Pro Wrestling NOAH (2010)

PRO WRESTLING NOAH – 2010/01/09 – Tokyo, Differ Ariake – “THE FIRST NAVIGATION 2010?
01. Claudio Castagnoli vs. Taiji Ishimori
02. Yoshinobu Kanemaru & Genba Hirayanagi vs. Yoshinari Ogawa & Kento Miyahara
03. Go Shiozaki & Akitoshi Saito vs. Akira Taue & Ricky Marvin
04. Takeshi Rikio & Mohammed Yone & Shuhei Taniguchi vs. Jun Akiyama & Naomichi Marufuji & Atsushi Aoki
05. Takashi Sugiura vs. Chris Hero
06. Global Tag League – Block B: Togi Makabe & Tomoaki Honma vs. Bison Smith & Keith Walker
07. Global Tag League – Block A: Yoshihiro Takayama & Takuma Sano vs. Kensuke Sasaki & Takeshi Morishima
Running Time: 180 minutes – Source: SAT TV

PRO WRESTLING NOAH – 2010/01/09 – Tokyo, Differ Ariake – “THE FIRST NAVIGATION 2010? [DI COLLOSSEO # 395] 01. Highlights from “Wrestle Kingdom IV” (2010/01/04): Hiroshi Tanahashi vs. Go Shiozaki … GHC Heavyweight Title: Takashi Sugiura vs.
Hirooki Goto
02. Claudio Castagnoli vs. Taiji Ishimori
03. Takashi Sugiura vs. Chris Hero
04. Global Tag League – Block B: Togi Makabe & Tamoaki Honma vs. Bison Smith & Keith Walker
05. Global Tag League – Block A: Yoshihiro Takayama & Takuma Sano vs. Kensuke Sasaki & Takeshi Morishima
Running Time: 120 minutes – Source: SAT TV

PRO WRESTLING NOAH – 2010/01/09 – Tokyo, Differ Ariake – “THE FIRST NAVIGATION 2010? [DI COLOSSEO # 396] 01. Highlights from “Wrestle Kingdom IV” (2010/01/04): Togi Makabe vs. Mohammed Yone … IWGP Junior Heavyweight Title: Tiger Mask
IV vs. Naomichi Marufuji
02. Yoshinobu Kanemaru & Genba Hirayanagi vs. Yoshinari Ogawa & Kento Miyahara
03. Go Shiozaki & Akitoshi Saito vs. Akira Taue & Ricky Marvin
04. Takeshi Rikio & Mohammed Yone & Shuhei Taniguchi vs. Jun Akiyama & Naomichi Marufuji & Atsushi Aoki
2010/01/22 – Mito Citizen Gym – “THE FIRST NAVIGATION 2010?
05. Global Tag League – Block A: Yoshihiro Takayama & Takuma Sano vs. Chris Hero & Claudio Castagnoli
06. Global Tag League – Block B: Takashi Sugiura & Shuhei Taniguchi vs. Takeshi Rikio & Mohammed Yone
Running Time: 120 minutes – Source: SAT TV

PRO WRESTLING NOAH – 2010/01/16 – Yokohama, Red Brick Warehouse – “THE FIRST NAVIGATION 2010?
01. Keith Walker vs. Atsushi Aoki
02. Bison Smith vs. Taiji Ishimori
03. Kensuke Sasaki & Takeshi Morishima & Naomichi Marufuji vs. Chris Hero & Claudio Castagnoli & Ricky Marvin
04. Jun Akiyama & Akira Taue & Tamon Honda & Yoshinari Ogawa vs. Takashi Sugiura & Shuhei Taniguchi & Yoshinobu Kanemaru &
Genba Hirayanagi
05. Global Tag League – Block A: Yoshihiro Takayama & Takuma Sano vs. Go Shiozaki & Akitoshi Saito
06. Global Tag League – Block B: Takeshi Rikio & Mohammed Yone vs. Togi Makabe & Tomoaki Honma
Running Time: 120 minutes – Source: SAT TV

PRO WRESTLING NOAH – 2010/01/17 – Yokohama, Red Brick Warehouse – “THE FIRST NAVIGATION 2010?
01. Akira Taue vs. Kentaro Shiga
02. Mohammed Yone & Yoshinobu Kanemaru vs. Ricky Marvin & Kento Miyahara
03. Takuma Sano vs. Genba Hirayanagi
04. Go Shiozaki & Akitoshi Saito vs. Takeshi Rikio & Taiji Ishimori
05. Yoshihiro Takayama & Naomichi Marufuji & Atsushi Aoki vs. Jun Akiyama & Yoshinari Ogawa & Makoto Hashi
06. Global Tag League – Block A: Kensuke Sasaki & Takeshi Morishima vs. Chris Hero & Claudio Castagnoli
07. Global Tag League – Block B: Takashi Sugiura & Shuhei Taniguchi vs. Bison Smith & Keith Walker
Running Time: 120 minutes – Source: SAT TV

PRO WRESTLING NOAH – 2010/01/24 – Tokyo, Korakuen Hall – “THE FIRST NAVIGATION 2010?
01. Ricky Marvin & Taiji Ishimori vs. Kento Miyahara & Satoshi Kajiwara
02. Kensuke Sasaki & Yoshinari Ogawa vs. Kentaro Shiga & Yoshinobu Kanemaru
03. Bison Smith & Keith Walker & Chris Hero & Claudio Castagnoli vs. Takeshi Rikio & Mohammed Yone & Akitoshi Saito & Genba
Hirayanagi
04. Jun Akiyama vs. Naomichi Marufuji
05. Takeshi Morishima & Atsushi Aoki vs. Togi Makabe & Tomoaki Honma
06. Global Tag League – Final: Yoshihiro Takayama & Takuma Sano vs. Takashi Sugiura & Shuhei Taniguchi
Running Time: 180 minutes – Source: SAT TV

PRO WRESTLING NOAH – 2010/01/24 – Tokyo, Korakuen Hall – “THE FIRST NAVIGATION 2010? [DI COLOSSEO # 397] 01. Ricky Marvin & Taiji Ishimori vs. Kento Miyahara & Satoshi Kajiwara
02. Bison Smith & Keith Walker & Chris Hero & Claudio Castagnoli vs. Takeshi Rikio & Mohammed Yone & Akitoshi Saito & Genba
Hirayanagi
03. Jun Akiyama vs. Naomichi Marufuji
04. Global Tag League – Final Match: Yoshihiro Takayama & Takuma Sano vs. Takashi Sugiura & Shuhei Taniguchi
Running Time: 120 minutes – Source: SAT TV

PRO WRESTLING NOAH – 2010/01/24 – Tokyo, Korakuen Hall – “THE FIRST NAVIGATION 2010? [DI COLOSSEO # 398] 01. Takeshi Morishima & Atsushi Aoki vs. Togi Makabe & Tomoaki Honma
SEM – 2010/01/28 – Tokyo, Differ Ariake – “Disobey SEM”
02. Takuma Sano vs. Atsushi Aoki
03. Naomichi Marufuji vs. Yoshinobu Kanemaru
2010/02/06 – Tokyo, Differ Ariake – “NAVIGATION IN DIFFER”
04. GHC Jr. Heavyweight Tag Team Title Tournament – Semi Final: Yoshinobu Kanemaru & Genba Hirayanagi vs. Naomichi Marufuji &
Atsushi Aoki
05. Shuhei Taniguchi Rush – 10 Match Series – 8th: Yutaka Yoshie vs. Shuhei Taniguchi
Running Time: 120 minutes – Source: SAT TV

PRO WRESTLING NOAH – 2010/02/06 – Tokyo, Differ Ariake – “NAVIGATION IN DIFFER”
01. Masao Inoue Return Match: Akira Taue & Yoshinari Ogawa vs. Masao Inoue & Kentaro Shiga
02. Taiji Ishimori & Ricky Marvin vs. Kento Miyahara & Satoshi Kajiwara
03. GHC Jr. Heavyweight Tag Team Title Tournament – Semi Final: Yoshinobu Kanemaru & Genba Hirayanagi vs. Naomichi Marufuji &
Atsushi Aoki
04. Takeshi Morishima & Akitoshi Saito vs. Kensuke Sasaki & Katsuhiko Nakajima
05. Shuhei Taniguchi Rush 10 Match Series 8th: Yutaka Yoshie vs. Shuhei Taniguchi
06. Jun Akiyama & Yoshihiro Takayama & Takuma Sano vs. Takashi Sugiura & Takeshi Rikio & Mohammed Yone
Running Time: 135 minutes – Source: SAT TV

PRO WRESTLING NOAH – 2010/02/06 – Tokyo, Differ Ariake – “NAVIGATION IN DIFFER” [DI COLOSSEO # 399] SEM – 2010/01/28 – Tokyo, Differ Ariake – “Disobey SEM”
01. Takeshi Rikio & Mohammed Yone & Genba Hirayanagi vs. Takashi Sugiura & Takeshi Morishima & Taiji Ishimori
2010/02/06 – Tokyo, Differ Ariake – “NAVIGATION IN DIFFER”
02. Masao Inoue Return Match: Akira Taue & Yoshinari Ogawa vs. Masao Inoue & Kentaro Shiga
03. Takeshi Morishima & Akitoshi Saito vs. Kensuke Sasaki & Katsuhiko Nakajima
04. Jun Akiyama & Yoshihiro Takayama & Takuma Sano vs. Takashi Sugiura & Takeshi Rikio & Mohammed Yone
Running Time: 120 minutes – Source: SAT TV

PRO WRESTLING NOAH – 2010/02/14 – Green Dome Maebashi Sub Hall – “THE SECOND NAVIGATION 2010?
01. Naomichi Marufuji vs. Kento Miyahara
02. Masao Inoue & Buchanan vs. Yoshinobu Kanemaru & Genba Hirayanagi
03. Takeshi Rikio & Mohammed Yone & Kentaro Shiga vs. Jun Akiyama & Yoshinari Ogawa & Atsushi Aoki
04. GHC Jr. Heavyweight Tag Team Title Tournament – Semi Final: Taiji Ishimori & Ricky Marvin vs. Eddie Edwards & Bobby Fish
05. Akira Taue & Akitoshi Saito & Yutaka Yoshie vs. Takashi Sugiura & Takeshi Morishima & Takashi Okita
06. Yoshihiro Takayama & Takuma Sano vs. Kensuke Sasaki & Katsuhiko Nakajima
Running Time: 135 minutes – Source: SAT TV

PRO WRESTLING NOAH – 2010/02/18 – Osaka Prefectural Gym # 2 – “THE SECOND NAVIGATION 2010?
01. Akira Taue & Takashi Okita vs. Kentaro Shiga & Masashi Aoyagi
02. Naomichi Marufuji vs. Bobby Fish
03. Kensuke Sasaki & Yoshinari Ogawa vs. Akitoshi Saito & Eddie Edwards
04. Jun Akiyama & Yoshihiro Takayama & Takuma Sano vs. Takeshi Rikio & Mohammed Yone & Buchanan
05. Takeshi Morishima vs. Katsuhiko Nakajima
06. Toshiaki Kawada vs. Masao Inoue
07. GHC Junior Heavyweight Tag Team Title Tournament – Final: Taiji Ishimori & Ricky Marvin vs. Yoshinobu Kanemaru & Genba
Hirayanagi
08. Togi Makabe & Tomoaki Honma vs. Takashi Sugiura & Atsushi Aoki
Running Time: 120 minutes – Source: SAT TV

PRO WRESTLING NOAH – 2010/02/24 – Odawara Arena – “THE SECOND NAVIGATION 2010?
01. Bobby Fish vs. Genba Hirayanagi
02. Taiji Ishimori & Ricky Marvin vs. Masao Inoue & Kentaro Shiga
03. Akira Taue & Yoshinari Ogawa vs. Jun Akiyama & Tamon Honda
04. Takashi Sugiura & Naomichi Marufuji & Atsushi Aoki vs. Katsuhiko Nakajima & Takashi Okita & Kento Miyahara
05. Kensuke Sasaki & Takeshi Morishima vs. Buchanan & Eddie Edwards
06. Yoshihiro Takayama & Akitoshi Saito & Takuma Sano vs. Takeshi Rikio & Mohammed Yone & Yoshinobu Kanemaru
Running Time: 120 minutes – Source: SAT TV

PRO WRESTLING NOAH – 2010/02/28 – Tokyo, Nihon Budokan – “THE SECOND NAVIGATION 2010?
01. Yoshinari Ogawa & Masao Inoue vs. Katsuhiko Nakajima & Takashi Okita
02. Akira Taue & Buchanan vs. Yoshinobu Kanemaru & Genba Hirayanagi
03. Tamon Honda & Taiji Ishimori & Ricky Marvin vs. Akitoshi Saito & Eddie Edwards & Bobby Fish
04. Jun Akiyama & Kensuke Sasaki vs. Naomichi Marufuji & NOSAWA Rongai
05. Atsushi Aoki Shining Magic 10 Match Series 10th: Minoru Suzuki vs. Atsushi Aoki
06. Toshiaki Kawada vs. Takeshi Morishima
07. GHC Tag Team Titles: Takeshi Rikio & Mohammed Yone vs. Yoshihiro Takayama & Takuma Sano
08. GHC Heavyweight Title: Takashi Sugiura vs. Togi Makabe
Running Time: 195 minutes – Source: SAT TV

PRO WRESTLING NOAH / NAOMICHI MARUFUJI PRODUCE – 2010/03/14 – Tokyo, Differ Ariake – “SHIRANUI IKOTENYOKU
~YOKU NO KAN~”
01. Viva Mexico Primera Lucha: Ricky Marvin vs. Satoshi Kajiwara
02. Bull Takeshi (aka. Takeshi Morishima) vs. Punch Shiga (aka. Kentaro Shiga)
03. Special Rules: Takeshi Rikio & Mohammed Yone vs. Takashi Okita & Kento Miyahara
04. Katsuhiko Nakajima vs. Makoto Hashi
05. Special Rules, KO or Submission-only: Kensuke Sasaki & Akitoshi Saito vs. Takuma Sano & Yoshihiro Kikuyama (aka. Kikutaro)
06. Bakibaki Body vs. Muchimuchi Body: Y2P-150kg (aka. Yutaka Yoshie) vs. Taiji Ishimori
07. NOAH vs. Machine Army PART2: Super Strong Machine & Dynamic Machine #2 (aka. Yoshihiro Takayama) & Strong Machine Junior
(aka. Atsushi Aoki) vs. Jun Akiyama & Masao Inoue & Yoshinari Ogawa
08. Ikotenyoku: Naomichi Marufuji & Original Tiger Mask vs. Yoshinobu Kanemaru & Genba Hirayanagi
Running Time: 120 minutes – Source: SAT TV

PRO WRESTLING NOAH – 2010/03/20 – Tokyo, Korakuen Hall – “NAVIGATION IN MARCH 2010?
01. Kentaro SHiga vs. Atsushi Aoki vs. Genba Hirayanagi
02. Akitoshi Saito & Yutaka Yoshie vs. Tamon Honda & Masao Inoue
03. Takuma Sano vs. Satoshi Kajiwara
04. Naomichi Marufuji vs. Takashi Okita
05. Yoshinobu Kanemaru vs. Kento Miyahara
06. Katsuhiko Nakajima vs. Ricky Marvin
07. Jun Akiyama & Yoshihiro Takayama vs. Kensuke Sasaki & Yoshinari Ogawa
08. Takeshi Rikio & Mohammed Yone vs. Big Murakami & Katsumi Usuda
Running Time: 120 minutes – Source: SAT TV

PRO WRESTLING NOAH – 2010/03/28 – Pacifico Yokohama Exhibition Hall – “GREAT VOYAGE 2010 IN YOKOHAMA”
01. Yoshinari Ogawa & Masao Inoue vs. Takashi Okita & Kento Miyahara
02. Yutaka Yoshie & Kentaro Shiga vs. Jun Akiyama & Ricky Marvin
03. Mohammed Yone & Genba Hirayanagi vs. Takeshi Morishima & Satoshi Kajiwara
04. Toshiaki Kawada & Kazushi Miyamoto vs. Akitoshi Saito & Atsushi Aoki
05. GHC Jr. Heavyweight Title: Yoshinobu Kanemaru vs. Taiji Ishimori
06. Global League – Block A: Takuma Sano vs. Takeshi Rikio
07. Global League – Block B: Naomichi Marufuji vs. Yoshihiro Takayama
Running Time: 120 minutes – Source: SAT TV

PRO WRESTLING NOAH – 2010/04/10 – Tokyo, Korakuen Hall – “SPRING NAVIGATION 2010?
01. Akira Taue & Yoshinari Ogawa & Ricky Marvin vs. Takashi Okita & Kento Miyahara & Satoshi Kajiwara
02. Keith Walker & Jason Jones vs. Akitoshi Saito & Atsushi Aoki
03. Bison Smith & Delirious vs. Masao Inoue & Yoshinobu Kanemaru
04. Yoshihiro Takayama & Takuma Sano vs. Takashi Sugiura & Shuhei Taniguchi
05. Naomichi Marufuji vs. Go Shiozaki
06. AAA World Tag Team Titles: Takeshi Morishima & Taiji Ishimori vs. Takeshi Rikio & Genba Hirayanagi
07. Global League – Block B: Mohammed Yone vs. Toshiaki Kawada
08. Global League – Block A: Kensuke Sasaki vs. Jun Akiyama
Running Time: 195 minutes – Source: SAT TV

PRO WRESTLING NOAH – April 2010 – “SPRING NAVIGATION 2010?
2010/04/14 – Osaka Prefectural Gym # 2
01. Global League – Block B: Yoshihiro Takayama vs. Akitoshi Saito
02. Global League – Block A: Jun Akiyama vs. Takuma Sano
2010/04/24 – Sapporo Teisen Hall
03. Global League – Block B: Toshiaki Kawada vs. Yoshihiro Takayama
04. Global League – Block A: Takashi Sugiura vs. Bison Smith
Running Time: 90 minutes – Source: SAT TV

PRO WRESTLING NOAH – 2010/04/17 – Fukuoka, Hakata Star Lane – “SPRING NAVIGATION 2010?
01. Masao Inoue vs. Jason Jones
02. Akira Taue & Shuhei Taniguchi vs. Takeshi Rikio & Genba Hirayanagi
03. Go Shiozaki & Taiji Ishimori & Ricky Marvin vs. Takuma Sano & Naomichi Marufuji & Atsushi Aoki
04. Jun Akiyama & Yoshinari Ogawa vs. Takashi & Kento Miyahara
05. Keith Walker & Delirious vs. Mohammed Yone & Yoshinobu Kanemaru
06. Yoshihiro Takayama & Bison Smith vs. Toshiaki Kawada & Yuto Aijima
07. Global League – Block B: Akitoshi Saito vs. Takeshi Morishima
08. Global League – Block A: Takashi Sugiura vs. Kensuke Sasaki
Running Time: 120 minutes – Source: SAT TV

PRO WRESTLING NOAH – 2010/04/19 – DI COLOSSEO # 404
2010/03/26 – Chiba Park Gym – “NAVIGATION IN MARCH 2010?
01. GHC Tag Team Titles: Takeshi Rikio & Mohammed Yone vs. Big Murakami & Katsumi Usuda
2010/04/10 – Tokyo, Korakuen Hall – “SPRING NAVIGATION 2010?
02. Global League – Block B Match: Mohammed Yone vs. Toshiaki Kawada
03. Global League – Block A Match: Kensuke Sasaki vs. Jun Akiyama
Running Time: 120 minutes – Source: SAT TV

PRO WRESTLING NOAH – 2010/04/25 – Sapporo Teisen Hall – “SPRING NAVIGATION 2010?
01. Masao Inoue vs. Kento Miyahara
02. Mohammed Yone & Shuhei Taniguchi vs. Akira Taue & Masashi Aoyagi
03. Go Shiozaki & Akitoshi Saito & Taiji Ishimori vs. Jun Akiyama & Yoshinari Ogawa & Tsuyoshi Kikuchi
04. Takeshi Rikio & Genba Hirayanagi vs. Kensuke Sasaki & Takashi Okita
05. Takashi Sugiura & Naomichi Marufuji & Atsushi Aoki vs. Yoshihiro Takayama & Keith Walker & Ricky Marvin
06. GHC Jr. Heavyweight Title: Yoshinobu Kanemaru vs. Delirious
07. Global League – Block A: Bison Smith vs. Takuma Sano
08. Global League – Block B: Takeshi Morishima vs. Toshiaki Kawada
Running Time: 165 minutes – Source: SAT TV

PRO WRESTLING NOAH – 2010/05/02 – Tokyo, Nihon Budokan – “SPRING NAVIGATION 2010?
01. Akira Taue & Masao Inoue vs. Yoshinari Ogawa & Jason Jones
02. Global League – Block B: Toshiaki Kawada vs. Akitoshi Saito
03. Global League – Block A: Kensuke Sasaki vs. Takeshi Rikio
04. Global League – Block B: Yoshihiro Takayama vs. Takeshi Morishima
05. Global League – Block A: Jun Akiyama vs. Takashi Sugiura
06. Takuma Sano & Taiji Ishimori & Ricky Marvin vs. Kensuke Sasaki & Kento Miyahara & Satoshi Kajiwara
07. Go Shiozaki & Shuhei Taniguchi vs. Naomichi Marufuji & Atsushi Aoki
08. Bison Smith & Keith Walker & Delirious vs. Mohammed Yone & Yoshinobu Kanemaru & Genba Hirayanagi
09. Global League – Final: Yoshihiro Takayama vs. Jun Akiyama
Running Time: 195 minutes – Source: SAT TV

PRO WRESTLING NOAH – 2010/05/22 – Tokyo, Korakuen Hall – “MIGHTY INOUE REFEREE RETIREMENT SHOW”
01. Kentaro Shiga vs. Jason Jones
02. Taiji Ishimori & Ricky Marvin vs. Takashi Okita & Kento Miyahara
03. Takeshi Rikio & Mohammed Yone vs. Akira Taue & Yoshinari Ogawa
04. Naomichi Marufuji & Atsushi Aoki vs. Yoshinobu Kanemaru & Genba Hirayanagi
05. Takashi Sugiura & Akitoshi Saito & Shuhei Taniguchi vs. Bison Smith & Keith Walker & Bobby Fish
06. Yutaka Yoshie vs. Takuma Sano
07. Mighty Inoue Referee Retirement Commemoration Match: Jun Akiyama & Yoshihiro Takayama & Kensuke Sasaki vs. Takeshi Morishima
& Go Shiozaki & Masao Inoue
Running Time: 180 minutes – Source: SAT TV

PRO WRESTLING NOAH – 2010/06/06 – Tokyo, Korakuen Hall – “NAVIGATION WITH BRREZE 2010?
01. Akira Taue & Genba Hirayanagi vs. Masao Inoue & Jason Jones
02. Taiji Ishimori & Ricky Marvin vs. Takuma Sano & Kento Miyahara
03. Mohammed Yone vs. Bobby Fish
04. Jun Akiyama & Yoshinari Ogawa vs. Tamon Honda & Yoshinobu Kanemaru
05. Yoshihiro Takayma & Akitoshi Saito & Yutaka Yoshie vs. Kensuke Sasaki & Takeshi Morishima & Takashi Okita
06. GHC Jr. Heavyweight Title Contendership – KENTA Return Match: Naomichi Marufuji vs. KENTA
07. GHC Tag Team Titles: Bison Smith & Keith Walker vs. Takashi Sugiura & Shuhei Taniguchi
Running Time: 180 minutes – Source: SAT TV

PRO WRESTLING NOAH – 2010/06/13 – Tokyo, Differ Ariake – “RETURN TO PORT 2010?
01. Taiji Ishimori vs. Ricky Marvin
02. Akira Taue & Kentaro Shiga vs. Kishin Kawabata & Takashi Okita
03. Shuhei Taniguchi & Atsushi Aoki vs. Yoshinobu Kanemaru & Genba Hirayanagi
04. Akitoshi Saito & Masao Inoue vs. Takuma Sano & Yuto Aijima
05. Kensuke Sasaki & Takeshi Morishima vs. Takashi Sugiura & Tamon Honda
06. Minoru Suzuki & Yoshihiro Takayma & KENTA vs. Mohammed Yone & Daisuke Ikeda & Makoto Hashi
07. Mitsuharu Misawa Memorial Match: Go Shiozaki & Naomichi Marufuji vs. Jun Akiyama & Yoshinari Ogawa
Running Time: 165 minutes – Source: SAT TV

PRO WRESTLING NOAH – 2010/06/26 – Tokyo, Differ Ariake – “RUSHER KIMURA MEMORIAL SHOW”
01. Kento Miyahara vs. Eddie Edwards
02. Akira Taue & Akitoshi Saito vs. Takuma Sano & Masao Inoue
03. Yoshinari Ogawa & Naomichi Marufuji vs. Yoshinobu Kanemaru & Genba Hirayanagi
04. Yutaka Yoshie & Bison Smith vs. Takeshi Morishima & Shuhei Taniguchi
05. Jun Akiyama vs. Keith Walker
06. GHC Jr. Heavyweight Tag Team Titles: Taiji Ishimori & Ricky Marvin vs. NOSAWA Rongai & FUJITA
07. Hiroshi Tanahashi & Ryusuke Taguchi vs. Go Shiozaki & Atsushi Aoki
08. Yoshihiro Takayama & Kensuke Sasaki & Katsuhiko Nakajima vs. Takashi Sugiura & Mohammed Yone & KENTA
Running Time: 180 minutes – Source: TV

PRO WRESTLING NOAH – 2010/06/29 – Fujisan Messe – “PRO-WRESTLING NOAH 10TH ANNIVERSARY ~ SUMMER
NAVIGATION 2010 PART 1?
01. Kento Miyahara vs. Alex Payne
02. Akira Taue & Shuhei Taniguchi vs. Katsuhiko Nakajima & Satoshi Kajiwara
03. Akitoshi Saito & Takuma Sano vs. Mohammed Yone & Ricky Marvin
04. Takeshi Morishima vs. Eddie Edwards
05. Go Shiozaki & KENTA & Taiji Ishimori vs. Jun Akiyama & Yoshinari Ogawa & Masao Inoue
06. Bison Smith & Keith Walker vs. Kensuke Sasaki & Takashi Okita
07. Takashi Sugiura & Naomichi Marufuji & Atsushi Aoki vs. Yoshihiro Takayama & Yoshinobu Kanemaru & Genba Hirayanagi
Running Time: 120 minutes – Source: TV

PRO WRESTLING NOAH – 2010/07/10 – Tokyo, Ariake Coliseum – “PRO-WRESTLING NOAH 10TH ANNIVERSARY ~ SUMMER
NAVIGATION 2010 PART 1? [2 DISC-SET] 01. Shuhei Taniguchi & Atsushi Aoki vs. Akira Taue & Masao Inoue
02. Bison Smith & Keith Walker & Taiji Ishimori & Ricky Marvin vs. Akitoshi Saito & Mohammed Yone & Kentaro Shiga & Genba
Hirayanagi
03. Kensuke Sasaki & Yoshinari Ogawa & Katsuhiko Nakajima vs. Jun Akiyama & Takuma Sano & Makoto Hashi
04. Prince Devitt & Ryusuke Taguchi vs. KENTA & Eddie Edwards
05. Special Singles Match: Takeshi Morishima vs. Yutaka Yoshie
06. GHC Jr. Heavyweight Title: Yoshinobu Kanemaru vs. Naomichi Marufuji
07. Special Singles Match: Go Shiozaki vs. Hiroshi Tanahashi
08. GHC Heavyweight Title: Takashi Sugiura vs. Yoshihiro Takayama
Running Time: 2 Discs – Source: TV

PRO WRESTLING NOAH – 2010/07/14 – Iwate Prefectural Gym – “PRO-WRESTLING NOAH 10TH ANNIVERSARY ~ SUMMER
NAVIGATION 2010 PART 2?
01. Akitoshi Saito vs. Atsushi Aoki
02. Akira Taue & Yoshinari Ogawa vs. Yoshinobu Kanemaru & Makoto Hashi
03. Go Shiozaki & Takeshi Morishima & Takashi Okita vs. Mohammed Yone & KENTA & Alex Payne
04. Kensuke Sasaki vs. Genba Hirayanagi
05. Yoshihiro Takayama & Takuma Sano vs. Toshiaki Kawada & Masao Inoue
06. Jun Akiyama & Naomichi Marufuji vs. Takashi Sugiura & Shuhei Taniguchi
07. GHC Jr. Heavyweight Tag Team Titles: Taiji Ishimori & Ricky Marvin vs. Katsuhiko Nakajima & Kento Miyahara
Running Time: 150 minutes – Source: TV

PRO WRESTLING NOAH – 2010/07/19 – Akita City Selion Plaza – “PRO-WRESTLING NOAH 10TH ANNIVERSARY ~ SUMMER
NAVIGATION 2010 PART 2?
01. Taiji Ishimori vs. Alex Payne
02. Masao Inoue vs. Makoto Hashi
03. Takeshi Morishima & Takuma Sano vs. Naomichi Marufuji & Atsushi Aoki
04. Toshiaki Kawada & Akira Taue & Yoshinari Ogawa vs. Mohammed Yone & Yoshinobu Kanemaru & Genba Hirayanagi
05. Go Shiozaki & KENTA vs. Yoshihiro Takayama & Ricky Marvin
06. Jun Akiyama & Akitoshi Saito vs. Takashi Sugiura & Shuhei Taniguchi
Running Time: 120 minutes – Source: TV

PRO WRESTLING NOAH – 2010/07/24 – Osaka Prefectural Gym – “PRO-WRESTLING NOAH 10TH ANNIVERSARY ~ NEW
NAVIGATION 2010 IN OSAKA” [PPV] [2 DISC-SET] 01. Taiji Ishimori & Ricky Marvin vs. Asian Cougar & Kanjuro Matsuyama
02. Akira Taue & Masao Inoue vs. Takashi Okita & Kento Miyahara
03. Mohammed Yone & Yoshinobu Kanemaru & Genba Hirayanagi vs. Akitoshi Saito & Takuma Sano & Masashi Aoyagi
04. Yoshihiro Takayama & Yoshinari Ogawa vs. Takeshi Morishima & Katsuhiko Nakajima
05. Shuhei Taniguchi Rush 10 Match Series 9th: Takashi Sugiura vs. Shuhei Taniguchi
06. Special Tag Match: Shinsuke Nakamura & Gedo vs. Naomichi Marufuji & Atsushi Aoki
07. Special Singles Match: Kensuke Sasaki vs. Go Shiozaki
08. Special Tag Match: Jun Akiyama & KENTA vs. Yuji Nagata & Ryusuke Taguchi
Running Time: 2 Discs – Source: TV

PRO WRESTLING NOAH – 2010/08/22 – Tokyo, Ariake Coliseum – “PRO WRESTLING NOAH 10th ANNIVERSARY ~ NEW
NAVIGATION 2010 IN TOKYO” [2 DISC-SET] 01. Akira Taue & Kentaro Shiga vs. Takashi Okita & Satoshi Kajiwara
02. Yoshinobu Kanemaru & Genba Hirayanagi vs. Katsuhiko Nakajima & Kento Miyahara
03. Takeshi Morishima & Yutaka Yoshie & Akitoshi Saito vs. Yoshihiro Takayama & Takuma Sano & Masao Inoue
04. KENTA vs. Atsushi Aoki
05. Kensuke Sasaki vs. Shuhei Taniguchi
06. GHC Jr. Heavyweight Tag Team Titles: Koji Kanemoto & Tiger Mask vs. Taiji Ishimori & Ricky Marvin
07. Special Singles Match: Satoshi Kojima vs. Mohammed Yone
08. Special Singles Match: Go Shiozaki vs. Shinsuke Nakamura
09. GHC Heavyweight Title: Takashi Sugiura vs. Jun Akiyama
Running Time: 2 Discs – Source: TV

PRO WRESTLING NOAH – 2010/09/11 – Tokyo, Differ Ariake – “ONE FOR ALL, ALL FOR ONE”
01. Takashi Sugiura & Ricky Marvin vs. Takeshi Morishima & Masao Inoue
02. Yoshinari Ogawa 25th Anniversary Match: Yoshinari Ogawa vs. Shuhei Taniguchi
03. Takuma Sano vs. KENTA
04. Go Shiozaki vs. Kotaro Suzuki
05. Mohammed Yone 15th Anniversary Match: Akitoshi Saito vs. Mohammed Yone
06. Yoshinobu Kanemaru vs. Taiji Ishimori
07. Atsushi Aoki vs. Genba Hirayanagi
Running Time: 150 minutes – Source: SAT TV

PRO WRESTLING NOAH – 2010/09/26 – Tokyo, Nihon Budokan – “SHINY NAVIGATION 2010? [2 DISC-SET] 01. Akira Taue & Kentaro Shiga & Genba Hirayanagi vs. Takashi Okita & Satoshi Kajiwara & Jun Nishikawa
02. Shuhei Taniguchi vs. Kento Miyahara
03. Yutaka Yoshie vs. Masao Inoue
04. Taiji Ishimori & Ricky Marvin vs. Yoshinari Ogawa & Bobby Fish
05. Kotaro Suzuki vs. Atsushi Aoki
06. Bison Smith vs. Mohammed Yone
07. GHC Jr. Heavyweight Title: Yoshinobu Kanemaru vs. KENTA
08. GHC Tag Team Titles: Yoshihiro Takayama & Takuma Sano vs. Kensuke Sasaki & Katsuhiko Nakajima
09. GHC Heavyweight Title: Takashi Sugiura vs. Go SHiozaki
Running Time: 2 Discs – Source: TV

PRO WRESTLING NOAH – 2010/10/06 – Tokyo, Differ Ariake – “NOAH & GEININ NEWS NETWORK PRO-WRESTLING EXPO”
01. Go Shiozaki & Kensuke Sasaki vs. Takashi Sugiura & Masao Inoue
02. Finish Hold Restriction Match: Takuma Sano & Kotaro Suzuki vs. Shuhei Taniguchi & Ricky Marvin
03. Tanoshingo Favorite Match: KENTA vs. Taiji Ishimori
04. Yoshihiro Takayama vs. Genba Hirayanagi
05. Battle Royal (w/ Masao Inoue, Genba Hirayanagi, Go Shiozaki, Akira Taue, Yoshinari Ogawa, Yoshinobu Kanemaru, Takashi Sugiura,
Kentaro Shiga, Atsushi Aoki, Mohammed Yone)
Running Time: 135 minutes – Source: TV

PRO WRESTLING NOAH – 2010/10/15 – Tokyo, Keio Plaza Hotel Hachioji – “AUTUMN NAVIGATION 2010 ~ 4TH NTV CUP JR.
HEAVYWEIGHT TAG LEAGUE”
01. NTV Cup Jr. Heavyweight Tag League – Block B: Jack Evans & Extreme Tiger vs. Atsushi Kotoge & Daisuke Harada
02. NTV Cup Jr. Heavyweight Tag League – Block A: Taiji Ishimori & Ricky Marvin vs. Katsuhiko Nakajima & Satoshi Kajiwara
03. NTV Cup Jr. Heavyweight Tag League – Block B: Yoshinari Ogawa & Kotaro Suzuki vs. Dick Togo & Yasu Urano
Running Time: 90 minutes – Source: TV

PRO WRESTLING NOAH – 2010/10/17 – Tokyo, Differ Ariake – “AUTUMN NAVIGATION 2010 ~ 4TH NTV CUP JR.
HEAVYWEIGHT TAG LEAGUE”
01. Shuhei Taniguchi vs. Satoshi Kajiwara
02. Katsuhiko Nakajima vs. Masao Inoue
03. Akira Taue & Mohammed Yone vs. Yoshinari Ogawa & Kotaro Suzuki
04. Kensuke Sasaki & Takashi Okita vs. Yoshihiro Takayama & Takuma Sano
05. Go Shiozaki & Jack Evans & Extreme Tiger vs. Takashi Sugiura & Taiji Ishimori & Ricky Marvin
06. NTV Cup Jr. Heavyweight Tag League – Block B: Atsushi Kotoge & Daisuke Harada vs. Yoshinobu Kanemaru & Genba Hirayanagi
07. NTV Cup Jr. Heavyweight Tag League – Block A: Roderick Strong & Eddie Edwards vs. KENTA & Atsushi Aoki
Running Time: 150 minutes – Source: TV

PRO WRESTLING NOAH – 2010/10/26 – Niigata City Gym – “AUTUMN NAVIGATION 2010 ~ 4TH NTV CUP JR.
HEAVYWEIGHT TAG LEAGUE”
01. NTV Cup Jr. Heavyweight Tag League – Block B: Yoshinari Ogawa & Kotaro Suzukivs. Atsushi Kotoge & Daisuke Harada
02. NTV Cup Jr. Heavyweight Tag League – Block B: Jack Evans & Extreme Tiger vs. Dick Togo & Yasu Urano
03. NTV Cup Jr. Heavyweight Tag League – Block A: KENTA & Atsushi Aoki vs. Great Sasuke & Kenbai
Running Time: 60 minutes – Source: TV

PRO WRESTLING NOAH – 2010/10/30 – Tokyo, Korakuen Hall – “AUTUMN NAVIGATION 2010 ~ 4TH NTV CUP JR.
HEAVYWEIGHT TAG LEAGUE”
01. Akira Taue vs. Takashi Okita
02. Katsuhiko Nakajima & Taiji Ishimori & Ricky Marvin & Satoshi Kajiwara vs. Yasu Urano & Atsushi Kotoge & Daisuke Harada &
Kenbai
03. NTV Cup Jr. Heavyweight Tag League – Semi Final: KENTA & Atsushi Aoki vs. Jack Evans & Extreme Tiger
04. NTV Cup Jr. Heavyweight Tag League – Semi Final: Roderick Strong & Eddie Edwards vs. Yoshinari Ogawa & Kotaro Suzuki
05. Kensuke Sasaki vs. Shuhei Taniguchi
06. Great Sasuke & Dick Togo vs. Yoshinobu Kanemaru & Genba Hirayanagi
07. Takashi Sugiura & Go Shiozaki & Mohammed Yone vs. Yoshihiro Takayama & Takuma Sano & Masao Inoue
08. NTV Cup Jr. Heavyweight Tag League – Final: KENTA & Atsushi Aoki vs. Roderick Strong & Eddie Edwards
Running Time: 180 minutes – Source: TV

PRO WRESTLING NOAH – 2010/11/23 – Tokyo, Korakuen Hall – “”WINTER NAVIGATION 2010?
01. Akira Taue & Ricky Marvin vs. Katsuhiko Nakajima & Takashi Okita
02. Yutaka Yoshie & Kentaro Shiga vs. Akitoshi Saito & Masao Inoue
03. Bison Smith vs. Kento Miyahara
04. Go Shiozaki & Yoshinari Ogawa & Kotaro Suzuki vs. Mohammed Yone & Yoshinobu Kanemaru & Genba Hirayanagi
05. Takeshi Morishima Return Match: Kensuke Sasaki & Takeshi Morishima vs. Takashi Sugiura & Shuhei Taniguchi
06. Chris Hero & Claudio Castagnoli & Delirious vs. Yoshihiro Takayama & Takuma Sano & Taiji Ishimori
07. GHC Jr. Heavyweight Tag Team Titles: Koji Kanemoto & Tiger Mask vs. KENTA & Atsushi Aoki
Running Time: 135 minutes – Source: TV

PRO WRESTLING NOAH – 2010/11/30 – Kumamoto Hungnam Hall – “WINTER NAVIGATION 2010?
01. Shuhei Taniguchi vs. Genba Hirayanagi
02. Akitoshi Saito vs. Masao Inoue
03. KENTA & Atsushi Aoki vs. Bison Smith & Delirious
04. Yoshihiro Takayama & Takuma Sano vs. Mohammed Yone & Yoshinobu Kanemaru
05. Chris Hero & Claudio Castagnoli vs. Taiji Ishimori & Ricky Marvin
06. Takeshi Morishima & Yutaka Yoshie vs. Takashi Sugiura & Yuto Aijima
07. Go Shiozaki & Yoshinari Ogawa & Kotaro Suzuki vs. Kensuke Sasaki & Katsuhiko Nakajima & Takashi Okita
1 Disc – Source: TV

PRO WRESTLING NOAH – 2010/12/05 – Tokyo, Nihon Budokan – “JOE HIGUCHI MEMORIAL SHOW” [2 DISC-SET] 01. Shuhei Taniguchi & Taiji Ishimori vs. Akira Taue & Kentaro Shiga
02. Atsushi Aoki vs. Delirious
03. Kensuke Sasaki & Katsuhiko Nakajima & Kento Miyahara vs. Akitoshi Saito & Masao Inoue & Ricky Marvin
04. Mohammed Yone & Genba Hirayanagi vs. Go Shiozaki & Yoshinari Ogawa
05. Naomichi Marufuji Return Match: KENTA vs. Naomichi Marufuji
06. GHC Heavyweight Title Contendership: Bison Smith vs. Yutuka Yoshie
07. GHC Jr. Heavyweight Title: Yoshinobu Kanemaru vs. Kotaro Suzuki
08. GHC Tag Team Titles: Yoshihiro Takayama & Takuma Sano vs. Chris Hero & Claudio Castagnoli
09. GHC Heavyweight Title: Takashi Sugiura vs. Takeshi Morishima
Running Time: 2 Discs – Source: TV

PRO WRESTLING NOAH – 2010/12/24 – Tokyo, Differ Ariake – “NOAHFUL GIFT IN DIFFER 2010?
01. Akira Taue vs. Takashi Okita
02. Sugi & Kento Miyahara & Satoshi Kajiwara vs. Taiji Ishimori & Ricky Marvin & Ronin
03. Mohammed Yone & Yoshinobu Kanemaru vs. Yoshinari Ogawa & Kentaro Shiga
04. Kotaro Suzuki vs. Genba Hirayanagi
05. Go Shiozaki & Akitoshi Saito & KENTA vs. Yoshihiro Takayama & Masao Inoue & Katsuhiko Nakajima
06. Takashi Sugiura & Takuma Sano vs. Takeshi Morishima & Shuhei Taniguchi
07. GHC Jr. Heavyweight Tag Team Titles: Naomichi Marufuji & Atsushi Aoki vs. Koji Kanemoto & Tiger Mask
Running Time: 165 minutes – Source: TV


To Top