World Cup of Wrestling): Benoit vs. Liger; Kanemoto vs. Alex Wright; Chono
vs. Luger; Masa Saito vs. Johnny B. Badd (Marc Mero); Otani vs. Eddy Guerrero; Tenzan vs. Randy Savage; Sting vs. Sasaki

1996/01/21 – Tokyo (TV – 03.02.1996)
Hashimoto & Kanemoto v Muto & Liger “¦ Koshinaka & Kimura & Akitoshi Saito & Ohara & Kobayashi v Hirata & Kido & Nogami &
Iizuka & Yasuda “¦ Tenzan & Hiro Saito v Nishimura & Kojima “¦ UWA Jr. Title: Samurai v Otani

1996/02/03 – Sapporo (TV – 10.02.1996)
Hair v Hair Match: Nogami v Kobayashi “¦ Nishimura & Kojima v Fuyuki & Gedo “¦ Anjo & Takayama v Tenzan & Hiro Saito

1996/02/03 – Sapporo (TV – 17.02.1996)
Kakihara & Kanehara & Yamamoto & Sakuraba v Nagata & Takaiwa & Otani & Ishizawa “¦ IWGP Jr. Title: Liger v Black Tiger “¦ Anjo &
Takayama v Fuyuki Gedo (Sapporo – 04.02.) “¦ Nishimura & Kojima v Tenzan & Hiro Saito (Sapporo – 04.02.)

1996/02/04 – Sapporo (TV – 24.02.1996)
Yamazaki & Kido v Muto & Sasaki “¦ UWA Jr. Title: Samurai v Dean Malenko

1996/02/15 – Murakame (TV – 02.03.1996)
Liger & Black Tiger v Otani & Kanemoto “¦ Chosyu & Kojima v Koshinaka & Ohara “¦ Hashimoto & Hirata v Tenzan & Hiro Saito “¦
Koshinaka v Tenzan (Tokyo – 25.02.)

1996/02/25 – Tokyo (TV – 09.03.1996)
IWGP Tag Titles: Hashimoto & Hirata v Anjo & Takayama “¦ Muto & Liger v Takada & Naoki Sano

1996/03/09 – Iwakuni (TV – 16.03.1996)
Otani v Takaiwa “¦ Muto & Sasaki v Norton & Hugh Morrus “¦ Chosyu & Hirata & Iizuka v Koshinaka & Kobayashi & Nogami “¦ Chono &
Tenzan v Yamazaki & Kido

1996/03/13 – Kanazawa (TV – 23.03.1996)
Chono & Tenzan & Hiro Saito v Yamazaki & Kido & Nagata “¦ Ishizawa v Yoshie “¦ Harlem Heat v Muto & Yasuda “¦ Norton & Benoit v
Hashimoto & Liger

NEW JAPAN – 1996/03/14 – Kyoto – “HYPER BATTLE 1996 IN KYOTO”
01. Hiroyoshi Tenzan vs. Satoshi Kojima
02. Hiro Saito & Masa Chono vs. Riki Chosyu & Yuji Nagata
03. Kensuke Sasaki & Osamu Nishimura vs. Harlem Heat
04. El Samurai & Gran Hamada & Jushin Liger & Wild Pegasus vs. Koji Kanemoto & Shinjiro Otani & TAKA Michinoku & Tokimitsu
Ishizawa
Running Time: 60 minutes – Source: VHS

1996/03/17 – Amagaseki (TV – 30.03.1996)
Chono & Tenzan v Yamazaki & Nagata “¦ UWA Jr. Title: Samurai v Kanemoto “¦ IWGP Jr. Title: Liger v Otani

NEW JAPAN – 1996/03/20 – Nagoya, Aichi Prefectural Gym – “HYPER BATTLE 1996 IN NAGOYA” [Samurai TV] 01. WCW World Cruiserweight Title: Shinjiro Otani vs. Wild Pegasus
02. IWGP Tag Team Titles: Junji Hirata & SHinya Hashimoto vs. Harlem Heat
Running Time: 60 minutes – Source: VHS

1996/03/20 – Nagoya (TV – 06.04.1996)
Yamazaki v Chono “¦ Tenzan v Nishimura “¦ IWGP Tag Titles: Hashimoto & Hirata v Harlem Heat “¦ WCW Cruiserweight Title: Otani v Benoit

1996/03/26 – Tokyo (TV – 13.04.1996)
Young Lions Cup – Final: Ishizawa v Nagata “¦ Tag Tournament – Quarter-Final: Hashimoto & Hirata v Norton & Hugh Morrus “¦ Tag
Tournament – Quarter-Final: Muto & Sasaki v Anjo & Takayama “¦ Tag Tournament – Quarter-Final: Chono & Tenzan v Chosyu & Kojima “¦
Tag Tournament – Quarter-Final: Fujinami & Koshinaka v Tenryu & Araya

1996/03/26 – Tokyo (TV – 20.04.1996)
Tag Tournament – Semi-Final: Muto & Sasaki v Hashimoto & Hirata “¦ Tag Tournament – Semi-Final: Fujinami & Koshinaka v Chono &
Tenzan “¦ Tag Tournament – Final: Fujinami & Koshinaka v Muto & Sasaki

1996/04/05 – Tokyo (TV – 27.04.1996)
Muto & Sasaki v Chono & Tenzan “¦ Otani & Kanemoto & TAKA v Liger & Samurai & Hamada “¦ Hashimoto & Hirata v Nishimura &
Kojima

NEW JAPAN – 1996/04/29 – Tokyo Dome – “BATTLE FORMATION 1996? [2 DISC-SET] 01. Yuji Nagata & Tokimitsu Ishizawa vs. Koji Kanemoto & Shinjiro Otani
02. New Japan vs. Heisei Ishingun: Riki Chosyu & Takashi Iizuka & Satoshi Kojima & Osamu Nishimura vs. Shiro Koshinaka & Tatsutoshi
Goto & Kuniaki Kobayashi & Akira Nogami
03. IWGP Jr. Heavyweight Title: Jushin Liger vs. Great Sasuke
04. Ookami Gundan vs. WCW: Randy Savage vs. Hiroyoshi Tenzan
05. Ookami Gundan vs. WCW: Masa Chono vs. Lex Luger
06. HIGH GREAD: Animal Warrior & Hawk Warrior & Power Warrior vs. Rick Steiner & Scott Steiner & Scott Norton
07. Oriental Dream Match: Great Muta vs. Jinsei Shinzaki
08. BATTLE OF TWIN DRAGON: Genichiro Tenryu vs. Tatsumi Fujinami
09. IWGP Heavyweight Title: Shinya Hashimoto vs. Nobuhiko Takada
2 Discs – 195 minutes – Source: VHS

1996/04/29 – Tokyo Dome (TV – 04.05.1996)
IWGP Jr. Title: Liger v Sasuke “¦ IWGP Title: Takada v Hashimoto

1996/04/29 – Tokyo Dome (TV – 11.05.1996)
Tenryu v Fujiwara “¦ Muta v Jinsei Shinzaki

1996/04/29 – Tokyo Dome (TV – 18.05.1996)
Chono v Lex Luger “¦ Randy Savage v Tenzan “¦ Road Warriors & Kensuke Sasaki v Steiner Brothers & Scott Norton

1996/04/29 – Tokyo Dome (TV – 25.05.1996)
Chosyu & Iizuka & Kojima & Nishimura v Koshinaka & Nogami & Ohara & Akitoshi Saito “¦ Nagata & Ishizawa v Otani & Kanemoto

1996/05/28 – Nagano (TV – 01.06.1996)
Kojima v Nishimura “¦ Yamazaki & Nagata v Hashimoto & Otani “¦ Chono & Tenzan v Sasaki & Hirata “¦ Liger v Honaga

1996/06/05 – Beppu (TV – 08.06.1996)
Takaiwa v Samurai “¦ Otani v Black Tiger “¦ Chono & Tenzan v Kimura & Akitoshi Saito “¦ Kojima v Ohara “¦ Hashimoto & Hirata &
Nishimura v Yamazaki & Nagata & Iizuka

1996/06/11 – Hiroshima (TV – 22.06.1996)
Wild Pegasus vs. Black Tiger Guerrero-Super Jr. semi-final ****, Liger vs. Samurai-Super Jr. Semi-final ****1/4 “¦ Sasaki & Kido v
Yamazaki & Iizuka “¦ IWGP Title: Hashimoto v Kojima

1996/06/12 – Osaka (TV – 29.06.1996)
IWGP Tag Titles: Hashimoto & Hirata v Yamazaki & Iizuka “¦ Chono & Tenzan v Muto & Nishimura “¦ Best Of The Super Jr. Final: Liger v
Black Tiger

NEW JAPAN – 1996/06/17 – Tokyo – “Skydiving J”
Lance Storm/Yuji Yasuraoka vs.El Samurai/Norio Honaga (WAR Int’l Jr. Tag Titles) “¦ Masayoshi Motegi vs. Shiryu (NWA Jr. Title) “¦ El Gran
Hamada vs. Tatsuhito Takaiwa (WWA Jr. Title) “¦ Shinjiro Otani vs. Kazushi Sakuraba (UWA Lightheavyweight Title) “¦ Super Delfin vs. Taka
Michinoku (CMLL Welterweight Title) “¦ Ultimo Dragon vs. Gran Naniwa (WAR Int’l Jr. Title) “¦ Jushin Liger vs.Dick Togo (British Jr. Title) “¦
Great Sasuke vs. Black Tiger (IWGP Jr. Title)
Running Time: 150 minutes – Source: VHS

1996/06/17 – Tokyo (TV – 06.07.1996)
Jushin Liger vs Dick Togo (British Common. Jr Title) “¦ clips: Masayoshi Motegi vs Shiryu (NWA Jr Title); Lance Storm/Yuji Yasuraoka vs El
Samurai/Norio Honaga (INTL Jr Tag Titles) “¦ Super Delphin vs Taka Michinoku (CMLL Welterwt Title) “¦ Shinjito Otani vs Kazushi Sakuraba
(UWA Light Hvy Title) “¦ clips: Ultimo Dragon vs Gran Naniwa (INTL Jr Title); El Gran Hamada vs Tatsuhito Takaiwa (WWA Jr Light Hvy
Title) “¦ Great Sasuke vs Black Tiger (IWGP Jr Title)

1996/06/24 – Gifu (TV – 13.07.1996)
Hashimoto & Hirata & Liger v Chono & Hiro Saito & Tenzan “¦ Road Warriors & Sasaki v Chosyu & Muto & Kojima “¦ Aomori –
02.07.1996: Road Warriors & Kensuke Sasaki v Hashimoto & Chosyu & Nishimura “¦ Chono & Tenzan v Muto & Iizuka

NEW JAPAN – 1996/07/16 – Nakajima Sports Center – “NEW JAPAN / WCW WORLD IN SAPPORO – NIGHT 1? [Samurai TV] 01. El Samurai & Jushin Liger & Norio Honaga vs. Shinjiro Otani & Tatsuhito Takaiwa & Tokimitsu Ishizawa
02. Randy Savage vs. Ric Flair
03. Sting & Great Muta vs. Road Warriors
04. Riki Chosyu & Shinya Hashimoto vs. Shiro Koshinaka & Tatsumi Fujinami
05. WCW World Heavyweight Title: The Giant vs. Power Warrior (Kensuke Sasaki)
06. IWGP Tag Team Titles: Kazuo Yamazaki & Takashi Iizuka vs. Masa Chono & Hiroyoshi Tenzan
Running Time: 120 minutes – Source: VHS

1996/07/16 – Sapporo (TV – 27.07.1996)
WCW Title: The Giant v Sasaki “¦ Sting & Muto v Road Warriors “¦ Chosyu & Hashimoto v Fujinami & Koshinaka “¦ IWGP Tag Titles:
Yamazaki & Iizuka v Chono & Tenzan

NEW JAPAN – 1996/07/17 – Nakajima Sports Center – “NEW JAPAN / WCW WORLD IN SAPPORO – NIGHT 2? [Samurai TV] 01. Michiyoshi Ohara & Tatsutoshi Gotoh vs. Norio Honaga & Takashi Iizuka
02. Jushin Liger vs. Randy Savage
03. WCW World Heavyweight Title: The Giant vs. Sting
04. Road Warriors & Power Warrior vs. Keiji Muto & Riki Chosyu & Satoshi Kojima
05. Hiro Saito & Hiroyoshi Tenzan & Masa Chono vs. Akira Nogami & Shiro Koshinaka & Tatsumi Fujinami
06. IWGP Heavyweight Title: Shinya Hashimoto vs. Ric Flair
Running Time: 120 minutes – Source: VHS

1996/07/17 – Sapporo (TV – 03.08.1996)
Fujinami & Koshinaka & Nogami v Chono & Saito & Tenzan “¦ Hell Raisers v Muto & Chosyu & Kojima “¦ IWGP Title: Hashimoto v Ric
Flair

1996/08/02 – Tokyo (TV – 10.08.1996)
G1 Climax: Chono v Kojima “¦ G1 Climax: Sasaki v Tenzan “¦ G1 Climax: Yamazaki v Muto “¦ G1 Climax: Chosyu v Hashimoto

1996/08/03 – Tokyo (TV – 17.08.1996)
G1 Climax: Sasaki v Hirata “¦ G1 Climax: Chosyu v Tenzan “¦ G1 Climax: Muto v Kojima “¦ G1 Climax: Koshinaka v Yamazaki “¦ Tokyo –
04.08.1996: G1 Climax: Yamazaki v Kojima “¦ G1 Climax: Koshinaka v Chono “¦ G1 Climax: Tenzan v Hashimoto

1996/08/05 – Tokyo (TV – 24.08.1996)
Chono v Yamazaki “¦ Chosyu v Sasaki “¦ Muto v Koshinaka

1996/08/06 – Tokyo (TV – 31.08.1996)
Sasaki v Hashimoto “¦ Kojima v Koshinaka “¦ G1 Climax – Semi-Final: Chono v Muto “¦ G1 Climax – Final: Chosyu v Chono

1996/08/02 – Tokyo (TV – 07.09.1996)
J*Crown Tournament: Dragon v Liger “¦ J*Crown Tournament: Sasuke v Motegi “¦ J*Crown Tournament: Samurai v hamada (03.08.) “¦
J*Crown Tournament: Otani v Negro Casas (03.08.) “¦ Severn v Fujiwara (03.08.)

1996/08/04 – Tokyo (TV – 14.09.1996)
J*Crown Tournament – Semi-Final: Dragon v Otani “¦ J*Crown Tournament – Semi-Final: Sasuke v Samurai “¦ J*Crown Tournament – Final:
Sasuke v Dragon (05.08.)

NEW JAPAN – “G-1 Climax “Ëœ96 Special – The Best Bouts”
9/16/96 Nagoya Aichi-ken Taiikukan: Power Warrior vs. Kurosawa. Highlights “¦ 9/20/96 Osaka Furitsu Taiikukaikan: Kurosawa vs. Hugh
Morrus (WCW). Highlights “¦ 9/21/96 Tokyo Korakuen Hall: Kurosawa vs. Animal Warrior. Highlights “¦ 9/23/96 Yokohama Arena:
Kurosawa vs. Rick Steiner (WCW). Highlights “¦ 9/16/96 Nagoya Aichi-ken Taiikukan: Keiji Muto & Rick Steiner vs. Tatsumi Fujinami &
Shiro Koshinaka “¦ 9/23/96 Yokohama Arena: Jushin Thunder Liger vs. Wild Pegasus “¦ 9/16/96 Nagoya Aichi-ken Taiikukan: Shinya
Hashimoto vs. Masa Chono “¦ 9/23/96 Yokohama Arena IWGP Tag Titles: Kazuo Yamazaki & Takashi Iizuka vs. Masa Chono & Hiroyoshi
Tenzan “¦ New Japan vs. WCW Superstars Tournament 1st Round 9/20/96 Osaka Furitsu Taiikukaikan: Hiroyoshi Tenzan vs. Arn Anderson
(WCW) “¦ Tatsumi Fujinami vs. Ric Flair (WCW) “¦ Riki Choshu vs. Scott Norton (WCW) “¦ Kensuke Sasaki vs. Lex Luger (WCW) “¦ New
Japan vs. WCW Superstars Tournament 2nd Round 9/21/96 Tokyo Korakuen Hall: Hiroyoshi Tenzan vs. Scott Norton (WCW) “¦ Shiro
Koshinaka vs. Sting (WCW) “¦ Kensuke Sasaki vs. Ric Flair (WCW) “¦ Shinya Hashimoto vs. Lord Steven Regal (WCW) “¦ New Japan vs.
WCW Superstars Tournament Semifinal 9/23/96 Yokohama Arena “¦ Shiro Koshinaka vs. Shinya Hashimoto “¦ New Japan vs. WCW
Superstars Tournament Final 9/23/96 Yokohama Arena: Shiro Koshinaka vs. Kensuke Sasaki “¦ Vale Tudo Rules: Keiji Muto vs. Pedro
Otarvio
Running Time: 150 minutes – Source: VHS

1996/09/16 – Nagoya (TV – 21.09.1996)
Chosyu & Nishimura v Kimura & Gotoh “¦ Sasaki v Kurasawa “¦ Fujinami & Koshinaka v Muto & Rick Steiner “¦ Hashimoto v Chono

1996/09/20 – Osaka (TV – 28.09.1996)
Muto & Rick Steiner v Road Warrior Hawk & Benoit “¦ Tenzan v Arn Anderson “¦ Flair v Fujinami “¦ Norton v Chosyu “¦ Sasaki v Luger

1996/09/21 – Tokyo (TV – 05.10.1996)
Sasaki v Ric Flair “¦ Scott Norton v Tenzan “¦ Koshinaka v Sting “¦ Hashimoto v Steve Regal “¦ Liger v Benoit (23.09. – Yokohama) “¦ Muto v
Pedro Otarvio (23.09. – Yokohama)

1996/09/23 – Yokohama (TV – 12.10.1996)
IWGP Tag Titles: Chono & Tenzan v Yamazaki & Iizuka “¦ Koshinaka v Hashimoto “¦ Sasaki v Koshinaka

1996/10/14 – Yokkaichi (TV – 19.10.1996)
Muto & Liger & Rick Steiner v Chono & Hiro Saito & Tenzan “¦ SG Tag League: Yamazaki & Iizuka v Kobayashi & Nogami “¦ SG Tag
League: Hirata & Kido v Steve Regal & Dave Taylor “¦ SG Tag League: Chosyu & Sasaki v Nakanishi & Kojima “¦ SG Tag League:
Hashimoto & Norton v Fujinami & Koshinaka

1996/10/16 – Atsugi (TV – 26.10.1996)
SG Tag League: Hashimoto & Norton v Kimura & Gotoh “¦ SG Tag League: Nakanishi & Kojima v Hirata & Nagata “¦ SG Tag League:
Yamazaki & Iizuka v Chono & Tenzan “¦ SG Tag League: Muto & Rick Steiner v Chosyu & Sasaki

1996/10/25 – Miyazaki (TV – 09.11.1996)
Chosyu & Sasaki & Hirata v Kimura & Gotoh & Ohara “¦ Otani & Nagata v Liger & Samurai “¦ SG Tag League: Muto & Rick Steiner v
Nakanishi & Kojima “¦ SG Tag League: Hashimoto & Norton v Chono & Tenzan

1996/11/16 – TV (taped: 1996/10/29 – Kagoshima)
01. Riki Chosyu & Tatsumi Fujinami vs. Kengo Kimura & Akira Nogami
02. Jushin Liger vs. Norio Honaga
03. Kensuke Sasaki & Satoshi Kojima & Manabu Nakanishi vs. Shinya Hashimoto & Junji Hirata & Scott Norton
04. Keiji Muto & Rick Steiner vs. Masa Chono & Hiroyoshi Tenzan

1996/11/23 – TV (taped: 1996/11/01 – Hiroshima)
01. Yuji Nagata vs. Kazuyuki Fujita
02. Riki Chosyu & Tatsumi Fujinami & Satoshi Kojima vs. Masa Chono & Hiroyoshi Tenzan & Hiro Saito
03. SG Tag League Final: Shinya Hashimoto & Scott Norton vs. Keiji Muto & Rick Steiner

1996/12/01 – Nagoya (TV – 07.12.1996)
Riki Choshu/Kensuke Sasaki vs. Shinya Hashimoto/Junji Hirata “¦ Shinjiro Otani/Koji Kanemoto vs. Jushin Liger/El Samurai “¦ Tatsumi
Fujinami/Kengo Kimura vs. Keiji Mutoh/Osamu Nishimura “¦ Masahiro Chono/Hiroyoshi Tenzan vs. Kazuo Yamazaki/Takayuki Iizuka –
IWGP Tag Team Title

1996/12/05 – Matsuyama (TV – 14.12.1996)
Road Warriors/Kensuke Sasaki vs. Masahiro Chono/Hiroyoshi Tenzan/Hiro Saito “¦ Kengo Kimura/Kuniaki Kobayashi/Michiyoshi Ohara vs.
Shinjiro Otani/Takayuki Iizuka/Yuji Nagata “¦ Keiji Mutoh/Jushin Liger vs. Koji Kanemoto/Brad Armstrong “¦ Manabu Nakanishi/Satoshi
Kojima vs. Shinya Hashimoto/Junji Hirata

1996/12/07 – Okayama (TV – 21.12.1996)
Road Warriors/Kensuke Sasaki vs. Shinya Hashimoto/Junji Hirata/Tadao Yasuda “¦ Shinjiro Otani/Koji Kanemoto vs. Jushin Liger/Norio
Honaga “¦ Kazuo Yamazaki/Takayuki Iizuka vs. Keiji Mutoh/Osamu Nishimura “¦ Manabu Nakanishi/Satoshi Kojima vs. Masahiro
Chono/Hiroyoshi Tenzan

1996/12/10 – Osaka (TV – 28.12.1996)
Masahiro Chono/Hiroyoshi Tenzan vs. The Road Warriors “¦ Riki Choshu/Keiji Mutoh vs. Kazuo Yamazaki/Takayuki Iizuka “¦ Kensuke
Sasaki vs. Satoshi Kojima “¦ Shinya Hashimoto vs. Manabu Nakanishi
———————————————–

NJPW “BATTLE X’MAS 1996”, 12/23/96 (night show)
Tokyo Korakuen Hall

1. Kazuo Yamazaki vs. Yuji Nagata (11:21) with a cross armbreaker.
2. Masahiro Chono, Hiroyoshi Tenzan & Hiro Saito vs. Satoshi Kojima, Tadao Yasuda & Yutaka Yoshie (16:41) when Hiro pinned Yasuda.

NJPW “BATTLE X’MAS 1996”, 12/23/96 (day show)
Tokyo Korakuen Hall

1. Tatsuhito Takaiwa vs. Kazuyuki Fujita (8:36) with a German suplex hold.
2. Black Cat vs. Norio Honaga (13:17) by pinfall.
3. Osamu Kido vs. Kuniaki Kobayashi (8:23) with a modified wakigatame.
4. Jushin Thunder Liger & Osamu Nishimura vs. Koji Kanemoto & Yuji Nagata (13:08) when Nishimura used a Northern Light suplex hold on
Nagata.
5. Akira Nogami & Akitoshi Saito vs. Keiji Muto & Yutaka Yoshie (14:12) when Nogami pinned Yoshie.
6. Kengo Kimura, Tatsutoshi Goto & Michiyoshi Ohara vs. Shinya Hashimoto, Junji Hirata & Tadao Yasuda (15:11) when Goto pinned
Yasuda.
7. Manabu Nakanishi & Satoshi Kojima vs. Kensuke Sasaki & Takashi Iizuka (15:44) when Nakanishi used an Argentine backbreaker on
Iizuka.
NJPW, 12/9/96 (WPW)
Osaka Prefectural Gymnasium
6,500 Fans – Super No Vacancy

1. Kazuyuki Fujita vs. Akitoshi Saito (9:10) with a cross armbreaker.
2. Osamu Kido, Osamu Nishimura & Yuji Nagata vs. Kuniaki Kobayashi, Akira Nogami & Michiyoshi Ohara (11:26) when Nishimura used a
Northern Light suplex hold on Kobayashi.
3. Koji Kanemoto & Norio Honaga vs. Jushin Thunder Liger & Chavo Guerrero Jr. (12:32) when Kanemoto used a Tiger suplex hold on
Guerrero.
4. Kengo Kimura & Tatsutoshi Goto vs. Junji Hirata & Tadao Yasuda (8:48) when Kimura pinned Yasuda.
5. Riki Choshu & Keiji Muto vs. Kazuo Yamazaki & Takashi Iizuka (11:05) when Choshu pinned Iizuka.
6. Tatsumi Fujinami vs. Brad Armstrong (7:19) with a Dragon sleeper.
7. Masahiro Chono & Hiroyoshi Tenzan vs. Animal Warrior & Hawk Warrior (11:02) when Chono used a horizontal cradle on Hawk.
8. Kensuke Sasaki vs. Satoshi Kojima (9:19) by pinfall.
9. Shinya Hashimoto vs. Manabu Nakanishi (11:49) with a vertical drop brainbuster.

NJPW, 12/8/96
Tsuyama City Gymnasium
2,200 Fans

1. Tadao Yasuda vs. Kazuyuki Fujita (6:00) with a crab hold.
2. Chavo Guerrero Jr. vs. Black Cat (9:31) with a flying front cradle.
3. Hiro Saito vs. Yuji Nagata (10:59) by pinfall.
4. Jushin Thunder Liger & Brad Armstrong vs. Koji Kanemoto & Yutaka Yoshie (12:36) when Armstrong pinned Yoshie.
5. Masahiro Chono & Hiroyoshi Tenzan vs. Kuniaki Kobayashi & Akira Nogami (8:29) when Tenzan pinned Kobayashi.
6. Keiji Muto, Manabu Nakanishi & Satoshi Kojima vs. Animal Warrior, Hawk Warrior & Power Warrior (6:22) when Muto used a horizontal
cradle on Hawk.
7. Tatsumi Fujinami & Kengo Kimura vs. Kazuo Yamazaki & Takashi Iizuka (13:34) when Fujinami used a figure-four leglock on Iizuka.
8. Shinya Hashimoto, Junji Hirata & Osamu Nishimura vs. Tatsutoshi Goto, Michiyoshi Ohara & Akitoshi Saito (12:44) when Nishimura used a
Northern Light suplex hold on Saito.

NJPW, 12/7/96 (WPW)
Okayama City Gymnasium
3,300 Fans

1. Kuniaki Kobayashi & Akitoshi Saito vs. Yuji Nagata & Kazuyuki Fujita (10:40) when Kobayashi used a Captured suplex hold on Fujita.
2. Akira Nogami vs. Yutaka Yoshie (6:50) by pinfall.
3. Brad Armstrong vs. Chavo Guerrero Jr. (11:16) by pinfall.
4. Tatsutoshi Goto & Michiyoshi Ohara vs. Osamu Kido & Black Cat (12:13) when Goto pinned Cat.
5. Kengo Kimura vs. Hiro Saito (8:17) by pinfall.
6. Koji Kanemoto & Shinjiro Otani vs. Jushin Thunder Liger & Norio Honaga (15:48) when Kanemoto pinned Liger.
7. Kazuo Yamazaki & Takashi Iizuka vs. Keiji Muto & Osamu Nishimura (10:43) when Iizuka used a Blizzard suplex on Nishimura.
8. Animal Warrior, Hawk Warrior & Power Warrior vs. Shinya Hashimoto, Junji Hirata & Tadao Yasuda (9:09) when Power pinned Yasuda.
9. Manabu Nakanishi & Satoshi Kojima vs. Masahiro Chono & Hiroyoshi Tenzan (13:48) when Nakanishi used an Argentine backbreaker on
Tenzan.

NJPW, 12/6/96
Tokushima City Gymnasium
2,000 Fans

1. Osamu Nishimura & Yutaka Yoshie vs. Takashi Iizuka & Kazuyuki Fujita (8:04) when Nishimura used a Northern Light suplex hold on
Fujita.
2. Kuniaki Kobayashi vs. Norio Honaga (9:20) with a Captured suplex hold.
3. Koji Kanemoto vs. Chavo Guerrero Jr. (11:09) by pinfall.
4. Brad Armstrong vs. Shinjiro Otani (12:48) by pinfall.
5. Kazuo Yamazaki & Osamu Kido vs. Tadao Yasuda & Yuji Nagata (9:52) when Yamazaki used a wakigatame on Nagata.
6. Animal Warrior, Hawk Warrior & Power Warrior vs. Kengo Kimura, Tatsutoshi Goto & Akira Nogami (3:32) when Hawk pinned Nogami.
7. Keiji Muto & Manabu Nakanishi vs. Michiyoshi Ohara & Akitoshi Saito (10:11) when Nakanishi used an Argentine backbreaker on Saito.
8. Masahiro Chono, Hiroyoshi Tenzan & Hiro Saito vs. Shinya Hashimoto, Satoshi Kojima & Jushin Thunder Liger (12:17) when Tenzan
pinned Liger.

NJPW, 12/5/96 (WPW)
Matsuyama City Community Center
3,250 Fans – Super No Vacancy

1. Yutaka Yoshie vs. Kazuyuki Fujita (8:04) with a cross armbreaker.
2. Black Cat vs. Chavo Guerrero Jr. (9:25) with a horizontal cradle.
3. Tadao Yasuda vs. Akitoshi Saito (7:15) with a crab hold.
4. Kengo Kimura, Kuniaki Kobayashi & Michiyoshi Ohara vs. Takashi Iizuka, Yuji Nagata & Shinjiro Otani (14:17) when Ohara pinned Otani.
5. Tatsutoshi Goto & Akira Nogami vs. Osamu Kido & Osamu Nishimura (10:36) when Goto pinned Kido.
6. Keiji Muto & Jushin Thunder Liger vs. Brad Armstrong & Koji Kanemoto (14:40) when Muto used a figure-four leglock on Armstrong.
7. Animal Warrior, Hawk Warrior & Power Warrior vs. Masahiro Chono, Hiroyoshi Tenzan & Hiro Saito (7:50) when Animal pinned Hiro.
8. Manabu Nakanishi & Satoshi Kojima vs. Shinya Hashimoto & Junji Hirata (9:59) when Nakanishi pinned Hirata.

NJPW, 12/4/96
Himeji Welfare Hall
1,750 Fans

1. Yutaka Yoshie vs. Kazuyuki Fujita (8:04) with a crab hold.
2. Norio Honaga vs. Chavo Guerrero Jr. (10:20) by pinfall.
3. Osamu Nishimura & Yuji Nagata vs. Michiyoshi Ohara & Akitoshi Saito (12:49) when Nishimura used a Northern Light suplex hold on
Saito.
4. Brad Armstrong , Koji Kanemoto & Shinjiro Otani vs. Jushin Thunder Liger, El Samurai & Black Cat (14:01) when Otani pinned Cat.
5. Tatsutoshi Goto vs. Takashi Iizuka (10:01) by pinfall.
6. Riki Choshu, Osamu Kido & Satoshi Kojima vs. Animal Warrior, Hawk Warrior & Power Warrior (7:55) when Kido used an inside cradle
on Power.
7. Keiji Muto & Manabu Nakanishi vs. Kengo Kimura & Akira Nogami (10:42) when Muto used a figure-four leglock on Nogami.
8. Masahiro Chono, Hiroyoshi Tenzan & Hiro Saito vs. Shinya Hashimoto, Junji Hirata & Tadao Yasuda (12:10) when Tenzan pinned Yasuda.

NJPW, 12/3/96
Yanai City Gymnasium
1,650 Fans

1. Akitoshi Saito vs. Kazuyuki Fujita (9:21) by pinfall.
2. Tatsutoshi Goto vs. Black Cat (9:17) by pinfall.
3. Koji Kanemoto & Shinjiro Otani vs. Brad Armstrong & Chavo Guerrero Jr. (13:55) when Kanemoto used a Tiger suplex hold on Guerrero.
4. Jushin Thunder Liger & El Samurai vs. Kuniaki Kobayashi & Akira Nogami (11:10) when Liger used a la magistral on Kobayashi.
5. Kengo Kimura & Michiyoshi Ohara vs. Osamu Kido & Yuji Nagata (12:22) when Kimuta pinned Nagata.
6. Animal Warrior, Hawk Warrior & Power Warrior vs. Keiji Muto, Junji Hirata & Manabu Nakanishi (7:31) when Hawk pinned Nakanishi.
7. Kazuo Yamazaki & Takashi Iizuka vs. Shinya Hashimoto & Osamu Nishimura (9:30) when Yamazaki used a wakigatame on Nishimura.
8. Riki Choshu, Satoshi Kojima & Tadao Yasuda vs. Masahiro Chono, Hiroyoshi Tenzan & Hiro Saito (10:44) when Kojima pinned Hiro.

NJPW, 12/1/96 (WPW)
Nagoya Rainbow Hall
10,000 Fans – Super No Vacancy

1. Black Cat vs. Kazuyuki Fujita (9:44) by pinfall.
2. Kuniaki Kobayashi & Akira Nogami vs. Brad Armstrong & Chavo Guerrero Jr. (13:01) when Nogami used a German suplex hold on
Guerrero.
3. Tatsutoshi Goto, Michiyoshi Ohara & Akitoshi Saito vs. Osamu Kido, Yuji Nagata & Yutaka Yoshie (14:59) when Ohara pinned Yoshie.
4. Koji Kanemoto & Shinjiro Otani vs. Jushin Thunder Liger & El Samurai (15:15) when Otani pinned Samurai.
5. Animal Warrior & Hawk Warrior vs. Satoshi Kojima & Tadao Yasuda (7:48) when Animal pinned Yasuda.
6. Tatsumi Fujinami & Kengo Kimura vs. Keiji Muto & Osamu Nishimura (14:19) when Kimura pinned Nishimura.
7. Riki Choshu & Kensuke Sasaki vs. Shinya Hashimoto & Junji Hirata (11:40) when Sasaki pinned Hashimoto.
8. IWGP Tag Team Title: Masahiro Chono & Hiroyoshi Tenzan © vs. Kazuo Yamazaki & Takashi Iizuka (16:30) when Tenzan pinned
Yamazaki (2nd defense).

NJPW, 11/30/96
Ishikawa Industrial Exhibition Hall #3
3,200 Fans – Super No Vacancy

1. Yutaka Yoshie vs. Kazuyuki Fujita (8:45) with a cross armbreaker.
2. Hiro Saito & Brad Armstrong vs. Kuniaki Kobayashi & Akira Nogami (13:07) when Armstrong pinned Kobayashi.
3. Yuji Nagata & Shinjiro Otani vs. Michiyoshi Ohara & Akitoshi Saito (15:52) when Nagata pinned Ohara.
4. Jushin Thunder Liger & El Samurai vs. Norio Honaga & Chavo Guerrero Jr. (12:42) when Liger pinned Guerrero.
5. Kengo Kimura & Tatsutoshi Goto vs. Osamu Kido & Tadao Yasuda (8:31) when Kimura pinned Yasuda.
6. Animal Warrior, Hawk Warrior & Power Warrior vs. Shinya Hashimoto, Junji Hirata & Manabu Nakanishi (8:06) when Hawk pinned
Nakanishi.
7. Kazuo Yamazaki & Takashi Iizuka vs. Keiji Muto & Osamu Nishimura (15:29) when Yamazaki used a wakigatame on Nishimura.
8. Masahiro Chono & Hiroyoshi Tenzan vs. Tatsumi Fujinami & Satoshi Kojima (10:57) when Chono used an STF on Kojima.

NJPW, 11/29/96
Niigata Welfare Hall
1,550 Fans

1. Shinjiro Otani vs. Kazuyuki Fujita (8:27) with a reverse cross armbreaker.
2. Kuniaki Kobayashi & Michiyoshi Ohara vs. Osamu Kido & Yutaka Yoshie (10:30) when Kobayashi pinned Yoshie.
3. Brad Armstrong & Chavo Guerrero Jr. vs. El Samurai & Black Cat (12:37) when Armstrong used an inside cradle on Cat.
4. Hiroyoshi Tenzan vs. Akitoshi Saito (7:49) by pinfall.
5. Manabu Nakanishi & Satoshi Kojima vs. Kazuo Yamazaki & Yuji Nagata (10:04) when Nakanishi used an Argentine backbreaker on
Nagata.
6. Animal Warrior, Hawk Warrior & Power Warrior vs. Tatsumi Fujinami, Takashi Iizuka & Osamu Nishimura (5:53) when Hawk pinned
Nishimura.
7. Masahiro Chono & Hiro Saito vs. Keiji Muto & Jushin Thunder Liger (10:13) when Hiro pinned Liger.
8. Kengo Kimura, Tatsutoshi Goto & Akira Nogami vs. Shinya Hashimoto, Junji Hirata & Tadao Yasuda (9:50) when Goto pinned Yasuda.

NJPW, 11/28/96
Natori City Gymnasium
1,850 Fans

1. Black Cat vs. Kazuyuki Fujita (8:11) with a Mexican stretch.
2. Akitoshi Saito vs. Yutaka Yoshie (9:25) by pinfall.
3. Tadao Yasuda vs. Kuniaki Kobayashi (7:36) with a crab hold.
4. Jushin Thunder Liger, El Samurai & Norio Honaga vs. Brad Armstrong , Shinjiro Otani & Chavo Guerrero Jr. (16:05) when Honaga used a
la magistral on Guerrero.
5. Junji Hirata & Osamu Nishimura vs. Akira Nogami & Michiyoshi Ohara (11:45) when Hirata pinned Nogami.
6. Animal Warrior, Hawk Warrior & Power Warrior vs. Keiji Muto, Osamu Kido & Manabu Nakanishi (7:17) when Hawk pinned Kido.
7. Shinya Hashimoto & Satoshi Kojima vs. Kengo Kimura & Tatsutoshi Goto (11:50) when Hashimoto pinned Goto.
8. Masahiro Chono, Hiroyoshi Tenzan & Hiro Saito vs. Kazuo Yamazaki, Takashi Iizuka & Yuji Nagata (7:47) when Tenzan pinned Iizuka.

NJPW, 11/27/96
Ichinoseki Bunka Center Gymnasium
1,700 Fans

1. Shinjiro Otani vs. Yutaka Yoshie (8:49) with a cross armbreaker.
2. Chavo Guerrero Jr. vs. Black Cat (10:43) with a la magistral.
3. Jushin Thunder Liger & El Samurai vs. Norio Honaga & Brad Armstrong (12:52) when Samurai pinned Honaga.
4. Osamu Kido & Osamu Nishimura vs. Kengo Kimura & Akitoshi Saito (11:28) when Kido used a wakigatame on Saito.
5. Kuniaki Kobayashi & Akira Nogami vs. Kazuo Yamazaki & Yuji Nagata (12:15) when Kobayashi used a Captured suplex hold on Nagata.
6. Animal Warrior, Hawk Warrior & Power Warrior vs. Shinya Hashimoto, Junji Hirata & Tadao Yasuda (7:44) when Power pinned Yasuda.
7. Keiji Muto & Manabu Nakanishi vs. Tatsutoshi Goto & Michiyoshi Ohara (9:39) when Muto used a figure-four leglock on Ohara.
8. Tatsumi Fujinami, Takashi Iizuka & Satoshi Kojima vs. Masahiro Chono, Hiroyoshi Tenzan & Hiro Saito (9:12) when Fujinami used a
Dragon sleeper on Hiro.

NJPW, 11/26/96 (WPW)
Hirosaki Citizen Gymnasium
2,650 Fans

1. Yutaka Yoshie vs. Kazuyuki Fujita (7:52) with a crab hold.
2. Brad Armstrong vs. Shinjiro Otani (10:00) by pinfall.
3. Kuniaki Kobayashi & Akira Nogami vs. El Samurai & Norio Honaga (11:41) when Nogami used a German suplex hold on Honaga.
4. Jushin Thunder Liger vs. Chavo Guerrero Jr. (9:31) by pinfall.
5. Tatsutoshi Goto, Michiyoshi Ohara & Akitoshi Saito vs. Osamu Nishimura, Tadao Yasuda & Yuji Nagata (12:54) when Goto pinned
Nishimura.
6. Keiji Muto, Junji Hirata & Manabu Nakanishi vs. Animal Warrior, Hawk Warrior & Power Warrior (6:51) when Muto used a
Frankensteiner on Hawk.
7. Tatsumi Fujinami & Kengo Kimura vs. Shinya Hashimoto & Satoshi Kojima (10:55) when Kimura pinned Kojima.
8. Kazuo Yamazaki, Osamu Kido & Takashi Iizuka vs. Masahiro Chono, Hiroyoshi Tenzan & Hiro Saito (11:48) when Iizuka pinned Hiro.

NJPW, 11/24/96
Ichihara Rinkai Gymnasium
1,400 Fans

1. Black Cat vs. Yutaka Yoshie (10:43) with a Mexican stretch.
2. Norio Honaga vs. Chavo Guerrero Jr. (9:37) with a la magistral.
3. Yuji Nagata vs. Kazuyuki Fujita (9:52) with a cross armbreaker.
4. Brad Armstrong & Shinjiro Otani vs. Jushin Thunder Liger & El Samurai (13:04) when Otani used a German suplex hold on Samurai.
5. Masahiro Chono, Hiroyoshi Tenzan & Hiro Saito vs. Kuniaki Kobayashi, Tatsutoshi Goto & Akitoshi Saito (10:42) when Hiro pinned Saito.
6. Kengo Kimura, Akira Nogami & Michiyoshi Ohara vs. Riki Choshu, Junji Hirata & Tadao Yasuda (8:53) when Kimura pinned Yasuda.
7. Kazuo Yamazaki & Takashi Iizuka vs. Keiji Muto & Manabu Nakanishi (11:19) when Yamazaki used a cross armbreaker on Nakanishi.
8. Animal Warrior, Hawk Warrior & Power Warrior vs. Shinya Hashimoto, Satoshi Kojima & Osamu Nishimura (9:14) when Power pinned
Nishimura.

NJPW, 11/23/96
Tokyo Korakuen Hall
1,910 Fans – Super No Vacancy

1. Shinjiro Otani vs. Kazuyuki Fujita (10:23) with a crab hold.
2. Tatsutoshi Goto & Akitoshi Saito vs. Black Cat & Yutaka Yoshie (11:37) when Goto pinned Yoshie.
3. Osamu Nishimura vs. Brad Armstrong (10:33) with a Northern Light suplex hold.
4. Kengo Kimura vs. Hiro Saito (10:02) by pinfall.
5. Kuniaki Kobayashi, Akira Nogami & Michiyoshi Ohara vs. Jushin Thunder Liger, El Samurai & Norio Honaga (15:36) when Nogami used a
German suplex hold on Liger.
6. Animal Warrior, Hawk Warrior & Power Warrior vs. Keiji Muto, Junji Hirata & Tadao Yasuda (11:20) when Animal pinned Yasuda.
7. Masahiro Chono & Hiroyoshi Tenzan vs. Kazuo Yamazaki & Yuji Nagata (11:02) when Tenzan pinned Nagata.
8. Shinya Hashimoto, Osamu Kido & Satoshi Kojima vs. Riki Choshu, Takashi Iizuka & Manabu Nakanishi (12:57) when Kido pinned Iizuka.

NJPW, 11/22/96
Chiba Park Gymnasium
2,350 Fans

1. Black Cat vs. Kazuyuki Fujita (9:08) with a chickenwing armlock.
2. Yuji Nagata vs. Tadao Yasuda (10:38) with a cross armbreaker.
3. Kuniaki Kobayashi & Akira Nogami vs. Brad Armstrong & Chavo Guerrero Jr. (11:47) when Nogami used a German suplex hold on
Guerrero.
4. Kazuo Yamazaki & Osamu Kido vs. Tatsutoshi Goto & Akitoshi Saito (11:04) when Kido used a wakigatame on Saito.
5. Norio Honaga & Shinjiro Otani vs. Jushin Thunder Liger & El Samurai (15:42) when Honaga pinned Samurai.
6. Masahiro Chono, Hiroyoshi Tenzan & Hiro Saito vs. Manabu Nakanishi, Satoshi Kojima & Osamu Nishimura (12:06) when Chono pinned
Kojima.
7. Shinya Hashimoto & Junji Hirata vs. Kengo Kimura & Michiyoshi Ohara (13:10) when Hirata pinned Ohara.
8. Animal Warrior, Hawk Warrior & Power Warrior vs. Riki Choshu, Keiji Muto & Takashi Iizuka (10:49) when Power pinned Iizuka.

NJPW, 11/21/96
Choshi City Gymnasium
1,300 Fans

1. Yuji Nagata vs. Yutaka Yoshie (10:01) with a cross armbreaker.
2. El Samurai vs. Black Cat (9:17) with a la magistral.
3. Manabu Nakanishi & Osamu Nishimura vs. Kuniaki Kobayashi & Akitoshi Saito (12:08) when Nakanishi used a backbreaker hold on
Saito.
4. Brad Armstrong & Chavo Guerrero Jr. vs. Jushin Thunder Liger & Norio Honaga (12:16) when Armstrong pinned Honaga.
5. Tatsutoshi Goto & Michiyoshi Ohara vs. Kazuo Yamazaki & Takashi Iizuka (12:05) when Goto pinned Iizuka.
6. Animal Warrior, Hawk Warrior & Power Warrior vs. Keiji Muto, Junji Hirata & Tadao Yasuda (3:56) when Hawk pinned Yasuda.
7. Kengo Kimura & Akira Nogami vs. Riki Choshu & Shinjiro Otani (9:27) when Nogami pinned Otani.
8. Masahiro Chono, Hiroyoshi Tenzan & Hiro Saito vs. Shinya Hashimoto, Osamu Kido & Satoshi Kojima (12:51) when Tenzan pinned
Kojima.

NJPW, 11/20/96
Soka City Sports Gymnasium
1,500 Fans

1. Tadao Yasuda vs. Yutaka Yoshie (8:12) with a single-leg crab hold.
2. Shinjiro Otani vs. Black Cat (9:18) by pinfall.
3. Jushin Thunder Liger & El Samurai vs. Brad Armstrong & Chavo Guerrero Jr. (12:12) when Liger pinned Guerrero.
4. Junji Hirata vs. Michiyoshi Ohara (8:13) with a Devil Windmill suplex hold.
5. Kuniaki Kobayashi & Akitoshi Saito vs. Kazuo Yamazaki & Yuji Nagata (10:53) when Kobayashi used a Captured suplex hold on Nagata.
6. Animal Warrior, Hawk Warrior & Power Warrior vs. Shinya Hashimoto, Manabu Nakanishi & Satoshi Kojima (7:00) when Animal pinned
Kojima.
7. Kengo Kimura & Akira Nogami vs. Tatsumi Fujinami & Osamu Nishimura (12:46) when Kimura pinned Nishimura.
8. Riki Choshu, Keiji Muto & Takashi Iizuka vs. Masahiro Chono, Hiroyoshi Tenzan & Hiro Saito (8:20) when Choshu pinned Hiro.
NJPW, 11/3/96
Tokyo Korakuen Hall
1,960 Fans – Super No Vacancy Full House

1. One Night Tag Team Tournament – Round 1: Takashi Iizuka & Yuji Nagata vs. Junji Hirata & Norio Honaga (12:57) when Nagata used a
cross armbreaker on Honaga.
2. One Night Tag Team Tournament – Round 1: Kensuke Sasaki & Shinjiro Otani vs. Tatsutoshi Goto & Akitoshi Saito (9:54) when Otani used
a cross armbreaker on Saito.
3. One Night Tag Team Tournament – Round 1: Akira Nogami & Michiyoshi Ohara vs. Shinya Hashimoto & Yutaka Yoshie (12:49) when
Ohara pinned Yoshie.
4. One Night Tag Team Tournament – Round 1: Keiji Muto & Jushin Thunder Liger vs. Tatsumi Fujinami & El Samurai (14:29) when Muto
used a figure-four leglock on Samurai.
5. Kengo Kimura & Kuniaki Kobayashi vs. Osamu Kido & Tadao Yasuda (9:00) when Kimura pinned Yasuda.
6. One Night Tag Team Tournament – Semi Final: Kensuke Sasaki & Shinjiro Otani vs. Takashi Iizuka & Yuji Nagata (15:26) when Sasaki
pinned Nagata.
7. One Night Tag Team Tournament – Semi Final: Akira Nogami & Michiyoshi Ohara vs. Keiji Muto & Jushin Thunder Liger (15:44) when
Ohara pinned Liger.
8. Masahiro Chono, Hiroyoshi Tenzan & Hiro Saito vs. Manabu Nakanishi, Satoshi Kojima & Osamu Nishimura (14:49) when Chono pinned
Nakanishi.
9. One Night Tag Team Tournament – Final: Akira Nogami & Michiyoshi Ohara vs. Kensuke Sasaki & Shinjiro Otani (15:26) when Nogami
used a Dragon suplex hold on Otani.

NJPW, 10/20/96
Kobe World Hall
6,800 Fans – No Vacancy

1. El Samurai vs. Tatsuhito Takaiwa (7:57) with the Samurai bomb.
2. Tadao Yasuda & Shinjiro Otani vs. Tatsutoshi Goto & Akitoshi Saito (9:22) when Yasuda used a crab hold on Saito.
3. Osamu Nishimura & Yuji Nagata vs. Steven Regal & David Taylor (11:41) when Nishimura used a Northern Light suplex hold on Regal.
4. Rick Steiner & Junji Hirata vs. Masahiro Chono & Hiro Saito (8:42) when Hirata pinned Hiro.
5. Tatsumi Fujinami & Osamu Kido vs. Kengo Kimura & Kuniaki Kobayashi (9:39) when Fujinami used a Cobra Twist on Kobayashi.
6. Kazuo Yamazaki & Takashi Iizuka vs. Shiro Koshinaka & Akira Nogami (11:54) when Yamazaki used a cross kneelock on Nogami.
7. Manabu Nakanishi vs. Michiyoshi Ohara (8:57) with an Argentine backbreaker.
8. Hiroyoshi Tenzan vs. Satoshi Kojima (11:06) with a diving headbutt.
9. Great Muta vs. Jushin Thunder Liger (17:35) with a moonsault press.
10. Super Grade Tag League: Riki Choshu & Kensuke Sasaki [2] vs. Shinya Hashimoto & Scott Norton [2] (9:40) when Sasaki used a lariat
on Norton.

NJPW, 9/23/96
Yokohama Arena
16,000 Fans – Super No Vacancy

1. Dean Malenko & Shinjiro Otani vs. El Samurai & Black Tiger (13:19) when Otani used a Dragon suplex hold on Samurai.
2. Junji Hirata, Satoshi Kojima, Osamu Nishimura & Yuji Nagata vs. Kuniaki Kobayashi, Akira Nogami, Michiyoshi Ohara & Akitoshi Saito
(9:40) when Kojima pinned Ohara.
3. Sting & Lex Luger vs. Arn Anderson & Steven Regal (12:03) when Sting used a Scorpion Deathlock on Anderson.
4. Tatsumi Fujinami & Riki Choshu vs. Kengo Kimura & Tatsutoshi Goto (7:08) when Fujinami used a Dragon sleeper on Goto.
5. Animal Warrior vs. Tadao Yasuda (3:31) by pinfall.
6. Rick Steiner vs. Manabu Nakanishi (8:00) by pinfall.
7. Japan/U.S. Superstars Tournament – Semi Final: Kensuke Sasaki vs. Scott Norton by forfeit.
8. Japan/U.S. Superstars Tournament – Semi Final: Shiro Koshinaka vs. Shinya Hashimoto (10:56) by pinfall.
9. Jushin Thunder Liger Return Match: Jushin Thunder Liger vs. Wild Pegasus (18:31) by pinfall.
10. Different Style Fight: Keiji Muto vs. Pedro Otavio (6:06) by submission.
11. IWGP Tag Team Title: Masahiro Chono & Hiroyoshi Tenzan © vs. Kazuo Yamazaki & Takashi Iizuka (18:06) when Chono pinned Iizuka
(1st defense).
12. Japan/U.S. Superstars Tournament – Final: Kensuke Sasaki vs. Shiro Koshinaka (12:10) by pinfall.

NJPW, 9/21/96
Tokyo Korakuen Hall

1. Yuji Nagata & Shinjiro Otani vs. El Samurai & Black Tiger (13:18) when Nagata used a cross armbreaker on Samurai.
2. Rick Steiner & Marcus Bagwell vs. Arn Anderson & Hugh Morrus (11:16) when Steiner used a powerslam on Morrus.
3. Takashi Iizuka vs. Hiro Saito (7:26) with a cross kneelock.
4. Tatsumi Fujinami, Satoshi Kojima & Osamu Nishimura vs. Lex Luger , Wild Pegasus & Dean Malenko (10:34) when Nishimura used a
Northern Light suplex hold on Malenko.
5. Animal Warrior vs. Manabu Nakanishi (7:14) with a lariat.
6. Japan/U.S. Superstars Tournament – Round 2: Scott Norton vs. Hiroyoshi Tenzan (4:59) with a powerslam.
7. Japan/U.S. Superstars Tournament – Round 2: Shiro Koshinaka vs. Sting (9:57) with a horizontal cradle.
8. Japan/U.S. Superstars Tournament – Round 2: Kensuke Sasaki vs. Ric Flair (9:37) with the Strangle Hold Gamma.
9. Japan/U.S. Superstars Tournament – Round 2: Shinya Hashimoto vs. Steven Regal (16:16) with a DDT.

NJPW, 9/20/96
Osaka Prefectural Gymnasium

1. Junji Hirata, Takashi Iizuka & Shinjiro Otani vs. Satoshi Kojima, Osamu Nishimura & Yuji Nagata (11:38) when Hirata used a Liger bomb
on Nagata.
2. Manabu Nakanishi vs. Hugh Morrus (8:11) with a Scorpion Deathlock.
3. Shiro Koshinaka & Sting vs. Masahiro Chono & Hiro Saito (7:52) when Sting used a DDT on Hiro.
4. Keiji Muto & Rick Steiner vs. Animal Warrior & Wild Pegasus when Muto used a moonsault press on Pegasus.
5. Steven Regal & Marcus Bagwell vs. Shinya Hashimoto & Black Tiger (15:59) when Regal used the Royal stretch on Tiger.
6. Japan/U.S. Superstars Tournament – Round 1: Hiroyoshi Tenzan vs. Arn Anderson (9:45) with a diving headbutt.
7. Japan/U.S. Superstars Tournament – Round 1: Ric Flair vs. Tatsumi Fujinami (10:31) with an inside cradle.
8. Japan/U.S. Superstars Tournament – Round 1: Scott Norton vs. Riki Choshu (5:41) with a lariat.
9. Japan/U.S. Superstars Tournament – Round 1: Kensuke Sasaki vs. Lex Luger (9:37) with the Strangle Hold Gamma.

NJPW, 9/17/96
Kofu Region

1. Yuji Nagata vs. Yutaka Yoshie (10:13) with a cross armbreaker.
2. Norio Honaga & Black Tiger vs. Dean Malenko & Shinjiro Otani (13:12) when Honaga used a la magistral on Malenko.
3. Kengo Kimura, Akira Nogami & Michiyoshi Ohara vs. Takashi Iizuka, El Samurai & Tatsuhito Takaiwa (12:13) when Nogami used a diving
body press on Takaiwa.
4. Osamu Nishimura & Tadao Yasuda vs. Tatsutoshi Goto & Akitoshi Saito (11:48) when Nishimura used a ground Cobra Twist on Saito.
5. Tatsumi Fujinami & Shiro Koshinaka vs. Kazuo Yamazaki & Osamu Kido (9:17) when Koshinaka used a hip attack on Kido.
6. Keiji Muto & Rick Steiner vs. Masa Saito & Junji Hirata (11:07) when Steiner used a powerslam on Saito.
7. Manabu Nakanishi Return Match: Manabu Nakanishi vs. Riki Choshu (7:44) with an Argentine backbreaker.
8. Animal Warrior & Kensuke Sasaki vs. Masahiro Chono & Hiroyoshi Tenzan when Tenzan was DQ’d.
9. Shinya Hashimoto vs. Satoshi Kojima (12:52) with a vertical drop brainbuster.

NJPW, 8/6/96
Tokyo Ryogoku Kokugikan
11,000 Fans – Super No Vacancy

1. Takashi Iizuka, Tadao Yasuda & Tatsuhito Takaiwa vs. Tatsutoshi Goto, Michiyoshi Ohara & Akira Nogami (16:36) when Yasuda pinned
Nogami.
2. Osamu Nishimura & Yuji Nagata vs. Hiroyoshi Tenzan & Hiro Saito (11:32) when Nagata used an inside cradle on Hiro.
3. G1 Climax – Block A: Hiroyoshi Tenzan [4] vs. Junji Hirata [0] by forfeit.
4. G1 Climax – Block B: Satoshi Kojima [2] vs. Shiro Koshinaka [4] (10:33) with an inside cradle.
5. G1 Climax – Block A: Kensuke Sasaki [6] vs. Shinya Hashimoto [2] (9:13) with an ipponzei.
6. G1 Climax – Block B: Masahiro Chono [6] vs. Keiji Muto [4] (24:43) with an inside cradle.
7. Tatsumi Fujinami & Osamu Kido vs. Kengo Kimura & Kuniaki Kobayashi (12:37) when Fujinami used a Cobra Twist on Kobayashi.
8. Negro Casas & Shinjiro Otani vs. Jushin Thunder Liger & El Samurai (13:19) when Casas used a la magistral on Samurai.
9. G1 Climax – Final: Riki Choshu vs. Masahiro Chono (13:45) with a Scorpion Deathlock.

NJPW, 8/5/96
Tokyo Ryogoku Kokugikan
11,000 Fans – Super No Vacancy

1. Shinjiro Otani vs. Yuji Nagata (12:56) with a cross kneelock.
2. Tatsutoshi Goto vs. Hiro Saito (10:42) by pinfall.
3. Kuniaki Kobayashi & Akira Nogami vs. Jushin Thunder Liger & El Samurai (14:24) when Nogami used a German suplex hold on Samurai.
4. Tatsumi Fujinami vs. Osamu Nishimura (7:32) with a Cobra Twist.
5. Shinya Hashimoto & Satoshi Kojima vs. Michiyoshi Ohara & Akitoshi Saito (13:48) when Hashimoto pinned Ohara.
6. J Crown / IWGP Jr. Heavyweight Title: Great Sasuke © vs. Ultimo Dragon (13:56) with a high-angle reverse cradle (5th defense) to become
the 1st J Crown Champion.
7. G1 Climax – Block A: Shinya Hashimoto [2] vs. Junji Hirata [0] by forfeit.
8. G1 Climax – Block B: Masahiro Chono [4] vs. Kazuo Yamazaki [4] (12:25) with an STF.
9. G1 Climax – Block A: Riki Choshu [8] vs. Kensuke Sasaki [4] (15:13) by referee stop.
10. G1 Climax – Block B: Keiji Muto [4] vs. Shiro Koshinaka [4] (11:59) with a figure-four leglock.

NJPW, 8/4/96
Tokyo Ryogoku Kokugikan
11,000 Fans – Super No Vacancy

1. Michiyoshi Ohara vs. Yuji Nagata (9:55) with a cross armbreaker.
2. Osamu Kido, Takashi Iizuka, Osamu Nishimura & Tadao Yasuda vs. Tatsutoshi Goto, Kuniaki Kobayashi, Akira Nogami & Akitoshi Saito
(14:45) when Yasuda used a crab hold on Saito.
3. Jushin Thunder Liger & Norio Honaga vs. Negro Casas & Tatsuhito Takaiwa (12:04) when Honaga used a la magistral on Casas.
4. J Crown Tournament – Semi Final: Ultimo Dragon vs. Shinjiro Otani (16:04) with a Liger bomb.
5. J Crown Tournament – Semi Final / IWGP Jr. Heavyweight Title: Great Sasuke © vs. El Samurai (16:25) with a Thunder Fire powerbomb
(4th defense).
6. G1 Climax – Block A: Riki Choshu [6] vs. Junji Hirata [0] by forfeit.
7. G1 Climax – Block B: Kazuo Yamazaki [4] vs. Satoshi Kojima [0] (9:56) with a cross armbreaker.
8. G1 Climax – Block A: Hiroyoshi Tenzan [2] vs. Shinya Hashimoto [0] (11:27) with a diving headbutt.
9. G1 Climax – Block B: Shiro Koshinaka [4] vs. Masahiro Chono [2] (22:10) with a powerbomb.

NJPW, 8/3/96
Tokyo Ryogoku Kokugikan
10,500 Fans – Super No Vacancy

1. Tatsuhito Takaiwa vs. Akitoshi Saito (13:04) with a cross-arm suplex hold.
2. Tatsutoshi Goto & Akira Nogami vs. Takashi Iizuka & Yuji Nagata (11:43) when Goto pinned Nagata.
3. J Crown Tournament – Round 1: Shinjiro Otani vs. Negro Casas (11:34) with a swan dive kneel kick.
4. J Crown Tournament – Round 1: El Samurai vs. Gran Hamada (12:38) with the Samurai bomb.
5. Kengo Kimura & Yoshiaki Fujiwara vs. Tatsumi Fujinami & Osamu Kido (11:29) when Kimura pinned Kido.
6. G1 Climax – Block A: Kensuke Sasaki [4] vs. Junji Hirata [0] (5:08) by referee stop.
7. G1 Climax – Block B: Keiji Muto [2] vs. Satoshi Kojima [0] (15:21) with a figure-four leglock.
8. G1 Climax – Block A: Riki Choshu [4] vs. Hiroyoshi Tenzan [0] (5:12) with a lariat.
9. G1 Climax – Block B: Shiro Koshinaka [2] vs. Kazuo Yamazaki [2] (13:50) with a powerbomb.

NJPW, 8/2/96
Tokyo Ryogoku Kokugikan
11,000 Fans – Super No Vacancy

1. Yuji Nagata vs. Tatsuhito Takaiwa (12:20) by submission.
2. Takashi Iizuka, Osamu Nishimura & Tadao Yasuda vs. Tatsutoshi Goto, Akira Nogami & Michiyoshi Ohara (16:54) when Iizuka pinned
Nogami.
3. J Crown Tournament – Round 1 / IWGP Jr. Heavyweight Title: Great Sasuke © vs. Masayoshi Motegi © (11:50) with a Tiger suplex hold
(3rd defense).
4. J Crown Tournament – Round 1: Ultimo Dragon vs. Jushin Thunder Liger (2:38) with a la magistral.
5. Dan Severn vs. Yoshiaki Fujiwara (10:30) by pinfall.
6. G1 Climax – Block B: Masahiro Chono [2] vs. Satoshi Kojima [0] (13:46) with an STF.
7. G1 Climax – Block A: Kensuke Sasaki [2] vs. Hiroyoshi Tenzan [0] (15:03) with the Strangle Hold Gamma.
8. G1 Climax – Block B: Kazuo Yamazaki [2] vs. Keiji Muto [0] (13:39) with a cross armbreaker.
9. G1 Climax – Block A: Riki Choshu [2] vs. Shinya Hashimoto [0] (17:14) with a lariat.

NJPW, 7/29/96
Tokyo Korakuen Hall
1,525 Fans – Super No Vacancy

1. Nobukazu Hirai vs. Yutaka Yoshie (8:38) with a WAR Special.
2. Yuji Nagata vs. Kuniaki Kobayashi (9:16) with a cross armbreaker.
3. Hiroyoshi Tenzan vs. Akira Nogami (10:17) with a modified crab hold.
4. Tatsutoshi Goto & Michiyoshi Ohara vs. Masahiro Chono & Hiro Saito (13:13) when Goto pinned Hiro.
5. Shiro Koshinaka & Akitoshi Saito vs. Koki Kitahara & Nobutaka Araya (13:33) when Koshinaka pinned Araya.
6. Tatsumi Fujinami vs. Kengo Kimura (21:51) by referee stop.

NJPW, 7/17/96
Nakajima Sports Center

1. Randy Savage vs. Jushin Thunder Liger (8:12) with a diving elbow drop.
2. WCW Heavyweight Title: The Giant © vs. Sting (5:43) with a chokeslam.
3. Animal Warrior , Hawk Warrior & Power Warrior vs. Riki Choshu, Keiji Muto & Satoshi Kojima (7:31) when Hawk pinned Muto after the
Double Impact.
4. Tatsumi Fujinami, Shiro Koshinaka & Akira Nogami vs. Masahiro Chono, Hiroyoshi Tenzan & Hiro Saito (10:52) when Fujinami used a
Dragon sleeper on Hiro.
5. IWGP Heavyweight Title: Shinya Hashimoto © vs. Ric Flair (12:54) with a DDT (2nd defense).

NJPW, 7/16/96
Nakajima Sports Center

1. Kengo Kimura, Akira Nogami & Akitoshi Saito vs. Junji Hirata, Yuji Nagata & Yutaka Yoshie
2. Osamu Kido vs. Brad Armstrong (6:30) by submission.
3. Satoshi Kojima & Osamu Nishimura vs. Tatsutoshi Goto & Michiyoshi Ohara
4. Jushin Thunder Liger, Norio Honaga & El Samurai vs. Shinjiro Otani, Tokimitsu Ishizawa & Tatsuhito Takaiwa (11:47)
5. Ric Flair vs. Randy Savage (11:27) with a figure-four leglock.
6. Great Muta & Sting vs. Animal Warrior & Hawk Warrior (7:15) when Muta used a horizontal cradle on Hawk.
7. Riki Choshu & Shinya Hashimoto vs. Tatsumi Fujinami & Shiro Koshinaka (10:35) when Hashimoto used a vertical drop brainbuster on
Fujinami.
8. WCW Heavyweight Title: The Giant © vs. Kensuke Sasaki (4:53) with a chokeslam.
9. IWGP Tag Team Title: Masahiro Chono & Hiroyoshi Tenzan vs. Kazuo Yamazaki & Takashi Iizuka © (22:17) when Chono used an STF on
Iizuka to become the 28th champions.

NJPW “SKYDIVING J”, 6/17/96
Tokyo Nippon Budokan
13,500 Fans – Super No Vacancy

1. WAR International Jr. Heavyweight Tag Team Title: Yuji Yasuraoka & Lance Storm © vs. Norio Honaga & El Samurai (13:28) when Storm
used a front cradle on Honaga.
2. NWA Jr. Heavyweight Title: Masayoshi Motegi © vs. Shiryu (11:51) with an avalanche-style powerbomb.
3. WWA Jr. Heavyweight Title: Gran Hamada © vs. Tatsuhito Takaiwa (12:05) with a swinging DDT.
4. UWA Jr. Light Heavyweight Title: Shinjiro Otani vs. Kazushi Sakuraba (8:15) with a chickenwing facelock to become the 27th champion
(decision match).
5. CMLL Welterweight Title: Super Delfin © vs. TAKA Michinoku (16:09) with the Delfin Special #1.
6. WAR International Jr. Heavyweight Title: Ultimo Dragon © vs. Gran Naniwa (13:58) with a la magistral.
7. British Commonwealth Jr. Heavyweight Title: Jushin Thunder Liger vs. Dick Togo © (15:56) with a shotei to become the 6th champion.
8. IWGP Jr. Heavyweight Title: Great Sasuke © vs. Black Tiger (16:54) with an avalanche-style Frankensteiner (1st defense).

NJPW, 6/12/96
Osaka Prefectural Gymnasium
6,650 Fans – Super No Vacancy Full House

1. Yuji Nagata & Tokimitsu Ishizawa vs. Michiyoshi Ohara & Akitoshi Saito (10:27) when Nagata used a cross armbreaker on Saito.
2. Dean Malenko & Franz Schumann vs. Black Cat & Villano IV (9:07) when Malenko used a Texas Cloverleaf hold on Villano.
3. Kengo Kimura, Tatsutoshi Goto & Akira Nogami vs. Osamu Kido, Tadao Yasuda & Yutaka Yoshie (11:09) when Goto pinned Yoshie.
4. El Samurai & Wild Pegasus vs. Shinjiro Otani & Tatsuhito Takaiwa (12:57) when Pegasus pinned Otani.
5. Keiji Muto & Osamu Nishimura vs. Masahiro Chono & Hiroyoshi Tenzan (11:09) when Nishimura used a ground Cobra Twist on Tenzan.
6. Tatsumi Fujinami & Shiro Koshinaka vs. Kensuke Sasaki & Satoshi Kojima (10:29) when Fujinami used a Dragon sleeper on Kojima.
7. IWGP Tag Team Title: Kazuo Yamazaki & Takashi Iizuka vs. Shinya Hashimoto & Junji Hirata © (16:26) when Yamazaki used a cross
armbreaker on Hirata to become the 27th champions.
8. Best of the Super Jr. – Final: Black Tiger vs. Jushin Thunder Liger (18:44) with an avalanche-style brainbuster.

NJPW, 6/11/96
Hiroshima Sun Plaza

1. Best of the Super Jr. – Semi Final: Black Tiger vs. Wild Pegasus (20:17) with an avalanche-style brainbuster.
2. Best of the Super Jr. – Semi Final: Jushin Thunder Liger vs. El Samurai (15:11) with a la magistral.
3. Kazuo Yamazaki & Takashi Iizuka vs. Osamu Kido & Kensuke Sasaki (10:53) when Iizuka used a cross kneelock on Kido.
4. IWGP Heavyweight Title: Shinya Hashimoto vs. Satoshi Kojima (11:51) with a vertical drop brainbuster (1st defense).

NJPW, 6/5/96
Beppu B-Con Plaza

1. Best of the Super Jr. – Block A: Tatsuhito Takaiwa vs. El Samurai (11:59) with an avalanche-style Death Valley bomb.
2. Best of the Super Jr. – Block B: Shinjiro Otani vs. Black Tiger (15:20) with a Tiger suplex hold.
3. Satoshi Kojima vs. Michiyoshi Ohara (10:32) with a German suplex hold.
4. Masahiro Chono & Hiroyoshi Tenzan vs. Kengo Kimura & Akitoshi Saito (12:25) when Tenzan used a diving headbutt on Saito.
5. Shinya Hashimoto, Junji Hirata & Osamu Nishimura vs. Kazuo Yamazaki, Takashi Iizuka & Yuji Nagata (10:16) when Hirata used a Devil
Windmill suplex hold on Nagata.

NJPW, 5/28/96
Nagano Region

1. Satoshi Kojima vs. Osamu Nishimura (9:56) by submission.
2. Best of the Super Jr. – Block B: Black Tiger vs. Villano IV (12:08)
3. Best of the Super Jr. – Block A: El Samurai vs. Wild Pegasus (16:07)
4. Best of the Super Jr. – Block B: Jushin Thunder Liger vs. Norio Honaga (11:29) with a shotei.
5. Shiro Koshinaka, Tatsutoshi Goto, Akira Nogami & Michiyoshi Ohara vs. Riki Choshu, Keiji Muto, Takashi Iizuka & Tadao Yasuda (12:06)
6. Kazuo Yamazaki & Yuji Nagata vs. Shinya Hashimoto & Shinjiro Otani (11:05) when Yamazaki used a cross kneelock on Otani.
7. Masahiro Chono & Hiroyoshi Tenzan vs. Junji Hirata & Kensuke Sasaki (13:41) when Tenzan used a moonsault press on Hirata.

NJPW, 5/12/96
Tokyo Korakuen Hall

1. Kazuo Yamazaki vs. Tokimitsu Ishizawa (9:00) with a heel hold.
2. Shinya Hashimoto vs. Yuji Nagata (7:40) with a triangle choke hold.
3. Shiro Koshinaka & Tatsutoshi Goto vs. Masahiro Chono & Hiroyoshi Tenzan (13:26) when Goto used a lariat on Chono.

NJPW “BATTLE FORMATION 1996”, 4/29/96 (WPW)
Tokyo Dome
65,000 Fans – Super No Vacancy Full House

1. Yuji Nagata & Tokimitsu Ishizawa vs. Koji Kanemoto & Shinjiro Otani (11:20) when Nagata used an avalanche-style front suplex on
Kanemoto.
2. Riki Choshu, Takashi Iizuka, Satoshi Kojima & Osamu Nishimura vs. Shiro Koshinaka, Tatsutoshi Goto, Kuniaki Kobayashi & Akira
Nogami (11:04) when Choshu used a lariat on Nogami.
3. IWGP Jr. Heavyweight Title: Great Sasuke vs. Jushin Thunder Liger © (19:27) with a Tiger suplex hold to become the 27th champion.
4. Randy Savage vs. Hiroyoshi Tenzan (9:49) with an inside cradle.
5. Masahiro Chono vs. Lex Luger (14:37) with an STF.
6. Animal Warrior , Hawk Warrior & Power Warrior vs. Rick Steiner , Scott Steiner & Scott Norton (15:17) when Animal used a second rope
Oklahoma Stampede on Rick.
7. Great Muta vs. Jinsei Shinzaki (19:44) with a moonsault press.
8. Genichiro Tenryu vs. Tatsumi Fujinami (9:16) with a lariat.
9. IWGP Heavyweight Title: Shinya Hashimoto vs. Nobuhiko Takada © (12:53) with a triangle choke hold to become the 19th champion.

NJPW, 4/5/96
Tokyo Korakuen Hall

1. Tokimitsu Ishizawa vs. Yutaka Yoshie
2. Akitoshi Saito vs. Tatsuhito Takaiwa
3. Kengo Kimura & Kuniaki Kobayashi vs. Tadao Yasuda & Black Cat
4. Hiro Saito vs. Michiyoshi Ohara
5. Koji Kanemoto, Shinjiro Otani & TAKA Michinoku vs. Jushin Thunder Liger, El Samurai & Gran Hamada (19:11) when TAKA used a
Michinoku Driver II on Samurai.
6. Shinya Hashimoto & Junji Hirata vs. Satoshi Kojima & Osamu Nishimura (6:16) when Hashimoto used a triangle choke hold on Nishimura.
7. Shiro Koshinaka, Tatsutoshi Goto & Akira Nogami vs. Osamu Kido, Takashi Iizuka & Yuji Nagata
8. Keiji Muto & Kensuke Sasaki vs. Masahiro Chono & Hiroyoshi Tenzan (13:50) when Sasaki used a lariat on Chono.

NJPW, 3/26/96
Tokyo Metropolitan Gymnasium
10,305 Fans – Super No Vacancy Full House

1. One Night Tag Team Tournament – Round 1: Shinya Hashimoto & Junji Hirata vs. Scott Norton & Hugh Morrus (8:50) when Hashimoto
used a DDT on Morrus.
2. One Night Tag Team Tournament – Round 1: Keiji Muto & Kensuke Sasaki vs. Yoji Anjo & Yoshihiro Takayama (10:57) when Sasaki used
the Strangle Hold Gamma on Takayama.
3. One Night Tag Team Tournament – Round 1: Masahiro Chono & Hiroyoshi Tenzan vs. Riki Choshu & Satoshi Kojima (12:21) when Chono
used a Yakuza kick on Kojima.
4. One Night Tag Team Tournament – Round 1: Tatsumi Fujinami & Shiro Koshinaka vs. Genichiro Tenryu & Nobutaka Araya (14:04) when
Fujinami used a Dragon sleeper on Araya.
5. Jushin Thunder Liger & Wild Pegasus vs. Koji Kanemoto & Shinjiro Otani (14:11)
6. One Night Tag Team Tournament – Semi Final: Keiji Muto & Kensuke Sasaki vs. Shinya Hashimoto & Junji Hirata (17:40) when Muto used
a figure-four leglock on Hirata.
7. One Night Tag Team Tournament – Semi Final: Tatsumi Fujinami & Shiro Koshinaka vs. Masahiro Chono & Hiroyoshi Tenzan (13:08) when
Koshinaka used a powerbomb on Tenzan.
8. Young Lion Cup – Final: Tokimitsu Ishizawa vs. Yuji Nagata (12:27) with a triangle choke hold.
9. One Night Tag Team Tournament – Final: Tatsumi Fujinami & Shiro Koshinaka vs. Keiji Muto & Kensuke Sasaki (13:32) when Fujinami
used a reverse cradle on Sasaki.

NJPW, 3/20/96
Aichi Prefectural Gymnasium
9,500 Fans – Super No Vacancy Full House

1. Black Cat vs. Yutaka Yoshie (7:10) by pinfall.
2. Kengo Kimura, Tatsutoshi Goto & Akitoshi Saito vs. Osamu Kido, Yuji Nagata & Tokimitsu Ishizawa (13:39) when Saito pinned Ishizawa.
3. Jushin Thunder Liger & El Samurai vs. Koji Kanemoto & Tatsuhito Takaiwa (14:14) when Liger pinned Takaiwa.
4. Hiroyoshi Tenzan vs. Osamu Nishimura (9:45) with a crab hold.
5. Kazuo Yamazaki vs. Masahiro Chono (12:05) with a cross armbreaker.
6. Scott Norton & Hugh Morrus vs. Keiji Muto & Tadao Yasuda (12:42) when Norton pinned Yasuda.
7. WCW Cruiserweight Title: Shinjiro Otani vs. Wild Pegasus (18:09) with a swan dive DDT to become the 1st champion (decision match).
8. IWGP Tag Team Title: Shinya Hashimoto & Junji Hirata © vs. Stevie Ray & Booker T (14:41) when Hashimoto used a vertical drop
brainbuster on Booker T (6th defense).
9. Riki Choshu, Kensuke Sasaki, Takashi Iizuka & Satoshi Kojima vs. Shiro Koshinaka, Kuniaki Kobayashi, Akira Nogami & Michiyoshi
Ohara (12:42) when Sasaki pinned Ohara.

NJPW, 3/17/96
Amagasaki Memorial Park Gymnasium
5,500 Fans – Super No Vacancy

1. Tatsuhito Takaiwa vs. Yutaka Yoshie (8:42) with a cross kneelock.
2. Akitoshi Saito vs. Hiro Saito (8:37) by pinfall.
3. Kengo Kimura, Tatsutoshi Goto & Michiyoshi Ohara vs. Osamu Kido, Tokimitsu Ishizawa & Tadao Yasuda (12:46) when Goto pinned
Ishizawa.
4. Kensuke Sasaki, Takashi Iizuka & Satoshi Kojima vs. Shiro Koshinaka, Kuniaki Kobayashi & Akira Nogami (12:05) when Iizuka pinned
Nogami.
5. Masahiro Chono & Hiroyoshi Tenzan vs. Kazuo Yamazaki & Yuji Nagata (8:12) when Tenzan pinned Nagata.
6. Shinya Hashimoto, Junji Hirata & Osamu Nishimura vs. Stevie Ray , Booker T & Wild Pegasus (11:23) when Hashimoto pinned Pegasus.
7. Riki Choshu & Keiji Muto vs. Scott Norton & Hugh Morrus (12:03) when Choshu used a lariat on Morrus.
8. UWA Jr. Light Heavyweight Title: Koji Kanemoto vs. El Samurai © (23:15) by pinfall to become the 26th champion.
9. IWGP Jr. Heavyweight Title: Jushin Thunder Liger © vs. Shinjiro Otani (20:27) with a shotei (2nd defense).

NJPW, 2/25/96
Tokyo Ryogoku Kokugikan
11,500 Fans – Super No Vacancy Full House

1. Tokimitsu Ishizawa vs. Tatsuhito Takaiwa (8:42)
2. Yuji Nagata vs. Akitoshi Saito (10:15)
3. Kengo Kimura, Kuniaki Kobayashi & Michiyoshi Ohara vs. Osamu Kido, Takashi Iizuka & Tadao Yasuda (11:20)
4. El Samurai, Gran Hamada & Black Tiger vs. Koji Kanemoto, Dean Malenko & Shinjiro Otani (16:26) when Samurai pinned Otani.
5. Kazuo Yamazaki vs. Hiro Saito (7:25)
6. Riki Choshu & Kensuke Sasaki vs. Satoshi Kojima & Osamu Nishimura (6:23) when Sasaki submitted Kojima.
7. Shiro Koshinaka vs. Hiroyoshi Tenzan (5:29) by pinfall.
8. IWGP Tag Team Title: Shinya Hashimoto & Junji Hirata © vs. Yoji Anjo & Yoshihiro Takayama (12:13) when Hashimoto used a triangle
choke hold on Takayama (5th defense).
9. Keiji Muto & Jushin Thunder Liger vs. Nobuhiko Takada & Naoki Sano (15:46) when Liger used a Liger bomb on Sano.

NJPW, 2/4/96
Nakajima Sports Center
6,300 Fans – Super No Vacancy

1. Tatsuhito Takaiwa vs. Yutaka Yoshie (5:53) with a crab hold.
2. Jushin Thunder Liger & Black Tiger vs. Shinjiro Otani & Tokimitsu Ishizawa (15:09) when Tiger pinned Otani.
3. Riki Choshu & Tadao Yasuda vs. Kengo Kimura & Michiyoshi Ohara (7:11) when Choshu used a lariat on Kimura.
4. Yoji Anjo & Yoshihiro Takayama vs. Hiromichi Fuyuki & Gedo (9:48) when Anjo used the Ground Cross 200% on Gedo.
5. Satoshi Kojima & Osamu Nishimura vs. Hiroyoshi Tenzan & Hiro Saito (16:13) when Kojima pinned Hiro.
6. UWA Jr. Light Heavyweight Title: El Samurai © vs. Dean Malenko (13:24) with an ankle hold (1st defense).
7. Shinya Hashimoto, Junji Hirata & Akira Nogami vs. Shiro Koshinaka, Kuniaki Kobayashi & Akitoshi Saito (12:08) when Hashimoto pinned
Saito.
8. Kazuo Yamazaki & Osamu Kido vs. Keiji Muto & Kensuke Sasaki (9:44) when Kido used the Kido clutch on Sasaki.
9. 2/3 Falls: Takashi Iizuka, Yuji Nagata, Koji Kanemoto & Black Cat vs. Masahito Kakihara , Hiromitsu Kanehara , Kazushi Sakuraba &
Kenichi Yamamoto (24:26). Kakihara used a sleeper hold on Kanemoto (15:10). Nagata used a cross armbreaker on Kanehara (2:43). Cat
used a chickenwing armlock on Yamamoto (6:33).

NJPW, 2/3/96
Nakajima Sports Center
6,300 Fans – Super No Vacancy

1. Koji Kanemoto & Dean Malenko vs. El Samurai & Black Cat (10:23) when Malenko used a Texas Cloverleaf hold on Cat.
2. Kazuo Yamazaki & Osamu Kido vs. Riki Choshu & Takashi Iizuka (8:54) when Yamazaki used a heel hold on Iizuka.
3. Hair vs. Hair: Akira Nogami vs. Kuniaki Kobayashi (11:22) with a German suplex hold.
4. Satoshi Kojima & Osamu Nishimura vs. Hiromichi Fuyuki & Gedo (14:56) when Fuyuki was DQ.
5. Yoji Anjo & Yoshihiro Takayama vs. Hiroyoshi Tenzan & Hiro Saito (10:03) when Anjo used the Ground Cross 200% on Hiro.
6. IWGP Jr. Heavyweight Title: Jushin Thunder Liger © vs. Black Tiger (12:26) with an avalanche-style brainbuster (1st defense).
7. Keiji Muto & Kensuke Sasaki vs. Kengo Kimura & Akitoshi Saito (9:19) when Sasaki pinned Saito.
8. Shiro Koshinaka & Michiyoshi Ohara vs. Shinya Hashimoto & Junji Hirata (14:41) when Ohara pinned Hirata.
9. 2/3 Falls: Masahito Kakihara , Hiromitsu Kanehara , Kazushi Sakuraba & Kenichi Yamamoto vs. Yuji Nagata, Shinjiro Otani, Tokimitsu
Ishizawa & Tatsuhito Takaiwa (17:43). Takaiwa used a crab hold on Sakuraba (7:39). Kakihara used a cross kneelock on Nagata (4:22).
Yamamoto used a cross kneelock on Takaiwa.

NJPW “WRESTLING WORLD 1996”, 1/4/96 (WPW)
Tokyo Dome
64,000 Fans – Super No Vacancy Full House

1. New Japan vs. UWF-I: Yuji Nagata , Shinjiro Otani & Tokimitsu Ishizawa vs. Hiromitsu Kanehara , Kazushi Sakuraba & Kenichi
Yamamoto (10:15) when Nagata used a cross armbreaker on Yamamoto.
2. Satoshi Kojima Return Match: Hiroyoshi Tenzan vs. Satoshi Kojima (9:24) with a diving headbutt.
3. IWGP Jr. Heavyweight Title: Jushin Thunder Liger vs. Koji Kanemoto © (18:59) with a Stardust press to become the 26th champion.
4. Shiro Koshinaka vs. Masahiro Chono (9:49) with an inside cradle.
5. Hiromichi Fuyuki vs. Yoji Anjo (6:42) with a lariat.
6. Kensuke Sasaki vs. Hiroshi Hase (16:36) with a Northern Light bomb.
7. Inoki Final Countdown 5th: Antonio Inoki vs. Big Van Vader (14:16) with a cross armbreaker.
8. New Japan vs. UWF-I: Riki Choshu vs. Masahito Kakihara (5:46) with a Scorpion Deathlock.
9. Shinya Hashimoto vs. Kazuo Yamazaki (9:18) with a vertical drop brainbuster.
10. New Japan vs. UWF-I – IWGP Heavyweight Title: Nobuhiko Takada vs. Keiji Muto © (17:51) with a cross armbreaker to become the
18th champion.


To Top