Pro Wrestling NOAH (2012)

PRO WRESTLING NOAH – “THE NEW IRON CLAW” [Di Colosseo # 473] 01. Press Conference w/ Kevin von Erich and his sons Marshall & Ross, who will join Pro Wrestling Noah (2012/01/14)
02. Giant Baba vs. Fritz von Erich (1966/12/02 – Tokyo)
03. Contract Signing for the 2012/01/22 GHC Heavyweight Title Match Go Shiozaki vs. Takeshi Morishima
04. Global League 2011 – Final: KENTA vs. Takeshi Morishima (2011/11/20 – Sapporo Convention Center)
05. GHC Heavyweight Title: Go Shiozaki vs. KENTA (2011/11/27 – Tokyo, Ariake Coliseum)
06. Kenta Kobashi & Keiji Muto vs. Toru Yano & Takashi Iizuka (2011/08/27 – Tokyo, Nihon Budokan)
1 Disc – 120 minutes – Source: TV

PRO WRESTLING NOAH – 2012/01/15 – Tokyo, Korakuen Hall – “THE FIRST NAVIGATION 2012? [2 DISC-SET] 01. Shuji Kondo & Hiroshi Yamato vs. Naomichi Marufuji & Ricky Marvin
02. Taiji Ishimori vs. Genba Hirayanagi
03. Yoshinobu Kanemaru vs. Lance Bravado
04. GHC Jr. Heavyweight Title Skirmish: Kotaro Suzuki & Atsushi Aoki vs. Katsuhiko Nakajima & Satoshi Kajiwara
05. Jun Akiyama & Akitoshi Saito vs. Kensuke Sasaki & Takuma Sano
06. Takashi Sugiura vs. Mohammed Yone
07. GHC Heavyweight Title Skirmish: Kenta Kobashi & Takeshi Morishima vs. Go Shiozaki & Shuhei Taniguchi
08. NTV Cup Jr. Heavyweight Tag League – Block B: Atsushi Kotoge & Daisuke Harada vs. Ricky Marvin & Rocky Marvin (2011/07/23)
09. GHC Heavyweight Title: Mitsuharu Misawa vs. Takeshi Moreshima (2008/03/02)
2 Discs – 210 minutes – Source: TV

PRO WRESTLING NOAH – 2012/01/15 – Tokyo, Korakuen Hall – “THE FIRST NAVIGATION 2012? [Di Colosseo # 478] 01. Shuji Kondo & Hiroshi Yamato vs. Naomichi Marufuji & Ricky Marvin
02. GHC Jr. Heavyweight Title Skirmish: Kotaro Suzuki & Atsushi Aoki vs. Katsuhiko Nakajima & Satoshi Kajiwara
03. Jun Akiyama & Akitoshi Saito vs. Kensuke Sasaki & Takuma Sano
04. GHC Heavyweight Title Skirmish: Kenta Kobashi & Takeshi Morishima vs. Go Shiozaki & Shuhei Taniguchi
1 Disc – 120 minutes – Source: TV

PRO WRESTLING NOAH – 2012/01/21 – ZEPP Nagoya – “THE FIRST NAVIGATION 2012?
01. Taiji Ishimori vs. Masashi Aoyagi
02. Atsushi Aoki vs. Lance Bravado
03. Kotaro Suzuki vs. Harlem Bravado
04. Takeshi Morishima & Mohammed Yone vs. Masao Inoue & Ricky Marvin
05. Takashi Sugiura & Naomichi Marufuji vs. Go Shiozaki & Shuhei Taniguchi
06. Jun Akiyama & Kenta Kobashi & Akitoshi Saito vs. Yoshihiro Takayama & Yoshinobu Kanemaru & Genba Hirayanagi
1 Disc – 120 minutes – Source: TV

PRO WRESTLING NOAH – 2012/01/22 – Osaka Prefectural Gym – “GREAT VOYAGE 2012 IN OSAKA” [2 DISC-SET] 01. Yoshinobu Kanamaru vs. Harlem Bravado
02. Taiji Ishimori & Ricky Marvin vs. Ryuji Hijikata & Lance Bravado
03. Mohammed Yone vs. Yutaka Yoshie
04. Takashi Sugiura & Naomichi Marufuji vs. Yoshihiro Takayama & Genba Hirayanagi
05. Kensuke Sasaki & Katsuhiko Nakajima vs. Kenta Kobashi & Shuhei Taniguchi
06. GHC Jr. Heavyweight Tag Team Titles: Kotaro Suzuki & Atsushi Aoki vs. Atsushi Kotoge & Daisuke Harada
07. GHC Tag Team Titles: Giant Bernard & Karl Anderson vs. Jun Akiyama & Akitoshi Saito
08. GHC Heavyweight Title: Go Shiozaki vs. Takeshi Morishima
09. GHC Heavyweight Title: Takeshi Morishima vs. Takeshi Rikio (2008/07/18)
2 Discs – 240 minutes – Source: TV

PRO WRESTLING NOAH – 2012/01/22 – Osaka Prefectural Gym – “GREAT VOYAGE 2012 IN OSAKA” [Di Colosseo # 479] 01. Takashi Sugiura vs. Mohammed Yone (2012/01/15)
02. GHC Jr. Heavyweight Tag Team Titles: Kotaro Suzuki & Atsushi Aoki vs. Atsushi Kotoge & Daisuke Harada
03. GHC Heavyweight Title: Go Shiozaki vs. Takeshi Morishima
1 Disc – 120 minutes – Source: TV

PRO WRESTLING NOAH – 2012/01/22 – Osaka Prefectural Gym – “GREAT VOYAGE 2012 IN OSAKA” [Di Colosseo # 480] 01. Taiji Ishimori & Ricky Marvin vs. Ryuji Hijikata & Lance Bravado
02. Mohammed Yone vs. Yutaka Yoshie
03. Takashi Sugiura & Naomichi Marufuji vs. Yoshihiro Takayama & Genba Hirayanagi
04. Kensuke Sasaki & Katsuhiko Nakajima vs. Kenta Kobashi & Shuhei Taniguchi
06. GHC Tag Team Titles: Giant Bernard & Karl Anderson vs. Jun Akiyama & Akitoshi Saito
1 Disc – 120 minutes – Source: TV

PRO WRESTLING NOAH – 2012/01/29 – Hakata Star Lane – “THE FIRST NAVIGATION 2012?
01. Ricky Marvin vs. Mentai*Kid
02. Mohammed Yone vs. Kento Miyahara
03. Yoshinobu Kanamaru & Genba Hirayanagi vs. Lance Bravado & Harlem Bravado
04. Takashi Sugiura & Naomichi Marufuji vs. Kotaro Suzuki & Taiji Ishimori
05. Jun Akiyama & Akitoshi Saito vs. Kenta Kobashi & Yuto Aijima
06. GHC Jr. Heavyweight Title: Katsuhiko Nakajima vs. Atsushi Aoki
07. Kensuke Sasaki & Takeshi Morishima vs. Go Shiozaki & Shuhei Taniguchi
1 Disc – 120 minutes – Source: TV

PRO WRESTLING NOAH – 2012/02/14 – Tokyo, Korakuen Hall – “THE NAVIGATION IN FEBRUARY 2012? [2 DISC-SET] 01. Ricky Marvin vs. Harlem Bravado
02. Mohammed Yone vs. Lance Bravado
03. Go Shiozaki vs. Shuhei Taniguchi
04. Jun Akiyama & Akitoshi Saito vs. Kenta Kobashi & Masao Inoue
05. Takeshi Morishima vs. Takuma Sano
06. Takashi Sugiura & Mohammed Yone & Naomichi Marufuji & Taiji Ishimori vs. Yoshihiro Takayama & Shuhei Taniguchi & Yoshinobu
Kanamaru & Genba Hirayanagi
07. GHC Jr. Heavyweight Tag Team Titles: Kotaro Suzuki & Atsushi Aoki vs. Shuji Kondo & Hiroshi Yamato
08. Bonus Match – GHC Tag Team Titles: Jun Akiyama & Akitoshi Saito vs. Kenta Kobashi & Tamon Honda (2003/06/06 – Tokyo, Nihon
Budokan)
09. Bonus Match – GHC Tag Team Titles: Takeshi Morishima & Mohammed Yone vs. Kenta Kobashi & Tamon Honda (2006/06/04 –
Sapporo STV Spica)
2 Discs – 210 minutes – Source: TV

PRO WRESTLING NOAH – 2012/02/14 – Tokyo, Korakuen Hall – “THE NAVIGATION IN FEBRUARY 2012? [Di Colloseo # 481] 01. Go Shiozaki vs. Shuhei Taniguchi
02. Jun Akiyama & Akitoshi Saito vs. Kenta Kobashi & Masao Inoue
03. Takeshi Morishima vs. Takuma Sano
04. Takashi Sugiura & Mohammed Yone & Naomichi Marufuji & Taiji Ishimori vs. Yoshihiro Takayama & Shuhei Taniguchi & Yoshinobu
Kanamaru & Genba Hirayanagi
05. GHC Jr. Heavyweight Tag Team Titles: Kotaro Suzuki & Atsushi Aoki vs. Shuji Kondo & Hiroshi Yamato
1 Disc – 120 minutes – Source: TV

PRO WRESTLING NOAH – 2012/02/25 – Tokyo, Korakuen Hall – “THE NAVIGATION IN FEBRUARY 2012?
1. Masao Inoue vs. Mitsuhiro Kitanomiya
2. Kento Miyahara & Satoshi Kajiwara vs. Lance Bravado & Harlem Bravado
3. XNL Title: Super Crazy vs. Ricky Marvin
4. Kotaro Suzuki & Atsushi Aoki vs. Yoshinobu Kanamaru & Genba Hirayanagi
5. Yoshihiro Takayama & MAYBACH Taniguchi vs. Mohammed Yone & Naomichi Marufuji
6. GHC Jr. Heavyweight Title: Katsuhiko Nakajima vs. Taiji Ishimori
7. Special Six Man Tag Match – GHC Heavyweight Title Skirmish: Kensuke Sasaki & Takashi Sugiura & Go Shiozaki vs. Takeshi Morishima
& Jun Akiyama & Akitoshi Saito
1 Disc – 120 minutes – Source: TV

PRO WRESTLING NOAH – 2012/02/25 – Tokyo, Korakuen Hall – “THE NAVIGATION IN FEBRUARY 2012? [Di Colosseo # 482] 01. Yoshihiro Takayama & MAYBACH Taniguchi vs. Mohammed Yone & Naomichi Marufuji
02. GHC Jr. Heavyweight Title: Katsuhiko Nakajima vs. Taiji Ishimori
03. Special Six Man Tag Match – GHC Heavyweight Title Skirmish: Kensuke Sasaki & Takashi Sugiura & Go Shiozaki vs. Takeshi
Morishima & Jun Akiyama & Akitoshi Saito
1 Disc – 120 minutes – Source: TV

PRO WRESTLING NOAH – 2012/03/04 – Tokushima Municipal Gymnasium – “TOKUSHIMA PRO-WRESTLING FESTIVAL 2012 ~
NOAH IN TOKUSHIMA”
01. Genba Hirayanagi vs. Harlem Bravado
02. Super Crazy vs. Yoshinobu Kanemaru
03. Mohammed Yone vs. Lance Bravado
04. Yoshihiro Takayama & Maybach Taniguchi vs. Takuma Sano & Atsushi Aoki
05. Go Shiozaki & Kotaro Suzuki vs. Jun Akiyama & Kentaro Shiga
06. GHC Heavyweight Title Skirmish: Takeshi Morishima & Jinsei Shinzaki & Kenou vs. Takashi Sugiura & Naomichi Marufuji & Taiji
Ishimori
1 Disc – 120 minutes – Source: TV

PRO WRESTLING NOAH – 2012/03/07 – Tokyo, Korakuen Hall – “THE NAVIGATION IN MARCH 2012?
01. GHC Jr. Heavyweight Tag Team Title Skirmish: Ricky Marvin vs. Atsushi Aoki
02. GHC Jr. Heavyweight Tag Team Title Skirmish: Super Crazy vs. Kotaro Suzuki
03. Mohammed Yone & Taiji Ishimori vs. Maybach Taniguchi & Yoshinobu Kanemaru
04. GHC Tag Team Title Skirmish: Jun Akiyama & Akitoshi Saito & Takuma Sano vs. Go Shiozaki & Tamon Honda & Masao Inoue
05. GHC Jr. Heavyweight Title: Katsuhiko Nakajima vs. Genba Hirayanagi
06. GHC Heavyweight Title Skirmish: Takeshi Morishima & Kensuke Sasaki vs. Takashi Sugiura & Naomichi Marufuji
07. Bonus – GHC Tag Team Titles: Mitsuharu Misawa & Yoshinari Ogawa vs. Keiji Muto & Taiyo Kea (2004/04/10)
08. Bonus – GHC Heavyweight Title: Takeshi Morishima vs. Takashi Sugiura (2008/06/14)
2 Discs – 210 minutes – Source: TV

PRO WRESTLING NOAH – March 2012 [Di Colosseo # 483] 2012/03/07 – Tokyo, Korakuen Hall – “THE NAVIGATION IN MARCH 2012?
01. GHC Jr. Heavyweight Tag Team Title Skirmish: Ricky Marvin vs. Atsushi Aoki
02. GHC Jr. Heavyweight Tag Team Title Skirmish: Super Crazy vs. Kotaro Suzuki
2012/03/18 – Yokohama Bunka Gym – “GREAT VOYAGE 2012 IN YOKOHAMA”
03. GHC Jr. Heavyweight Tag Team Titles: Kotaro Suzuki & Atsushi Aoki vs. Super Crazy & Ricky Marvin
04. GHC Heavyweight Title: Takeshi Morishima vs. Naomichi Marufuji
1 Disc – 120 minutes – Source: TV

PRO WRESTLING NOAH – 2012/03/18 – Yokohama Bunka Gym – “GREAT VOYAGE 2012 IN YOKOHAMA” [2 DISC-SET] 01. Taiji Ishimori vs. Harlem Bravado
02. Yoshinobu Kanemaru & Genba Hirayanagi vs. Katsuhiko Nakajima & Satoshi Kajiwara
03. Maybach Taniguchi vs. Kento Miyahara
04. Kensuke Sasaki vs. Mohammed Yone
05. GHC Jr. Heavyweight Tag Team Titles: Kotaro Suzuki & Atsushi Aoki vs. Super Crazy & Ricky Marvin
06. GHC Tag Team Titles: Jun Akiyama & Akitoshi Saito vs. Keiji Muto & Go Shiozaki
07. GHC Heavyweight Title: Takeshi Morishima vs. Naomichi Marufuji
08. Bonus – GHC Tag Team Titles: Jun Akiyama & Akitoshi Saito vs. Shinjiro Otani & Masato Tanaka (2003/01/10)
2 Discs – 240 minutes – Source: TV

PRO WRESTLING NOAH – 2012/03/18 – Yokohama Bunka Gym – “GREAT VOYAGE 2012 IN YOKOHAMA” [Di Colosseo # 484] 01. Yoshinobu Kanemaru & Genba Hirayanagi vs. Katsuhiko Nakajima & Satoshi Kajiwara
02. Maybach Taniguchi vs. Kento Miyahara
03. Kensuke Sasaki vs. Mohammed Yone
04. GHC Tag Team Titles: Jun Akiyama & Akitoshi Saito vs. Keiji Muto & Go Shiozaki
1 Disc – 120 minutes – Source: TV

PRO WRESTLING NOAH – 2012/04/11 – Tokyo, Korakuen Hall – “GLOBAL TAG LEAGUE 2012? [2 DISC-SET] 01. Atsushi Aoki vs. Zack Sabre jr.
02. Kotaro Suzuki vs. Masao Inoue
03. Yoshinobu Kanemaru & Genba Hirayanagi vs. Taiji Ishimori & Ricky Marvin
04. Global Tag League 2012: Shinjiro Otani & Daichi Hashimoto vs. Eddie Edwards & Colt Cabana
05. Global Tag League 2012: Kensuke Sasaki & Kento Miyahara vs. Yoshihiro Takayama & Maybach Taniguchi
06. Global Tag League 2012: Jun Akiyama & Akitoshi Saito vs. Go Shiozaki & Tamon Honda
07. Global Tag League 2012: Takeshi Morishima & Katsuhiko Nakajima vs. Mohammed Yone & Naomichi Marufuji
08. Bonus – Global Tag League 2008: Jun Akiyama & Takeshi Rikio vs. Naomichi Marufuji & Takashi Sugiura (2008/04/12)
09. Bonus – Global Tag League 2009: Kensuke Sasaki & Takeshi Morishima vs. Akira Taue & Masao Inoue (2009/04/11)
2 Discs – 210 minutes – Source: TV

PRO WRESTLING NOAH – 2012/04/11 – Tokyo, Korakuen Hall – “GLOBAL TAG LEAGUE 2012? [Di Coloseeo # 485] 01. Global Tag League 2012: Shinjiro Otani & Daichi Hashimoto vs. Eddie Edwards & Colt Cabana
02. Global Tag League 2012: Kensuke Sasaki & Kento Miyahara vs. Yoshihiro Takayama & Maybach Taniguchi
03. Global Tag League 2012: Jun Akiyama & Akitoshi Saito vs. Go Shiozaki & Tamon Honda
04. Global Tag League 2012: Takeshi Morishima & Katsuhiko Nakajima vs. Mohammed Yone & Naomichi Marufuji
1 Disc – 120 minutes – Source: TV

PRO WRESTLING NOAH – 2012/04/14 – Osaka Prefectural Gym # 2 – “GLOBAL TAG LEAGUE 2012?
01. Taiji Ishimori vs. Kanjuro Matsuyama
02. Ricky Marvin vs. Zack Sabre Jr.
03. Eddie Edwards & Colt Cabana vs. Takeshi Morishima & Ryuji Hijikata
04. GHC Jr. Heavyweight Tag Team Titles: Kotaro Suzuki & Atsushi Aoki vs. Yoshinobu Kanemaru & Genba Hirayanagi
05. Global Tag League: Jun Akiyama & Akitoshi Saito vs. Yoshihiro Takayama & Maybach Taniguchi
06. Global Tag League: Mohammed Yone & Naomichi Marufuji vs. Go Shiozaki & Tamon Honda
1 Disc – 120 minutes – Source: TV

PRO WRESTLING NOAH – 2012/04/15 – Osaka Prefectural Gym # 2 – “GLOBAL TAG LEAGUE 2012?
01. Yoshinobu Kanemaru vs. Kanjuro Matsuyama
02. Atsushi Aoki vs. Genba Hirayanagi
03. Eddie Edwards vs. Taiji Ishimori
04. Colt Cabana vs. Ricky Marvin
05. Go Shiozaki & Kotaro Suzuki vs. Takeshi Morishima & Zack Sabre Jr.
06. Global Tag League: Mohammed Yone & Naomichi Marufuji vs. Yoshihiro Takayama & Maybach Taniguchi
07. Global Tag League: Jun Akiyama & Akitoshi Saito vs. Shinjiro Otani & Daichi Hashimoto
1 Disc – 120 minutes – Source: TV

PRO WRESTLING NOAH – 2012/04/22 – Sapporo Teisen Hall – “GLOBAL TAG LEAGUE 2012? [2 DISC-SET] 01. Yoshinobu Kanemaru vs. Kikutaro
02. Taiji Ishimori vs. Genba Hirayanagi
03. Kotaro Suzuki & Atsushi Aoki vs. Ricky Marvin & Zack Sabre Jr.
04. Mohammed Yone & Naomichi Marufuji vs. Takuma Sano & Tsuyoshi Kikuchi
05. Maybach Taniguchi vs. Go Shiozaki
06. Global Tag League 2012: Kensuke Sasaki & Kento Miyahara vs. Eddie Edwards & Colt Cabana
07. Global Tag League 2012: Jun Akiyama & Akitoshi Saito vs. Takeshi Morishima & Katsuhiko Nakajima
08. Bonus – Global Tag League 2012: Shinjiro Otani & Daichi Hashimoto vs. Go Shiozaki & Tamon Honda (2012/04/18 – Oyama Bunka
Center Small Hall)
09. Bonus – Global Tag League 2012: Takeshi Morishima & Katsuhiko Nakajima vs. Kensuke Sasaki & Kento Miyahara (2012/04/21 –
Sapporo Teisen Hall)
2 Disc – 210 minutes – Source: TV

PRO WRESTLING NOAH – 2012/04/29 – Tokyo, Korakuen Hall – “GLOBAL TAG LEAGUE 2012? [2 DISC-SET] 01. Genba Hirayanagi vs. Masao Inoue
02. Kotaro Suzuki & Atsushi Aoki vs. Taiji Ishimori & Ricky Marvin
03. Yoshinobu Kanemaru vs. Zack Sabre Jr.
04. Global Tag League: Eddie Edwards & Colt Cabana vs. Yoshihiro Takayama & Maybach Taniguchi
05. Global Tag League: Go Shiozaki & Tamon Honda vs. Kensuke Sasaki & Kento Miyahara
06. Global Tag League: Takeshi Morishima & Katsuhiko Nakajima vs. Shinjiro Otani & Daichi Hashimoto
07. Global Tag League: Mohammed Yone & Naomichi Marufuji vs. Jun Akiyama & Akitoshi Saito
08. Global Tag League – Final: Mohammed Yone & Naomichi Marufuji vs. Takeshi Morishima & Katsuhiko Nakajima
09. Bonus – Global Tag League: Takeshi Morishima & Katsuhiko Nakajima vs. Yoshihiro Takayama & Maybach Taniguchi (2012/04/18 –
Oyama Bunka Center Small Hall)
10. Bonus – Global Tag League: Kensuke Sasaki & Kento Miyahara vs. Mohammed Yone & Naomichi Marufuji (2012/04/18 – Oyama
Bunka Center Small Hall)
11. Bonus – Global Tag League: Mohammed Yone & Naomichi Marufuji vs. Eddie Edwards & Colt Cabana (2012/04/27 – Niigata City
Gym)
2 Discs – 210 minutes – Source: TV

PRO WRESTLING NOAH – 2012/05/09 – Tokyo, Korakuen Hall – “THE NAVIGATION IN MAY 2012?
01. Atsushi Kotoge vs. Zack Sabre Jr.
02. Mikey Nicholls & Shane Haste vs. Taiji Ishimori & Ricky Marvin
03. Kensuke Sasaki & Kento Miyahara vs. Yoshihiro Takayama & Genba Hirayanagi
04. Go Shiozaki & Kotaro Suzuki & Atsushi Aoki vs. Shinjiro Otani & Ikuto Hidaka & Daichi Hashimoto
05. GHC Tag Team Title Skirmish: Akitoshi Saito vs. Naomichi Marufuji
06. GHC Tag Team Title Skirmish: Jun Akiyama vs. Mohammed Yone
07. GHC Jr. Heavyweight Title: Katsuhiko Nakajima vs. Yoshinobu Kanamaru
08. GHC Heavyweight Title: Takeshi Morishima vs. Maybach Taniguchi
1 Disc – 195 minutes – Source: TV

PRO WRESTLING NOAH – 2012/05/26 – Tokyo, Differ Ariake – “THE NAVIGATION IN MAY 2012?
01. Atsushi Kotoge vs. Shane Haste
02. Katsuhiko Nakajima vs. Mikey Nicholls
03. Yoshinobu Kanamaru vs. Zack Sabre Jr.
04. Kensuke Sasaki & Kento Miyahara & Satoshi Kajiwara vs. Yoshihiro Takayama & Maybach Taniguchi & Genba Hirayanagi
05. Taiji Ishimori vs. Atsushi Aoki
06. Go Shiozaki & Kotaro Suzuki vs. Takeshi Morishima & Ricky Marvin
07. GHC Tag Team Title: Jun Akiyama & Akitoshi Saito vs. Mohammed Yone & Naomichi Marufuji
1 Disc – 120 minutes – Source: TV

PRO WRESTLING NOAH – 2012/06/03 – Nagoya International Conference Hall – “GREAT VOYAGE 2012 IN NAGOYA” [2 DISC-
SET] 01. Katsuhiko Nakajima vs. Bobby Fish
02. Taiji Ishimori & Ricky Marvin vs. Kotaro Suzuki & Masashi Aoyagi
03. Luke Gallows & Roderick Strong vs. Mikey Nicholls & Shane Haste
04. NOAH 3 Big Opposition I – NO MERCY vs. BRAVE vs. Diamond Ring Special Six Man Tag Match: Yoshihiro Takayama & Maybach
Taniguchi & Genba Hirayanagi vs. Kensuke Sasaki & Kento Miyahara & Satoshi Kajiwara
05. NOAH 3 Big Opposition II – BRAVE vs. NJPW Special Tag Match: Mohammed Yone & Naomichi Marufuji vs. Yuji Nagata & Wataru
Inoue
06. NOAH 3 Big Opposition III – SAT vs. AJPW Special Six Man Tag Match: Suwama & Kaz Hayashi & Shuji Kondo vs. Jun Akiyama &
Go Shiozaki & Atsushi Aoki
07. GHC Jr. Heavyweight Title: Yoshinobu Kanemaru vs. Atsushi Kotoge
08. GHC Heavyweight Title: Takeshi Morishima vs. Akitoshi Saito
2 Discs – 210 minutes – Source: TV

PRO WRESTLING NOAH – 2012/06/06 – Kumamoto Circulation Information Hall – “THE NAVIGATION IN JUNE 2012?
01. Ricky Marvin vs. Zack Sabre Jr.
02. Three Way Match: Kotaro Suzuki vs. Taiji Ishimori vs. Kentaro Shiga
03. Katsuhiko Nakajima vs. Atsushi Kotoge
04. Naomichi Marufuji vs. Shane Haste
05. Takeshi Morishima vs. Mikey Nicholls
06. Kensuke Sasaki & Kento Miyahara vs. Roderick Strong & Bobby Fish
07. Luke Gallows vs. Mohammed Yone
08. SAT vs. NO MERCY: Maybach Taniguchi & Yoshinobu Kanemaru & Genba Hirayanagi vs. Jun Akiyama & Go Shiozaki & Atsushi Aoki
1 Disc – 120 minutes – Source: TV (1:1)

PRO WRESTLING NOAH – 2012/06/10 – Matsushita IMP Hall – “THE NAVIGATION IN JUNE 2012?
01. Mikey Nicholls vs. Genba Hirayanagi
02. Shane Haste vs. Kentaro Shiga
03. Atsushi Kotoge & Ryuji Hijikata vs. Roderick Strong & Zack Sabre Jr.
04. Luke Gallows & Bobby Fish vs. Mohammed Yone & Ricky Marvin
05. SAT vs. BRAVE – GHC Jr. Heavyweight Tag Team Title Skirmish: Takeshi Morishima & Naomichi Marufuji & Taiji Ishimori vs. Go
Shiozaki & Kotaro Suzuki & Atsushi Aoki
06. SAT vs. NO MERCY – GHC Tag Team Title Skirmish: Jun Akiyama & Akitoshi Saito vs. Maybach Taniguchi & Yoshinobu Kanemaru
1 Disc – 120 minutes – Source: TV (1:1)

PRO WRESTLING NOAH – 2012/06/13 – Tokyo, Korakuen Hall – “MITSUHARU MISAWA MEMORIAL NIGHT” [2 DISC-SET] 01. Atsushi Kotoge vs. Kikutaro
02. Daisuke Ikeda & Takuma Sano vs. Genba Hirayanagi & Kentaro Shiga
03. Mohammed Yone & Ricky Marvin vs. Katsuhiko Nakajima & Satoshi Kajiwara
04. Luke Gallows & Roderick Strong & Bobby Fish vs. Shane Haste & Mikey Nicholls & Zack Sabre Jr.
05. Maybach Taniguchi & Yoshinobu Kanemaru vs. Tamon Honda & Masao Inoue
06. GHC Jr. Heavyweight Tag Team Titles: Kotaro Suzuki & Atsushi Aoki vs. Naomichi Marufuji & Taiji Ishimori
07. Mitsuharu Misawa Memorial Match: Jun Akiyama & Go Shiozaki & Akitoshi Saito vs. Takeshi Morishima & Kensuke Sasaki & Shiro
Koshinaka
2 Discs – 195 minutes – Source: TV (1:1)

PRO WRESTLING NOAH – 2012/06/30 – Tokyo, Korakuen Hall – “THE NAVIGATION IN JUNE 2012?
01. Zack Sabre Jr. Studying Abroad Match: Atsushi Aoki vs. Zack Sabre Jr.
02. NO MERCY vs. TMDK: Yoshinobu Kanemaru & Genga Hirayanagi vs. Mikey Nicholls & Shane Haste
03. Kotaro Suzuki vs. Atsushi Kotoge
04. Naomichi Marufuji vs. Maybach Taniguchi
05. Special Six Man Tag Match: Jun Akiyama & Go Shiozaki & Akitoshi Saito vs. Minoru Suzuki & Takuma Sano & Hiromitsu Kanehara
06. BRAVE vs. Diamond Ring Survival Tag Match: Takeshi Morishima & Mohammed Yone & Taiji Ishimori & Ricky Marvin vs. Kensuke
Sasaki & Katsuhiko Nakajima & Kento Miyahara & Satoshi Kajiwara
1 Disc – 120 minutes – Source: TV (1:1)

PRO WRESTLING NOAH – 2012/07/06 – Kumagaya Citizen Gym – “SUMMER NAVIGATION 2012?
01. Atsushi Kotoge vs. Satoshi Kajiwara
02. Diamond Ring vs. TMDK: Kento Miyahara vs. Mikey Nicholls
03. S.A.T vs. TMDK: Kotaro Suzuki vs. Shane Haste
04. NO MERCY vs. Diamond Ring: Katsuhiko Nakajima vs. Genba Hirayanagi
05. BRAVE vs. S.A.T – GHC Jr. Heavyweight Tag Team Title Skirmish: Ricky Marvin vs. Atsushi Aoki
06. BRAVE vs. NO MERCY: Maybach Taniguchi & Yoshinobu Kanemaru vs. Naomichi Marufuji & Taiji Ishimori
07. BRAVE vs. S.A.T – GHC Heavyweight Title Skirmish: Takeshi Morishima & Mohammed Yone vs. Jun Akiyama & Go Shiozaki
1 Disc – 120 minutes – Source: TV (1:1)

PRO WRESTLING NOAH – 2012/07/22 – Tokyo, Ryogoku Kokugikan – “GREAT VOYAGE 2012 IN RYOGOKU” [2 DISC-SET] 01. Starting Point Revolution ~ Classmates Confrontation: Taiji Ishimori vs. Masa Takanashi
02. Von Erich Brothers Japanese Debut Match: Mikey Nicholls & Shane Haste vs. Ross von Erich & Marshall von Erich
03. NOAH vs. Diamond Ring – Master & Student Tag Confrontation: Kensuke Sasaki & Katsuhiko Nakajima vs. Akira Taue & Genba
Hirayanagi
04. Special Singles Match – Yoshiaki Fujiwara-ism Legend: Mohammed Yone vs. Yoshiaki Fujiwara
05. Special Singles Match – NOAH vs. DDT: Kota Ibushi vs. Atsushi Kotoge
06. Special Singles Match – NO MERCY vs. WNC: TAJIRI vs. Maybach Taniguchi
07. KENTA Return Match: Naomichi Marufuji vs. KENTA
08. GHC Jr. Heavyweight Tag Team Titles: Kotaro Suzuki & Atsushi Aoki vs. Super Crazy & Ricky Marvin
09. GHC Jr. Heavyweight Title: Yoshinobu Kanemaru vs. Christopher Daniels
10. GHC Tag Team Titles: Jun Akiyama & Akitoshi Saito vs. Samoa Joe & Magnus
11. GHC Heavyweight Title: Takeshi Morishima vs. Go Shiozaki
12. Takeshi Rikio Retirement Ceremony
2 Discs – 265 minutes – Source: TV

PRO WRESTLING NOAH – 2012/08/18 – Kobe Sambo Hall – “SHINY NAVIGATION 2012?
01. Kotaro Suzuki vs. Genba Hirayanagi
02. Yoshinobu Kanemaru vs. Kentaro Shiga
03. Akitoshi Saito vs. Takaku Fuke
04. Super Crazy & Ricky Marvin vs. Marshall von Erich & Ross von Erich
05. S.A.T vs. BRAVE: Jun Akiyama & Atsushi Aoki vs. Naomichi Marufuji & Taiji Ishimori
06. Go Shiozaki vs. Atsushi Kotoge
07. BRAVE vs. NO MERCY: KENTA & Maybach Taniguchi vs. Takeshi Morishima & Mohammed Yone
1 Disc – 120 minutes – Source: TV (1:1)

PRO WRESTLING NOAH – 2012/08/19 – Nagoya Telepia Hall . “SHINY NAVIGATION”
01. Kentaro Shiga vs. Masashi Aoyagi
02. Mohammed Yone vs. Marshall von Erich
03. Naomichi Marufuji vs. Ross von Erich
04. GHC Jr. Heavyweight Title Skirmish: Yoshinobu Kanemaru & Genba Hirayanagi vs. Super Crazy & Ricky Marvin
05. BRAVE vs. S.A.T: Go Shiozaki & Kotaro Suzuki & Atsushi Aoki vs. Takeshi Morishima & Taiji Ishimori & Atsushi Kotoge
06. S.A.T vs. NO MERCY: KENTA & Maybach Taniguchi vs. Jun Akiyama & Akitoshi Saito
1 Disc – 120 minutes – Source: TV (1:1)

PRO WRESTLING NOAH – 2012/09/08 + 2012/09/09 – “6TH NTV G+ CUP JR. HEAVYWEIGHT TAG LEAGUE”
2012/09/08 – Yokohama Radiant Hall
01. NTV G+ Cup Jr. Heavyweight Tag League – Block B: Ikuto Hidaka & Daichi Hashimoto vs. Yoshinobu Kanemaru & Genba Hirayanagi
02. NTV G+ Cup Jr. Heavyweight Tag League – Block A: Shiori Asahi & Hiro Tonai vs. Taiji Ishimori & Atsushi Kotoge
03. NTV G+ Cup Jr. Heavyweight Tag League – Block A: Eddie Edwards & Bobby Fish vs. Kotaro Suzuki & Atsushi Aoki
04. GHC Heavyweight Title Skirmish – BRAVE vs. NO MERCY: KENTA & Maybach Taniguchi vs. Takeshi Morishima & Naomichi
Marufuji
2012/09/09 – Yokohama Radiant Hall
05. NTV G+ Cup Jr. Heavyweight Tag League – Block A: Taiji Ishimori & Atsushi Kotoge vs. Kaiser & Gaston Mateo
06. NTV G+ Cup Jr. Heavyweight Tag League – Block B: Katsuhiko Nakajima & Satoshi Kajiwara vs. Super Crazy & Ricky Marvin
07. GHC Heavyweight Title Skirmish – BRAVE vs. NO MERCY: Takeshi Morishima & Takashi Sugiura & Mohammed Yone vs. KENTA &
Maybach Taniguchi & Yoshinobu Kanemaru
1 Disc – 120 minutes – Source: iTV

PRO WRESTLING NOAH – 2012/09/29 – Tokyo, Korakuen Hall – “THE NAVIGATION SATURDAY 2012 IN KORAKUEN”
01. Atsushi Aoki vs. Ross von Erich
02. Mikey Nicholls vs. Zack Sabre Jr.
03. Shane Haste vs. Kotaro Suzuki
04. GHC Jr. Heavyweight Tag Team Title Skirmish: Ricky Marvin vs. Taiji Ishimori
05. GHC Jr. Heavyweight Tag Team Title Skirmish: Super Crazy vs. Atsushi Kotoge
06. NO MERCY vs. Diamond Ring: KENTA & Maybach Taniguchi & Genba Hirayanagi vs. Kensuke Sasaki & Katsuhiko Nakajima &
Mitsuhiro Kitamiya
07. Special Singles Match: Satoshi Kojima vs. Naomichi Marufuji
08. GHC Jr. Heavyweight Title: Yoshinobu Kanemaru vs. Shuji Kondo
09. GHC Heavyweight Title Skirmish: Takeshi Morishima & Takashi Sugiura & Mohammed Yone vs. Jun Akiyama & Go Shiozaki & Akitoshi
Saito
1 Disc – 120 minutes – Source: iTV

PRO WRESTLING NOAH – 2012/11/03 – Tokyo, Korakuen Hall – “GLOBAL LEAGUE 2012?
01. NO MERCY vs. BRAVE: Maybach Taniguchi & Yoshinobu Kanemaru & Genba Hirayanagi vs. Ricky Marvin & Taiji Ishimori & Atsushi
Kotoge
02. Akitoshi Saito & Kotaro Suzuki vs. Eddie Edwards & Zack Sabre Jr.
03. Global League – Block B: Shane Haste vs. Naomichi Marufuji
04. Global League – Block A: KENTA vs. Kento Miyahara
05. NOAH vs. NJPW Special Tag Match: Hiroyoshi Tenzan & Satoshi Kojima vs. Takashi Sugiura & Mohammed Yone
06. GHC Jr. Heavyweight Title: Shuji Kondo vs. Atsushi Aoki
07. Global League – Block A: Takeshi Morishima vs. Mikey Nicholls
08. Global League – Block B: Jun Akiyama vs. Katsuhiko Nakajima
09. Global League – Block A: Yuji Nagata vs. Go Shiozaki
1 Disc – 120 minutes – Source: iTV

PRO WRESTLING NOAH – 2012/11/11 – Sapporo Teisen Hall – “GLOBAL LEAGUE 2012? [2 DISC-SET] 01. Kotaro Suzuki vs. Zack Sabre Jr.
02. BRAVE vs. NO MERCY: Ricky Marvin & Atsushi Kotoge vs. Yoshinobu Kanemaru & Genba Hirayanagi
03. Mikey Nicholls & Eddie Edwards vs. Takuma Sano & Masashi Aoyagi
04. BRAVE vs. S.A.T: Takashi Sugiura & Taiji Ishimori vs. Jun Akiyama & Atsushi Aoki
05. Global League – Block B: Shane Haste vs. Akitoshi Saito
06. Global League – Block A: KENTA vs. Mohammed Yone
07. Global League – Block B: Maybach Taniguchi vs. Naomichi Marufuji
08. Global League – Block A: Go Shiozaki vs. Takeshi Morishima
Bonus Matches:
09. Global League – Block B: Takeshi Morishima vs. Toshiaki Kawada (2010/05/24)
10. Global League – Block B: Takashi Sugiura vs. Akitoshi Saito (2011/11/03)
11. Global League – Block A: Yoshihiro Takayama vs. Go Shiozaki (2011/11/13)
2 Discs – 210 minutes – Source: iTV

PRO WRESTLING NOAH – 2012/11/17 – Nagoya International Conference Hall – “GLOBAL LEAGUE 2012?
01. Zack Sabre Jr. vs. Mitsuhiro Kitamiya
02. Genba Hirayanagi vs. Masashi Aoyagi
03. Taiji Ishimori & Atsushi Kotoge vs. Akito & Nori da Funky Shibire-sasu
04. Eddie Edwards vs. Yoshinobu Kanemaru
05. BRAVE vs TMDK: Shane Haste & Mikey Nicholls vs. Mohammed Yone & Naomichi Marufuji
06. Takeshi Morishima & Super Crazy & Ricky Marvin vs. Jun Akiyama & Kotaro Suzuki & Atsushi Aoki
07. Global League – Block A: Go Shiozaki vs. Kento Miyahara
08. Global League – Block B: Katsuhiko Nakajima vs. Maybach Taniguchi
09. Global League – Block B: Akitoshi Saito vs. Takashi Sugiura
10. Global League – Block A: Yuji Nagata vs. KENTA
1 Disc – 120 minutes – Source: iTV

PRO WRESTLING NOAH – 2012/11/18 – Osaka BODYMAKER COLOSSEUM – “GLOBAL LEAGUE 2012?
01. S.A.T vs. BRAVE: Go Shiozaki & Kotaro Suzuki vs. Taiji Ishimori & Atsushi Kotoge
02. Mikey Nicholls vs. Ryuji Hijikata
03. Shane Haste vs. Atsushi Aoki
04. KENTA & Yoshinobu Kanemaru & Genba Hirayanagi vs. Takashi Sugiura & Super Crazy & Ricky Marvin
05. Maybach Taniguchi vs. Eddie Edwards
06. Global League – Block A: Takeshi Morishima vs. Kento Miyahara
07. Global League – Block B: Naomichi Marufuji vs. Katsuhiko Nakajima
08. Global League – Block A: Mohammed Yone vs. Yuji Nagata
09. Global League – Block B: Akitoshi Saito vs. Jun Akiyama
1 Disc – 120 minutes – Source: iTV

PRO WRESTLING NOAH – 2012/11/20 – Tokyo, Korakuen Hall – “GLOBAL TAG LEAGUE 2012?
01. Zack Sabre Jr. vs. Atsushi Kotoge
02. BRAVE vs. S.A.T: Go Shiozaki & Atsushi Aoki vs. Naomichi Marufuji & Taiji Ishimori
03. Maybach Taniguchi & Yoshinobu Kanemaru & Genba Hirayanagi vs. Mohammed Yone & Super Crazy & Ricky Marvin
04. Kotaro Suzuki vs. Eddie Edwards
05. Global League – Block B: Katsuhiko Nakajima vs. Shane Haste
06. Global League – Block A: Kento Miyahara vs. Mikey Nicholls
07. Global League – Block B: Jun Akiyama vs. Takashi Sugiura
08. Global League – Block A: KENTA vs. Takeshi Morishima
1 Disc – 120 minutes – Source: iTV

PRO WRESTLING NOAH – 2012/11/23 – Tokyo Korakuen Hall – “GLOBAL LEAGUE 2012? [2 DISC-SET] 01. Shane Haste vs. Kento Miyahara
02. Global League – Block B: Akitoshi Saito vs. Katsuhiko Nakajima
03. Global League – Block B: Takashi Sugiura vs. Naomichi Marufuji
04. Global League – Block B: Maybach Taniguchi vs. Jun Akiyama
05. Global League – Block A: Mohammed Yone vs. Mikey Nicholls
06. Global League – Block A: KENTA vs. Go Shiozaki
07. Global League – Block A: Takeshi Morishima vs. Yuji Nagata
08. Yoshinobu Kanemaru & Genba Hirayanagi vs. Taiji Ishimori & Atsushi Kotoge
09. Super Crazy & Ricky Marvin & Eddie Edwards vs. Kotaro Suzuki & Atsushi Aoki & Zack Sabre Jr.
10. Global League – Final: KENTA vs. Takashi Sugiura
Bonus:
11. GHC Tag Team Titles: KENTA & Maybach Taniguchi vs. Go Shiozaki & Akitoshi Saito (2012/10/26 – Niigata City Gym)
2 Discs – 210 minutes – Source: iTV

PRO WRESTLING NOAH – 2012/12/04 – Chiba Port Arena Sub Arena – “WINTER NAVIGATION 2012?
01. Mohammed Yone vs. Atsushi Aoki
02. GHC Jr. Heavyweight Tag Team Title Skirmish: Super Crazy vs. Genba Hirayanagi
03. GHC Jr. Heavyweight Tag Team Title Skirmish: Yoshinobu Kanemaru vs. Ricky Marvin
04. Yoshinari Ogawa Return Match: Yoshinari Ogawa & Kotaro Suzuki vs. Taiji Ishimori & Atsushi Kotoge
05. NO MERCY vs. TMDK: Maybach Taniguchi vs. Mikey Nicholls
06. NO MERCY vs. TMDK: KENTA vs. Shane Haste
07. GHC Tag Team Title Skirmish – BRAVE vs S.A.T: Jun Akiyama & Go Shiozaki & Akitoshi Saito vs. Takeshi Morishima & Takashi
Sugiura & Naomichi Marufuji
1 Disc – 120 minutes – Source: iTV

PRO WRESTLING NOAH – 2012/12/09 – Tokyo, Ryogoku Kokugikan – “GREAT VOYAGE 2012 IN RYOGOKU VOL. 2? [2 DISC-
SETS] 01. NOAH vs. Diamond Ring 3 Match Series 1st: Mikey Nicholls & Shane Haste vs. Mitsuhiro Kitamiya & Tsurugi
02. NOAH vs. Diamond Ring 3 Match Series 2nd: Katsuhiko Nakajima & Satoshi Kajiwara vs. Taiji Ishimori & Atsushi Kotoge
03. NOAH vs. Diamond Ring 3 Match Series 3rd: Mohammed Yone vs. Kento Miyahara
04. GHC Jr. Heavyweight Tag Team Titles: Super Crazy & Ricky Marvin vs. Yoshinobu Kanemaru & Genba Hirayanagi
05. GHC Jr. Heavyweight Title: Shuji Kondo vs. Kotaro Suzuki
06. NOAH vs. AJPW Special Six Man Tag Match: Taiyo Kea & Akebono & Kaz Hayashi vs. Jun Akiyama & Yoshinari Ogawa & Atsushi
Aoki
07. NO MERCY vs. Jado Army Street Fight Tornado Six Man Tag Death Match: Yoshihiro Takayama & KENTA & Maybach Taniguchi vs.
Atsushi Onita & Ichiro Yaguchi & Hideki Hosaka
08. GHC Tag Team Titles: Go Shiozaki & Akitoshi Saito vs. Takashi Sugiura & Naomichi Marufuji
09. GHC Heavyweight Title: Takeshi Morishima vs. Satoshi Kojima
2 Discs – 255 minutes – Source: iTV

PRO WRESTLING NOAH – 2012/12/23 – Tokyo, Differ Ariake – “NOAHFUL GIFT IN DIFFER 2012 VOL. 1?
01. Yoshinobu Kanemaru vs. Atsushi Kotoge
02. Yoshinari Ogawa vs. Atsushi Aoki
03. Kotaro Suzuki vs. Taiji Ishimori
04. Maybach Taniguchi vs. Mohammed Yone
05. Takeshi Morishima vs. Genba Hirayanagi
06. KENTA vs. Ricky Marvin
07. Takashi Sugiura vs. Go Shiozaki
08. Jun Akiyama vs. Naomichi Marufuji
1 Disc – 180 minutes – Source: iTV

PRO WRESTLING NOAH – 2012/12/24 – Tokyo, Differ Ariake – “NOAHFUL GIFT IN DIFFER 2012 VOL. 2? [2 DISC-SET] 01. Atsushi Aoki vs. Mr. Christmas (Jun Akiyama)
02. Kotaro Suzuki vs. Genba Hirayanagi
03. Go Shiozaki vs. Taiji Ishimori
04. Katsuhiko Nakajima vs. Ricky Marvin
05. KENTA & Mohammed Yone & Yoshinari Ogawa vs. Maybach Taniguchi & Kento Miyahara & Atsushi Kotoge
06. Takashi Sugiura & Naomichi Marufuji vs. Akitoshi Saito & Yoshinobu Kanemaru
07. Takeshi Morishima vs. Satoshi Kajiwara
Bonus:
08. Kenta Kobashi vs. Kensuke Sasaki (2005/07/18 – Tokyo Dome – “DESTINY 2005?)
2 Discs – 210 minutes – Source: iTV


To Top