NJPW New Japan Pro Wrestling (2005)

NEW JAPAN – 2005/01/04 – Tokyo Dome – “TOUKON FESTIVAL ~ WRESTLING WORLD 2005?
01. Wataru Inoue & Katsushi Takemura vs. Jado & Gedo
02. IWGP Jr. Heavyweight Title Contendership: Jushin Liger vs. Koji Kanemoto
03. IWGP Jr. Heavyweight Title: Tiger Mask vs. Heat
04. Amaresu Exhibition Match: Yuji Nagata vs. Katsuhiko Nagata
05. Minoru Suzuki vs. Takashi Iizuka
06. Satoshi Kojima vs. Osamu Nishimura
07. 8 Man Ultimate Royal – Round 1: Ron Waterman vs. Masayuki Naruse
08. 8 Man Ultimate Royal – Round 1: Manabu Nakanishi vs. Toru Yano
09. 8 Man Ultimate Royal – Round 1: Dolgorsuren Sumiyabazar vs. Mitsuya Nagai
10. 8 Man Ultimate Royal – Round 1: Yuji Nagata vs. Blue Wolf
11. 8 Man Ultimate Royal – Semi Final: Ron Waterman vs. Manabu Nakanishi
12. 8 Man Ultimate Royal – Semi Final: Yuji Nagata vs. Dolgorsuren Sumiyabazar
13. 8 Man Ultimate Royal – Final: Ron Waterman vs. Yuji Nagata
14. Dogfight: Masa Chono vs. Hiroyoshi Tenzan & Riki Chosyu
15. IWGP U-30 Openweight Title: Shinsuke Nakamura vs. Hiroshi Tanahashi
Running Time: 180 minutes – Source: SAT TV
New Japan – 2005/02/20 – Tokyo, Ryogoku Kokugikan – “New Year Gold Series” (PPV)
Hiroshi Nagao vs. Naofumi Yamamoto “¦ Hirooki Goto & Akiya Anzawa vs. Yujiro & Katsuhiko Nakajima “¦ Togi Makabe & Masayuki
Naruse vs. Yutaka Yoshie & Masahito Kakihara “¦ Minoru Tanaka, Jado, Gedo & James Gibson vs. Koji Kanemoto, Wataru Inoue, Katsushi
Takemura & Taiji Ishimori “¦ IWGP Jr. Heavyweight Title: Tiger Mask vs. Jushin Thunder Liger “¦ Osamu Nishimura vs. Riki Chosyu “¦ New
Japan vs. Black New Japan – Singles Elimination Match: Masahiro Chono, Manabu Nakanishi, Minoru Suzuki & Mitsuya Nagai vs. Yuji
Nagata, Kensuke Sasaki, Shinsuke Nakamura & Hiroshi Tanahashi “¦ IWGP Heavyweight Title & Triple Crown: Satoshi Kojima vs. Hiroyoshi
Tenzan
Running Time: 270 minutes – Source: SAT TV
NEW JAPAN – 2005/03/21 – Amagasaki Memorial Park Gym – “BIG FIGHT SERIES 2005?
01. Katsushi Takemura vs. Yujiro
02. Tiger Mask & Taiji Ishimori vs. Minoru Tanaka & Puma
03. Hiro Saito & Yutaka Yoshie & Masayuki Naruse vs. Black Strong Machine & Togi Makabe & Jushin Liger
04. Young Lion Cup: Hirooki Goto vs. Hiroshi Nagao
05. Young Lion Cup: Hiroyuki Ito vs. Akiya Anzawa
06. Shinsuke Nakamura vs. Minoru Suzuki
07. Manabu Nakanishi vs. Hiroshi Tanahashi
08. Yuji Nagata vs. Takashi Iizuka
09. Masa Chono & Ron Waterman vs. Hiroyoshi Tenzan & Osamu Nishimura
10. IWGP Jr. Heavyweight Tag Team Titles: Koji Kanemoto & Wataru Inoue vs. Jado & Gedo
Running Time: 120 minutes – Source: SAT TV
NEW JAPAN – 2005/06/04 – Milano, Italy – “NJPW TOUKON SPIRITO GUERRERIO – DAY 3?
01. Jado & Gedo vs. Erik Isaksen & Koji Kanemoto
02. Togi Makabe vs. Osamu Nishimura
03. U-30 Openweight Title League: Hiroshi Tanahashi vs. Toru Yano
04. Manabu Nakanishi & Masa Chono & Yuji Nagata vs. Shinsuke Nakamura & Takashi Iizuka & Yutaka Yoshie
05. Tiger Mask & Ultimo Dragon vs. Black Tiger & Jushin Liger
06. IWGP Heavyweight Title: Hiroyoshi Tenzan vs. Scott Norton
Running Time: 120 minutes – Source: SAT TV
NEW JAPAN – “G1 CLIMAX 2005 – ULTIMATE BOX” [8 DISC-SET]

2005/08/04 – Fukuoka International Center
01. G1 Climax – Block B: Yoshie Yoshie vs. Togi Makabe
02. G1 Climax – Block B: Hiroshi Tanahashi vs. Toru Yano
03. G1 Climax – Block A: Osamu Nishimura vs. Minoru Suzuki
04. G1 Climax – Block A: Tatsumi Fujinami vs. Kendo KaShin
05. G1 Climax – Block B: Kazuyuki Fujita vs. Tatsutoshi Gotoh
06. G1 Climax – Block B: Shinsuke Nakamura vs. Manabu Nakanishi
07. G1 Climax – Block A: Masa Chono vs. Yuji Nagata
08. G1 Climax – Block A: Toshiaki Kawada vs. Hiroyoshi Tenzan

2005/08/06 – Osaka Prefectural Gym
01. G1 Climax – Block B: Yutaka Yoshie vs. Toru Yano
02. G1 Climax – Block B: Shinsuke Nakamura vs. Togi Makabe
03. G1 Climax – Block B: Manabu Nakanishi vs. Tatsutoshi Gotoh
04. G1 Climax – Block A: Kendo KaShin vs. Osamu Nishimura
05. G1 Climax – Block A: Minoru Suzuki vs. Yuji Nagata
06. G1 Climax – Block A: Toshiaki Kawada vs. Tatsumi Fujinami
07. G1 Climax – Block A: Hiroyoshi Tenzan vs. Masa Chono
08. G1 Climax – Block B: Kazuyuki Fujita vs. Hiroshi Tanahashi

2005/08/07 – Osaka Prefectural Gym
01. G1 Climax – Block B: Manabu Nakanishi vs. Yutaka Yoshie
02. G1 Climax – Block A: Hiroyoshi Tenzan vs. Osamu Nishimura
03. G1 Climax – Block A: Yuji Nagata vs. Tatsumi Fujinami
04. G1 Climax – Block B: Kazuyuki Fujita vs. Toru Yano
05. G1 Climax – Block A: Kendo KaShin vs. Toshiaki Kawada
06. G1 Climax – Block A: Masa Chono vs. Minoru Suzuki
07. G1 Climax – Block B: Shinsuke Nakamura vs. Hiroshi Tanahashi

2005/08/08 – Yokohama Bunka Gym
01. G1 Climax – Block B: Shinsuke Nakamura vs. Tatsutoshi Gotoh
02. G1 Climax – Block B: Manabu Nakanishi vs. Toru Yano
03. G1 Climax – Block A: Hiroyoshi Tenzan vs. Kendo KaShin
04. G1 Climax – Block A: Osamu Nishimura vs. Masa Chono
05. G1 Climax – Block B: Hiroshi Tanahashi vs. Yutaka Yoshie
06. G1 Climax – Block A: Tatsumi Fujinami vs. Minoru Suzuki
07. G1 Climax – Block A: Toshiaki Kawada vs. Yuji Nagata

2005/08/10 – Twin Messe Shizuoka North Pavillion
01. G1 Climax – Block B: Shinsuke Nakamura vs. Toru Yano
02. G1 Climax – Block B: Hiroshi Tanahashi vs. Tatsutoshi Gotoh
03. G1 Climax – Block A: Yuji Nagata vs. Kedo KaShin
04. G1 Climax – Block B: Kazuyuki Fujita vs. Yutaka Yoshie
05. G1 Climax – Block A: Osamu Nishimura vs. Tatsumi Fujinami
06. G1 Climax – Block A: Minoru Suzuki vs. Hiroyoshi Tenzan
07. G1 Climax – Block A: Masa Chono vs. Toshiaki Kawada

2005/08/11 – Aichi Prefectural Gym
01. G1 Climax – Block B: Tatsutoshi Gotoh vs. Toru Yano
02. G1 Climax – Block B: Shinsuke Nakamura vs. Yutaka Yoshie
03. G1 Climax – Block A: Yuji Nagata vs. Osamu Nishimura
04. G1 Climax – Block A: Masa Chono vs. Kendo KaShin
05. G1 Climax – Block A: Toshiaki Kawada vs. Minoru Suzuki
06. G1 Climax – Block A: Hiroyoshi Tenzan vs. Tatsumi Fujinami
07. G1 Climax – Block B: Kazuyuki Fujita vs. Manabu Nakanishi

2005/08/13 – Tokyo, Ryogoku Kokugikan
01. G1 Climax – Block B: Yutaka Yoshie vs. Tatsutoshi Gotoh
02. G1 Climax – Block A: Minoru Suzuki vs. Kendo KaShin
03. G1 Climax – Block B: Manabu Nakanishi vs. Hiroshi Tanahashi
04. G1 Climax – Block A: Toshiaki Kawada vs. Osamu Nishimura
05. G1 Climax – Block A: Masa Chono vs. Tatsumi Fujinami
06. G1 Climax – Block A: Yuji Nagata vs. Hiroyoshi Tenzan
07. G1 Climax – Block B: Kazuyuki Fujita vs. Shinsuke Nakamura

2005/08/14 – Tokyo, Ryogoku Kokugikan
01. G1 Climax – Semi-Final: Masa Chono vs. Shinsuke Nakamura
02. G1 Climax – Semi-Final: Kazuyuki Fujita vs. Toshiaki Kawada
03. G1 Climax – Final: Masa Chono vs. Kazuyuki Fujita
8 Discs – Source: VHS

NEW JAPAN – 2005/08/07 – Osaka Prefectural Gym – “G1 CLIMAX 2005?
01. Hirooki Goto & Yujiro vs. Naofumi Yamamoto & Hiroshi Nagao
02. G1 Climax – Block B: Manabu Nakanishi vs. Yutaka Yoshie
03. G1 Climax – Block A: Hiroyoshi Tenzan vs. Osamu Nishimura
04. G1 Climax – Block A: Yuji Nagata vs. Tatsumi Fujinami
05. G1 Climax – Block B: Kazuyuki Fujita vs. Toru Yano
06. G1 Climax – Block A: Kendo KaShin vs. Toshiaki Kawada
07. G1 Climax – Block A: Masa Chono vs. Minoru Suzuki
08. G1 Climax – Block B: Shinsuke Nakamura vs. Hiroshi Tanahashi
Running Time: 180 minutes – Source: SAT TV
NEW JAPAN – 2005/09/02 – Miyagi Sports Center – “FINAL BATTLE ~ THANK YOU MIYAGI SPORTS CENTER”
01. Naofumi Yamamoto vs. Yujiro
02. Masayuki Naruse & Masahito Kakihara vs. Toru Yano & Ryushi Yanagisawa
03. Koji Kanemoto & Wataru Inoue & Katsushi Takemura & Akiya Anzawa vs. Minoru & Jado & Gedo & Hirooki Goto
04. Osamu Nishimura vs. Takashi Iizuka
05. Japan vs. Mexico G1 Taketsu 1st: Yutaka Yoshie & El Samurai vs. Lizmark Jr. & El Texano Jr.
06. Thank You Miyagi Sports Center ~ Special Match: Tatsumi Fujinami & Tiger Mask vs. Jushin Liger & Great Sasuke
07. Thank You Miyagi Sports Center ~ Special Elimination Match: Kazuyuki Fujita & Yuji Nagata & Manabu Nakanishi & Kendo KaShin vs.
Masa Chono & Hiroyoshi Tenzan & Black Strong Machine & Hiro Saito
Running Time: 180 minutes – Source: SAT TV
NEW JAPAN – 2005/10/30 – Kobe World Hall – “TOUKON SERIES 2005 IN KOBE”
01. Hiroshi Nagao vs. Yujiro
02. Naofumi Yamamoto vs. Hirooki Goto
03. Tiger Mask & Ryusuke Taguchi & Akiya Anzawa vs. Jushin Liger & Minoru & Sangre Azteca
04. Takashi Iizuka & Osamu Nishimura vs. Black Strong Machine & Ryushi Yanagisawa
05. Yuji Nagata & Yutaka Yoshie vs. Matt Morgan & Mark Jindrak
06. IWGP Jr. Heavyweight Title & NWA Jr. Heavyweight Title: Black Tiger vs. Koji Kanemoto
07. Manabu Nakanishi vs. Scott Norton
08. IWGP Tag Team Titles: Masa Chono & Hiroyoshi Tenzan vs. Shinsuke Nakamura & Hiroshi Tanahashi
Running Time: 180 minutes – Source: SAT TV

—————————————————
NJPW “DREAM * WIN”, 12/25/05 (SXW LIVE)
Tokyo Korakuen Hall
1,336 Fans – No Vacancy

1. Takashi Iizuka vs. Ryusuke Taguchi (9:17) with a uranage.
2. Yutaka Yoshie vs. Toru Yano (7:23) with a diving body press.
3. Manabu Nakanishi vs. Hiroshi Nagao (10:12) with the Hercules Cutter.
4. Shinsuke Nakamura vs. Naofumi Yamamoto (9:33) with a cross armbreaker.
5. Hiroyoshi Tenzan vs. El Samurai (11:42) with the TTD.
6. Yuji Nagata vs. Jushin Thunder Liger (11:24) with a backdrop hold.
7. Elimination Match: Black Strong Machine, Hiro Saito, Tatsutoshi Goto, Ryushi Yanagisawa, Minoru, Jado & Gedo vs. Osamu Nishimura,
Blue Wolf, Koji Kanemoto, Tiger Mask, Masayuki Naruse, Katsushi Takemura & Akiya Anzawa (32:50). Nishimura used a ground Cobra
Twist on Yanagisawa (2:33). Goto used a backdrop suplex on Takemura (3:57). Machine used a Devil Windmill suplex hold on Naruse (5:33).
Wolf used a lariat on Machine (6:09). Wolf threw Goto out of the ring (6:54). Minoru threw Wolf out of the ring (6:59). Jado threw Tiger out of
the ring (16:31). Nishimura threw Jado out of the ring (16:44). Anzawa used the A2 clutch on Gedo (18:53). Minoru threw Anzawa out of the
ring (22:35). Kanemoto used a Falcon Arrow on Minoru (24:03). Hiro used an inside cradle on Nishimura (28:22). Hiro used a German suplex
hold on Kanemoto (32:50).
8. IWGP U-30 Openweight Title: Hiroshi Tanahashi © vs. Hirooki Goto (11:36) with a modified Dragon sleeper (1st defense).

NJPW “DEAD OR ALIVE? JUDGEMENT DAY IN KORAKUEN HALL”, 12/18/05 (Samurai! TV)
Tokyo Korakuen Hall
1,304 Fans – No Vacancy

1. Hirooki Goto vs. Ryusuke Taguchi (9:17) with a cross armbreaker.
2. Osamu Nishimura vs. Katsushi Takemura (1:54) with a backslide.
3. Blue Wolf vs. Ryushi Yanagisawa (5:26) with a lariat.
4. Yuji Nagata vs. Chocoball Mukai (4:38) with a crab hold.
5. Yutaka Yoshie & Shinsuke Nakamura vs. Manabu Nakanishi & Takashi Iizuka (14:52) when Nakamura used a cross armbreaker on Iizuka.
6. Hiroyoshi Tenzan, Black Strong Machine, Hiro Saito & Tatsutoshi Goto vs. Hiroshi Tanahashi, Toru Yano, Naofumi Yamamoto & Hiroshi
Nagao (16:11) when Machine used a Devil Windmill suplex hold on Yamamoto.
7. Koji Kanemoto, Tiger Mask, El Samurai & Akiya Anzawa vs. Jushin Thunder Liger, Minoru, Jado & Gedo (25:38) when Tiger used a
high-angle front cradle on Jado.

NJPW “2005 FINAL BATTLE IN OKINAWA”, 12/16/05 (Samurai! TV)
Okinawa Prefectural Budokan
2,200 Fans

1. Naofumi Yamamoto vs. Hiroshi Nagao (8:56) with a backdrop suplex.
2. Toru Yano vs. Katsushi Takemura (5:41) with the Oni Koroshi.
3. Yutaka Yoshie vs. Tatsutoshi Goto (6:47) with a diving body press.
4. Koji Kanemoto vs. Akiya Anzawa (6:10) with a crab hold.
5. Tiger Mask vs. Ryusuke Taguchi (7:38) with a Tiger suplex hold.
6. Jushin Thunder Liger & El Samurai vs. Minoru & Hirooki Goto (13:58) when Samurai used a chickenwing armlock on Minoru.
7. Yuji Nagata & Takashi Iizuka vs. Osamu Nishimura & Hiroshi Tanahashi (15:54) when Iizuka used a sleeper hold on Nishimura.
8. Manabu Nakanishi & Shinsuke Nakamura vs. Hiroyoshi Tenzan & Black Strong Machine (10:35) when Nakamura used a cross
armbreaker on Machine.

NJPW, 12/11/05 (WPW/NJ+IWTV Internet)
Aichi Prefectural Gymnasium
8,000 Fans – No Vacancy

1. Hiroshi Nagao vs. Hirooki Goto (8:08) with a chokeslam.
2. Ryusuke Taguchi vs. Naofumi Yamamoto (6:00) with the Dodon.
3. Takashi Iizuka vs. Toru Yano (8:23) with a sleeper hold.
4. El Samurai & Sangre Azteca vs. Jado & Gedo (10:32) when Samurai used a chickenwing armlock on Gedo.
5. Osamu Nishimura vs. Hiro Saito (11:33) with a backslide.
6. Koji Kanemoto vs. Tiger Mask (7:42) with an ankle hold.
7. Minoru vs. Jushin Thunder Liger (19:23) with the Minoru Special.
8. Manabu Nakanishi & Shinsuke Nakamura vs. Matt Morgan & Mark Jindrak (10:38) when Nakanishi used an Argentine backbreaker on
Morgan.
9. Tatsumi Fujinami, Yutaka Yoshie & Hiroshi Tanahashi vs. Masahiro Chono, Hiroyoshi Tenzan & Tatsutoshi Goto (14:00) when Yoshie used
a diving body press on Goto.
10. Brock Lesnar vs. Yuji Nagata (9:06) with the Verdict.
NJPW, 12/10/05 (WPW/NJ+IWTV Internet)
Osaka Prefectural Gymnasium
5,500 Fans – No Vacancy

1. Ryusuke Taguchi vs. Hiroshi Nagao (8:07) with a crab hold.
2. Hirooki Goto vs. Akiya Anzawa (8:33) with a cross armbreaker.
3. Naofumi Yamamoto vs. Hiro Saito (10:22) with a backdrop suplex.
4. Jado & Gedo vs. Sangre Azteca & Safari (11:09) by referee stop (Jado vs. Safari).
5. Matt Morgan & Mark Jindrak vs. Osamu Nishimura & Toru Yano (12:14) when Morgan used the Mount Morgan drop on Yano.
6. Takashi Iizuka & Shinsuke Nakamura vs. Tatsumi Fujinami & Yutaka Yoshie (14:07) when Nakamura used a cross armbreaker on Yoshie.
7. Koji Kanemoto vs. Minoru (16:46) with a Tiger suplex hold.
8. Jushin Thunder Liger vs. Tiger Mask (4:19) with an avalanche-style brainbuster.
9. Riki Choshu, Yuji Nagata & Hiroshi Tanahashi vs. Masahiro Chono, Hiroyoshi Tenzan & Tatsutoshi Goto (12:54) when Nagata used a
Shining Wizard on Goto.
10. Brock Lesnar vs. Manabu Nakanishi (4:27) with the Verdict.

NJPW, 12/9/05
Tokushima Municipal Gymnasium
1,400 Fans

1. Naofumi Yamamoto vs. Hiroshi Nagao (9:54) with a backdrop suplex.
2. Toru Yano vs. Masayuki Naruse (9:43) with the Oni Koroshi.
3. Minoru & Ryusuke Taguchi vs. Sangre Azteca & Safari (9:48) when Taguchi used the Dodon on Safari.
4. Jado & Gedo vs. Koji Kanemoto & El Samurai (11:52) when Jado used the Crossface of JADO on Samurai.
5. Tiger Mask & Hirooki Goto vs. Jushin Thunder Liger & Akiya Anzawa (12:59) when Goto used a cross armbreaker on Anzawa.
6. Hiroyoshi Tenzan & Tatsutoshi Goto vs. Matt Morgan & Mark Jindrak (11:52) when Goto used a backdrop suplex on Jindrak.
7. Yuji Nagata & Yutaka Yoshie vs. Takashi Iizuka & Shinsuke Nakamura (16:46) when Nagata used the Thunder Death Driver on Iizuka.
8. Manabu Nakanishi & Hiroshi Tanahashi vs. Masahiro Chono & Hiro Saito (15:37) when Tanahashi used the Sling Blade on Hiro.

NJPW, 12/8/05
Tex Port Imabari
1,300 Fans – Super No Vacancy

1. Toru Yano vs. Naofumi Yamamoto (7:32) with the Oni Koroshi.
2. Osamu Nishimura vs. El Samurai (9:43) with a figure-four leglock.
3. Ryusuke Taguchi vs. Hirooki Goto (8:23) with the Dodon.
4. Jado & Gedo vs. Sangre Azteca & Safari (14:00) when Gedo used a Superfly splash on Safari.
5. Matt Morgan & Mark Jindrak vs. Manabu Nakanishi & Hiroshi Nagao (9:26) when Jindrak used a back buster on Nagao.
6. Jushin Thunder Liger, Minoru & Masayuki Naruse vs. Koji Kanemoto, Tiger Mask & Akiya Anzawa (12:51) when Minoru used the
Minoru Special on Anzawa.
7. Takashi Iizuka vs. Hiroshi Tanahashi (10:32) with a sleeper hold.
8. Masahiro Chono, Hiroyoshi Tenzan & Tatsutoshi Goto vs. Yuji Nagata, Yutaka Yoshie & Shinsuke Nakamura (18:04) when Tenzan used a
diving headbutt on Yoshie.

NJPW, 12/7/05
Shunan Sports Center
1,500 Fans – No Vacancy

1. Hiroshi Nagao vs. Naofumi Yamamoto (8:43) with a chokeslam.
2. Sangre Azteca & Safari vs. Koji Kanemoto & Akiya Anzawa (8:23) when Azteca used the Azteca Special on Anzawa.
3. Masayuki Naruse & El Samurai vs. Jado & Gedo (11:37) when Samurai used a chickenwing armlock on Gedo.
4. Tiger Mask vs. Hirooki Goto (8:59) with a German suplex hold.
5. Jushin Thunder Liger & Minoru vs. Hiro Saito & Ryusuke Taguchi (11:04) when Liger used an Argentine backbreaker on Taguchi.
6. Matt Morgan & Mark Jindrak vs. Osamu Nishimura & Yutaka Yoshie (12:49) when Jindrak used a back buster on Nishimura.
7. Takashi Iizuka & Shinsuke Nakamura vs. Yuji Nagata & Toru Yano (13:46) when Iizuka used a sleeper hold on Yano.
8. Riki Choshu, Manabu Nakanishi & Hiroshi Tanahashi vs. Masahiro Chono, Hiroyoshi Tenzan & Tatsutoshi Goto (11:46) when Nakanishi
used an Argentine backbreaker on Goto.
NJPW “TOUKON FESTIVAL”, 12/6/05
Fukuyama Big Rose
2,500 Fans – No Vacancy

1. Naofumi Yamamoto vs. Masayuki Naruse (9:18) with a backdrop suplex.
2. El Samurai vs. Akiya Anzawa (7:27) with a chickenwing armlock.
3. Yutaka Yoshie & Toru Yano vs. Osamu Nishimura & Hiroshi Nagao (14:09) when Yoshie used a body press on Nagao.
4. Koji Kanemoto & Tiger Mask vs. Sangre Azteca & Safari (10:15) when Tiger used a crucifix hold on Safari.
5. Minoru, Jado & Gedo vs. Jushin Thunder Liger, Ryusuke Taguchi & Hirooki Goto (15:01) when Minoru used the Minoru Special on Goto.
6. Riki Choshu & Takashi Iizuka vs. Hiro Saito & Tatsutoshi Goto (9:31) when Iizuka used a sleeper hold on Hiro.
7. Manabu Nakanishi & Hiroshi Tanahashi vs. Matt Morgan & Mark Jindrak (9:29) when Nakanishi used the Hercules Cutter on Jindrak.
8. Masahiro Chono & Hiroyoshi Tenzan vs. Yuji Nagata & Shinsuke Nakamura (18:57) when Chono used a Shining Yakuza kick on
Nakamura.

NJPW, 12/4/05 (Samurai! TV)
Hiroshima Green Arena Small Arena
2,200 Fans – Super No Vacancy

1. Toru Yano vs. Hiroshi Nagao (8:15) with the Oni Koroshi.
2. Hiro Saito vs. Naofumi Yamamoto (8:52) with a diving senton.
3. Osamu Nishimura & Masayuki Naruse vs. Takashi Iizuka & El Samurai (17:55) when Naruse used a kneel kick on Samurai.
4. Yutaka Yoshie vs. Tatsutoshi Goto (8:38) with a diving body press.
5. Jushin Thunder Liger & Minoru vs. Sangre Azteca & Safari (8:49) when Liger used the CTB on Azteca.
6. Jado, Gedo & Hirooki Goto vs. Koji Kanemoto, Tiger Mask & Ryusuke Taguchi (12:57) when Gedo used a Superfly splash on Taguchi.
7. Yuji Nagata & Shinsuke Nakamura vs. Matt Morgan & Mark Jindrak (11:33) when Nagata used the Nagata Lock on Jindrak.
8. Masahiro Chono & Hiroyoshi Tenzan vs. Manabu Nakanishi & Hiroshi Tanahashi (20:45) when Tenzan used the Anaconda Vice on
Tanahashi.

NJPW, 12/3/05 (Samurai! TV)
Kyoto City Gymnasium
4,500 Fans – No Vacancy

1. Hirooki Goto vs. Hiroshi Nagao (7:58) with a cross armbreaker.
2. Ryusuke Taguchi vs. Akiya Anzawa (8:10) with a reverse Gory Special.
3. Toru Yano vs. Naofumi Yamamoto (6:34) with the Oni Koroshi.
4. Hiro Saito vs. Masayuki Naruse (10:13) with a guillotine drop.
5. Sangre Azteca & Safari vs. Jado & Gedo (10:48) when Azteca used a revolution-style side buster on Gedo.
6. Koji Kanemoto & Tiger Mask vs. Jushin Thunder Liger & Minoru (10:29) when Kanemoto used an ankle hold on Minoru.
7. Matt Morgan & Mark Jindrak vs. Manabu Nakanishi & Takashi Iizuka (10:57) when Morgan used a chokeslam on Iizuka.
8. Yutaka Yoshie & Hiroshi Tanahashi vs. Tatsumi Fujinami & Osamu Nishimura (16:17) when Yoshie used a diving body press on Nishimura.
9. Riki Choshu, Yuji Nagata & Shinsuke Nakamura vs. Masahiro Chono, Hiroyoshi Tenzan & Tatsutoshi Goto (14:50) when Nakamura used
a German suplex hold on Goto.

NJPW, 11/30/05
Tatebayashi Citizen Gymnasium
1,200 Fans – Super No Vacancy

1. Hirooki Goto vs. Naofumi Yamamoto (8:10) with a cross armbreaker.
2. Blue Wolf vs. Katsushi Takemura (5:24) with a lariat.
3. Toru Yano vs. Hiro Saito (6:16) with an inside cradle.
4. Osamu Nishimura vs. Hiroshi Nagao (7:50) with a figure-four leglock.
5. Koji Kanemoto & Masayuki Naruse vs. Minoru & Akiya Anzawa (12:01) when Naruse used a kneel kick on Anzawa.
6. Jushin Thunder Liger & El Samurai vs. Tiger Mask & Ryusuke Taguchi (12:06) when Samurai used a chickenwing armlock on Taguchi.
7. Manabu Nakanishi & Takashi Iizuka vs. Yutaka Yoshie & Hiroshi Tanahashi (16:05) when Nakanishi used the Hercules Cutter on
Tanahashi.
8. Masahiro Chono & Hiroyoshi Tenzan vs. Yuji Nagata & Shinsuke Nakamura (20:30) when Tenzan used the TTD on Nakamura.

NJPW, 11/27/05 (SXW)
Fujisawa City Akiba Bunka Gymnasium
2,000 Fans

1. Ryusuke Taguchi vs. Katsushi Takemura (6:44) with the Dodon.
2. Toru Yano vs. Naofumi Yamamoto (7:11) with the Oni Koroshi.
3. Blue Wolf & Hiroshi Nagao vs. Hiro Saito & Akiya Anzawa (12:20) when Wolf used a lariat on Anzawa.
4. Minoru vs. Masayuki Naruse (7:50) with a cross armbreaker.
5. Osamu Nishimura vs. Tatsutoshi Goto (10:17) with a backdrop suplex turnover.
6. Koji Kanemoto vs. Masahito Kakihara (1:33) with a cross armbreaker.
7. Tiger Mask & Hirooki Goto vs. Jushin Thunder Liger & El Samurai (10:59) when Tiger used a crucifix hold on Samurai.
8. Yuji Nagata & Shinsuke Nakamura vs. Takashi Iizuka & Hiroshi Tanahashi (16:51) when Nagata used the Nagata Lock on Iizuka.
9. Masahiro Chono & Hiroyoshi Tenzan vs. Manabu Nakanishi & Yutaka Yoshie (16:11) when Chono used a Shining Yakuza kick on Yoshie.

NJPW, 11/26/05
Koshigaya Katsura Studio
1,100 Fans – No Vacancy

1. Hirooki Goto vs. Katsushi Takemura (8:09) with a cross armbreaker.
2. Toru Yano vs. Ryusuke Taguchi (10:00) with the Oni Koroshi.
3. Hiroshi Nagao vs. Naofumi Yamamoto (7:11) with a chokeslam.
4. Osamu Nishimura & Yutaka Yoshie vs. Blue Wolf & Masayuki Naruse (15:51) when Yoshie used a diving body press on Naruse.
5. Koji Kanemoto, Tiger Mask & Akiya Anzawa vs. Jushin Thunder Liger, Minoru & El Samurai (18:42) when Kanemoto used a Tiger suplex
hold on Minoru.
6. Hiroshi Tanahashi vs. Masahito Kakihara (9:48) with the Sling Blade.
7. Yuji Nagata & Shinsuke Nakamura vs. Hiro Saito & Tatsutoshi Goto (10:40) when Nakamura used a German suplex hold on Hiro.
8. Masahiro Chono & Hiroyoshi Tenzan vs. Manabu Nakanishi & Takashi Iizuka (18:23) when Tenzan used the TTD on Iizuka.

NJPW, 11/23/05 (Samurai! TV)
Tokyo Korakuen Hall
1,312 Fans – No Vacancy

1. Hiro Saito vs. Katsushi Takemura (7:42) with a German suplex hold.
2. Hirooki Goto & Akiya Anzawa vs. El Samurai & Ryusuke Taguchi (9:39) when Goto used a cross armbreaker on Taguchi.
3. Naofumi Yamamoto & Hiroshi Nagao vs. Blue Wolf & Toru Yano (10:30) when Yamamoto used a backdrop suplex on Wolf.
4. Masayuki Naruse vs. Osamu Nishimura (13:37) by countout.
5. Jushin Thunder Liger & Minoru vs. Koji Kanemoto & Tiger Mask (14:14) when Liger used the CTB on Tiger.
6. Yuji Nagata & Shinsuke Nakamura vs. Masahiro Chono & Black Strong Machine (16:53) when Nakamura used a cross armbreaker on
Machine.
7. Yutaka Yoshie & Hiroshi Tanahashi vs. Manabu Nakanishi & Takashi Iizuka (17:31) when Tanahashi used the Sling Blade on Iizuka.

NJPW, 11/4/05
Iida Sports Center
1,500 Fans – No Vacancy

1. Hirooki Goto vs. Akiya Anzawa (8:37) with a cross camel clutch.
2. Naofumi Yamamoto vs. Hiroshi Nagao (8:05) with a backdrop suplex.
3. Yujiro vs. Masayuki Naruse (8:17) with an inside cradle.
4. Blue Wolf vs. Toru Yano (8:49) with a lariat.
5. 2/3 Falls: Koji Kanemoto, Tiger Mask, El Samurai & Ryusuke Taguchi vs. Jushin Thunder Liger, Black Tiger, Minoru & Sangre Azteca
(20:41). Kanemoto used an ankle hold on Minoru (0:34). Liger used the CTB on Taguchi (8:39). Tiger Mask used a crucifix hold on Azteca
(12:02).
6. Hiroyoshi Tenzan & Black Strong Machine vs. Takashi Iizuka & Osamu Nishimura (11:57) when Machine used a backslide on Nishimura.
7. Yuji Nagata & Manabu Nakanishi vs. Matt Morgan & Mark Jindrak (11:32) when Nakanishi used the Hercules Cutter on Jindrak.
8. Yutaka Yoshie, Shinsuke Nakamura & Hiroshi Tanahashi vs. Masahiro Chono, Scott Norton & Hiro Saito (14:48) when Tanahashi used the
Sling Blade on Hiro.

NJPW, 11/3/05 (SXW)
Tokyo Korakuen Hall
1,369 Fans – Super No Vacancy

1. Naofumi Yamamoto vs. Hirooki Goto (8:03) with a backdrop suplex.
2. Yutaka Yoshie vs. Hiro Saito (8:22) with a diving body press.
3. Osamu Nishimura vs. Toru Yano (10:38) with a backslide.
4. Takashi Iizuka & Blue Wolf vs. Ryushi Yanagisawa & Masahito Kakihara (11:39) when Wolf used a lariat on Kakihara.
5. Jushin Thunder Liger, Black Tiger & Minoru vs. Koji Kanemoto, Tiger Mask & El Samurai (15:36) when Minoru used the Minoru Special
on Samurai.
6. Sangre Azteca vs. Ryusuke Taguchi (8:46) with a diving body press.
7. Masahiro Chono, Hiroyoshi Tenzan & Black Strong Machine vs. Scott Norton, Matt Morgan & Mark Jindrak (10:15) when Tenzan used
the TTD on Jindrak.
8. Shinsuke Nakamura & Hiroshi Tanahashi vs. Yuji Nagata & Manabu Nakanishi (24:06) when Nakamura used a cross armbreaker on
Nakanishi.

NJPW, 10/31/05
Takaoka Techno Dome
1,300 Fans – No Vacancy

1. Hiroshi Nagao vs. Yujiro (9:04) with a chokeslam.
2. Hirooki Goto vs. Starman (6:33) with a backdrop suplex.
3. Sangre Azteca vs. Akiya Anzawa (5:47) with a reverse armbar.
4. Naofumi Yamamoto vs. Masahito Kakihara (8:51) with a backdrop suplex.
5. Osamu Nishimura & Ryushi Yanagisawa vs. Takashi Iizuka & Blue Wolf (14:14) when Yanagisawa used a right kick on Iizuka.
6. Koji Kanemoto, Tiger Mask & Ryusuke Taguchi vs. Jushin Thunder Liger, Black Tiger & Minoru (12:33) when Taguchi used the Dodon on
Minoru.
7. Yuji Nagata & Manabu Nakanishi vs. Masahiro Chono & Hiroyoshi Tenzan (13:20) when Nagata used the Thunder Death Driver on
Chono.
8. Scott Norton, Matt Morgan & Mark Jindrak vs. Yutaka Yoshie, Shinsuke Nakamura & Hiroshi Tanahashi (15:42) when Norton used a
lariat on Yoshie.

NJPW “TOUKON SERIES 2005 IN KOBE”, 10/30/05 (WPW/NJ+IWTV Internet)
Kobe World Hall
6,800 Fans – No Vacancy

1. Hiroshi Nagao vs. Yujiro (5:52) with a chokeslam.
2. Naofumi Yamamoto vs. Hirooki Goto (8:58) with a backdrop suplex.
3. Tiger Mask, Ryusuke Taguchi & Akiya Anzawa vs. Jushin Thunder Liger, Minoru & Sangre Azteca (9:59) when Anzawa used a German
suplex hold on Azteca.
4. Takashi Iizuka & Osamu Nishimura vs. Black Strong Machine & Ryushi Yanagisawa (14:15) when Nishimura used a ground Cobra Twist
on Machine.
5. Yuji Nagata & Yutaka Yoshie vs. Matt Morgan & Mark Jindrak (10:26) when Yoshie used a diving body press on Jindrak.
6. IWGP Jr. Heavyweight Title & NWA Jr. Heavyweight Title: Black Tiger (c?) vs. Koji Kanemoto (20:12) with a tombstone piledriver (1st &
2nd defenses).
7. Manabu Nakanishi vs. Scott Norton (0:53) with an Argentine backbreaker.
8. IWGP Tag Team Title: Masahiro Chono & Hiroyoshi Tenzan vs. Shinsuke Nakamura & Hiroshi Tanahashi © (29:31) when Chono used a
reverse STF on Nakamura to become the 48th champions.

NJPW “YUKO LUCKY GROUP ~ HAKATA RENSEN II”, 10/29/05 (Samurai! TV)
Hakata Star Lane
2,000 Fans – No Vacancy

1. Hiroshi Nagao vs. Naofumi Yamamoto (6:24) with a chokeslam.
2. Blue Wolf vs. Yujiro (6:10) with a lariat.
3. Tiger Mask & Ryusuke Taguchi vs. Sangre Azteca & Hirooki Goto (8:39) when Tiger used a crucifix hold on Azteca.
4. Jushin Thunder Liger, Black Tiger & Minoru vs. Koji Kanemoto, Masahito Kakihara & Akiya Anzawa (15:35) when Tiger used a
tombstone piledriver on Anzawa.
5. Masahiro Chono & Hiroyoshi Tenzan vs. Matt Morgan & Mark Jindrak (11:39) when Chono used a Shining Yakuza kick on Jindrak.
6. Yuji Nagata & Manabu Nakanishi vs. Scott Norton & Ryushi Yanagisawa (12:28) when Nakanishi used the Hercules Cutter on Yanagisawa.
7. Yutaka Yoshie, Shinsuke Nakamura & Hiroshi Tanahashi vs. Tatsumi Fujinami, Takashi Iizuka & Osamu Nishimura (16:09) when Nakamura
used a cross armbreaker on Iizuka.

NJPW “YUKO LUCKY GROUP ~ HAKATA RENSEN I”, 10/28/05 (SXW)
Hakata Star Lane
1,700 Fans – No Vacancy

1. Hiroshi Nagao vs. Starman (5:17) with a chokeslam.
2. Black Strong Machine vs. Naofumi Yamamoto (5:18) with a Devil Windmill suplex hold.
3. Black Tiger vs. Masahito Kakihara (8:29) with a tombstone piledriver.
4. Koji Kanemoto vs. Sangre Azteca (10:00) with an ankle hold.
5. Takashi Iizuka & Yutaka Yoshie vs. Osamu Nishimura & Blue Wolf (13:13) when Yoshie used a diving body press on Nishimura.
6. Masked CTU-L, Masked CTU-M & Masked CTU-H vs. Tiger Mask, Ryusuke Taguchi & Akiya Anzawa (17:45) when CTU-L used the
CTB on Taguchi.
7. Scott Norton, Matt Morgan & Mark Jindrak vs. Shinsuke Nakamura, Hiroshi Tanahashi & Ryushi Yanagisawa (15:02) when Morgan used
the Mount Morgan drop on Yanagisawa.
8. Masahiro Chono & Hiroyoshi Tenzan vs. Yuji Nagata & Manabu Nakanishi (17:22) when Tenzan used the TTD on Nagata.

NJPW, 10/27/05
Fukuoka West Japan Exhibition Hall
1,200 Fans – No Vacancy

1. Naofumi Yamamoto vs. Yujiro (7:31) with a backdrop suplex.
2. Hiroshi Nagao vs. Masahito Kakihara (6:03) with a crab hold.
3. Koji Kanemoto & Akiya Anzawa vs. Minoru & Sangre Azteca (12:58) when Anzawa used a German suplex hold on Azteca.
4. Tiger Mask & Ryusuke Taguchi vs. Black Tiger & Hirooki Goto (15:33) when Taguchi used the Dodon on Goto.
5. Mark Jindrak vs. Osamu Nishimura (11:32) with an inside cradle.
6. Takashi Iizuka & Yutaka Yoshie vs. Matt Morgan & Ryushi Yanagisawa (10:26) when Yoshie used a diving body press on Yanagisawa.
7. Masahiro Chono & Hiroyoshi Tenzan vs. Scott Norton & Blue Wolf (15:36) when Tenzan used the TTD on Wolf.
8. Yuji Nagata & Manabu Nakanishi vs. Shinsuke Nakamura & Hiroshi Tanahashi (18:00) when Nagata used a backdrop hold on Tanahashi.

NJPW, 10/25/05
Kumamoto Hungnam Hall
1,050 Fans – No Vacancy

1. Naofumi Yamamoto vs. Yujiro (7:32) with a backdrop suplex.
2. Minoru vs. Starman (8:21) with a cross kneelock.
3. Koji Kanemoto, Tiger Mask & Ryusuke Taguchi vs. Black Tiger, Sangre Azteca & Hirooki Goto (14:36) when Kanemoto used an ankle
hold on Azteca.
4. Black Strong Machine & Akiya Anzawa vs. Tatsumi Fujinami & Hiroshi Nagao (7:28) when Machine used a Scorpion Deathlock on
Nagao.
5. Yutaka Yoshie vs. Mark Jindrak (8:21) with a diving body press.
6. Takashi Iizuka & Osamu Nishimura vs. Blue Wolf & Ryushi Yanagisawa (9:29) when Iizuka used a sleeper hold on Wolf.
7. Yuji Nagata & Manabu Nakanishi vs. Scott Norton & Matt Morgan (10:28) when Nakanishi used an Argentine backbreaker on Morgan.
8. Shinsuke Nakamura & Hiroshi Tanahashi vs. Masahiro Chono & Hiroyoshi Tenzan (16:17) when Nakamura used a leg & neck stretch on
Chono.

NJPW, 10/24/05
Kagoshima Arena
2,000 Fans

1. Yujiro vs. Akiya Anzawa (7:27) with a kakaekomi crab hold.
2. Takashi Iizuka & Masahito Kakihara vs. Ryushi Yanagisawa & Hiroshi Nagao (8:58) when Iizuka used a sleeper hold on Nagao.
3. Minoru & Hirooki Goto vs. Ryusuke Taguchi & Starman (13:00) when Minoru used an avalanche-style Fisherman suplex hold on Starman.
4. Koji Kanemoto & Tiger Mask vs. Black Tiger & Sangre Azteca (13:22) when Kanemoto used an ankle hold on Azteca.
5. Matt Morgan vs. Naofumi Yamamoto (3:48) with the Mount Morgan drop.
6. Tatsumi Fujinami & Osamu Nishimura vs. Yutaka Yoshie & Blue Wolf (12:38) when Fujinami used a Dragon sleeper on Wolf.
7. Shinsuke Nakamura & Hiroshi Tanahashi vs. Scott Norton & Mark Jindrak (13:21) when Nakamura used a cross armbreaker on Jindrak.
8. Masahiro Chono & Hiroyoshi Tenzan vs. Yuji Nagata & Manabu Nakanishi (16:40) when Chono used a Shining Yakuza kick on Nakanishi.

NJPW, 10/23/05
Nagasaki Prefectural Gymnasium
2,000 Fans

1. Ryushi Yanagisawa vs. Akiya Anzawa (5:57) with a right kick.
2. Tatsutoshi Goto & Hiroshi Nagao vs. Masahito Kakihara & Yujiro (10:08) when Goto used a backdrop suplex on Yujiro.
3. Black Tiger, Minoru & Hirooki Goto vs. Koji Kanemoto, Ryusuke Taguchi & Starman (15:46) when Tiger used a huracanrana on Starman.
4. Tiger Mask vs. Sangre Azteca (5:29) with a Tiger suplex hold.
5. Tatsumi Fujinami vs. Naofumi Yamamoto (4:29) with a Dragon sleeper.
6. Scott Norton & Blue Wolf vs. Takashi Iizuka & Osamu Nishimura (14:12) when Norton used a powerbomb on Iizuka.
7. Yuji Nagata & Manabu Nakanishi vs. Matt Morgan & Mark Jindrak (11:37) when Nakanishi used the Hercules Cutter on Jindrak.
8. Masahiro Chono, Hiroyoshi Tenzan & Black Strong Machine vs. Yutaka Yoshie, Shinsuke Nakamura & Hiroshi Tanahashi (18:46) when
Chono used a Shining Yakuza kick on Tanahashi.
NJPW/BNJ “BLACK HOLE IN BEPPU B-CON PLAZA”, 10/22/05 (Samurai! TV)
Beppu B-Con Plaza
1,800 Fans

1. Naofumi Yamamoto vs. Hiroshi Nagao (9:58) with a crab hold.
2. Ryushi Yanagisawa vs. Yujiro (8:36) with a right kick.
3. Ryusuke Taguchi Return Match: Masahito Kakihara & Ryusuke Taguchi vs. Sangre Azteca & Hirooki Goto (13:19) when Taguchi used the
Dodon on Azteca.
4. Black Tiger & Minoru vs. Koji Kanemoto & Akiya Anzawa (13:20) when Tiger used a tombstone piledriver on Anzawa.
5. Tiger Mask vs. Starman (8:01) with a diving headbutt.
6. Yuji Nagata & Manabu Nakanishi vs. Takashi Iizuka & Blue Wolf (14:27) when Nakanishi used the Hercules Cutter on Iizuka.
7. Yutaka Yoshie, Shinsuke Nakamura & Hiroshi Tanahashi vs. Scott Norton, Matt Morgan & Mark Jindrak (16:15) when Tanahashi used an
inside cradle on Jindrak.
8. Masahiro Chono & Hiroyoshi Tenzan vs. Tatsumi Fujinami & Osamu Nishimura (18:33) when Chono used a Shining Yakuza kick on
Nishimura.
NJPW “TOUKON SOUZOU NEW CHAPTER”, 10/8/05 (WPW/PPV/NJ+IWTV Internet)
Tokyo Dome
38,000 Fans – No Vacancy

1. Tatsumi Fujinami & Osamu Nishimura vs. Riki Choshu & Tomohiro Ishii (8:37) when Nishimura used a figure-four leglock on Ishii.
2. Tatsuhito Takaiwa & Yoshihito Sasaki vs. Koji Kanemoto & Wataru Inoue (9:03) when Takaiwa used a lariat on Inoue.
3. Hiroyoshi Tenzan, Takashi Iizuka, Yutaka Yoshie & Naofumi Yamamoto vs. Shinjiro Otani , Kohei Sato , Ryouji Sai & Kamikaze (15:05)
when Tenzan used the TTD on Kamikaze.
4. IWGP Jr. Heavyweight Tag Team Title: Minoru & Hirooki Goto © vs. Negro Casas & Felino (10:11) when Goto used the Jigoku Guruma
on Casas & Minoru used a high-angle front cradle on Felino (3rd defense).
5. Team JAPAN vs. Former WWE – Special Tag Match: Manabu Nakanishi & Kendo Kashin vs. Charlie Haas & Mark Jindrak (9:41) when
Nakanishi used the Hercules Cutter on Haas.
6. Team JAPAN vs. Former WWE – Special Singles Match: Matt Morgan vs. Yuji Nagata (7:00) with the Mount Morgan drop.
7. IWGP Jr. Heavyweight Title & NWA Jr. Heavyweight Title: Black Tiger © vs. Tiger Mask © (12:01) with a tombstone piledriver (1st
defense) to become the 48th IWGP Jr. Heavyweight Champion.
8. Shinsuke Nakamura & Hiroshi Tanahashi vs. Toshiaki Kawada & Yoji Anjo (18:11) when Tanahashi used a Dragon suplex hold on Anjo.
9. Three Way Match – IWGP Heavyweight Title: Brock Lesnar vs. Kazuyuki Fujita © & Masahiro Chono (8:05) with the Verdict on Chono to
become the 44th champion.

NJPW “TOUKON SOUZOU EVE”, 10/7/05 (SXW)
Tokyo Korakuen Hall
885 Fans

1. El Samurai vs. Hiroshi Nagao (7:24) with a cross armbreaker.
2. Tatsutoshi Goto & Naofumi Yamamoto vs. Hiro Saito & Yujiro (10:33) when Yamamoto used a backdrop suplex on Yujiro.
3. Jushin Thunder Liger, Jado & Gedo vs. Masahito Kakihara, Katsushi Takemura & Akiya Anzawa (15:10) when Liger pinned Anzawa after
a super powerbomb.
4. Shinsuke Nakamura & Hiroshi Tanahashi Return Match: Shinsuke Nakamura & Hiroshi Tanahashi vs. Takashi Iizuka & Toru Yano (13:21)
when Nakamura used a triangle choke hold on Yano.
5. Yuji Nagata, Manabu Nakanishi & Kendo Kashin vs. Hiroyoshi Tenzan, Osamu Nishimura & Yutaka Yoshie (14:25) when Nagata used a
backdrop hold on Yoshie.
NJPW/SUPER DROP BABIES “NAGOYA KESSEN”, 9/28/05 (Samurai! TV)
Nagoya International Conference Hall
1,500 Fans – No Vacancy

1. Tatsutoshi Goto vs. Akiya Anzawa (2:25) a lariat.
2. Yutaka Yoshie vs. Hiroshi Nagao (7:22) with a crab hold.
3. Takashi Iizuka vs. Masayuki Naruse (10:45) with a sleeper hold.
4. Jushin Thunder Liger, Jado & Gedo vs. Masahito Kakihara, Wataru Inoue & Yujiro (18:22) when Jado pinned Yujiro after a super
powerbomb.
5. Minoru Suzuki vs. Toru Yano (14:47) with a sleeper hold.
6. Minoru & Hirooki Goto vs. El Samurai & Naofumi Yamamoto (17:09) when Goto used the Jigoku Guruma on Yamamoto.
NJPW, 9/25/05 (Samurai! TV)
Niigata City Gymnasium
2,600 Fans – No Vacancy

1. Yujiro vs. Hiroshi Nagao (6:18) with a kakaekomi crab hold.
2. Masayuki Naruse vs. Hangman (8:38) with a backslide.
3. Takashi Iizuka vs. Masahito Kakihara (10:45) with a sleeper hold.
4. Jushin Thunder Liger, Black Tiger, Jado & Gedo vs. Koji Kanemoto, Tiger Mask, El Samurai & Wataru Inoue (14:14) when Black Tiger
used a tombstone piledriver on Tiger Mask.
5. Osamu Nishimura vs. Harry Smith (11:51) with a figure-four leglock.
6. Minoru Suzuki & Yutaka Yoshie vs. Tatsutoshi Goto & Toru Yano (11:39) when Yano was DQ’d.
7. IWGP Jr. Heavyweight Tag Team Title: Minoru & Hirooki Goto © vs. Katsushi Takemura & Akiya Anzawa (28:53) when Minoru used a
cross armbreaker on Anzawa (2nd defense).
8. Ookami Gundan vs. Team JAPAN: Masahiro Chono, Hiroyoshi Tenzan & Hiro Saito vs. Yuji Nagata, Manabu Nakanishi & Kendo Kashin
(17:12) when Chono used a Shining Yakuza kick on Kashin.

NJPW, 9/24/05
Hasuda Citizen Gymnasium
1,500 Fans – No Vacancy

1. Naofumi Yamamoto vs. Hiroshi Nagao (7:35) with a backdrop suplex.
2. Masayuki Naruse vs. Yujiro (7:19) with a Captured suplex.
3. Black Tiger, Minoru & Hirooki Goto vs. El Samurai, Masahito Kakihara & Katsushi Takemura (8:49) when Tiger used a tombstone
piledriver on Kakihara.
4. Osamu Nishimura vs. Hangman (8:17) with a figure-four leglock.
5. Koji Kanemoto, Tiger Mask & Wataru Inoue vs. Jushin Thunder Liger, Jado & Gedo (13:38) when Inoue used the Staggerin’ Blow on
Gedo.
6. Takashi Iizuka & Yutaka Yoshie vs. Minoru Suzuki & Toru Yano (19:15) when Yoshie used a diving body press on Yano.
7. Yuji Nagata, Manabu Nakanishi & Kendo Kashin vs. Masahiro Chono, Hiroyoshi Tenzan & Harry Smith (16:08) when Nakanishi used the
Hercules Cutter on Smith.

NJPW, 9/22/05 (SXW)
Gunma Sports Center Sub Arena
1,300 Fans – No Vacancy

1. Hangman vs. Naofumi Yamamoto (7:44) with a stretch bomb.
2. Toru Yano vs. Masayuki Naruse (8:42) with a cradle.
3. Koji Kanemoto, Masahito Kakihara & Katsushi Takemura vs. Jushin Thunder Liger, Minoru & Hirooki Goto (6:30) when Kanemoto used
an ankle hold on Goto.
4. Black Strong Machine & Harry Smith vs. Hiro Saito & Hiroshi Nagao (12:00) when Smith used a Liger bomb on Nagao.
5. Minoru Suzuki vs. Takashi Iizuka (12:13) with a Gotch-style piledriver.
6. Black Tiger, Jado & Gedo vs. Tiger Mask, El Samurai & Wataru Inoue (14:33) when Black Tiger used a tombstone piledriver on Samurai.
7. Hiroyoshi Tenzan, Yutaka Yoshie & Tatsutoshi Goto vs. Yuji Nagata, Manabu Nakanishi & Kendo Kashin (18:18) when Yoshie used a
diving body press on Kashin.

NJPW, 9/20/05
Tokoname City Arena
1,200 Fans – No Vacancy

1. Masahito Kakihara vs. Hiroshi Nagao (5:44) with an achilles tendon hold.
2. El Samurai & Wataru Inoue vs. Toru Yano & Naofumi Yamamoto (10:48) when Inoue used a single-leg crab hold on Yamamoto.
3. Koji Kanemoto, Tiger Mask & Katsushi Takemura vs. Black Tiger, Minoru & Hirooki Goto (12:54) when Takemura used a Dragon
sleeper on Goto.
4. Takashi Iizuka & Osamu Nishimura vs. Harry Smith & Hangman (12:46) when Nishimura used a figure-four leglock on Hangman.
5. Blond Outlaws vs. CTU: Super Strong Machine, Hiro Saito & Tatsutoshi Goto vs. Jushin Thunder Liger, Jado & Gedo (12:15) when Goto
used a backdrop suplex on Gedo.
6. Yuji Nagata, Manabu Nakanishi & Kendo Kashin vs. Hiroyoshi Tenzan, Minoru Suzuki & Yutaka Yoshie (19:47) when Nagata used a
backdrop hold on Yoshie.

NJPW, 9/19/05 (Samurai! TV)
Osaka Namihaya Dome Sub Arena
1,400 Fans

1. El Samurai vs. Yujiro (7:38) with a diving headbutt.
2. Toru Yano vs. Takashi Iizuka (11:31) by DQ.
3. Black Strong Machine & Harry Smith vs. Hiro Saito & Masayuki Naruse (11:39) when Smith used a Liger bomb on Naruse.
4. Yutaka Yoshie vs. Hangman (7:35) with a diving body press.
5. Elimination Match: Jushin Thunder Liger, Minoru, Jado, Gedo & Hirooki Goto vs. Koji Kanemoto, Tiger Mask, Masahito Kakihara,
Wataru Inoue & Katsushi Takemura (20:23). Minoru threw Takemura out of the ring (3:14). Kakihara threw Minoru out of the ring (3:17).
Gedo used the Gedo clutch on Kakihara (10:30). Liger pinned Inoue (12:57). Kanemoto & Goto went out of the ring (18:40). Tiger used a
high-angle front cradle on Jado (19:46). Gedo pinned Tiger after Black Tiger used a tombstone piledriver (20:23).
6. 2/3 Falls: Yuji Nagata, Manabu Nakanishi & Kendo Kashin vs. Hiroyoshi Tenzan, Osamu Nishimura & Minoru Suzuki (21:26). Suzuki &
Kashin were counted out (12:59). Nagata used a backdrop hold on Nishimura (8:27).

NJPW, 9/17/05
Mie Prefectural Sun Arena Sub Arena
1,200 Fans

1. Hangman vs. Yujiro (11:02) with a stretch bomb.
2. Harry Smith vs. Naofumi Yamamoto (5:40) with a backdrop hold.
3. El Samurai, Masahito Kakihara & Katsushi Takemura vs. Jushin Thunder Liger, Minoru & Hirooki Goto went to a draw (15:00) when the
time limit expired.
4. Masayuki Naruse vs. Toru Yano (10:13) by DQ.
5. Koji Kanemoto, Tiger Mask & Wataru Inoue vs. Black Tiger, Jado & Gedo (16:32) when Inoue used the Triangle Lancer on Jado.
6. Yuji Nagata & Manabu Nakanishi vs. Hiro Saito & Yutaka Yoshie (12:00) when Nakanishi used the Hercules Cutter on Hiro.
7. Hiroyoshi Tenzan & Minoru Suzuki vs. Takashi Iizuka & Osamu Nishimura (16:51) when Tenzan used the TTD on Iizuka.

NJPW, 9/15/05
Tanabe City Hanayo Arena
1,100 Fans – No Vacancy

1. Masahito Kakihara vs. Yujiro (7:43) with the Kaki Cutter.
2. El Samurai vs. Hirooki Goto went to a draw (15:00) when the time limit expired.
3. Toru Yano vs. Hiroshi Nagao (5:20) with a crab hold.
4. Tiger Mask & Masayuki Naruse vs. Jushin Thunder Liger & Black Tiger (6:05) when Black Tiger was DQ’d.
5. Koji Kanemoto, Tiger Mask, El Samurai, Masayuki Naruse, Wataru Inoue & Katsushi Takemura vs. Jushin Thunder Liger, Black Tiger,
Minoru, Jado, Gedo & Hirooki Goto (14:30) when Tiger Mask used a flying reverse cradle on Gedo.
6. Yuji Nagata & Manabu Nakanishi vs. Takashi Iizuka & Yutaka Yoshie (12:04) when Nagata used the Thunder Death Driver on Iizuka.
7. Tatsumi Fujinami, Hiroyoshi Tenzan & Osamu Nishimura vs. Minoru Suzuki, Harry Smith & Hangman (20:16) when Fujinami used a
Dragon sleeper on Hangman.

NJPW, 9/14/05
Iwade Municipal Townsman Gymnasium
1,200 Fans

1. Harry Smith & Hangman vs. Naofumi Yamamoto & Hiroshi Nagao (9:29) when Hangman used a stretch bomb on Nagao.
2. Jushin Thunder Liger, Minoru & Hirooki Goto vs. Koji Kanemoto, El Samurai & Katsushi Takemura (12:11) when Goto used the Jigoku
Guruma on Samurai.
3. Tatsutoshi Goto & Masayuki Naruse vs. Toru Yano & Yujiro (12:41) when Goto used a lariat on Yujiro.
4. Black Tiger, Jado & Gedo vs. Tiger Mask, Masahito Kakihara & Wataru Inoue (14:06) when Black Tiger used a tombstone piledriver on
Kakihara.
5. Yuji Nagata & Manabu Nakanishi vs. Takashi Iizuka & Yutaka Yoshie (14:48) when Nakanishi used the Hercules Cutter on Yoshie.
6. Hiroyoshi Tenzan & Minoru Suzuki vs. Tatsumi Fujinami & Osamu Nishimura (16:07) when Tenzan used the TTD on Nishimura.

NJPW, 9/11/05
Sagamihara City Gymnasium
2,200 Fans

1. Hiroshi Nagao vs. Naofumi Yamamoto (6:36) with a chokeslam.
2. Masahito Kakihara vs. Yujiro (7:35) with the Kaki Cutter.
3. Osamu Nishimura & Yutaka Yoshie vs. Toru Yano & Ryushi Yanagisawa (14:27) when Yoshie used a diving body press on Yanagisawa.
4. Tiger Mask & Wataru Inoue vs. Jado & Gedo (14:20) when Jado was DQ’d after Black Tiger interfered.
5. Koji Kanemoto, Katsushi Takemura & Akiya Anzawa vs. Jushin Thunder Liger, Minoru & Hirooki Goto (16:56) when Anzawa used a
German suplex hold on Goto.
6. Japan vs. Mexico G1 Taketsu 5th: Masahiro Chono & Tatsutoshi Goto vs. Lizmark Jr. & El Texano Jr. (9:25) when Chono used a Shining
Yakuza kick on Lizmark.
7. Yuji Nagata & Manabu Nakanishi vs. Hiroyoshi Tenzan & Takashi Iizuka (16:35) when Nakanishi used the Hercules Cutter on Iizuka.

NJPW, 9/9/05
Chichibu Citizen Gymnasium
1,200 Fans

1. Masahito Kakihara vs. Naofumi Yamamoto (6:52) with a grounded headlock.
2. Katsushi Takemura vs. Yujiro (6:41) with a Dragon sleeper.
3. Takashi Iizuka & Masayuki Naruse vs. Toru Yano & Hirooki Goto (14:31) when Iizuka used a sleeper hold on Goto.
4. Tiger Mask & Akiya Anzawa vs. Jushin Thunder Liger & Minoru (12:24) when Minoru was DQ’d.
5. Yutaka Yoshie, Koji Kanemoto & Wataru Inoue vs. Ryushi Yanagisawa, Jado & Gedo (12:22) when Yoshie used a diving body press on
Gedo.
6. Japan vs. Mexico G1 Taketsu 4th: Masahiro Chono & Hiro Saito vs. Lizmark Jr. & El Texano Jr. (10:26) when Chono used an STF on
Texano.
7. Yuji Nagata & Manabu Nakanishi vs. Hiroyoshi Tenzan & Osamu Nishimura (17:47) when Nagata used a backdrop hold on Nishimura.

NJPW, 9/8/05
Utsunomiya City Gymnasium
2,000 Fans

1. Naofumi Yamamoto vs. Hiroshi Nagao (5:06) with a backdrop suplex.
2. Masayuki Naruse & Masahito Kakihara vs. Takashi Iizuka & Yujiro (12:03) when Naruse used a Captured suplex on Yujiro.
3. Wataru Inoue & Katsushi Takemura vs. Jado & Gedo (12:44) when Takemura used a Dragon sleeper on Gedo.
4. Hiro Saito & Osamu Nishimura vs. Toru Yano & Ryushi Yanagisawa (14:16) when Nishimura used a figure-four leglock on Yanagisawa.
5. Jushin Thunder Liger, Minoru & Hirooki Goto vs. Koji Kanemoto, Tiger Mask & Akiya Anzawa (16:49) when Minoru pinned Anzawa after
Goto used the Jigoku Guruma.
6. Japan vs. Mexico G1 Taketsu 3rd: Hiroyoshi Tenzan & Yutaka Yoshie vs. Lizmark Jr. & El Texano Jr. (14:34) when Yoshie used a diving
body press on Texano.
7. Handicap Match: Yuji Nagata & Manabu Nakanishi vs. Masahiro Chono, Black Strong Machine & Tatsutoshi Goto (14:27) when Nagata
used a reverse Nagata Lock III on Machine.

NJPW, 9/6/05
Tomi City Fureai Gymnasium
1,300 Fans – No Vacancy

1. Akiya Anzawa vs. Naofumi Yamamoto went to a draw (15:00) when the time limit expired.
2. Masahito Kakihara vs. Ryushi Yanagisawa (11:23) with a cross kneelock cutback cradle.
3. Jado & Gedo vs. Katsushi Takemura & Yujiro (12:04) when Jado used the Crossface of JADO on Yujiro.
4. Takashi Iizuka, Osamu Nishimura & Masayuki Naruse vs. Hiro Saito, Tatsutoshi Goto & Toru Yano (12:31) when Yano was DQ’d.
5. Jushin Thunder Liger, Minoru & Hirooki Goto vs. Koji Kanemoto, Tiger Mask & Wataru Inoue (15:38) when Minoru used the HEAT
clutch on Kanemoto.
6. Japan vs. Mexico G1 Taketsu 2nd: Masahiro Chono & Black Strong Machine vs. Lizmark Jr. & El Texano Jr. (9:54) when Chono used a
Shining Yakuza kick on Texano.
7. Hiroyoshi Tenzan & Yutaka Yoshie vs. Yuji Nagata & Manabu Nakanishi (17:37) when Tenzan used the TTD on Nakanishi.

NJPW, 9/4/05 (Samurai! TV)
Togane Arena
1,600 Fans

1. Akiya Anzawa vs. Yujiro (10:48) with the A2 clutch.
2. Hiro Saito & Masayuki Naruse vs. Ryushi Yanagisawa & Hiroshi Nagao (11:10) when Hiro used a diving senton on Nagao.
3. Jado & Gedo vs. Masahito Kakihara & Wataru Inoue (12:53) when Jado used the Crossface of JADO on Inoue.
4. Lizmark Jr. vs. El Texano Jr. (8:35) with a windmill-style side buster.
5. Koji Kanemoto, Tiger Mask & Katsushi Takemura vs. Jushin Thunder Liger, Minoru & Hirooki Goto (18:50) when Takemura used a
Dragon sleeper on Minoru.
6. Masahiro Chono & Toru Yano vs. Takashi Iizuka & Osamu Nishimura (16:11) when Chono used a Shining Yakuza kick on Iizuka.
7. Yuji Nagata Local Return Match: Yuji Nagata & Manabu Nakanishi vs. Hiroyoshi Tenzan & Yutaka Yoshie (18:17) when Nagata used a
backdrop hold on Yoshie.
NJPW “FINAL BATTLE~THANK YOU MIYAGI SPORTS CENTER”, 9/2/05 (Samurai! TV/Digital PPV)
Miyagi Sports Center
3,500 Fans – No Vacancy

1. Naofumi Yamamoto vs. Yujiro (9:44) with a backdrop suplex.
2. Masayuki Naruse & Masahito Kakihara vs. Toru Yano & Ryushi Yanagisawa (13:01) when Naruse used a Captured suplex on Yanagisawa.
3. Koji Kanemoto, Wataru Inoue, Katsushi Takemura & Akiya Anzawa vs. Minoru, Jado, Gedo & Hirooki Goto (19:24) when Takemura
used a Dragon sleeper on Gedo.
4. Osamu Nishimura vs. Takashi Iizuka (13:18) with a ground Cobra Twist.
5. Japan vs. Mexico G1 Taketsu 1st: Yutaka Yoshie & El Samurai vs. Lizmark Jr. & El Texano Jr. (11:12) when Yoshie used a diving body
press on Texano.
6. Thank You Miyagi Sports Center ~ Special Match: Tatsumi Fujinami & Tiger Mask vs. Jushin Thunder Liger & Great Sasuke (13:26) when
Fujinami used a Dragon sleeper on Liger.
7. Thank You Miyagi Sports Center ~ Special Elimination Match: Kazuyuki Fujita, Yuji Nagata, Manabu Nakanishi & Kendo Kashin vs.
Masahiro Chono, Hiroyoshi Tenzan, Black Strong Machine & Hiro Saito (20:39). Kashin used a jackknife hold on Machine (9:54). Hiro &
Fujita went out of the ring (13:08). Nagata used a reverse Nagata Lock III on Chono (17:10). Nakanishi used the Hercules Cutter on Tenzan
(20:39).

NJPW, 9/1/05 (SXW)
Tokyo Korakuen Hall
1,291 Fans – No Vacancy

1. El Samurai vs. Naofumi Yamamoto (9:05) with a cross armbreaker.
2. Toru Yano & Ryushi Yanagisawa vs. Takashi Iizuka & Masayuki Naruse (13:07) when Yano used the Oni Koroshi on Naruse.
3. Minoru & Hirooki Goto vs. Masahito Kakihara & Akiya Anzawa (11:00) when Minoru used a horizontal cradle on Kakihara.
4. Lizmark Jr. & El Texano Jr. vs. Hiro Saito & Tiger Mask (8:38) when Lizmark used a windmill-style side buster on Hiro.
5. Manabu Nakanishi & Kendo Kashin vs. Osamu Nishimura & Yutaka Yoshie (18:50) when Nakanishi used a brainbuster on Nishimura.
6. Wataru Inoue Return Match: Jushin Thunder Liger, Jado & Gedo vs. Koji Kanemoto, Wataru Inoue & Katsushi Takemura (19:41) when
Gedo used a Superfly splash on Inoue.
7. Masahiro Chono & Hiroyoshi Tenzan vs. Kazuyuki Fujita & Yuji Nagata (13:17) when Chono used a Shining Yakuza kick on Nagata.

NJPW, 8/23/05
Tokyo Dome City Sky Theater
541 Fans – No Vacancy

1. Yujiro vs. Hiroshi Nagao (8:11) with a kakaekomi crab hold.
2. 2/3 Falls: Masked CTU-L, Masked CTU-M, Masked CTU-J, Masked CTU-G & Masked CTU-H vs. Tiger Mask, El Samurai, Masahito
Kakihara, Katsushi Takemura & Akiya Anzawa (20:26). CTU-L used a brainbuster on Tiger (6:49). Tiger used a backslide on CTU-H (5:57).
CTU-M used a HEAT clutch on Samurai (7:40).
3. Shinsuke Nakamura & Hiroshi Tanahashi vs. Ryushi Yanagisawa & Naofumi Yamamoto (9:42) when Tanahashi used a German suplex hold
on Yamamoto.
4. Manabu Nakanishi vs. Takashi Iizuka (9:38) with the Hercules Cutter.

NJPW, 8/22/05
Tokyo Dome City Sky Theater
419 Fans – No Vacancy

1. Naofumi Yamamoto vs. Hiroshi Nagao (14:26) with a backdrop suplex.
2. Masayuki Naruse vs. Yujiro (8:00) with a Captured suplex.
3. Takashi Iizuka & Yutaka Yoshie vs. Manabu Nakanishi & Ryushi Yanagisawa went to a draw (15:41) when Iizuka & Nakanishi were
counted out.
4. Elimination Match: Tiger Mask, El Samurai, Masahito Kakihara, Katsushi Takemura & Akiya Anzawa vs. Jushin Thunder Liger, Minoru,
Jado, Gedo & Hirooki Goto (27:55). Kakihara used the Kaki Cutter on Gedo (7:04). Jado used the Crossface of JADO on Samurai (11:59).
Jado used a horizontal cradle on Kakihara (12:50). Anzawa threw Liger out of the ring (17:33). Tiger used a high-angle front cradle on Jado
(18:35). Minoru threw Tiger out of the ring (20:10). Takemura & Minoru went out of the ring (26:20). Anzawa used a German suplex hold on
Goto (27:55).

NJPW, 8/21/05
Tokyo Dome City Sky Theater
373 Fans

1. Ryushi Yanagisawa vs. Naofumi Yamamoto (8:28) with a right kick.
2. Masahito Kakihara vs. Akiya Anzawa (7:09) by KO.
3. Yuji Nagata, Jado & Gedo vs. Takashi Iizuka, Masayuki Naruse & Yujiro (12:36) when Nagata used the Thunder Death Driver on Yujiro.
4. Katsushi Takemura vs. CTU 5 Match Series Final Race: Katsushi Takemura vs. Hirooki Goto (8:30) with a Dragon sleeper.
5. Masked CTU-MZ, Masked CTU-L & Masked CTU-M vs. Hiroyoshi Tenzan, Tiger Mask & El Samurai (16:00) when CTU-MZ used a
Devil Windmill suplex hold on Samurai.

NJPW, 8/20/05
Tokyo Dome City Sky Theater
331 Fans

1. Hiro Saito vs. Yujiro (8:57) with a diving senton.
2. Masayuki Naruse vs. Naofumi Yamamoto (9:45) with a Captured suplex.
3. Yutaka Yoshie vs. Ryushi Yanagisawa (10:22) with a diving body press.
4. Masahito Kakihara & Akiya Anzawa vs. Jado & Hirooki Goto (11:26) when Kakihara used a cross armbreaker on Goto.
5. Katsushi Takemura vs. CTU 5 Match Series 4th: Gedo vs. Katsushi Takemura (14:44) with the Gedo clutch.
6. Tiger Mask & El Samurai vs. Jushin Thunder Liger & Minoru (13:10) when Samurai used a brainbuster cutback on Liger.

NJPW, 8/19/05
Tokyo Dome City Sky Theater
293 Fans

1. Masahito Kakihara vs. Hiroshi Nagao (5:44) with a grounded headlock.
2. Ryushi Yanagisawa vs. Yujiro (7:27) with a right kick.
3. Takashi Iizuka vs. Masayuki Naruse (12:48) with a sleeper hold.
4. Minoru & Gedo vs. Hiro Saito & Naofumi Yamamoto (11:25) when Gedo used a Superfly splash on Yamamoto.
5. Katsushi Takemura vs. CTU 5 Match Series 3rd: Jado vs. Katsushi Takemura (14:04) with the Crossface of JADO.
6. Jushin Thunder Liger & Hirooki Goto vs. Tiger Mask & Akiya Anzawa (14:18) when Goto used the Jigoku Guruma on Anzawa.

NJPW, 8/18/05
Tokyo Dome City Sky Theater
309 Fans

1. Akiya Anzawa vs. Yujiro (7:18) with a swan dive Zero-sen kick.
2. Naofumi Yamamoto vs. Hiroshi Nagao went to a draw (15:00) when the time limit expired.
3. Ryushi Yanagisawa & Hirooki Goto vs. Takashi Iizuka & Masahito Kakihara (10:06) when Yanagisawa used a right kick on Iizuka.
4. Katsushi Takemura vs. CTU 5 Match Series 2nd: Minoru vs. Katsushi Takemura (12:40) by countout.
5. Masked CTU-L, Masked CTU-J & Masked CTU-G vs. Koji Kanemoto, Tiger Mask & El Samurai (13:47) when CTU-J used a
horizontal cradle on Kanemoto.

NJPW, 8/17/05
Tokyo Dome City Sky Theater
407 Fans – No Vacancy

1. Naofumi Yamamoto vs. Yujiro (6:43) with a backdrop suplex.
2. Hiroshi Nagao vs. Akiya Anzawa (6:42) with a chokeslam.
3. Takashi Iizuka vs. Ryushi Yanagisawa (8:26) with a cross armbreaker.
4. Minoru & Hirooki Goto vs. El Samurai & Masahito Kakihara (9:17) when Kakihara was counted out.
5. Katsushi Takemura vs. CTU 5 Match Series 1st: Jushin Thunder Liger vs. Katsushi Takemura (11:38) with the CTB.
6. Koji Kanemoto & Tiger Mask vs. Jado & Gedo (20:55) when Kanemoto used an ankle hold on Gedo.
NJPW, 8/14/05 (WPW/NJ+IWTV Internet)
Tokyo Ryogoku Kokugikan
11,500 Fans – Super No Vacancy Full House

1. Hirooki Goto vs. Akiya Anzawa (8:41) with a crab hold.
2. Lizmark Jr. vs. Takashi Iizuka (11:50) with a revolution-style side buster.
3. Hangman vs. Hiro Saito (5:06) with a stretch buster.
4. G1 Climax – Semi Final: Masahiro Chono vs. Shinsuke Nakamura (11:35) with a reverse STF.
5. G1 Climax – Semi Final: Kazuyuki Fujita vs. Toshiaki Kawada (6:23) with a knee kick.
6. Jushin Thunder Liger, Minoru, Jado & Gedo vs. Koji Kanemoto, Tiger Mask, El Samurai & Masahito Kakihara (18:20) when Jado used an
inside cradle on Tiger.
7. Tatsutoshi Goto & Osamu Nishimura vs. Minoru Suzuki & Toru Yano (13:01) when Nishimura used a backslide on Yano.
8. Yuji Nagata, Manabu Nakanishi & Kendo Kashin vs. Hiroyoshi Tenzan, Yutaka Yoshie & Hiroshi Tanahashi (13:34) when Nagata used a
backdrop hold on Yoshie.
9. G1 Climax – Final: Masahiro Chono vs. Kazuyuki Fujita (8:52) with a Shining Yakuza kick.

NJPW, 8/13/05 (Samurai! TV/PV)
Tokyo Ryogoku Kokugikan
8,000 Fans

1. Naofumi Yamamoto & Hiroshi Nagao vs. Hirooki Goto & Akiya Anzawa (10:11) when Yamamoto used a backdrop suplex on Goto.
2. G1 Climax – Block B: Toru Yano [4] vs. Togi Makabe [0] by forfeit.
3. G1 Climax – Block B: Yutaka Yoshie [6] vs. Tatsutoshi Goto [4] (8:22) with a diving body press.
4. G1 Climax – Block A: Minoru Suzuki [6] vs. Kendo Kashin [5] went to a double countout (12:17).
5. G1 Climax – Block B: Manabu Nakanishi [10] vs. Hiroshi Tanahashi [7] (13:50) with the Hercules Cutter.
6. G1 Climax – Block A: Toshiaki Kawada [10] vs. Osamu Nishimura [5] (17:00) with a Stretch Plum.
7. G1 Climax – Block A: Masahiro Chono [10] vs. Tatsumi Fujinami [4] (11:08) with a Shining Yakuza kick.
8. G1 Climax – Block A: Yuji Nagata [8] vs. Hiroyoshi Tenzan [8] (16:55) with a backdrop hold.
9. G1 Climax – Block B: Kazuyuki Fujita [14] vs. Shinsuke Nakamura [11] (6:25) with a knee kick.

NJPW, 8/11/05 (Samurai! TV)
Aichi Prefectural Gymnasium
8,500 Fans – Super No Vacancy

1. Naofumi Yamamoto & Yujiro vs. Hirooki Goto & Akiya Anzawa (12:27) when Yujiro used a kakaekomi crab hold on Anzawa.
2. G1 Climax – Block B: Hiroshi Tanahashi [7] vs. Togi Makabe [0] by forfeit.
3. G1 Climax – Block B: Tatsutoshi Goto [4] vs. Toru Yano [2] (4:16) with a backdrop suplex.
4. G1 Climax – Block B: Shinsuke Nakamura [11] vs. Yutaka Yoshie [4] (10:49) by pinfall.
5. G1 Climax – Block A: Yuji Nagata [6] vs. Osamu Nishimura [5] (19:34) with a backdrop hold.
6. G1 Climax – Block A: Masahiro Chono [8] vs. Kendo Kashin [4] (1:45) with a reverse STF.
7. Hiroshi Tanahashi vs. El Samurai (7:22) with a Dragon sleeper.
8. G1 Climax – Block A: Toshiaki Kawada [8] vs. Minoru Suzuki [5] (17:11) with a face kick.
9. G1 Climax – Block A: Hiroyoshi Tenzan [8] vs. Tatsumi Fujinami [4] (12:49) with a moonsault press.
10. G1 Climax – Block B: Kazuyuki Fujita [12] vs. Manabu Nakanishi [8] (8:02) with a knee kick.

NJPW, 8/10/05 (SXW)
Twin Messe Shizuoka North Pavillion
3,500 Fans – Super No Vacancy

1. Hirooki Goto vs. Naofumi Yamamoto (8:03) with a crab hold.
2. Manabu Nakanishi vs. Yujiro (4:35) with the Hercules Cutter.
3. G1 Climax – Block B: Manabu Nakanishi [8] vs. Togi Makabe [0] by forfeit.
4. G1 Climax – Block B: Shinsuke Nakamura [9] vs. Toru Yano [2] went to a double countout (5:15).
5. G1 Climax – Block B: Hiroshi Tanahashi [5] vs. Tatsutoshi Goto [2] (9:09) with the Sling Blade.
6. G1 Climax – Block A: Yuji Nagata [4] vs. Kendo Kashin [4] (13:08) with a backdrop hold.
7. G1 Climax – Block B: Kazuyuki Fujita [10] vs. Yutaka Yoshie [4] (8:45) with a cross armbreaker.
8. G1 Climax – Block A: Osamu Nishimura [5] vs. Tatsumi Fujinami [4] (11:29) with a modified front cradle.
9. G1 Climax – Block A: Minoru Suzuki [5] vs. Hiroyoshi Tenzan [6] (13:50) with a sleeper hold.
10. G1 Climax – Block A: Masahiro Chono [6] vs. Toshiaki Kawada [6] (12:14) with a Shining Yakuza kick.

NJPW, 8/8/05 (SXW)
Yokohama Bunka Gymnasium
5,000 Fans – No Vacancy

1. Hiroshi Nagao vs. Yujiro (7:53) with a chokeslam.
2. G1 Climax – Block B: Kazuyuki Fujita [8] vs. Togi Makabe [0] by forfeit.
3. G1 Climax – Block B: Shinsuke Nakamura [8] vs. Tatsutoshi Goto [2] (6:11) with a cross armbreaker.
4. G1 Climax – Block B: Manabu Nakanishi [6] vs. Toru Yano [1] (5:17) with the Hercules Cutter.
5. G1 Climax – Block A: Hiroyoshi Tenzan [6] vs. Kendo Kashin [4] (12:19) with the TTD.
6. G1 Climax – Block A: Osamu Nishimura [3] vs. Masahiro Chono [4] (20:55) with a figure-four leglock.
7. Kazuyuki Fujita vs. Hirooki Goto (1:11) with a front sleeper.
8. G1 Climax – Block B: Hiroshi Tanahashi [3] vs. Yutaka Yoshie [4] (15:01) with a high-angle front cradle.
9. G1 Climax – Block A: Tatsumi Fujinami [4] vs. Minoru Suzuki [3] (10:17) with a cross armbreaker cutback cradle.
10. G1 Climax – Block A: Toshiaki Kawada [6] vs. Yuji Nagata [2] (26:55) with a low-altitude dropkick.

NJPW, 8/7/05 (WPW/NJ+IWTV Internet)
Osaka Prefectural Gymnasium
6,000 Fans – No Vacancy

1. Hirooki Goto & Yujiro vs. Naofumi Yamamoto & Hiroshi Nagao (14:11) when Goto used a crab hold on Nagao.
2. G1 Climax – Block B: Tatsutoshi Goto [2] vs. Togi Makabe [0] by forfeit.
3. G1 Climax – Block B: Manabu Nakanishi [4] vs. Yutaka Yoshie [4] (12:40) with the Hercules Cutter.
4. G1 Climax – Block A: Hiroyoshi Tenzan [4] vs. Osamu Nishimura [1] (18:46) with the Anaconda Cross.
5. G1 Climax – Block A: Yuji Nagata [2] vs. Tatsumi Fujinami [2] (9:37) with a backdrop hold.
6. G1 Climax – Block B: Kazuyuki Fujita [6] vs. Toru Yano [1] (3:41) with a powerbomb.
7. G1 Climax – Block A: Kendo Kashin [4] vs. Toshiaki Kawada [4] (11:16) with a Stretch Plum cutback cradle.
8. G1 Climax – Block A: Masahiro Chono [4] vs. Minoru Suzuki [3] (17:50) with a Shining Yakuza kick.
9. G1 Climax – Block B: Shinsuke Nakamura [6] vs. Hiroshi Tanahashi [1] (13:35) with a cross armbreaker.

NJPW, 8/6/05 (Samurai! TV)
Osaka Prefectural Gymnasium
5,200 Fans

1. Hiroshi Nagao vs. Akiya Anzawa (7:15) with a chokeslam.
2. G1 Climax – Block B: Yutaka Yoshie [4] vs. Toru Yano [1] (12:39) with a diving body press.
3. G1 Climax – Block B: Shinsuke Nakamura [4] vs. Togi Makabe [0] (2:30) by referee stop.
4. G1 Climax – Block B: Manabu Nakanishi [2] vs. Tatsutoshi Goto [0] (7:26) with the Hercules Cutter.
5. G1 Climax – Block A: Kendo Kashin [2] vs. Osamu Nishimura [1] (15:07) with a forward cradle cutback.
6. G1 Climax – Block A: Minoru Suzuki [3] vs. Yuji Nagata [0] (12:06) with an open hand slap.
7. G1 Climax – Block A: Toshiaki Kawada [4] vs. Tatsumi Fujinami [2] (12:03) with a right face kick.
8. G1 Climax – Block A: Hiroyoshi Tenzan [2] vs. Masahiro Chono [2] (18:33) with the Anaconda Cross.
9. G1 Climax – Block B: Kazuyuki Fujita [4] vs. Hiroshi Tanahashi [1] (9:14) with a single-leg crab hold.

NJPW, 8/4/05 (SXW)
Fukuoka International Center
4,000 Fans – No Vacancy

1. G1 Climax – Block B: Yutaka Yoshie [2] vs. Togi Makabe [0] (12:23) with a diving body press.
2. G1 Climax – Block B: Hiroshi Tanahashi [1] vs. Toru Yano [1] went to a draw (30:00) when the time limit expired.
3. G1 Climax – Block A: Osamu Nishimura [1] vs. Minoru Suzuki [1] went to a draw (30:00) when the time limit expired.
4. G1 Climax – Block A: Tatsumi Fujinami [2] vs. Kendo Kashin [0] (4:50) with a ground Cobra Twist.
5. G1 Climax – Block B: Kazuyuki Fujita [2] vs. Tatsutoshi Goto [0] (3:19) with a front sleeper.
6. G1 Climax – Block B: Shinsuke Nakamura [2] vs. Manabu Nakanishi [0] (14:38) with a triangle choke hold.
7. G1 Climax – Block A: Masahiro Chono [2] vs. Yuji Nagata [0] (17:02) with an inside cradle.
8. G1 Climax – Block A: Toshiaki Kawada [2] vs. Hiroyoshi Tenzan [0] (19:08) with a face kick.

NJPW, 7/21/05
Kushiro Welfare Gymnasium
1,400 Fans

1. Minoru vs. Yujiro (8:27) with a cross armbreaker.
2. Tiger Mask & Naofumi Yamamoto vs. Jado & Gedo (8:24) when Jado was DQ’d.
3. Koji Kanemoto, Tiger Mask, El Samurai, Naofumi Yamamoto & Yujiro vs. Jushin Thunder Liger, Minoru, Jado, Gedo & Hirooki Goto
(16:09) when Kanemoto used a moonsault press on Goto.
4. Togi Makabe & Toru Yano vs. Masayuki Naruse & Hiroshi Nagao (13:05) when Makabe used a lariat on Nagao.
5. Masahiro Chono & Ron Waterman vs. Takashi Iizuka & Yutaka Yoshie (13:27) when Chono used an STF on Iizuka.
6. Yuji Nagata, Manabu Nakanishi & Kendo Kashin vs. Hiroyoshi Tenzan, Osamu Nishimura & Shinsuke Nakamura (20:13) when Nagata
used a backdrop hold on Nishimura.

NJPW, 7/19/05
Asahikawa Local Industry Promotion Center
1,500 Fans – No Vacancy

1. Hirooki Goto vs. Hiroshi Nagao (7:55) with a cross armbreaker.
2. Toru Yano vs. Naofumi Yamamoto (4:41) with the Oni Koroshi.
3. Tatsutoshi Goto & Masayuki Naruse vs. Black Strong Machine & Togi Makabe (8:38) when Makabe was DQ’d.
4. Koji Kanemoto & El Samurai vs. Jado & Gedo (14:03) when Samurai used a chickenwing armlock on Jado.
5. Jushin Thunder Liger & Minoru vs. Tiger Mask & Yujiro (12:16) when Liger used a piledriver on Yujiro.
6. Manabu Nakanishi & Ron Waterman vs. Takashi Iizuka & Yutaka Yoshie (12:18) when Waterman used a Tiger Driver on Iizuka.
7. Masahiro Chono, Yuji Nagata & Kendo Kashin vs. Hiroyoshi Tenzan, Osamu Nishimura & Shinsuke Nakamura (17:59) when Chono used
a Shining Yakuza kick on Nishimura.

NJPW, 7/18/05 (WPW/NJ+IWTV Internet)
Tsukisamu Green Dome
3,500 Fans

1. Toru Yano vs. Hiroshi Nagao (5:29) with a single-leg crab hold.
2. Togi Makabe vs. Masayuki Naruse (11:03) with a lariat.
3. Masked CTU-MZ, Masked CTU-L, Masked CTU-J & Masked CTU-G vs. Tatsutoshi Goto, Masahito Kakihara, Naofumi Yamamoto &
Yujiro (16:12) when CTU-MZ used a senton bomb on Yujiro.
4. IWGP Jr. Heavyweight Tag Team Title: Minoru & Hirooki Goto © vs. Koji Kanemoto & El Samurai (23:51) when Minoru used a cross
armbreaker on Samurai (1st defense).
5. IWGP Jr. Heavyweight Title: Tiger Mask © vs. Dick Togo (15:54) with a Tiger suplex hold (3rd defense).
6. Yuji Nagata, Manabu Nakanishi & Kendo Kashin vs. Takashi Iizuka, Yutaka Yoshie & Shinsuke Nakamura (15:41) when Nakanishi used
the Hercules Cutter on Iizuka.
7. Tatsumi Fujinami & Osamu Nishimura vs. Masahiro Chono & Ron Waterman (11:08) when Fujinami used a reverse cradle on Chono.
8. IWGP Heavyweight Title: Kazuyuki Fujita vs. Hiroyoshi Tenzan © (13:59) with a knee kick to become the 43rd champion.

NJPW, 7/17/05 (Samurai! TV)
Sapporo Teisen Hall
1,100 Fans – No Vacancy

1. Blue Wolf vs. Naofumi Yamamoto (6:37) with a headlock.
2. Jado vs. Hiroshi Nagao (7:13) with the Crossface of JADO.
3. Ron Waterman & Black Strong Machine vs. Tatsutoshi Goto & Masayuki Naruse (9:49) when Waterman used a Tiger Driver on Naruse.
4. New Japan vs. Black New Japan 5 Openweight Tags: Masahiro Chono & Gedo vs. Osamu Nishimura & El Samurai (15:58) when Chono
pinned Nishimura.
5. New Japan vs. Black New Japan 5 Openweight Tags: Yuji Nagata & Kendo Kashin vs. Hiroyoshi Tenzan & Yujiro (9:36) when Kashin
used an inside cradle on Yujiro.
6. New Japan vs. Black New Japan 5 Openweight Tags: Manabu Nakanishi & Hirooki Goto vs. Yutaka Yoshie & Tiger Mask (16:33) when
Nakanishi used the Hercules Cutter on Yoshie.
7. New Japan vs. Black New Japan 5 Openweight Tags: Toru Yano & Jushin Thunder Liger vs. Takashi Iizuka & Masahito Kakihara (13:15)
when Yano used the Uragasumi on Kakihara.
8. New Japan vs. Black New Japan 5 Openweight Tags: Shinsuke Nakamura & Koji Kanemoto vs. Togi Makabe & Minoru (13:30) when
Nakamura used a cross armbreaker on Makabe.

NJPW, 7/15/05
Misawa City Gymnasium
1,300 Fans

1. Hirooki Goto vs. Naofumi Yamamoto (8:36) with a crab hold.
2. Togi Makabe vs. Yujiro (5:56) with a lariat.
3. Toru Yano vs. Hiroshi Nagao (4:01) with the Oni Koroshi.
4. Tatsutoshi Goto, Tiger Mask & Masahito Kakihara vs. Black Strong Machine, Jado & Gedo (11:57) when Tiger used a Japanese leg roll
clutch hold on Gedo.
5. Shinsuke Nakamura & Hiroshi Tanahashi vs. Yutaka Yoshie & Masayuki Naruse (16:48) when Nakamura used a German suplex hold on
Naruse.
6. Jushin Thunder Liger & Minoru vs. Koji Kanemoto & El Samurai (14:53) when Minoru used an avalanche-style Fisherman buster on
Samurai.
7. Yuji Nagata, Manabu Nakanishi, Kazuyuki Fujita & Kendo Kashin vs. Hiroyoshi Tenzan, Takashi Iizuka, Osamu Nishimura & Blue Wolf
(19:52) when Kashin pinned Iizuka after Nakanishi used the Hercules Cutter.

NJPW, 7/14/05
Akita Prefectural Gymnasium
2,000 Fans

1. Yujiro vs. Hiroshi Nagao (9:36) with a kakaekomi crab hold.
2. Masayuki Naruse vs. Hirooki Goto (10:01) with the Naruse Lock.
3. Minoru vs. Naofumi Yamamoto (5:48) with a cross armbreaker.
4. Manabu Nakanishi & Black Strong Machine vs. Tatsutoshi Goto & Takashi Iizuka (13:24) when Nakanishi used the Hercules Cutter on
Iizuka.
5. Jushin Thunder Liger, Jado, Gedo & Dick Togo vs. Koji Kanemoto, Tiger Mask, El Samurai & Masahito Kakihara (14:10) when Togo
used a diving senton on Kakihara.
6. Masahiro Chono, Togi Makabe & Toru Yano vs. Shinsuke Nakamura, Hiroshi Tanahashi & Blue Wolf (15:07) when Chono used an STF
on Wolf.
7. Yuji Nagata, Kazuyuki Fujita & Kendo Kashin vs. Hiroyoshi Tenzan, Osamu Nishimura & Yutaka Yoshie (15:41) when Fujita used a
sleeper hold on Nishimura.

NJPW, 7/13/05
Yamagata Sports Center Sub Arena
1,500 Fans – Super No Vacancy Full House

1. Naofumi Yamamoto vs. Hiroshi Nagao (7:17) with a single-leg crab hold.
2. Black Strong Machine vs. Tatsutoshi Goto (6:54) with a DDT.
3. Minoru & Hirooki Goto vs. Masahito Kakihara & Yujiro (11:17) when Minoru used the HEAT clutch on Kakihara.
4. Blue Wolf & Masayuki Naruse vs. Togi Makabe & Toru Yano (10:27) when Yano was DQ’d.
5. Jado, Gedo & Dick Togo vs. Koji Kanemoto, Tiger Mask & El Samurai (14:49) when Togo used a diving senton on Samurai.
6. Masahiro Chono & Jushin Thunder Liger vs. Takashi Iizuka & Osamu Nishimura (19:01) when Chono used a Shining Yakuza kick on
Nishimura.
7. Yuji Nagata, Manabu Nakanishi, Kazuyuki Fujita & Kendo Kashin vs. Hiroyoshi Tenzan, Yutaka Yoshie, Shinsuke Nakamura & Hiroshi
Tanahashi (21:24) when Fujita used a sleeper hold on Yoshie.

NJPW, 7/10/05
Hyogo Prefectural Budokan
1,300 Fans – No Vacancy

1. Yujiro vs. Naofumi Yamamoto (7:01) with a modified avalanche hold.
2. Takashi Iizuka vs. Tatsutoshi Goto went to a draw (15:00) when the time limit expired.
3. Hiro Saito & Yutaka Yoshie vs. Black Strong Machine & Ryushi Yanagisawa (11:32) when Hiro used a diving senton on Machine.
4. Osamu Nishimura & Tiger Mask vs. Jushin Thunder Liger & Minoru (14:56) when Nishimura used an Octopus hold on Liger.
5. Koji Kanemoto & El Samurai vs. Jado & Gedo (18:18) when Kanemoto used an ankle hold on Jado.
6. Hiroyoshi Tenzan, Blue Wolf & Masayuki Naruse vs. Manabu Nakanishi, Togi Makabe & Toru Yano (15:56) when Tenzan used the TTD
on Yano.
7. Shinsuke Nakamura & Hiroshi Tanahashi vs. Yuji Nagata & Hirooki Goto (15:59) when Tanahashi used the Sling Blade on Goto.

NJPW, 7/9/05
Gifu Industrial Hall
3,000 Fans – Super No Vacancy

1. Naofumi Yamamoto vs. Yujiro (7:19) with a backdrop suplex.
2. Takashi Iizuka vs. Ryushi Yanagisawa (10:26) with a sleeper hold.
3. Hiro Saito & Masayuki Naruse vs. Jado & Gedo (11:45) when Hiro used a diving senton on Gedo.
4. Yutaka Yoshie vs. Blue Wolf went to a draw (15:00) when the time limit expired.
5. El Samurai vs. Hirooki Goto (8:36) with an avalanche-style reverse DDT.
6. Koji Kanemoto & Tiger Mask vs. Jushin Thunder Liger & Minoru (14:43) when Kanemoto used an ankle hold on Minoru.
7. Tatsumi Fujinami, Shinsuke Nakamura & Hiroshi Tanahashi vs. Black Strong Machine, Togi Makabe & Toru Yano (14:46) when Fujinami
used a Dragon sleeper on Machine.
8. Yuji Nagata & Manabu Nakanishi vs. Hiroyoshi Tenzan & Osamu Nishimura (22:16) when Nakanishi used the Hercules Cutter on
Nishimura.

NJPW, 7/8/05
Sunpia Tsuruga
1,100 Fans

1. Takashi Iizuka vs. Naofumi Yamamoto (7:33) with a cross kneelock.
2. Blue Wolf vs. Tatsutoshi Goto (6:28) with a lariat.
3. Togi Makabe & Toru Yano vs. Yutaka Yoshie & Masayuki Naruse (11:21) when Makabe used a lariat on Naruse.
4. Jado & Gedo vs. Tiger Mask & Yujiro (11:46) when Jado used the Crossface of JADO on Yujiro.
5. Black Strong Machine & Jushin Thunder Liger vs. Osamu Nishimura & Hiro Saito (12:30) when Machine used a backslide on Hiro.
6. Shinsuke Nakamura & Hiroshi Tanahashi vs. Manabu Nakanishi & Ryushi Yanagisawa (15:55) when Nakamura used a cross armbreaker
on Yanagisawa.
7. Yuji Nagata, Minoru & Hirooki Goto vs. Hiroyoshi Tenzan, Koji Kanemoto & El Samurai (17:46) when Nagata used the Thunder Death
Driver on Samurai.

NJPW, 7/3/05 (SXW)
Makuhari Messe International Exhibition Hall #11
1,400 Fans – No Vacancy

1. Jado vs. Naofumi Yamamoto (6:58) with the Crossface of JADO.
2. Gedo vs. Masahito Kakihara (9:36) with the Gedo clutch.
3. Hiro Saito & Yutaka Yoshie vs. Togi Makabe & Toru Yano (11:22) when Yano was DQ’d.
4. Osamu Nishimura & Tatsutoshi Goto vs. Black Strong Machine & Ryushi Yanagisawa (12:18) when Nishimura used a backslide on
Yanagisawa.
5. Shinsuke Nakamura & Hiroshi Tanahashi vs. Blue Wolf & Masayuki Naruse (15:34) when Tanahashi used the Sling Blade on Naruse.
6. Jushin Thunder Liger, Minoru & Hirooki Goto vs. Koji Kanemoto, Tiger Mask & El Samurai (13:48) when Minoru used the Minoru
Special on Samurai.
7. Yuji Nagata & Manabu Nakanishi vs. Hiroyoshi Tenzan & Takashi Iizuka (18:43) when Nagata used the Thunder Death Driver on Iizuka.

NJPW, 7/1/05 (SXW)
Tokyo Korakuen Hall
1,142 Fans

1. Alexander Otsuka vs. Yujiro (7:56) with a German suplex hold.
2. Blue Wolf vs. Ryushi Yanagisawa (6:33) with a lariat.
3. New Japan vs. Black New Japan 6 Openweight Tags: Shinsuke Nakamura & Koji Kanemoto vs. Yuji Nagata & Jado (14:54) when
Nakamura used a cross armbreaker on Jado.
4. New Japan vs. Black New Japan 6 Openweight Tags: Hiro Saito & Yutaka Yoshie vs. Togi Makabe & Minoru (10:52) when Hiro used a
German suplex hold on Makabe.
5. New Japan vs. Black New Japan 6 Openweight Tags: Toru Yano & Jushin Thunder Liger vs. Takashi Iizuka & Masahito Kakihara (13:02)
when Liger used a brainbuster on Kakihara.
6. New Japan vs. Black New Japan 6 Openweight Tags: Manabu Nakanishi & Hirooki Goto vs. Osamu Nishimura & El Samurai (17:44)
when Nakanishi used an iron claw on Nishimura.
7. New Japan vs. Black New Japan 6 Openweight Tags: Hiroshi Tanahashi & Tiger Mask vs. Black Strong Machine & Gedo (15:43) when
Tanahashi used the Sling Blade on Machine.
8. New Japan vs. Black New Japan 6 Openweight Tags: Masahiro Chono & Dick Togo vs. Hiroyoshi Tenzan & Naofumi Yamamoto (15:53)
when Togo used a diving senton on Yamamoto.

NJPW, 6/30/05
Region Plaza Joetsu
3,000 Fans – No Vacancy

1. Naofumi Yamamoto vs. Hiroshi Nagao (5:38) with a cross armbreaker.
2. Hirooki Goto vs. Yujiro (7:44) with a crab hold.
3. Yutaka Yoshie vs. Tatsutoshi Goto (5:43) with a back blow.
4. Blue Wolf & Masayuki Naruse vs. Togi Makabe & Toru Yano (13:36) when Naruse used a front neck lock on Makabe.
5. Elimination Match: Koji Kanemoto, Tiger Mask, El Samurai & Masahito Kakihara vs. Jushin Thunder Liger, Minoru, Jado & Gedo (25:48).
Minoru used the HEAT clutch on Kakihara (10:22). Gedo threw Kanemoto out of the ring (16:35). Samurai used the Samurai clutch on Gedo
(18:20). Samurai used a front cradle on Liger (19:59). Samurai & Minoru went out of the ring (23:12). Tiger used a high-angle front cradle on
Jado (25:48).
6. 2/3 Falls: Hiroyoshi Tenzan, Osamu Nishimura, Shinsuke Nakamura & Hiroshi Tanahashi vs. Masahiro Chono, Yuji Nagata, Manabu
Nakanishi & Black Strong Machine (27:42). Nagata used a backdrop hold on Tenzan (21:37). Nishimura used a backslide on Machine (2:35).
Tenzan used the TTD on Nagata (3:30).
NJPW, 6/19/05 (SXW/NJ+IWTV Internet)
Tokyo Korakuen Hall
2,005 Fans – Super No Vacancy Full House

1. Tatsutoshi Goto vs. Naofumi Yamamoto (2:43) with a backdrop suplex.
2. Jushin Thunder Liger, Jado & Masked CTU-MZ vs. Takashi Iizuka, Masahito Kakihara & Katsushi Takemura (11:13) when CTU-MZ
used a Devil Windmill suplex hold on Kakihara.
3. Best of the Super Jr. – Semi Final: Tiger Mask vs. Minoru (12:03) with a Tiger suplex hold.
4. Best of the Super Jr. – Semi Final: Gedo vs. Koji Kanemoto (10:54) with the Gedo clutch.
5. El Samurai & Akiya Anzawa vs. Hirooki Goto & Stampede Kid (18:48) when Samurai used an avalanche-style reverse DDT on Kid.
6. Togi Makabe & Toru Yano vs. Blue Wolf & Hiroshi Nagao (7:34) when Yano used the Oni Koroshi on Nagao.
7. Masahiro Chono & Harry Smith vs. Hiro Saito & Yutaka Yoshie (8:05) when Chono used a Shining Yakuza kick on Hiro.
8. Yuji Nagata, Manabu Nakanishi, Kazuyuki Fujita & Kendo Kashin vs. Hiroyoshi Tenzan, Osamu Nishimura, Shinsuke Nakamura & Hiroshi
Tanahashi (22:31) when Fujita used a sleeper hold on Nishimura.
9. Best of the Super Jr. – Final: Tiger Mask vs. Gedo (16:03) with a Tiger suplex hold.

NJPW, 6/18/05 (Samurai! TV)
Kyoto City Gymnasium
5,500 Fans – Super No Vacancy

1. Katsushi Takemura vs. Naofumi Yamamoto (6:14) with a crab hold.
2. Togi Makabe & Stampede Kid vs. Masahito Kakihara & Yujiro (9:39) when Makabe used a lariat on Yujiro.
3. IWGP U-30 Openweight Title League: Toru Yano [8] vs. Harry Smith [4] (6:05) with an inside cradle.
4. IWGP U-30 Openweight Title League: Hiroshi Tanahashi [10] vs. Blue Wolf [6] (8:23) with a modified Dragon sleeper.
5. El Samurai & Akiya Anzawa vs. Jushin Thunder Liger & Jado went to a draw (20:00) when the time limit expired.
6. Best of the Super Jr. – Block B: Katsushi Takemura [4] vs. Wataru Inoue [6] by forfeit.
7. Best of the Super Jr. – Block B: Jushin Thunder Liger [8] vs. Black Tiger [4] by forfeit.
8. Best of the Super Jr. – Block B: Gedo [10] vs. Tiger Mask [8] (11:25) with the Gedo clutch.
9. IWGP U-30 Openweight Title: Hiroshi Tanahashi vs. Toru Yano (9:15) with the Sling Blade to become the 3rd champion.
10. Tatsumi Fujinami, Osamu Nishimura & Koji Kanemoto vs. Masahiro Chono, Minoru & Hirooki Goto (13:52) when Nishimura used a
backslide on Minoru.
11. Yuji Nagata, Manabu Nakanishi, Kazuyuki Fujita & Kendo Kashin vs. Hiroyoshi Tenzan, Takashi Iizuka, Yutaka Yoshie & Shinsuke
Nakamura (21:36) when Nakanishi used the Hercules Cutter on Yoshie.

NJPW, 6/17/05
Takamatsu City Gymnasium
1,500 Fans

1. Jado & Gedo vs. Katsushi Takemura & Yujiro (10:04) when Jado used the Crossface of JADO on Yujiro.
2. Best of the Super Jr. – Block A: Hirooki Goto [6] vs. Stampede Kid [4] (7:57) with the Jigoku Guruma.
3. IWGP U-30 Openweight Title League: Toru Yano [6] vs. Naofumi Yamamoto [2] (0:25) with the Oni Koroshi.
4. Takashi Iizuka & Yutaka Yoshie vs. Black Strong Machine & Harry Smith (13:23) when Yoshie used a diving body press on Smith.
5. IWGP U-30 Openweight Title League: Hiroshi Tanahashi [8] vs. Hiroshi Nagao [0] (3:24) with a Dragon sleeper.
6. Best of the Super Jr. – Block A: Minoru [8] vs. El Samurai [6] (13:04) with the HEAT clutch.
7. Best of the Super Jr. – Block A: Koji Kanemoto [8] vs. Masahito Kakihara [6] (10:29) with an ankle hold.
8. Togi Makabe & Jushin Thunder Liger vs. Shinsuke Nakamura & Tiger Mask (10:08) when Liger used a brainbuster on Tiger.
9. Yuji Nagata, Manabu Nakanishi & Kendo Kashin vs. Hiroyoshi Tenzan, Osamu Nishimura & Blue Wolf (18:01) when Nagata used a
fireman’s carry hold on Wolf.

NJPW, 6/16/05
Anan Sports Center
1,300 Fans

1. Hiroshi Nagao vs. Akiya Anzawa went to a draw (15:00) when the time limit expired.
2. Best of the Super Jr. – Block B: Akiya Anzawa [2] vs. Wataru Inoue [6] by forfeit.
3. Best of the Super Jr. – Block A: Masahito Kakihara [6] vs. Jado [4] (8:02) with a grounded headlock.
4. Black Strong Machine, Jushin Thunder Liger & Gedo vs. Tiger Mask, Katsushi Takemura & Yujiro (9:37) when Machine used a Devil
Windmill suplex hold on Takemura.
5. IWGP U-30 Openweight Title League: Blue Wolf [6] vs. Harry Smith [4] (8:46) with a lariat.
6. Best of the Super Jr. – Block A: El Samurai [6] vs. Stampede Kid [4] (9:31) with a chickenwing armlock.
7. IWGP U-30 Openweight Title League: Hiroshi Tanahashi [6] vs. Naofumi Yamamoto [2] (5:06) with a German suplex hold.
8. Hiroyoshi Tenzan, Yutaka Yoshie, Shinsuke Nakamura & Koji Kanemoto vs. Yuji Nagata, Togi Makabe, Minoru & Hirooki Goto (20:19)
when Yoshie used a diving body press on Goto.

NJPW, 6/15/05
Tsuyama City Gymnasium
1,400 Fans

1. Akiya Anzawa vs. Yujiro (7:30) with a swan dive Zero-sen kick.
4. IWGP U-30 Openweight Title League: Harry Smith [4] vs. Hiroshi Nagao [0] (6:05) with a Liger bomb.
3. IWGP U-30 Openweight Title League: Blue Wolf [4] vs. Naofumi Yamamoto [2] (4:17) with a lariat.
4. Best of the Super Jr. – Block A: Masahito Kakihara [4] vs. Stampede Kid [4] (8:30) with an Inazuma leg lariat.
5. Best of the Super Jr. – Block A: Jado [4] vs. Hirooki Goto [4] (11:31) with the Crossface of JADO.
6. Tiger Mask & El Samurai vs. Osamu Nishimura & Katsushi Takemura (12:17) when Samurai used a huracanrana on Takemura.
7. Best of the Super Jr. – Block B: Gedo [8] vs. Jushin Thunder Liger [6] (17:24) with the Gedo clutch.
8. Yutaka Yoshie, Shinsuke Nakamura & Wataru Inoue vs. Yuji Nagata, Togi Makabe & Toru Yano (14:29) when Yoshie used a diving body
press on Makabe.
9. Hiroyoshi Tenzan, Hiroshi Tanahashi & Koji Kanemoto vs. Manabu Nakanishi, Minoru & Kendo Kashin (17:11) when Kanemoto used an
ankle hold on Minoru.

NJPW, 6/13/05 (Samurai! TV)
Osaka Prefectural Gymnasium #2
1,500 Fans – Super No Vacancy Full House

1. Hiroshi Nagao vs. Yujiro (7:39) with a chokeslam.
2. Tatsutoshi Goto vs. Naofumi Yamamoto (3:13) with a backdrop suplex.
3. Best of the Super Jr. – Block B: Katsushi Takemura [2] vs. Akiya Anzawa [0] (7:46) with a Dragon sleeper.
4. Tiger Mask & El Samurai vs. Hirooki Goto & Stampede Kid (10:30) when Samurai used a chickenwing armlock on Goto.
5. IWGP U-30 Openweight Title League: Hiroshi Tanahashi [4] vs. Harry Smith [2] (9:38) with the Sling Blade.
6. Masahiro Chono & Jushin Thunder Liger vs. Takashi Iizuka & Wataru Inoue (13:01) when Chono pinned Inoue after Liger used a
powerbomb.
7. Best of the Super Jr. – Block B: Tiger Mask [8] vs. Black Tiger [4] by forfeit.
8. Best of the Super Jr. – Block A: Minoru [6] vs. Koji Kanemoto [6] (19:38) with the Minoru Special.
9. Hiroyoshi Tenzan & Osamu Nishimura vs. Yuji Nagata & Manabu Nakanishi (25:48) when Nishimura used a ground Cobra Twist on
Nagata.

NJPW, 6/11/05 (Samurai! TV)
Sanyo Heights Gymnasium
1,300 Fans – Super No Vacancy

1. Takashi Iizuka & Yujiro vs. Masahito Kakihara & Akiya Anzawa (10:20) when Iizuka used a uranage on Anzawa.
2. IWGP U-30 Openweight Title League: Harry Smith [2] vs. Naofumi Yamamoto [2] (4:55) with a Liger bomb.
3. IWGP U-30 Openweight Title League: Blue Wolf [2] vs. Hiroshi Nagao [0] (1:42) with a lariat.
4. Yutaka Yoshie & El Samurai vs. Black Strong Machine & Stampede Kid (13:37) when Yoshie used a diving body press on Kid.
5. Best of the Super Jr. – Block A: Minoru [4] vs. Hirooki Goto [4] (11:28) with a cross armbreaker.
6. Best of the Super Jr. – Block B: Jushin Thunder Liger [6] vs. Katsushi Takemura [0] (12:12) with the CTB.
7. Best of the Super Jr. – Block B: Wataru Inoue [6] vs. Tiger Mask [6] (11:53) with a front cradle cutback.
8. Hiroyoshi Tenzan, Osamu Nishimura & Shinsuke Nakamura vs. Manabu Nakanishi, Togi Makabe & Toru Yano (16:22) when Tenzan used
the TTD on Yano.
9. Hiroshi Tanahashi & Koji Kanemoto vs. Yuji Nagata & Gedo (18:19) when Tanahashi used the Sling Blade on Gedo.

NJPW, 6/10/05
Akashi Municipal Industrial Exchange Center
1,200 Fans – No Vacancy

1. Tatsutoshi Goto & Blue Wolf vs. Takashi Iizuka & Yujiro (11:58) when Goto used a backdrop suplex on Yujiro.
2. Jushin Thunder Liger, Minoru, Gedo & Hirooki Goto vs. Tiger Mask, Wataru Inoue, Katsushi Takemura & Akiya Anzawa (13:15) when
Goto used the Jigoku Guruma on Anzawa.
3. IWGP U-30 Openweight Title League: Toru Yano [4] vs. Hiroshi Nagao [0] (5:22) with the Oni Koroshi.
4. Best of the Super Jr. – Block B: Gedo [6] vs. Black Tiger [4] by forfeit.
5. Best of the Super Jr. – Block A: El Samurai [4] vs. Masahito Kakihara [2] (10:47) with the Samurai clutch.
6. Osamu Nishimura & Shinsuke Nakamura vs. Black Strong Machine & Stampede Kid (12:36) when Nishimura used a Cobra Twist on Kid.
7. Best of the Super Jr. – Block A: Koji Kanemoto [6] vs. Jado [2] (10:40) with an ankle hold.
8. Hiroyoshi Tenzan, Yutaka Yoshie & Hiroshi Tanahashi vs. Yuji Nagata, Manabu Nakanishi & Togi Makabe (20:34) when Tenzan used the
TTD on Makabe.
NJPW/BNJ “BLACK HOLE IN KORAKUEN HALL”, 5/29/05 (Samurai! TV)
Tokyo Korakuen Hall
1,411 Fans – Super No Vacancy

1. Masahito Kakihara vs. Alexander Otsuka (6:14) by KO.
2. Togi Makabe, Black Tiger & Stampede Kid vs. Hiro Saito, Yutaka Yoshie & Akiya Anzawa (11:37) when Tiger used a tombstone piledriver
on Anzawa.
3. IWGP U-30 Openweight Title League: Naofumi Yamamoto [2] vs. Hiroshi Nagao [0] (8:10) with a backdrop suplex.
4. IWGP U-30 Openweight Title League: Toru Yano [2] vs. Blue Wolf [0] (10:22) with a lariat return.
5. Masked CTU-M, Masked CTU-L, Masked CTU-J & Masked CTU-G vs. Tatsutoshi Goto, Koji Kanemoto, El Samurai & Wataru Inoue
(17:39) when CTU-G used a Superfly splash on Samurai.
6. Minoru & Hirooki Goto vs. Tiger Mask & Katsushi Takemura (15:24) when Minoru used a cross armbreaker on Takemura.
7. European Catch Rules: Masahiro Chono & Minoru Suzuki vs. Takashi Iizuka & Shinsuke Nakamura (R4 2:27) when Chono used an STF
on Iizuka.
8. Yuji Nagata & Manabu Nakanishi vs. Hiroyoshi Tenzan & Hiroshi Tanahashi (22:42) when Nagata used a backdrop hold on Tanahashi.

NJPW, 5/28/05 (NJ+IWTV Internet)
Soka City Sports Gymnasium
2,000 Fans

1. Katsushi Takemura vs. Naofumi Yamamoto (6:18) with a Dragon sleeper.
2. Hiro Saito & Tiger Mask vs. Gedo & Stampede Kid (12:23) when Hiro used a diving senton on Kid.
3. Best of the Super Jr. – Block A: Minoru [2] vs. Jado [2] (12:29) with a Cobra Twist.
4. Best of the Super Jr. – Block B: Wataru Inoue [4] vs. Black Tiger [4] (11:01) with the Staggerin’ Blow.
5. Best of the Super Jr. – Block B: Jushin Thunder Liger [4] vs. Akiya Anzawa [0] (8:36) with a brainbuster.
6. Best of the Super Jr. – Block A: El Samurai [2] vs. Koji Kanemoto [4] (12:15) with the Samurai clutch.
7. Yutaka Yoshie, Hiroshi Tanahashi & Blue Wolf vs. Masahiro Chono, Manabu Nakanishi & Toru Yano (17:18) when Wolf used the Mongol
Hammer on Yano.
8. Hiroyoshi Tenzan & Shinsuke Nakamura vs. Yuji Nagata & Hirooki Goto (19:39) when Tenzan pinned Goto after the Ten-Naka Satsu.

NJPW, 5/27/05 (NJ+IWTV Internet)
Ota City Nitta Gymnasium Ex Arena
1,200 Fans – No Vacancy

1. Takashi Iizuka & Hiroshi Nagao vs. Hiro Saito & Naofumi Yamamoto (8:06) when Iizuka used a Blizzard suplex on Yamamoto.
2. Best of the Super Jr. – Block A: Stampede Kid [4] vs. Jado [2] (9:59) with a swan dive elbow drop.
3. Best of the Super Jr. – Block B: Gedo [4] vs. Akiya Anzawa [0] (10:21) with a Superfly splash.
4. Jushin Thunder Liger, Minoru & Black Tiger vs. Koji Kanemoto, El Samurai & Wataru Inoue (14:25) when Tiger used a tombstone
piledriver on Samurai.
5. Best of the Super Jr. – Block A: Hirooki Goto [4] vs. Masahito Kakihara [2] (10:16) with the Kaiten.
6. Best of the Super Jr. – Block B: Tiger Mask [6] vs. Katsushi Takemura [0] (6:12) with a Tiger suplex hold.
7. Yutaka Yoshie & Blue Wolf vs. Yuji Nagata & Toru Yano (19:19) when Yoshie used a diving body press on Yano.
8. Hiroyoshi Tenzan, Shinsuke Nakamura & Hiroshi Tanahashi vs. Manabu Nakanishi, Black Strong Machine & Togi Makabe (16:53) when
Tanahashi used a Dragon sleeper on Machine.

NJPW, 5/24/05 (NJ+IWTV Internet)
Kira Messe Numazu
1,600 Fans – No Vacancy

1. Takashi Iizuka & Blue Wolf vs. Tatsutoshi Goto & Hiroshi Nagao (8:02) when Wolf used a lariat on Nagao.
2. Best of the Super Jr. – Block A: Jado [2] vs. El Samurai [0] (14:04) with the Crossface of JADO.
3. Best of the Super Jr. – Block B: Gedo [2] vs. Katsushi Takemura [0] (11:29) with a Superfly splash.
4. Jushin Thunder Liger, Black Tiger & Hirooki Goto vs. Koji Kanemoto, Masahito Kakihara & Wataru Inoue (13:25) when Tiger used a
tombstone piledriver on Inoue.
5. Best of the Super Jr. – Block A: Stampede Kid [2] vs. Minoru [0] (11:30) with a swan dive elbow drop.
6. Best of the Super Jr. – Block B: Tiger Mask [4] vs. Akiya Anzawa [0] (5:34) with a Tiger suplex hold.
7. Manabu Nakanishi & Black Strong Machine vs. Hiroyoshi Tenzan & Hiro Saito (12:54) when Nakanishi used the Hercules Cutter on Hiro.
8. Yutaka Yoshie, Shinsuke Nakamura & Hiroshi Tanahashi vs. Yuji Nagata, Togi Makabe & Toru Yano (18:21) when Yoshie used a diving
body press on Makabe.

NJPW, 5/22/05 (SXW/NJ+IWTV Internet)
Tokyo Korakuen Hall
1,255 Fans – No Vacancy

1. Blue Wolf & Hiroshi Nagao vs. Takashi Iizuka & Naofumi Yamamoto (8:47) when Wolf used a lariat on Yamamoto.
2. Black Strong Machine & Stampede Kid vs. Hiro Saito & El Samurai (10:20) when Kid used a swan dive guillotine drop on Samurai.
3. Best of the Super Jr. – Block B: Black Tiger [4] vs. Katsushi Takemura [0] (6:46) with a swan dive huracanrana.
4. Best of the Super Jr. – Block B: Wataru Inoue [2] vs. Gedo [0] (15:13) with the Staggerin’ Blow.
5. Best of the Super Jr. – Block A: Masahito Kakihara [2] vs. Minoru [0] (10:04) with a grounded headlock.
6. Best of the Super Jr. – Block A: Koji Kanemoto [4] vs. Hirooki Goto [2] (11:28) with an ankle hold.
7. Best of the Super Jr. – Block B: Tiger Mask [2] vs. Jushin Thunder Liger [2] (8:58) with a Tiger suplex hold.
8. Hiroyoshi Tenzan, Yutaka Yoshie, Shinsuke Nakamura & Hiroshi Tanahashi vs. Yuji Nagata, Manabu Nakanishi, Togi Makabe & Toru Yano
(22:37) when Yoshie used a diving body press on Nakanishi.

NJPW, 5/21/05 (SXW/NJ+IWTV Internet)
Hiratsuka City Gymnasium
2,100 Fans

1. Minoru, Jado & Gedo vs. Tiger Mask, Masahito Kakihara & Katsushi Takemura (11:55) when Minoru used a cross armbreaker on
Takemura.
2. Yutaka Yoshie & Hiroshi Nagao vs. Hiro Saito & Naofumi Yamamoto (10:55) when Yoshie used a back blow on Yamamoto.
3. Best of the Super Jr. – Block B: Black Tiger [2] vs. Akiya Anzawa [0] (6:13) with a tombstone piledriver.
4. Best of the Super Jr. – Block A: Hirooki Goto [2] vs. El Samurai [0] (10:08) with the Kaiten.
5. Best of the Super Jr. – Block A: Koji Kanemoto [2] vs. Stampede Kid [0] (9:34) with an ankle hold.
6. Shinsuke Nakamura & Hiroshi Tanahashi vs. Togi Makabe & Toru Yano (15:41) when Tanahashi used the Sling Blade on Makabe.
7. Best of the Super Jr. – Block B: Jushin Thunder Liger [2] vs. Wataru Inoue [0] (16:50) with the CTB.
8. Masahiro Chono, Yuji Nagata & Manabu Nakanishi vs. Hiroyoshi Tenzan, Takashi Iizuka & Blue Wolf (19:39) when Nagata used the
Thunder Death Driver on Iizuka.

NJPW, 6/4/05 (Samurai! TV)
Milan Mazda Palace
2,500 Fans

1. Jado & Gedo vs. Koji Kanemoto & Eric Isaksen (10:16) when Gedo used the Gedo clutch on Isaksen.
2. Togi Makabe vs. Osamu Nishimura (11:24) with a lariat.
3. IWGP U-30 Openweight Title League: Hiroshi Tanahashi [2] vs. Toru Yano [2] (10:21) with the Sling Blade.
4. Masahiro Chono, Yuji Nagata & Manabu Nakanishi vs. Takashi Iizuka, Yutaka Yoshie & Shinsuke Nakamura (14:25) when Nagata used a
backdrop hold on Yoshie.
5. Tiger Mask & Ultimo Dragon vs. Jushin Thunder Liger & Black Tiger (14:54) when Tiger Mask used a high-angle front cradle on Black
Tiger.
6. IWGP Heavyweight Title: Hiroyoshi Tenzan © vs. Scott Norton (12:29) with a moonsault press (1st defense).

NJPW, 6/3/05 (Samurai! TV)
Catania Palacannizzaro
3,500 Fans – Super No Vacancy

1. Koji Kanemoto & Ultimo Dragon vs. Jado & Gedo (10:54) when Kanemoto used an ankle hold on Gedo.
2. Masahiro Chono & Togi Makabe vs. Takashi Iizuka & Osamu Nishimura (12:13) when Chono used a Shining Yakuza kick on Iizuka.
3. Yutaka Yoshie vs. Toru Yano (8:55) with a diving body press.
4. Yuji Nagata & Manabu Nakanishi vs. Shinsuke Nakamura & Hiroshi Tanahashi (16:00) when Nakanishi used the Hercules Cutter on
Tanahashi.
5. Scott Norton & Jushin Thunder Liger vs. Hiroyoshi Tenzan & Tiger Mask (10:57) when Norton used a powerbomb on Tenzan.

NJPW, 6/2/05 (Samurai! TV)
Catania Palacannizzaro
3,500 Fans – Super No Vacancy

1. Koji Kanemoto & Ultimo Dragon vs. Toru Yano & Jado (10:52) when Kanemoto used an ankle hold on Jado.
2. Hiroshi Tanahashi vs. Togi Makabe (10:27) with a high-angle front cradle.
3. European Catch Rules: Osamu Nishimura vs. Yuji Nagata went to a draw (R5 3:00) when the time limit expired.
4. Manabu Nakanishi vs. Yutaka Yoshie (11:15) with the Hercules Cutter.
5. Tiger Mask vs. Gedo (10:08) with a Tiger suplex hold.
6. Masahiro Chono, Scott Norton & Jushin Thunder Liger vs. Hiroyoshi Tenzan, Shinsuke Nakamura & Wataru Inoue (11:36) when Norton
used a chokeslam on Inoue.

NJPW “NEXESS VI”, 5/14/05 (WPW/PPV/NJ+IWTV Internet)
Tokyo Dome
35,000 Fans – No Vacancy

1. Togi Makabe & Toru Yano vs. Osamu Nishimura & Yutaka Yoshie (5:36) when Yano used the Nightcap on Nishimura.
2. Minoru Suzuki vs. Alexander Otsuka (4:46) with a Gotch-style piledriver.
3. IWGP Jr. Heavyweight Tag Team Title: Minoru & Hirooki Goto vs. Koji Kanemoto & Wataru Inoue © (14:42) when Goto used a modified
front cradle on Kanemoto to become the 15th champions.
4. IWGP Jr. Heavyweight Title: Tiger Mask © vs. Black Tiger (9:28) with a Tiger suplex hold (2nd defense).
5. Yuji Nagata vs. Tsuyoshi Kosaka (8:35) with a backdrop hold.
6. Keiji Muto vs. Ron Waterman (11:16) with a moonsault press.
7. IWGP Tag Team Title: Shinsuke Nakamura & Hiroshi Tanahashi © vs. Manabu Nakanishi & Kendo Kashin (17:59) when Nakamura used
a cross armbreaker on Kashin (3rd defense).
8. Super Dream Tag Match: Tatsumi Fujinami & Mitsuharu Misawa vs. Masahiro Chono & Jushin Thunder Liger (14:49) when Fujinami used
a ground Cobra Twist on Liger.
9. IWGP Heavyweight Title: Hiroyoshi Tenzan vs. Satoshi Kojima © (19:34) with the TTD to become the 42nd champion.

NJPW, 4/24/05 (WPW/NJ+IWTV Internet) (Look!)
Osaka Prefectural Gymnasium
5,800 Fans – No Vacancy

1. Hiroshi Nagao vs. Yujiro (6:59) with a chokeslam.
2. Koji Kanemoto, Tiger Mask & Wataru Inoue vs. Jushin Thunder Liger, Masked CTU-M & Hirooki Goto went to a draw (20:00) when the
time limit expired.
3. New Japan Cup – Semi Final: Manabu Nakanishi vs. Kendo Kashin (10:20) with the Hercules Cutter.
4. New Japan Cup – Semi Final: Hiroshi Tanahashi vs. Hiroyoshi Tenzan (19:45) with an inside cradle.
5. Tatsumi Fujinami vs. Katsuhiko Nakajima (3:59) with a Dragon sleeper.
6. Satoshi Kojima vs. Togi Makabe (13:47) with a lariat.
7. Elimination Match: Masahiro Chono, Yuji Nagata, Scott Norton & Ryushi Yanagisawa vs. Takashi Iizuka, Osamu Nishimura, Yutaka Yoshie
& Shinsuke Nakamura (23:53). Yoshie used a diving body press on Yanagisawa (3:23). Norton used a powerbomb on Yoshie (10:20). Norton
used a powerbomb on Iizuka (14:05). Nishimura used a backslide on Norton (14:42). Chono used a Shining Yakuza kick on Nishimura
(16:44). Nakamura threw Chono out of the ring (18:46). Nagata used a reverse Nagata Lock III on Nakamura (23:53).
8. New Japan Cup – Final: Hiroshi Tanahashi vs. Manabu Nakanishi (19:21) with the Sling Blade.

NJPW, 4/23/05 (SXW) (Look!)
Yokkaichi City Gymnasium
3,200 Fans

1. Naofumi Yamamoto vs. Yujiro (8:33) with a backdrop suplex.
2. Hirooki Goto & Akiya Anzawa vs. Wataru Inoue & Hiroshi Nagao (11:29) when Goto used a cross camel clutch on Nagao.
3. Scott Norton & Jushin Thunder Liger vs. Tatsutoshi Goto & Tiger Mask (11:58) when Norton used a Jackhammer on Goto.
4. Black Strong Machine, Togi Makabe & Ryushi Yanagisawa vs. Tatsumi Fujinami, Takashi Iizuka & El Samurai (12:24) when Makabe used
a modified powerbomb on Samurai.
5. New Japan Cup – 5th Place Match: Osamu Nishimura vs. Koji Kanemoto (17:07) with a ground Cobra Twist.
6. New Japan Cup – 5th Place Match: Masahiro Chono vs. Yutaka Yoshie (16:31) with a Shining Yakuza kick.
7. New Japan Cup Best 4+alpha Special Tag Match: Yuji Nagata, Manabu Nakanishi & Kendo Kashin vs. Hiroyoshi Tenzan, Shinsuke
Nakamura & Hiroshi Tanahashi (23:58) when Nagata used a reverse Nagata Lock III on Tanahashi.

NJPW, 4/21/05 (SXW/NJ+IWTV Internet) (Look!)
Tokyo Korakuen Hall
1,450 Fans – No Vacancy

1. Hiroshi Nagao vs. Akiya Anzawa (6:34) with a chokeslam.
2. Jushin Thunder Liger, Jado, Gedo & Hirooki Goto vs. Tiger Mask, Masahito Kakihara, Wataru Inoue & Katsushi Takemura (15:39) when
Goto used the Go To Heaven on Takemura.
3. Scott Norton, Black Strong Machine & Ryushi Yanagisawa vs. Takashi Iizuka, Hiro Saito & Shinsuke Nakamura (12:32) when Norton
used a powerbomb on Hiro.
4. Togi Makabe vs. Tomoaki Honma (11:49) with a lariat.
5. New Japan Cup – Round 2: Kendo Kashin vs. Yutaka Yoshie (15:48) with a high-angle front cradle.
6. New Japan Cup – Round 2: Hiroyoshi Tenzan vs. Osamu Nishimura (20:47) with the Anaconda Cross.
7. New Japan Cup – Round 2: Manabu Nakanishi vs. Masahiro Chono (14:16) with the Hercules Cutter.
8. New Japan Cup – Round 2: Hiroshi Tanahashi vs. Koji Kanemoto (17:38) with a Dragon suplex hold.

NJPW, 4/19/05 (Samurai! TV) (Look!)
Hiroshima Sun Plaza
3,000 Fans – No Vacancy

1. New Japan Cup – Round 1: Koji Kanemoto vs. Ryushi Yanagisawa (8:19) with a horizontal cradle.
2. New Japan Cup – Round 1: Manabu Nakanishi vs. Hirooki Goto (7:34) with the Hercules Cutter.
3. New Japan Cup – Round 1: Minoru (Minoru Tanaka) vs. Osamu Nishimura (16:47) by countout.
4. New Japan Cup – Round 1: Yutaka Yoshie vs. Scott Norton (9:07) with a diving body press.
5. New Japan Cup – Round 1: Masahiro Chono vs. Tiger Mask (10:29) with a Shining Yakuza kick.
6. New Japan Cup – Round 1: Kendo Kashin vs. Shinsuke Nakamura (8:55) with a jackknife hold.
7. New Japan Cup – Round 1: Hiroyoshi Tenzan vs. Jushin Thunder Liger (15:54) with a moonsault press.
8. New Japan Cup – Round 1: Hiroshi Tanahashi vs. Yuji Nagata (24:12) by DQ.

NJPW “EXCITING BATTLE IN TOTTORI ~ G1 OF SPRING EVE”, 4/16/05 (Samurai! TV) (Look!)
Tottori Industrial Gymnasium
2,000 Fans

1. Naofumi Yamamoto vs. Hiroshi Nagao (7:44) with a cross armbreaker.
2. Jado & Gedo vs. Masahito Kakihara & Akiya Anzawa (11:40) when Jado used the Crossface of JADO on Anzawa.
3. Samurai! TV Openweight Tag Tournament – Semi Final: Shinsuke Nakamura & Wataru Inoue vs. Togi Makabe & Minoru Tanaka (13:03)
when Nakamura used a cross armbreaker on Tanaka.
4. Samurai! TV Openweight Tag Tournament – Semi Final: Yuji Nagata & Hirooki Goto vs. Hiroshi Tanahashi & Koji Kanemoto (15:08)
when Nagata used the Thunder Death Driver on Kanemoto.
5. Hiro Saito & Tatsutoshi Goto vs. Manabu Nakanishi & Yujiro (9:26) when Hiro used a diving senton on Yujiro.
6. Hiroyoshi Tenzan & Tiger Mask vs. Black Strong Machine & Jushin Thunder Liger (13:08) when Tenzan used the TTD on Machine.
7. Samurai! TV Openweight Tag Tournament – Final: Yuji Nagata & Hirooki Goto vs. Shinsuke Nakamura & Wataru Inoue (21:03) when
Goto used the Go To Heaven on Inoue.

NJPW “EBINA SHAKAIFUKUSHI CHARITY”, 4/9/05 (SXW/NJ+IWTV Internet) (Look!)
Ebina Movement Park Gymnasium
2,000 Fans

1. Naofumi Yamamoto vs. Yujiro (8:25) with a backdrop suplex.
2. Hiro Saito vs. Hiroshi Nagao (6:32) with a diving senton.
3. Jushin Thunder Liger, Jado & Gedo vs. Tiger Mask, Akiya Anzawa & Taiji Ishimori (13:54) when Gedo used a Superfly splash on Anzawa.
4. Black Strong Machine & Ryushi Yanagisawa vs. Takashi Iizuka & Masayuki Naruse (10:53) when Yanagisawa used a knee kick on Iizuka.
5. Togi Makabe vs. Yutaka Yoshie (13:56) with a German suplex hold.
6. Shinsuke Nakamura & Hiroshi Tanahashi vs. Yuji Nagata & Hirooki Goto (15:24) when Tanahashi used a Dragon sleeper on Goto.
7. Manabu Nakanishi, Minoru Suzuki & Minoru Tanaka vs. Hiroyoshi Tenzan, Osamu Nishimura & Katsushi Takemura (18:59) when Tanaka
used the Minoru Special on Takemura.
8. IWGP Jr. Heavyweight Tag Team Title: Koji Kanemoto & Wataru Inoue © vs. El Samurai & Masahito Kakihara (33:26) when Inoue used
the Triangle Lancer on Samurai (2nd defense).
NJPW “NEXESS V”, 3/26/05 (WPW/PPV/NJ+IWTV Internet) (Look!)
Tokyo Ryogoku Kokugikan
9,000 Fans – No Vacancy

1. Tatsumi Fujinami Return Match: Tatsumi Fujinami vs. Osamu Nishimura went to a draw (15:00) when the time limit expired.
2. Koji Kanemoto & Wataru Inoue vs. Katsuhiko Nakajima & Taiji Ishimori (10:54) when Kanemoto used a moonsault press on Ishimori.
3. Tiger Mask, El Samurai & Masahito Kakihara vs. Masked CTU-L, Masked CTU-T & Masked CTU-G (10:45) when Samurai used a
chickenwing armlock on CTU-T.
4. Yutaka Yoshie & Hiroshi Tanahashi vs. Togi Makabe & Ryushi Yanagisawa (7:13) when Tanahashi used a sliding-style front cradle on
Yanagisawa.
5. IWGP Heavyweight Title #1 Contender Tournament – Semi Final: Hiroyoshi Tenzan vs. Manabu Nakanishi (12:17) with the Anaconda
Cross.
6. Young Lion Cup – Final: Hirooki Goto vs. Hiroyuki Ito (9:55) with the Go To Heaven.
7. Ron Waterman & Minoru Suzuki vs. Kensuke Sasaki & Takashi Iizuka (14:03) when Waterman used a Tiger Driver on Iizuka.
8. Tsuyoshi Kosaka vs. Yuji Nagata (4:41) by TKO.
9. IWGP Heavyweight Title #1 Contender Tournament – Final: Hiroyoshi Tenzan vs. Masahiro Chono (19:02) with the Anaconda Cross.
10. IWGP Heavyweight Title: Satoshi Kojima © vs. Shinsuke Nakamura went to a draw (60:00) when the time limit expired (1st defense).

NJPW, 3/21/05 (Samurai! TV) (Look!)
Amagasaki Memorial Park Gymnasium
5,200 Fans – No Vacancy

1. Katsushi Takemura vs. Yujiro (3:23) with a single-leg crab hold.
2. Tiger Mask & Taiji Ishimori vs. Minoru Tanaka & Puma (9:41) when Ishimori used a Superstar elbow on Puma.
3. Hiro Saito, Yutaka Yoshie & Masayuki Naruse vs. Black Strong Machine, Togi Makabe & Jushin Thunder Liger (9:44) when Yoshie used a
diving body press on Makabe.
4. Young Lion Cup: Hirooki Goto [9] vs. Hiroshi Nagao [6] (6:03) with a cross armbreaker.
5. Young Lion Cup: Hiroyuki Ito [11] vs. Akiya Anzawa [8] (7:59) with a cross kneelock.
6. Shinsuke Nakamura vs. Minoru Suzuki went to a draw (20:00) when the time limit expired.
7. Manabu Nakanishi vs. Hiroshi Tanahashi (11:19) with the Hercules Cutter.
8. Yuji Nagata vs. Takashi Iizuka (17:31) with a reverse Nagata Lock III.
9. Masahiro Chono & Ron Waterman vs. Hiroyoshi Tenzan & Osamu Nishimura (13:55) when Waterman used an ankle hold on Nishimura.
10. IWGP Jr. Heavyweight Tag Team Title: Koji Kanemoto & Wataru Inoue © vs. Jado & Gedo (44:09) when Kanemoto used an ankle hold
on Gedo (1st defense).

NJPW, 3/19/05 (Samurai! TV) (Look!)
Kofu Civic Hall
2,000 Fans – No Vacancy

1. Young Lion Cup: Hiroyuki Ito [9] vs. Tommy Williams [0] by forfeit.
2. Young Lion Cup: Naofumi Yamamoto [4] vs. Yujiro [4] (6:05) with a Fisherman suplex hold.
3. El Samurai vs. Hiroyuki Ito (4:06) with the Samurai clutch.
4. Hiro Saito & Akiya Anzawa vs. Yutaka Yoshie & Hiroshi Nagao (11:36) when Hiro used a diving senton on Nagao.
5. Tiger Mask, Wataru Inoue, Katsushi Takemura & Taiji Ishimori vs. Minoru Tanaka, Jado, Gedo & Puma (10:58) when Jado was DQ’d.
6. Hiroyoshi Tenzan, Takashi Iizuka & Osamu Nishimura vs. Manabu Nakanishi, Black Strong Machine & Togi Makabe (11:46) when Tenzan
used the TTD on Machine.
7. Hiroshi Tanahashi & Koji Kanemoto vs. Minoru Suzuki & Jushin Thunder Liger (11:27) when Tanahashi used the Sling Blade on Liger.
8. Shinsuke Nakamura & Masayuki Naruse vs. Yuji Nagata & Hirooki Goto (19:09) when Nakamura used a standing cross armbreaker on
Goto.

NJPW, 3/18/05 (SXW) (Look!)
Kumagaya Citizen Gymnasium
1,500 Fans

1. Katsuhiko Nakajima & Taiji Ishimori vs. El Samurai & Naofumi Yamamoto (8:57) when Nakajima used a German suplex hold on
Yamamoto.
2. Young Lion Cup: Hiroshi Nagao [6] vs. Tommy Williams [0] by forfeit.
3. Young Lion Cup: Yujiro [4] vs. Akiya Anzawa [8] (10:04) with a crab hold.
4. Tatsutoshi Goto vs. Hiroshi Nagao (3:05) with a lariat.
5. Koji Kanemoto, Masahito Kakihara, Wataru Inoue & Katsushi Takemura vs. Minoru Tanaka, Jado, Gedo & Puma (13:02) when Gedo
was DQ’d.
6. Black Strong Machine & Jushin Thunder Liger vs. Hiro Saito & Yutaka Yoshie (12:09) when Machine used a Devil Windmill suplex hold on
Hiro.
7. Takashi Iizuka & Osamu Nishimura vs. Yuji Nagata & Hirooki Goto (14:59) when Iizuka used a uranage on Goto.
8. Manabu Nakanishi, Togi Makabe & Ryushi Yanagisawa vs. Shinsuke Nakamura, Hiroshi Tanahashi & Masayuki Naruse (16:08) when
Nakanishi used the Hercules Cutter on Naruse.

NJPW, 3/15/05 (Samurai! TV) (Look!)
Ishikawa Industrial Exhibition Hall #3
2,200 Fans – No Vacancy

1. Takashi Iizuka vs. Naofumi Yamamoto (2:26) with a uranage.
2. Young Lion Cup: Hiroyuki Ito [7] vs. Hiroshi Nagao [4] (3:54) with a right kick.
3. Young Lion Cup: Akiya Anzawa [8] vs. Hirooki Goto [7] (8:51) with a Zero-sen kick.
4. El Samurai & Katsuhiko Nakajima vs. Yujiro & Puma (10:55) when Samurai used a chickenwing armlock on Yujiro.
5. Minoru Tanaka, Jado & Gedo vs. Wataru Inoue, Katsushi Takemura & Taiji Ishimori (10:49) when Tanaka used a cross armbreaker on
Ishimori.
6. Osamu Nishimura & Masayuki Naruse vs. Black Strong Machine & Ryushi Yanagisawa (13:56) when Nishimura used a backslide on
Yanagisawa.
7. Minoru Suzuki & Jushin Thunder Liger vs. Yuji Nagata & Koji Kanemoto (17:57) when Suzuki used a standing achilles tendon hold on
Kanemoto.
8. Masahiro Chono, Manabu Nakanishi & Togi Makabe vs. Yutaka Yoshie, Shinsuke Nakamura & Hiroshi Tanahashi (19:02) when Makabe
used a Dragon suplex hold on Tanahashi.

NJPW, 3/13/05 (WPW/NJ+IWTV Internet) (Look!)
Aichi Prefectural Gymnasium
7,500 Fans – No Vacancy

1. El Samurai & Masahito Kakihara vs. Yujiro & Puma (8:36) when Kakihara used the Kaki Cutter on Yujiro.
2. Young Lion Cup: Akiya Anzawa [6] vs. Naofumi Yamamoto [2] (7:16) with a Zero-sen kick.
3. Young Lion Cup: Hirooki Goto [7] vs. Hiroyuki Ito [5] went to a draw (20:00) when the time limit expired.
4. Masked CTU-L, Masked CTU-T, Masked CTU-J & Masked CTU-G vs. Koji Kanemoto, Wataru Inoue, Katsushi Takemura & Taiji
Ishimori (17:58) when CTU-L used a Superfly splash on Inoue.
5. Masayuki Naruse vs. Mitsuya Nagai went to a no contest (3:49).
6. Minoru Suzuki vs. Katsuhiko Nakajima (8:46) with a single-leg crab hold.
7. Masahiro Chono & Ryushi Yanagisawa vs. Togi Makabe & Yutaka Yoshie (11:40) when Chono pinned Yoshie after Makabe used a lariat.
8. Kensuke Sasaki & Takashi Iizuka vs. Yuji Nagata & Osamu Nishimura (19:06) when Sasaki used the Strangle Hold Gamma on Nishimura.
9. IWGP Tag Team Title: Shinsuke Nakamura & Hiroshi Tanahashi © vs. Manabu Nakanishi & Scott Norton (22:04) when Nakamura pinned
Norton after Tanahashi used a Shining Wizard (2nd defense).

NJPW, 3/12/05 (Look!)
Hida Takayama Big Arena Sub Arena
1,100 Fans – No Vacancy

1. Young Lion Cup: Yujiro [2] vs. Tommy Williams [0] by forfeit.
2. Young Lion Cup: Hiroshi Nagao [4] vs. Naofumi Yamamoto [2] (9:02) with a chokeslam.
3. Jado & Gedo vs. Hirooki Goto & Akiya Anzawa (11:50) when Jado used the Crossface of JADO on Anzawa.
4. Black Strong Machine & Jushin Thunder Liger vs. Wataru Inoue & Katsushi Takemura (11:15) when Machine used a senton bomb on
Takemura.
5. Mitsuya Nagai & Ryushi Yanagisawa vs. Masayuki Naruse & Masahito Kakihara (14:38) when Yanagisawa used a knee kick on Kakihara.
6. Koji Kanemoto & Taiji Ishimori vs. Minoru Tanaka & Puma (11:51) when Kanemoto used an ankle hold on Puma.
7. Manabu Nakanishi & Scott Norton vs. Takashi Iizuka & Yutaka Yoshie (12:59) when Norton used a powerbomb on Iizuka.
8. Yuji Nagata & Osamu Nishimura vs. Togi Makabe & Hiroshi Tanahashi (16:22) when Nagata used the Thunder Death Driver on Makabe.

NJPW “TOYOOKA FUKKOU CHARITY”, 3/11/05 (Look!)
Toyooka City Gymnasium
1,500 Fans – Super No Vacancy

1. Naofumi Yamamoto vs. Akiya Anzawa went to a draw (15:00) when the time limit expired.
2. Young Lion Cup: Naofumi Yamamoto [2] vs. Tommy Williams [0] by forfeit.
3. Young Lion Cup: Hirooki Goto [6] vs. Yujiro [0] (7:19) with a cross armbreaker.
4. Jado & Gedo vs. Masahito Kakihara & Taiji Ishimori (15:04) when Gedo used a Superfly splash on Ishimori.
5. Black Strong Machine & Ryushi Yanagisawa vs. Tatsutoshi Goto & Takashi Iizuka (9:38) when Machine used a lariat on Goto.
6. Jushin Thunder Liger, Minoru Tanaka & Puma vs. Koji Kanemoto, Wataru Inoue & Katsushi Takemura (15:27) when Puma used a
Firebird splash on Takemura.
7. Yuji Nagata & Osamu Nishimura vs. Yutaka Yoshie & Masayuki Naruse (12:47) when Nagata used the Thunder Death Driver on Naruse.
8. Togi Makabe, Shinsuke Nakamura & Hiroshi Tanahashi vs. Manabu Nakanishi, Scott Norton & Mitsuya Nagai (17:36) when Nakamura
used a standing cross armbreaker on Nagai.

NJPW, 3/6/05 (Samurai! TV) (Look!)
Act City Hamamatsu
1,500 Fans – No Vacancy

1. Young Lion Cup: Hirooki Goto [4] vs. Tommy Williams [0] by forfeit.
2. Young Lion Cup: Hiroyuki Ito [4] vs. Naofumi Yamamoto [0] (6:56) with a cross kneelock.
3. Yutaka Yoshie & Hiroshi Nagao vs. Akiya Anzawa & Yujiro (9:17) when Yoshie used a crab hold on Yujiro.
4. Minoru Tanaka, Jado & Gedo vs. El Samurai, Wataru Inoue & Katsushi Takemura (15:36) when Gedo used a Superfly splash on Samurai.
5. Mitsuya Nagai & Jushin Thunder Liger vs. Hiro Saito & Takashi Iizuka (14:12) when Nagai used a Makai Driver on Hiro.
6. Tiger Mask vs. Puma (4:09) with a Tiger suplex hold.
7. Manabu Nakanishi & Scott Norton vs. Togi Makabe & Masayuki Naruse (13:55) when Norton used a powerbomb on Makabe.
8. Shinsuke Nakamura, Hiroshi Tanahashi & Koji Kanemoto vs. Yuji Nagata, Osamu Nishimura & Masahito Kakihara (16:48) when
Tanahashi used the Sling Blade on Kakihara.

NJPW, 3/5/05 (Samurai! TV) (Look!)
Honkawagoe Pepe Hall Atlas
1,100 Fans – No Vacancy

1. Young Lion Cup: Akiya Anzawa [4] vs. Tommy Williams [0] by forfeit.
2. Young Lion Cup: Hiroshi Nagao [2] vs. Yujiro [0] (8:47) with a chokeslam.
3. Hiro Saito vs. Naofumi Yamamoto (5:43) with a diving senton.
4. El Samurai & Masahito Kakihara vs. Tatsutoshi Goto & Katsushi Takemura (9:46) when Samurai used a chickenwing armlock on
Takemura.
5. Takashi Iizuka & Yutaka Yoshie vs. Togi Makabe & Masayuki Naruse went to a draw (20:00) when the time limit expired.
6. Koji Kanemoto, Tiger Mask & Wataru Inoue vs. Jado, Gedo & Puma (11:34) when Puma was DQ’d.
7. Mitsuya Nagai & Jushin Thunder Liger vs. Yuji Nagata & Hirooki Goto (12:41) when Liger used the CTB on Goto.
8. Osamu Nishimura, Shinsuke Nakamura & Hiroshi Tanahashi vs. Manabu Nakanishi, Scott Norton & Minoru Tanaka (19:17) when
Tanahashi used a German suplex hold on Tanaka.

NJPW, 3/4/05 (SXW/NJ+IWTV Internet) (Look!)
Tokyo Korakuen Hall
1,256 Fans – No Vacancy

1. Young Lion Cup: Akiya Anzawa [2] vs. Hiroshi Nagao [0] (7:42) with a Zero-sen kick.
2. Young Lion Cup: Hiroyuki Ito [2] vs. Yujiro [0] (5:53) by TKO.
3. Young Lion Cup: Hirooki Goto [2] vs. Naofumi Yamamoto [0] (7:43) with a cross armbreaker.
4. Minoru Tanaka, Puma & Tommy Williams vs. Tiger Mask, El Samurai & Taiji Ishimori (12:34) when Tanaka used the Minoru Special on
Samurai.
5. Mitsuya Nagai & Ryushi Yanagisawa vs. Togi Makabe & Masayuki Naruse (6:31) when Nagai used a knee kick on Naruse.
6. Takashi Iizuka & Katsuhiko Nakajima vs. Yuji Nagata & Masahito Kakihara (12:53) when Iizuka used a sleeper hold on Kakihara.
7. Minoru Suzuki & Jushin Thunder Liger vs. Osamu Nishimura & Katsushi Takemura (12:03) when Suzuki used a Gotch-style piledriver on
Takemura.
8. Masahiro Chono, Manabu Nakanishi & Scott Norton vs. Yutaka Yoshie, Shinsuke Nakamura & Hiroshi Tanahashi (16:41) when Norton
used a powerbomb on Yoshie.
9. IWGP Jr. Heavyweight Tag Team Title: Koji Kanemoto & Wataru Inoue vs. Jado & Gedo © (34:03) when Inoue used the Triangle Lancer
on Jado to become the 14th champions.

NJPW, 2/20/05 (WPW/PPV/NJ+IWTV Internet) (Look!)
Tokyo Ryogoku Kokugikan
11,000 Fans – Super No Vacancy Full House

1. Hiroshi Nagao vs. Naofumi Yamamoto (5:51) with a chokeslam.
2. Hirooki Goto & Akiya Anzawa vs. Yujiro & Katsuhiko Nakajima (8:18) when Goto used a cross armbreaker on Yujiro.
3. Togi Makabe & Masayuki Naruse vs. Yutaka Yoshie & Masahito Kakihara (8:39) when Makabe used a lariat on Kakihara.
4. Minoru Tanaka, Jado, Gedo & James Gibson vs. Koji Kanemoto, Wataru Inoue, Katsushi Takemura & Taiji Ishimori (10:04) when Tanaka
used a cross armbreaker on Inoue.
5. IWGP Jr. Heavyweight Title: Tiger Mask © vs. Jushin Thunder Liger (16:07) with a Tiger suplex hold (1st defense).
6. Osamu Nishimura vs. Riki Choshu (9:02) by DQ.
7. New Japan vs. Black New Japan – Singles Elimination Match: Masahiro Chono , Manabu Nakanishi , Minoru Suzuki & Mitsuya Nagai vs.
Yuji Nagata , Kensuke Sasaki , Shinsuke Nakamura & Hiroshi Tanahashi (52:07). Sasaki vs. Chono went to a draw when the time limit
expired (15:00). Nakanishi used the Hercules Cutter on Nagata (11:58). Nakamura used a cross armbreaker on Nakanishi (4:18). Nakamura
used a standing cross armbreaker on Nagai (4:18). Suzuki used a Gotch-style piledriver on Nakamura (4:34). Suzuki pinned Tanahashi after a
sleeper hold (11:59).
8. IWGP Heavyweight Title & Triple Crown: Satoshi Kojima © vs. Hiroyoshi Tenzan © (59:49) by KO (1st defense) to become the 41st
IWGP Heavyweight Champion.

NJPW, 2/19/05 (SXW) (Look!)
Iwatsuki Tsukinomori Sports Center
1,700 Fans – No Vacancy

1. Hiroshi Nagao vs. Akiya Anzawa (7:16) with a chokeslam.
2. Wataru Inoue vs. Naofumi Yamamoto (7:19) with the Triangle Lancer.
3. Togi Makabe vs. Yujiro (7:41) with a one-arm camel clutch.
4. James Gibson vs. Hirooki Goto (10:28) with a diving guillotine drop.
5. Takashi Iizuka & Yutaka Yoshie vs. Osamu Nishimura & Katsushi Takemura (16:49) when Iizuka used a sleeper hold on Takemura.
6. Tiger Mask, Masahito Kakihara & Taiji Ishimori vs. Jushin Thunder Liger, Jado & Gedo went to a draw (15:30) when Tiger & Liger were
counted out.
7. Shinsuke Nakamura & Hiroshi Tanahashi vs. Mitsuya Nagai & Masayuki Naruse (16:52) when Tanahashi used the Sling Blade on Naruse.
8. Hiroyoshi Tenzan, Yuji Nagata & Koji Kanemoto vs. Manabu Nakanishi, Black Strong Machine & Minoru Tanaka (19:56) when Tenzan
used the TTD on Machine.
NJPW, 2/18/05 (Look!)
Sanjo Welfare Hall
1,400 Fans – No Vacancy

1. Akiya Anzawa vs. Yujiro (7:58) with a Zero-sen kick.
2. Hirooki Goto & Hiroshi Nagao vs. Tatsutoshi Goto & Naofumi Yamamoto (9:43) when Goto used a cross armbreaker on Yamamoto.
3. Minoru Tanaka, Jado & Gedo vs. Wataru Inoue, Katsushi Takemura & Taiji Ishimori (15:31) when Jado used the Crossface of JADO on
Takemura.
4. Yutaka Yoshie & Masahito Kakihara vs. Mitsuya Nagai & Masayuki Naruse (14:13) when Yoshie used a diving body press on Nagai.
5. Manabu Nakanishi & Black Strong Machine vs. Hiro Saito & Takashi Iizuka (13:37) when Machine used a Devil Windmill suplex hold on
Hiro.
6. Koji Kanemoto & Tiger Mask vs. Jushin Thunder Liger & James Gibson (17:01) when Kanemoto used an ankle hold on Gibson.
7. Hiroyoshi Tenzan, Yuji Nagata & Osamu Nishimura vs. Togi Makabe, Shinsuke Nakamura & Hiroshi Tanahashi (19:26) when Tenzan used
a moonsault press on Makabe.

NJPW, 2/13/05 (Samurai! TV) (Look!)
Gifu Industrial Hall
3,000 Fans – Super No Vacancy

1. Naofumi Yamamoto vs. Yujiro (7:19) with a crab hold.
2. Hirooki Goto vs. Hiroshi Nagao (7:05) with a cross armbreaker.
3. Katsuhiko Nakajima & Taiji Ishimori vs. El Samurai & Akiya Anzawa (9:12) when Nakajima used the R-15 on Anzawa.
4. Black Strong Machine & Mitsuya Nagai vs. Masahito Kakihara & Katsushi Takemura (13:59) when Nagai used the Hyper Knee Kuga on
Kakihara.
5. Minoru Tanaka & Jado vs. Koji Kanemoto & Wataru Inoue (11:00) when Tanaka used the Minoru Special on Kanemoto.
6. Tiger Mask vs. James Gibson (10:48) with a Tiger suplex hold.
7. Shinsuke Nakamura & Hiroshi Tanahashi vs. Togi Makabe & Yutaka Yoshie (20:48) when Tanahashi used a grounded Dragon sleeper on
Yoshie.
8. Masahiro Chono, Manabu Nakanishi & Minoru Suzuki vs. Hiroyoshi Tenzan, Yuji Nagata & Osamu Nishimura (20:50) when Chono used
an FTS on Nishimura.

NJPW, 2/11/05 (Samurai! TV) (Look!)
Osaka Rinkai Sports Center
1,800 Fans

1. Akiya Anzawa vs. Naofumi Yamamoto (6:24) with a Zero-sen kick.
2. Wataru Inoue & Hirooki Goto vs. Yujiro & Katsuhiko Nakajima (9:52) when Inoue used the Triangle Lancer on Yujiro.
3. Yutaka Yoshie vs. Hiroshi Nagao (6:48) with a crab hold.
4. Jado, Gedo & James Gibson vs. El Samurai, Masahito Kakihara & Taiji Ishimori (11:43) when Gibson used a diving guillotine drop on
Samurai.
5. Osamu Nishimura & Katsushi Takemura vs. Black Strong Machine & Mitsuya Nagai (15:58) when Nishimura used a backslide on Nagai.
6. Shinsuke Nakamura, Koji Kanemoto & Tiger Mask vs. Manabu Nakanishi, Jushin Thunder Liger & Minoru Tanaka (12:30) when
Kanemoto used an ankle hold on Tanaka.
7. Hiroyoshi Tenzan vs. Togi Makabe (8:33) with the Anaconda Vice.
8. Masahiro Chono & Minoru Suzuki vs. Yuji Nagata & Hiroshi Tanahashi (19:31) when Suzuki used a sleeper hold on Tanahashi.

NJPW, 2/4/05 (Look!)
Fukushima City Gymnasium
1,500 Fans

1. Akiya Anzawa vs. Yujiro (6:54) with an Octopus hold.
2. Hiro Saito & Katsushi Takemura vs. Hirooki Goto & Naofumi Yamamoto (9:25) when Takemura used the M9 on Yamamoto.
3. Tatsutoshi Goto & Masahito Kakihara vs. Yutaka Yoshie & Hiroshi Nagao (11:11) when Kakihara used a cross armbreaker on Nagao.
4. Minoru Tanaka & Harry Smith vs. Togi Makabe & El Samurai (11:29) when Tanaka used a cross armbreaker on Samurai.
5. Koji Kanemoto, Tiger Mask & Wataru Inoue vs. Jushin Thunder Liger, Jado & Gedo went to a draw (20:00) when the time limit expired.
6. Shinsuke Nakamura & Hiroshi Tanahashi vs. Osamu Nishimura & Masayuki Naruse (18:40) when Nakamura used a German suplex hold
on Naruse.
7. Manabu Nakanishi & Mitsuya Nagai vs. Yuji Nagata & Takashi Iizuka (15:31) when Nakanishi used the Hercules Cutter on Iizuka.

NJPW, 2/3/05 (Samurai! TV) (Look!)
Iwate Prefectural Gymnasium
1,700 Fans

1. Naofumi Yamamoto vs. Akiya Anzawa (6:52) with a modified chickenwing hold.
2. Jado vs. Hiroshi Nagao (5:12) with the Crossface of JADO.
3. Takashi Iizuka & Masayuki Naruse vs. Tatsutoshi Goto & Yujiro (11:18) when Iizuka used a sleeper hold on Yujiro.
4. Gedo vs. Katsushi Takemura (10:48) with the Gedo clutch.
5. Hiro Saito & El Samurai vs. Tiger Mask & Masahito Kakihara (12:51) when Samurai used a Kido clutch on Kakihara.
6. Togi Makabe & Yutaka Yoshie vs. Mitsuya Nagai & Harry Smith (13:13) when Yoshie used a diving body press on Nagai.
7. Shinsuke Nakamura & Hiroshi Tanahashi vs. Yuji Nagata & Hirooki Goto (14:09) when Tanahashi used the Sling Blade on Goto.
8. Manabu Nakanishi, Jushin Thunder Liger & Minoru Tanaka vs. Osamu Nishimura, Koji Kanemoto & Wataru Inoue (23:19) when Liger
used the CTB on Inoue.

NJPW “TOUKON FESTIVAL”, 1/31/05 (Samurai! TV) (Look!)
Hakodate Citizen Gymnasium
4,200 Fans – Super No Vacancy Full House

1. Yujiro vs. Naofumi Yamamoto (6:02) with a waterwheel drop.
2. Hirooki Goto vs. Akiya Anzawa (6:48) with a cross armbreaker.
3. Tatsutoshi Goto & Masayuki Naruse vs. Yutaka Yoshie & Hiroshi Nagao (11:50) when Naruse used a front sleeper on Nagao.
4. Osamu Nishimura & Katsushi Takemura vs. Hiro Saito & El Samurai (11:06) when Nishimura used a ground Cobra Twist on Samurai.
5. Minoru Tanaka & Harry Smith vs. Togi Makabe & Wataru Inoue (12:22) when Smith used a Liger bomb on Inoue.
6. Jushin Thunder Liger, Jado & Gedo vs. Koji Kanemoto, Tiger Mask & Taiji Ishimori (13:38) when Liger used a brainbuster on Kanemoto.
7. Kensuke Sasaki & Katsuhiko Nakajima vs. Yuji Nagata & Takashi Iizuka (14:50) when Sasaki used a Northern Light bomb on Iizuka.
8. Hiroyoshi Tenzan, Shinsuke Nakamura & Hiroshi Tanahashi vs. Masahiro Chono, Manabu Nakanishi & Mitsuya Nagai (18:46) when
Nakamura used a cross armbreaker on Nagai.

NJPW, 1/30/05 (WPW/NJ+IWTV Internet) (Look!)
Tsukisamu Green Dome
3,800 Fans

1. Akiya Anzawa vs. Naofumi Yamamoto (7:26) with a Zero-sen kick.
2. El Samurai vs. Taiji Ishimori (6:56) with a vertical drop reverse DDT.
3. Mitsuya Nagai & Masayuki Naruse vs. Takashi Iizuka & Hirooki Goto (14:42) when Naruse used the Crazy Cyclone on Goto.
4. Koji Kanemoto, Wataru Inoue & Katsushi Takemura vs. Minoru Tanaka, Jado & Gedo (16:27) when Kanemoto used an ankle hold on
Jado.
5. Jushin Thunder Liger & Harry Smith vs. Tiger Mask & Hiroshi Nagao (11:46) when Smith used a Liger bomb on Nagao.
6. Osamu Nishimura & Togi Makabe vs. Riki Choshu & Tomohiro Ishii (8:40) when Makabe used a German suplex hold on Ishii.
7. Manabu Nakanishi vs. Yutaka Yoshie (10:09) with the Hercules Cutter.
8. Masahiro Chono & Minoru Suzuki vs. Kensuke Sasaki & Katsuhiko Nakajima (10:32) when Suzuki used a sleeper hold on Nakajima.
9. IWGP Tag Team Title: Shinsuke Nakamura & Hiroshi Tanahashi © vs. Hiroyoshi Tenzan & Yuji Nagata (32:35) when Tanahashi used a
Dragon suplex hold on Nagata (1st defense).

NJPW/Muga “MUGA IN SAPPORO”, 1/29/05 (Samurai! TV) (Look!)
Sapporo Teisen Hall
1,300 Fans – Super No Vacancy

1. European Catch Rules: Shinsuke Nakamura vs. Osamu Matsuda (R4 1:06) with a cross armbreaker.
2. European Catch Rules: Hiroshi Tanahashi vs. Katsushi Takemura (R3 1:57) with a Dragon sleeper.
3. European Catch Rules: Yutaka Yoshie vs. Takashi Iizuka (R6 2:59) with a cradle cutback.
4. European Catch Rules: Yuji Nagata vs. Jushin Thunder Liger (R4 2:10) by DQ (red card).
5. European Catch Rules: Hiro Saito vs. Gedo (R3 2:03) with a diving senton.
6. European Catch Rules: Osamu Nishimura vs. Minoru Suzuki went to a draw (R6 3:00) when the time limit expired.

NJPW, 1/26/05 (Samurai! TV) (Look!)
Miyagi Sports Center
2,500 Fans

1. Yujiro vs. Akiya Anzawa (7:08) with a waterwheel drop.
2. Hirooki Goto vs. Hiroshi Nagao (7:21) with a cross armbreaker.
3. Tatsutoshi Goto vs. Naofumi Yamamoto (3:56) with a backdrop suplex.
4. Ryusuke Taguchi Farewell Match #2: Ryusuke Taguchi & Taiji Ishimori vs. Tiger Mask & El Samurai (11:17) when Taguchi used a
huracanrana on Samurai.
5. New Japan vs. Black New Japan: Jushin Thunder Liger vs. Katsushi Takemura (14:28) with the CTB.
6. New Japan vs. Black New Japan: Koji Kanemoto & Wataru Inoue vs. Jado & Gedo (13:42) when Inoue used the Triangle Lancer on
Gedo.
7. New Japan vs. Black New Japan – Singles Elimination Match: Yuji Nagata , Osamu Nishimura , Togi Makabe , Shinsuke Nakamura &
Hiroshi Tanahashi vs. Masahiro Chono , Manabu Nakanishi , Mitsuya Nagai , Minoru Tanaka & Harry Smith (65:14). Tanahashi vs. Smith
went to a draw when the time limit expired (15:00). Nakamura used the Shining Triangle on Tanaka (9:55). Nagai vs. Nakamura by countout
(5:27). Makabe used a lariat on Nagai (9:46). Chono used an inside cradle on Makabe (5:38). Nishimura vs. Chono went to a double countout
(7:19). Nagata used a reverse Nagata Lock III on Nakanishi (12:09).

NJPW, 1/23/05 (SXW) (Look!)
Tokyo Korakuen Hall
1,554 Fans – Super No Vacancy

1. Naofumi Yamamoto vs. Yujiro (6:22) with a crab hold.
2. Masahito Kakihara & Hiroshi Nagao vs. El Samurai & Akiya Anzawa (6:15) when Kakihara used the Kaki Cutter on Anzawa.
3. Jushin Thunder Liger, Jado & Gedo vs. Tiger Mask, Katsushi Takemura & Taiji Ishimori (13:25) when Liger used the CTB on Ishimori.
4. New Japan vs. Black New Japan: Harry Smith vs. Hiro Saito (8:01) with a Liger bomb.
5. Ryusuke Taguchi Farewell Match #1: Wataru Inoue vs. Ryusuke Taguchi (7:56) with the Triangle Lancer.
6. Shinsuke Nakamura vs. Hirooki Goto (4:59) with a cross armbreaker.
7. All Asia Tag Team Title: Mitsuya Nagai & Masayuki Naruse © vs. Blue Wolf & Toru Yano (22:29) when Nagai used a diving knee attack
on Yano (2nd defense).
8. Yuji Nagata, Takashi Iizuka & Osamu Nishimura vs. Togi Makabe, Yutaka Yoshie & Hiroshi Tanahashi (19:40) when Nagata used a reverse
Nagata Lock III on Yoshie.
9. New Japan vs. Black New Japan: Manabu Nakanishi & Minoru Tanaka vs. Hiroyoshi Tenzan & Koji Kanemoto (22:38) when Nakanishi
used the Hercules Cutter on Kanemoto.
NJPW “NEW YEAR BATTLE 2005 IN OKINAWA”, 1/19/05 (Samurai! TV) (Look!)
Okinawa Prefectural Budokan
3,000 Fans

1. Hirooki Goto vs. Akiya Anzawa (9:28) with a crab hold.
2. Ryusuke Taguchi vs. Yujiro (6:56) with a dropkick.
3. Wataru Inoue vs. Naofumi Yamamoto (6:33) with a modified Texas Cloverleaf hold.
4. Togi Makabe vs. Hiroshi Nagao (5:22) with a one-arm camel clutch.
5. Mitsuya Nagai vs. Osamu Nishimura (13:33) by DQ.
6. Hiroyoshi Tenzan, Koji Kanemoto & Tiger Mask vs. Manabu Nakanishi, Jushin Thunder Liger & Minoru Tanaka (18:43) when Tenzan
used the TTD on Tanaka.
7. Shinsuke Nakamura & Hiroshi Tanahashi vs. Yuji Nagata & Blue Wolf (18:36) when Nakamura used a cross armbreaker on Wolf.

NJPW “LION’S ROAD 3RD STAGE”, 1/6/05 (Samurai! TV) (Look!)
Kitazawa Town Hall
225 Fans

1. Hirooki Goto vs. Ryusuke Taguchi (9:04) with a cross armbreaker.
2. Ayako Hamada & Hikaru vs. Amazing KONG & Saki Maemura (8:21) when Hikaru used the Ranakiller H on Maemura.
3. Hiroyuki Ito vs. Naofumi Yamamoto (5:53) with a cross kneelock.
4. Toru Yano Little Theatre: Toru Yano vs. Blue Wolf went to a double countout (6:32).
5. KUDO & HERO! vs. Daichi Kakimoto & Iifushi Kota (11:42) when HERO! used the HERO Driver Plus on Kota.
6. Yujiro & Katsuhiko Nakajima vs. Hiroshi Nagao & Akiya Anzawa (13:10) when Yujiro used a waterwheel drop on Anzawa.

NJPW “TOUKON FESTIVAL ~ WRESTLING WORLD 2005”, 1/4/05 (WPW/NJ+IWTV Internet) (Look!)
Tokyo Dome
46,000 Fans

1. Wataru Inoue & Katsushi Takemura vs. Jado & Gedo went to a draw (15:00) when the time limit expired.
2. IWGP Jr. Heavyweight Title #1 Contender Match: Jushin Thunder Liger vs. Koji Kanemoto (10:30) with a cradle.
3. IWGP Jr. Heavyweight Title: Tiger Mask vs. Heat © (14:17) with a Tiger suplex hold to become the 47th champion.
4. Amaresu Exhibition Match: Yuji Nagata vs. Katsuhiko Nagata (5:00) by 15-11.
5. Minoru Suzuki vs. Takashi Iizuka (9:45) with a sleeper hold.
6. Satoshi Kojima vs. Osamu Nishimura (19:26) with a lariat.
7. Ron Waterman won an 8 Man Ultimate Royal (21:55). Participants: Yuji Nagata, Blue Wolf, Masayuki Naruse, Toru Yano, Manabu
Nakanishi, Mitsuya Nagai, Ron Waterman & Dolgorsuren Sumiyabazar
– Round 1: Ron Waterman vs. Masayuki Naruse (2:35) by referee stop.
– Round 1: Manabu Nakanishi vs. Toru Yano (3:09) with an armlock.
– Round 1: Dolgorsuren Sumiyabazar vs. Mitsuya Nagai (5:46) with a shoulder hold.
– Round 1: Yuji Nagata vs. Blue Wolf (5:49) with a heel hold.
– Semi Final: Ron Waterman vs. Manabu Nakanishi (1:02) with a front neck lock.
– Semi Final: Yuji Nagata vs. Dolgorsuren Sumiyabazar (1:53) by referee stop.
– Final: Ron Waterman vs. Yuji Nagata (1:41) with a V1 armlock.
8. Dogfight: Masahiro Chono vs. Hiroyoshi Tenzan & Riki Choshu (18:07).
– Masahiro Chono vs. Riki Choshu (6:34) with a sliding Yakuza kick.
– Masahiro Chono vs. Hiroyoshi Tenzan (11:33) with an FTS.
9. IWGP U-30 Openweight Title: Shinsuke Nakamura vs. Hiroshi Tanahashi © (24:45) with a cross armbreaker to become the 2nd champion.


To Top