Pro Wrestling NOAH (2009)

PRO WRESTLING NOAH / NAOMICHI MARUFUJI PRODUCE – 2009/01/11 – Tokyo, Differ Ariake – “SHIRANUI IKOTENYOKU
~I NO KAN~”
01. Legend Heel Momota & Yoshinobu Kanemaru & Kotaro Suzuki & Genba Hirayanagi vs. Taiji Ishimori & Ricky Marvin & Akihiko Ito &
Ippei Ota
02. Takashi Sugiura & KENTA vs. Akira Taue & Yoshihiro Takayama
03. Jun Akiyama & Mohammed Yone & Go Shiozaki vs. Kensuke Sasaki & Yoshinari Ogawa & Katsuhiko Nakajima
04. AJPW World Jr. Heavyweight Title: Naomichi Marufuji vs. NOSAWA Rongai
Running Time: 90 minutes – Source: SAT TV

PRO WRESTLING NOAH – 2009/01/12 – Tokyo, Differ Ariake – “FIRST NAVIGATION 2009?
01. Kentaro Shiga & Kishin Kawabata vs. Takashi Okita & Kento Miyahara
02. Masao Inoue & Mitsuo Momota vs. Junji Izumida & Tsuyoshi Kikuchi
03. Akitoshi Saito & Yoshinobu Kanemaru vs. Tamon Honda & Ricky Marvin
04. Akira Taue & Takashi Sugiura & Akihiko Ito vs. Buchanan & Keith Walker & Bobby Fish
05. Takeshi Morishima & Makoto Hashi vs. Chris Hero & Claudio Castagnoli
06. Mitsuharu Misawa & Yoshinari Ogawa & Shuhei Taniguchi vs. Takeshi Rikio & Mohammed Yone & Naomichi Marufuji
07. KENTA & Taiji Ishimori vs. Kotaro Suzuki & Genba Hirayanagi
08. Takuma Sano vs. Go Shiozaki
09. Kensuke Sasaki & Katsuhiko Nakajima vs. Jun Akiyama & Atsushi Aoki
Running Time: 195 minutes – Source: SAT TV

PRO WRESTLING NOAH – 2009/01/25 – Tokyo, Korakuen Hall – “THE FIRST NAVIGATION 2009?
01. Taiji Ishimori & Ippei Ota vs. Ricky Marvin & Kento Miyahara
02. Yoshinobu Kanemaru & Genba Hirayanagi vs. Naomichi Marufuji & Akihiko Ito
03. Akira Taue & Takeshi Rikio & Tsuyoshi Kikuchi vs. Akitoshi Saito & Takashi Sugiura & Atsushi Aoki
04. Mitsuharu Misawa & Yoshinari Ogawa & Go Shiozaki vs. Buchanan & Keith Walker & Bobby Fish
05. Takeshi Morishima & Mohammed Yone vs. Chris Hero & Claudio Castagnoli
06. Kensuke Sasaki & Katsuhiko Nakajima vs. Jun Akiyama & Shuhei Taniguchi
07. GHC Jr. Heavyweight Title: KENTA vs. Kotaro Suzuki
Running Time: 180 minutes – Source: SAT TV

PRO WRESTLING NOAH – 2009/02/15 – Tokyo, Differ Ariake – “THE SECOND NAVIGATION 2009?
01. Takuma Sano vs. Masao Inoue
02. Akira Taue & Taiji Ishimori vs. Buchanan & Ricky Steamboat Jr.
03. Naomichi Marufuji & Atsushi Aoki & Akihiko Ito vs. Yoshinobu Kanemaru & Kotaro Suzuki & Genba Hirayanagi
04. KENTA & Ippei Ota vs. Katsuhiko Nakajima & Kento Miyahara
05. Doug Williams & Roderick Strong & Davey Richards vs. Mitsuharu Misawa & Yoshinari Ogawa & Ricky Marvin
06. Akitoshi Saito & Bison Smith vs. Kensuke Sasaki & Takashi Okita
07. Takeshi Rikio & Mohammed Yone vs. Takeshi Morishima & Makoto Hashi
08. Takashi Sugiura & Go Shiozaki vs. Jun Akiyama & Shuhei Taniguchi
Running Time: 165 minutes – Source: SAT TV

PRO WRESTLING NOAH – 2009/03/01 – Tokyo, Nihon Budokan – “THE SECOND NAVIGATION 2009?
01. Kenta Kobashi Return Match: Kenta Kobashi vs. Masao Inoue
02. Taiji Ishimori & Ippei Ota vs. Takashi Okita & Kento Miyahara
03. Akira Taue & Naomichi Marufuji & Atsushi Aoki vs. Buchanan & Roderick Strong & Davey Richards
04. Takeshi Rikio & Kotaro Suzuki vs. Yoshihiro Takayama & Ricky Marvin
05. Takeshi Morishima & Makoto Hashi & Akihiko Ito vs. Mohammed Yone & Yoshinobu Kanemaru & Genba Hirayanagi
06. Akitoshi Saito & Bison Smith & Doug Williams vs. Mitsuharu Misawa & Yoshinari Ogawa & Shuhei Taniguchi
07. Special Tag Match: Takashi Sugiura & Go Shiozaki vs. Shinsuke Nakamura & Milano Collection A.T.
08. GHC Jr. Heavyweight Title: KENTA vs. Katsuhiko Nakajima
09. GHC Heavyweight Title: Jun Akiyama vs. Kensuke Sasaki
Running Time: 210 minutes – Source: SAT TV

PRO WRESTLING NOAH / NAOMICHI MARUFUJI PRODUCE – 2009/03/15 – “SHIRANUI IKOTENYOKU ~KO NO MAKI~”
01. Heavy vs. Junior: Mitsuharu Misawa & Takeshi Morishima & Akitoshi Saito & Kishin Kawabata vs. Atsushi Aoki & Akihiko Ito & Genba
Hirayanagi & Ippei Ota
02. Kentaro Shiga 15th Anniversary Match: Kenta Kobashi & Tamon Honda vs. Kentaro Shiga & Yoshinobu Kanemaru
03. Takuma Sano 25th Anniversary Match: Takuma Sano & Taiji Ishimori vs. Naomichi Marufuji? (aka. Masao Inoue) & Maruvin (aka. Ricky
Marvin)
04. GHC Title Holders and Go: Jun Akiyama & KENTA vs. Go Shiozaki & Makoto Hashi
Running Time: 90 minutes – Source: SAT TV

PRO WRESTLING NOAH – 2009/04/11 – Tokyo, Korakuen Hall – “GLOBAL TAG LEAGUE 2009?
01. Atsushi Aoki & Akihiko Ito vs. Katsuhiko Nakajima & Kento Miyahara
02. KENTA & Taiji Ishimori vs. Yoshinobu Kanemaru & Genba Hirayanagi
03. Takeshi Rikio & Mohammed Yone & Kotaro Suzuki vs. Takuma Sano & Kentaro Shiga & Ippei Ota
04. Kenta Kobashi & Takashi Sugiura & Tamon Honda vs. Keith Walker & Makoto Hashi & Ricky Marvin
05. Global Tag League: D-Lo Brown & Buchanan vs. Akitoshi Saito & Bison Smith
06. Global Tag League: Kensuke Sasaki & Takeshi Morishima vs. Akira Taue & Masao Inoue
07. Global Tag League: Mitsuharu Misawa & Go Shiozaki vs. Jun Akiyama & Shuhei Taniguchi
Running Time: 180 minutes – Source: SAT TV

PRO WRESTLING NOAH – 2009/04/13 – Niigata City Gym – “GLOBAL TAG LEAGUE 2009?
01. Taiji Ishimori & Ricky Marvin vs. Katsuhiko Nakajima & Takashi Okita
02. Takuma Sano & Atsushi Aoki & Akihiko Ito vs. Yoshinobu Kanemaru & Kotaro Suzuki & Genba Hirayanagi
03. Akitoshi Saito & Bison Smith vs. Kentaro Shiga & Kishin Kawabata
04. D-Lo Brown & Buchanan & Keith Walker vs. Mitsuharu Misawa & Go Shiozaki & Tamon Honda
05. Global Tag League: Takeshi Rikio & Mohammed Yone vs. Akira Taue & Masao Inoue
06. Global Tag League: Yoshihiro Takayama & Takashi Sugiura vs. Jun Akiyama & Shuhei Taniguchi
07. Kensuke Sasaki & Takeshi Morishima & Kento Miyahara vs. Kenta Kobashi & KENTA & Ippei Ota
Running Time: 90 minutes – Source: SAT TV

PRO WRESTLING NOAH – 2009/04/19 – Tsukisamu Alpha Court Dome – “GLOBAL TAG LEAGUE 2009?
01. Kishin Kawabata vs. Masashi Aoyagi
02. Taiji Ishimori & Tsuyoshi Kikuchi vs. Katsuhiko Nakashima & Takashi Okita
03. Masao Inoue & Atsushi Aoki vs. Takuma Sano & Ippei Ota
04. D-Lo Brown & Buchanan & Keith Walker vs. Takeshi Rikio & Mohammed Yone & Yoshinobu Kanemaru
05. No DQ Match: KENTA vs. Genba Hirayanagi
06. Kenta Kobashi & Akira Taue & Shuhei Taniguchi vs. Mitsuharu Misawa & Takashi Sugiura & Akihiko Ito
07. Kotaro Suzuki vs. Ricky Marvin
08. Global Tag League: Kensuke Sasaki & Takeshi Morishima vs. Akitoshi Saito & Bison Smith
09. GHC Heavyweight Title: Jun Akiyama vs. Go Shiozaki
Running Time: 90 minutes – Source: SAT TV

PRO WRESTLING NOAH – 2009/04/25 – Tokyo, Korakuen Hall – “GLOBAL TAG LEAGUE 2009?
01. KENTA vs. Kento Miyahara
02. D-Lo Brown & Buchanan & Keith Walker vs. Takuma Sano & Kentaro Shiga & Genba Hirayanagi
03. Takashi Sugiura & Taiji Ishimori vs. Katsuhiko Nakajima & Takashi Okita
04. Jun Akiyama & Kenta Kobashi & Shuhei Taniguchi vs. Mitsuharu Misawa & Go Shiozaki & Ricky Marvin
05. GHC Jr. Heavyweight Tag Team Titles: Yoshinobu Kanemaru & Kotaro Suzuki vs. Atsushi Aoki & Akihiko Ito
06. Global Tag League: Akitoshi Saito & Bison Smith vs. Akira Taue & Masao Inoue
07. Global Tag League: Kensuke Sasaki & Takeshi Morishima vs. Takeshi Rikio & Mohammed Yone
Running Time: 180 minutes – Source: SAT TV

PRO WRESTLING NOAH – 2009/04/27 – ZEPP Nagoya – “GLOBAL TAG LEAGUE 2009?
01. Takuma Sano & KENTA vs. Masao Inoue & Ricky Marvin
02. Yoshinobu Kanemaru & Kotaro Suzuki vs. Katsuhiko Nakajima & Kento Miyahara
03. D-Lo Brown & Keith Walker vs. Mitsuharu Misawa & Taiji Ishimori
04. Jun Akiyama & Shuhei Taniguchi & Atsushi Aoki vs. Kenta Kobashi & Go Shiozaki & Akihiko Ito
05. Global Tag League: Kensuke Sasaki & Takeshi Morishima vs. Yoshihiro Takayama & Takashi Sugiura
06. Global Tag League: Akitoshi Saito & Bison Smith vs. Takeshi Rikio & Mohammed Yone
Running Time: 90 minutes – Source: SAT TV

PRO WRESTLING NOAH – 2009/05/06 – Tokyo, Nihon Budokan – “GLOBAL TAG LEAGUE 2009?
01. Jushin Liger & Koji Kanemoto vs. Yoshinobu Kanemaru & Genba Hirayanagi
02. Kenta Kobashi & Akihiko Ito vs. Hiroyoshi Tenzan & Kazuchika Okada
03. Global Tag League: Jun Akiyama & Shuhei Taniguchi vs. Takeshi Rikio & Mohammed Yone
04. Global Tag League: Yoshihiro Takayama & Takashi Sugiura vs. Akitoshi Saito & Bison Smith
05. Global Tag League: Mitsuharu Misawa & Go Shiozaki vs. Kensuke Sasaki & Takeshi Morishima
Running Time: 120 minutes – Source: SAT TV

PRO WRESTLING NOAH / KENTA PRODUCE – 2009/05/17 – Tokyo, Differ Ariake – “CROSS ROAD”
01. Kenta Kobashi vs. Genba Hirayanagi
02. Ricky Marvin vs. Atsushi Aoki
03. Akitoshi Saito & Masao Inoue & Makoto Hashi vs. Mitsuharu Misawa & Kentaro Shiga & Kishin Kawabata
04. Three Way Match: Taiji Ishimori vs. Yoshinobu Kanemaru vs. Akihiko Ito
05. Yoshinobu Kanemaru & Kotaro Suzuki vs. Taiji Ishimori & Akihiko Ito
06. Go Shiozaki vs. Shuhei Taniguchi
07. Takeshi Morishima & Takashi Sugiura vs. Takeshi Rikio & Mohammed Yone
08. Jun Akiyama vs. KENTA
Running Time: 180 minutes – Source: SAT TV

PRO WRESTLING NOAH – 2009/06/04 – Tokyo, Korakuen Hall – “SOUTHERN NAVIGATION 2009?
01. Yoshinobu Kanemaru & Taiji Ishimori vs. Atsushi Aoki & Akihiko Ito
02. Takashi Sugiura vs. Takashi Okita
03. Takeshi Morishima & Makoto Hashi vs. Takuma Sano & Kishin Kawabata
04. Kensuke Sasaki & Katsuhiko Nakajima vs. Akira Taue & Genba Hirayanagi
05. Mitsuharu Misawa & Yoshinari Ogawa & Masao Inoue vs. Akitoshi Saito & Bison Smith & Bobby Fish
06. Go Shiozaki vs. Chris Hero
07. Jun Akiyama & Kenta Kobashi & Shuhei Taniguchi vs. Takeshi Rikio & Mohammed Yone & Kotaro Suzuki
08. GHC Jr. Heavyweight Title: KENTA vs. Ricky Marvin
Running Time: 165 minutes – Source: SAT TV

PRO WRESTLING NOAH – 2009/06/13 – Hiroshima Green Arena – “SOUTHERN NAVIGATION 2009?
01. Misawa Tribute
02. Yoshinobu Kanamaru vs. Masashi Aoyagi
03. Katsuhiko Nakajima vs. Bobby Fish
04. Takashi Sugiura & Yoshinari Ogawa & Taiji Ishimori vs. Takuma Sano & Masao Inoue & Ricky Marvin
05. Kotaro Suzuki & Genba Hirayanagi vs. KENTA & Akihiko Ito
06. Takeshi Rikio & Mohammed Yone vs. Akira Taue & Yuto Aijima
07. Yoshihiro Takayama vs. Chris Hero
08. Jun Akiyama & Kenta Kobashi & Shuhei Taniguchi vs. Kensuke Sasaki & Takeshi Morishima & Kento Miyahara
Running Time: 120 minutes – Source: SAT TV

PRO WRESTLING NOAH – 2009/06/14 – Hiroshima Green Arena – “SOUTHERN NAVIGATION 2009?
01. Misawa Tribute
02. Chris Hero & Genba Hirayanagi vs. Masao Inoue & Yuto Aijima
03. Mohammed Yone & Kotaro Suzuki vs. Akitoshi Saito & Mitsuo Momota
04. Yoshinari Ogawa & Ricky Marvin vs. Katsuhiko Nakajima & Kento Miyahara
05. Yoshinobu Kanemaru & Taiji Ishimori vs. KENTA & Akihiko Ito
06. Kensuke Sasaki & Takeshi Morishima vs. Bison Smith & Bobby Fish
07. Kenta Kobashi & Akira Taue & Shuhei Taniguchi vs. Yoshihiro Takayama & Takashi Sugiura & Takuma Sano
08. GHC Heavyweight Title – Decision Match: Go Shiozaki vs. Takeshi Rikio
Running Time: 120 minutes – Source: SAT TV

PRO WRESTLING NOAH – 2009/06/22 – Tokyo, Korakuen Hall – “SOUTHERN NAVIGATION 2009?
01. Misawa Tribute
02. Chris Hero vs. Akihiko Ito
03. Kotaro Suzuki & Genba Hirayanagi vs. Yoshinobu Kanemaru & Taiji Ishimori
04. Akitoshi Saito & Masao Inoue & Bobby Fish vs. Akira Taue & Yoshinari Ogawa & Ricky Marvin
05. Takeshi Morishima & Takashi Sugiura vs. Yoshihiro Takayama & Takuma Sano
06. Atsushi Aoki Shining Magic 10 Match Series 8th: Jushin Liger vs. Atsushi Aoki
07. Shuhei Taniguchi Rush 10 Match Series 4th: Bison Smith vs. Shuhei Taniguchi
08. Takeshi Rikio & Mohammed Yone vs. Kenta Kobashi & Tamon Honda
09. Go Shiozaki & KENTA vs. Kensuke Sasaki & Katsuhiko Nakajima
Running Time: 180 minutes – Source: SAT TV

PRO WRESTLING NOAH – 2009/07/04 – Tokyo, Differ Ariake – “PURORESU KING MITSUHARU MISAWA – DEPARTURE”
Memorial ceremony for Mitsuharu Misawa feat. clips of his most famous matches
Running Time: 120 minutes – Source: SAT TV

PRO WRESTLING NOAH – 2009/07/05 – Tokyo, Differ Ariake – “NO PAIN NO GAIN”
01. Royal Rumble (w/ Naomichi Marufuji? (aka. Masao Inoue), Oshiri Kajiri Mushi, Masao Inoue, Junji Izumida, Kishin Kawabata, Tamon
Honda, Kentaro Shiga, Tsuyoshi Kikuchi, Takuma Sano, Akihiko Ito, Ricky Marvin, Atsushi Aoki, Genba Hirayanagi, Makoto Hashi)
02. Shuhei Taniguchi vs. Yoshinobu Kanamaru
03. Takeshi Morishima vs. Akitoshi Saito
04. Takashi Sugiura vs. Taiji Ishimori
05. Mohammed Yone vs. Naomichi Marufuji?
06. Go Shiozaki vs. KENTA
07. Takeshi Rikio vs. Kotaro Suzuki
Running Time: 180 minutes – Source: SAT TV

PRO WRESTLING NOAH – 2009/07/12 – Tokyo, Korakuen Hall – “SUMMER NAVIGATION 2009?
01. Handicap Match: Kensuke Sasaki & Takeshi Morishima vs. Genba Hirayanagi
02. Akitoshi Saito & Bryan Danielson & Roderick Strong vs. Masao Inoue & Ricky Marvin & Kikutaro
03. Akira Taue & Yoshinari Ogawa & Tsuyoshi Kikuchi vs. Yoshihiro Takayama & Takuma Sano & Eddie Edwards
04. Takeshi Rikio & Mohammed Yone vs. Jun Akiyama & Akihiko Ito
05. Go Shiozaki & Takashi Sugiura vs. Kenta Kobashi & Shuhei Taniguchi
06. Nippon TV Cup Jr. Heavyweight Tag League – Block B: Yoshinobu Kanemaru & Kotaro Suzuki vs. Katsuhiko Nakajima & Kento
Miyahara
07. Nippon TV Cup Jr. Heavyweight Tag League – Block A: Atsushi Aoki & Kota Ibushi vs. KENTA & Taiji Ishimori
Running Time: 150 minutes – Source: SAT TV

PRO WRESTLING NOAH – 2009/07/21 – Akita Municipal Gymnasium Sub Arena – “SUMMER NAVIGATION 2009?
01. Global Hardcore Crown Openweight Title: Kenta Kobashi vs. Masao Inoue
02. Nippon TV Cup Jr. Heavyweight Tag League – Block B: Yoshinobu Kanemaru & Kotaro Suzuki vs. Ricky Marvin & Eddie Edwards
03. Nippon TV Cup Jr. Heavyweight Tag League – Block A: KENTA & Taiji Ishimori vs. Bryan Danielson & Roderick Strong
Running Time: 60 minutes – Source: SAT TV

PRO WRESTLING NOAH – 2009/07/25 – Tokyo, JCB Hall – “SUMMER NAVIGATION 2009?
01. Kentaro Shiga & Bryan Danielson & Roderick Strong vs. Tsuyoshi Kikuchi & Genba Hirayanagi & Kikutaro
02. Katsuhiko Nakajima & Kento Miyahara vs. Yoshinari Ogawa & Akihiko Ito
03. Takeshi Rikio & Mohammed Yone vs. Akira Taue & Takuma Sano
04. Kensuke Sasaki & Takeshi Morishima & Takashi Sugiura vs. Kenta Kobashi & Jun Akiyama & Akitoshi Saito
05. Nippon TV Cup Jr. Heavyweight Tag League – Semi Final: Yoshinobu Kanemaru & Kotaro Suzuki vs. KENTA & Taiji Ishimori
06. Nippon TV Cup Jr. Heavyweight Tag League – Semi Final: Atsushi Aoki & Kota Ibushi vs. Ricky Marvin & Eddie Edwards
07. Shuhei Taniguchi Rush 10 Match Series 5th: Go Shiozaki vs. Shuhei Taniguchi
08. Nippon TV Cup Jr. Heavyweight Tag League – Final: Yoshinobu Kanemaru & Kotaro Suzuki vs. Atsushi Aoki & Kota Ibushi
Running Time: 180 minutes – Source: SAT TV

PRO WRESTLING NOAH – 2009/08/01 – Tokyo, Differ Ariake – “DEPARTURE 2009 ~bound for the future~”
01. Yoshinobu Kanamaru vs. Akihiko Ito
02. Global Hardcore Crown Openweight Title Contendership – 7 Man Battle Royal (w/ Kishin Kawabata, Tamon Honda, Junji Izumida,
Tsuyoshi Kikuchi, Makoto Hashi, Takashi Okita & Kentaro Shiga)
03. Kensuke Sasaki & Katsuhiko Nakajima & Kento Miyahara vs. Takeshi Rikio & Kotaro Suzuki & Genba Hirayanagi
04. Kenta Kobashi & Jun Akiyama & Yoshinari Ogawa vs. Akira Taue & Mohammed Yone & Ricky Marvin
05. Akitoshi Saito & Takuma Sano vs. Go Shiozaki & Shuhei Taniguchi
06. Takeshi Morishima vs. Atsushi Aoki
07. KENTA vs. Taiji Ishimori
Running Time: 105 minutes – Source: SAT TV

PRO WRESTLING NOAH – 2009/08/02 – Shiodome Nittele Tower Plaza Zerosta Special Ring – “GO! SHIODOME JAMBOREE
WASSHOI 2009 ~ SHIODOME STREET PRO-WRESTLING”
01. Kotaro Suzuki vs. Taiji Ishimori
02. Yoshinobu Kanamaru vs. Ricky Marvin
03. Mohammed Yone vs. Shuhei Taniguchi
04. Kenta Kobashi & KENTA vs. Go Shiozaki & Akihiko Ito
Running Time: 90 minutes – Source: SAT TV

PRO WRESTLING NOAH – 2009/08/22 + 2009/08/23 – “WEEKEND NAVIGATION 2009?
2009/08/22 – Kobe Sambo Hall
01. 9 Man Battle Royal (w/ Genba Hirayanagi, Yoshinari Ogawa, Yoshinobu Kanamaru, Akihiko Ito, Ricky Marvin, Atsushi Aoki, KENTA,
Taiji Ishimori & Kotaro Suzuki)
02. Kenta Kobashi & Jun Akiyama & Tamon Honda vs. Go Shiozaki & Takeshi Morishima & Shuhei Taniguchi)
2009/08/23 – Kyoko KBS Hall
03. Taiji Ishimori vs. Ricky Marvin
04. Kishin Kawabata vs. Genba Hirayanagi
05. Akira Taue & Yoshinari Ogawa vs. Akitoshi Saito & Takuma Sano
06. Takeshi Morishima & Tamon Honda vs. KENTA & Akihiko Ito
07. Takeshi Rikio & Mohammed Yone vs. Yoshinobu Kanamaru & Kotaro Suzuki
08. Go Shiozaki vs. Atsushi Aoki
09. Kenta Kobashi & Jun Akiyama vs. Takashi Sugiura & Shuhei Taniguchi
Running Time: 210 minutes – Source: SAT TV

PRO WRESTLING NOAH – 2009/08/29 – Tokyo, Differ Ariake – “GENESIS”
01. Kensuke Sasaki vs. Tamon Honda
02. Shuhei Taniguchi & Atsushi Aoki vs. Go Shiozaki & Taiji Ishimori
03. Yoshinobu Kanemaru & Kotaro Suzuki & Genba Hirayanagi vs. KENTA & Ricky Marvin & Akihiko Ito
04. Global Hardcore Crown Openweight Title: Kenta Kobashi vs. Kishin Kawabata
05. Takeshi Morishima vs. Takashi Sugiura
Running Time: 75 minutes – Source: SAT TV

PRO WRESTLING NOAH – 2009/09/12 – Tokyo, Korakuen Hall – “EXCEEDING OUR DREAMS 2009?
01. Ricky Marvin vs. Steve Anthony
02. Takeshi Rikio & Mohammed Yone & Genba Hirayanagi vs. Akira Taue & Yoshinari Ogawa & Junji Izumida
03. Atsushi Aoki & Bobby Fish vs. KENTA & Akihiko Ito
04. Go Shiozaki & Takashi Sugiura & Shuhei Taniguchi vs. Kenta Kobashi & Jun Akiyama & Taiji Ishimori
05. Kensuke Sasaki vs. Bison Smith
06. Akitoshi Saito vs. Takeshi Morishima
07. GHC Jr. Heavyweight Tag Team Title: Yoshinobu Kanemaru & Kotaro Suzuki vs. Katsuhiko Nakajima & Kento Miyahara
Running Time: 150 minutes – Source: SAT TV

PRO WRESTLING NOAH – 2009/09/21 – Nagoya, International Conference Hall – “EXCEEDING OUR DREAMS 2009?
01. Bobby Fish & Akihiko Ito vs. Takashi Okita & Kento Miyahara
02. Tamon Honda & Shuhei Taniguchi & Genba Hirayanagi vs. Taiji Ishimori & Ricky Marvin & Steve Anthony
03. Yoshinobu Kanemaru & Kotaro Suzuki vs. Masashi Aoyagi & Katsuhiko Nakajima
04. Go Shiozaki & Takashi Sugiura & Takeshi Rikio & Mohammed Yone vs. Kenta Kobashi & Jun Akiyama & Akira Taue & Yoshinari
Ogawa
05. GHC Jr. Heavyweight Title: KENTA vs. Atsushi Aoki
06. GHC Tag Team Titles: Kensuke Sasaki & Takeshi Morishima vs. Akitoshi Saito & Bison Smith
Running Time: 150 minutes – Source: SAT TV

PRO WRESTLING NOAH – 2009/09/27 – Tokyo, Nihon Budokan – “GREAT VOYAGE 2009 IN TOKYO ~MITSUHARU MISAWA,
ALWAYS IN OUR HEARTS~” [2 DISC-SET] 01. 1st Jr. Heavyweight League Participation Match: Genba Hirayanagi vs. Akihiko Ito
02. 1st Jr. Heavyweight League Participation Match: Atsushi Aoki vs. NOSAWA Rongai
03. Taiji Ishimori & Ricky Marvin vs. Yoshinobu Kanamaru & Tsuyoshi Kikuchi
04. Bison Smith vs. Shuhei Taniguchi
05. Jun Akiyama & Minoru Suzuki & Takashi Sugiura vs. Takeshi Rikio & Mohammed Yone & KENTA
06. Kensuke Sasaki & Takeshi Morishima & Katsuhiko Nakajima vs. Genichiro Tenryu & Yoshinari Ogawa & Kotaro Suzuki
07. Special Tag Match: Kenta Kobashi & Yoshihiro Takayama vs. Keiji Muto & Akira Taue
08. GHC Heavyweight Title: Go Shiozaki vs. Akitoshi Saito
Running Time: 2 Discs – Source: SAT TV

PRO WRESTLING NOAH – 2009/10/03 – Osaka Prefectural Gym – “GREAT VOYAGE 2009 IN OSAKA ~MITSUHARU MISAWA,
ALWAYS IN OUR HEARTS~”
01. Taiji Ishimori vs. Akihiko Ito
02. Yoshinari Ogawa & Ricky Marvin vs. Masashi Aoyagi & Genba Hirayanagi
03. Takeshi Morishima & Shuhei Taniguchi vs. Makoto Hashi & Tsuyoshi Kikuchi
04. Kenta Kobashi & Masa Chono & Go Shiozaki vs. Takeshi Rikio & Mohammed Yone & Akitoshi Saito
05. GHC Jr. Heavyweight Tag Team Titles: Yoshinobu Kanemaru & Kotaro Suzuki vs. Jado & Gedo
06. Yoshihiro Takayama vs. Takashi Sugiura
07. Special Tag Match: Toshiaki Kawada & Akira Taue vs. Jun Akiyama & KENTA
Running Time: 180 minutes – Source: SAT TV

PRO WRESTLING NOAH – 2009/10/15 – Tokyo, Korakuen Hall – “AUTUMN NAVIGATION 2009?
01. Atsushi Aoki vs. Takashi Okita
02. Keith Walker & Delirious vs. Yoshinari Ogawa & Makoto Hashi
03. Kensuke Sasaki & Takeshi Morishima vs. Akitoshi Saito & Akihiko Ito
04. 1st Jr. Heavyweight League – Block B: Yoshinobu Kanemaru vs. Genba Hirayanagi
05. 1st Jr. Heavyweight League – Block A: KENTA vs. Ricky Marvin
06. Takashi Sugiura & Takeshi Rikio & Mohammed Yone & Shuhei Taniguchi vs. Kenta Kobashi & Jun Akiyama & Akira Taue & Tamon
Honda
07. 1st Jr. Heavyweight League – Block B: Jushin Liger vs. Taiji Ishimori
08. 1st Jr. Heavyweight League – Block A: Kotaro Suzuki vs. Katsuhiko Nakajima
Running Time: 135 minutes – Source: SAT TV

PRO WRESTLING NOAH – 2009/10/24 – Sapporo Teisen Hall – “AUTUMN NAVIGATION 2009?
01. Yoshinari Ogawa & Kentaro Shiga & Kishin Kawabata vs. Tsuyoshi Kikuchi & Masashi Aoyagi & Katsuhiko Nakajima
02. Takeshi Rikio & Mohammed Yone vs. Keith Walker & Delirious
03. Akitoshi Saito & Takashi Sugiura vs. Akira Taue & Atsushi Aoki
04. 1st Jr. Heavyweight League – Block B: Taiji Ishimori vs. Genba Hirayanagi
05. Shuhei Taniguchi Rush 10 Match Series 6th: Kenta Kobashi vs. Shuhei Taniguchi
06. 1st Jr. Heavyweight League – Block A: Ricky Marvin vs. Kotaro Suzuki
07. Kensuke Sasaki & Takeshi Morishima & Takashi Okita vs. Jun Akiyama & KENTA & Akihiko Ito
08. 1st Jr. Heavyweight League – Block B: Jushin Liger vs. Yoshinobu Kanemaru
Running Time: 120 minutes – Source: SAT TV

PRO WRESTLING NOAH – 2009/10/25 – Sapporo Teisen Hall – “AUTUMN NAVIGATION 2009?
01. Taiji Ishimori & Tsuyoshi Kikuchi vs. Masashi Aoyagi & Atsushi Aoki
02. Keith Walker & Ricky Marvin vs. Akira Taue & Kentaro Shiga
03. Yoshinari Ogawa & Shuhei Taniguchi & Yoshinobu Kanemaru vs. Kishin Kawabata & Akihiko Ito & Takashi Okita
04. 1st Jr. Heavyweight League – Block A: Kotaro Suzuki vs. Delirious
05. 1st Jr. Heavyweight League – Block B: Genba Hirayanagi vs. Jushin Liger
06. Kenta Kobashi & Jun Akiyama & Kensuke Sasaki & Takeshi Morishima vs. Akitoshi Saito & Takashi Sugiura & Takeshi Rikio &
Mohammed Yone
07. 1st Jr. Heavyweight League – Block A: KENTA vs. Katsuhiko Nakajima
Running Time: 120 minutes – Source: SAT TV

PRO WRESTLING NOAH – 2009/10/31 – Tokyo, JCB Hall – “AUTUMN NAVIGATION 2009?
01. Atsushi Aoki & Taiji Ishimori & Ricky Marvin & Akihiko Ito vs. Yoshinari Ogawa & Kentaro Shiga & Makoto Hashi & Genba Hirayanagi
02. 1st Jr. Heavyweight League – Semi Final: Yoshinobu Kanemaru vs. Katsuhiko Nakajima
03. 1st Jr. Heavyweight League – Semi Final: Jushin Liger vs. Delirious
04. Mohammed Yone & Shuhei Taniguchi vs. Junji Izumida & Kishin Kawabata
05. Takashi Sugiura vs. Tamon Honda
06. Kenta Kobashi & Jun Akiyama vs. Yoshihiro Takayama & Keith Walker
07. Go Shiozaki & Akira Taue & Akitoshi Saito vs. Kensuke Sasaki & Takeshi Morishima & Takashi Okita
08. 1st Jr. Heavyweight League – Final / GHC Jr. Heavyweight Title: Yoshinobu Kanemaru vs. Jushin Liger
Running Time: 165 minutes – Source: SAT TV

PRO WRESTLING NOAH – 2009/11/19 – Tokyo, Korakuen Hall – “WINTER NAVIGATION 2009?
01. Akira Taue & Chris Hero vs. Kentaro Shiga & Eddie Edwards
02. Yoshinari Ogawa & Taiji Ishimori & Ricky Marvin vs. Yoshinobu Kanemaru & Kotaro Suzuki & Genba Hirayanagi
03. Tamon Honda vs. Atsushi Aoki
04. Mohammed Yone vs. Takuma Sano
05. Shuhei Taniguchi Rush 10 Match Series 7th: Takeshi Rikio vs. Shuhei Taniguchi
06. Kensuke Sasaki & Takeshi Morishima & Kento Miyahara vs. Kenta Kobashi & Jun Akiyama & Akihiko Ito
07. Takashi Sugiura & Bison Smith vs. Go Shiozaki & Akitoshi Saito
Running Time: 120 minutes – Source: SAT TV

PRO WRESTLING NOAH – 2009/11/21 – Osaka Prefectural Gym # 2 – “WINTER NAVIGATION 2009?
01. Atsushi Aoki vs. Akihiko Ito
02. Kentaro Shiga & Genba Hirayanagi vs. Akitoshi Saito & Masashi Aoyagi
03. Takeshi Rikio & Mohammed Yone & Yoshinobu Kanemaru & Kotaro Suzuki vs. Akira Taue & Yoshinari Ogawa & Takuma Sano &
Ricky Marvin
04. Chris Hero vs. Taiji Ishimori
05. Kensuke Sasaki & Takeshi Morishima vs. Bison Smith & Eddie Edwards
06. Kenta Kobashi & Go Shiozaki vs. Takashi Sugiura & Shuhei Taniguchi
Running Time: 105 minutes – Source: SAT TV

PRO WRESTLING NOAH – 2009/11/23 – Fukuoka, Hakata Star Lane – “WINTER NAVIGATION 2009?
01. Taiji Ishimori vs. Kentaro Shiga
02. Yoshinari Ogawa & Ricky Marvin & Eddie Edwards vs. Yoshinobu Kanemaru & Kotaro Suzuki & Genba Hirayanagi
03. Takeshi Rikio vs. Chris Hero
04. Mohammed Yone vs. Akira Taue
05. Yuto Aijima & Shuhei Taniguchi vs. Go Shiozaki & Atsushi Aoki
06. Takashi Sugiura vs. Bison Smith
07. Kensuke Sasaki & Takeshi Morishima & Kento Miyahara vs. Kenta Kobashi & Takuma Sano & Akihiko Ito
Running Time: 105 minutes – Source: SAT TV

PRO WRESTLING NOAH – 2009/11/28 – Hiroshima Green Arena Small Arena – “WINTER NAVIGATION 2009?
01. Atsushi Aoki vs. Eddie Edwards
02. Takuma Sano vs. Kento Miyahara
03. Taiji Ishimori & Ricky Marvin vs. Yoshinari Ogawa & Kentaro Shiga
04. Yoshinobu Kanemaru & Kotaro Suzuki & Genba Hirayanagi vs. Akira Taue & Masashi Aoyagi & Akihiko Ito
05. Mohammed Yone vs. Chris Hero
06. Takeshi Morishima vs. Takeshi Rikio
07. Special Match: Kenta Kobashi & Go Shiozaki & Shuhei Taniguchi vs. Kensuke Sasaki & Takashi Sugiura & Bison Smith
Running Time: 120 minutes – Source: SAT TV

PRO WRESTLING NOAH – 2009/12/06 – Tokyo, Nihon Budokan – “WINTER NAVIGATION 2009?
01. Shuhei Taniguchi vs. Makoto Hashi
02. Akira Taue & Takuma Sano & Junji Izumida & Tsuyoshi Kikuchi vs. Yoshinari Ogawa & Kentaro Shiga & Kishin Kawabata & Genba
Hirayanagi
03. Kenta Kobashi & Tamon Honda & Akihiko Ito vs. Bison Smith & Chris Hero & Eddie Edwards
04. Naomichi Marufuji Return Match & Atsushi Aoki Shining Magic 10 Match Series 9th: Naomichi Marufuji vs. Atsushi Aoki
05. GHC Jr. Heavyweight Tag Team Titles: Yoshinobu Kanemaru & Kotaro Suzuki vs. Taiji Ishimori & Ricky Marvin
06. GHC Tag Team Titles: Kensuke Sasaki & Takeshi Morishima vs. Takeshi Rikio & Mohammed Yone
07. GHC Heavyweight Title: Go Shiozaki vs. Takashi Sugiura
Running Time: 180 minutes – Source: SAT TV

PRO WRESTLING NOAH / NAOMICHI MARUFUJI PRODUCE – 2009/12/23 – Tokyo, Differ Ariake – “SHIRANUI IKOTENYOKO
IKI ~TEN NO KAN~ I MISS YOU”
01. Taiji Ishimori & Ricky Marvin vs. Yoshinari Ogawa & Yoshinobu Kanemaru
02. BURNING 3 WAY: Kenta Kobashi vs. Tamon Honda vs. Tsuyoshi Kikuchi
03. Teacher and Student Confrontation: Jun Akiyama vs. Makoto Hashi
04. 11 Man Heavyweight Battle Royal+1 (w/ Takeshi Morishima, Kishin Kawabata, Akira Taue, Takuma Sano, Junji Izumida, Takeshi Rikio,
Mohammed Yone, Go Shiozaki, Shuhei Taniguchi, Kentaro Shiga & Genba Hirayanagi)
05. Who Are You?: Mushiking Terry vs. Kotaro Suzuki
06. Mitsuhiro Matsunaga Retirement Match: Akitoshi Saito vs. Mitsuhiro Matsunaga
07. NOAH vs. Machine Army: Super Strong Machine & Super “S” Machine vs. Naomichi Marufuji & Atsushi Aoki
Running Time: 150 minutes – Source: SAT TV

PRO WRESTLING NOAH – 2009/12/24 – Tokyo, Differ Ariake – “NOAHFUL GIFT IN DIFFER ARIAKE 2009?
01. Mr. Christmas vs. Atsushi Aoki
02. Yoshinobu Kanamaru & Shuhei Taniguchi & Kishin Kawabata vs. Taiji Ishimori & Makoto Hashi & Kento Miyahara
03. Takeshi Morishima vs. Akitoshi Saito
04. Handicap Match: Go Shiozaki vs. Junji Izumida & Kentaro Shiga
05. Naomichi Marufuji vs. Akira Taue
06. Takuma Sano & Akihiko Ito vs. Yoshinari Ogawa & Ricky Marvin
07. Takashi Sugiura vs. Mohammed Yone
08. Kensuke Sasaki & Takeshi Rikio & Tamon Honda vs. Yoshihiro Takayama & Tsuyoshi Kikuchi & Genba Hirayanagi
Running Time: 135 minutes – Source: SAT TV


To Top