WCW Monday Nitro (2001)

January 8, 2001
Chavo Guerrero Jr. Vs. Shannon Moore
Ron Harris Vs. The Cat
Billy Kidman Vs. Lance Storm
Sid Vicious Vs. Shane Douglas
Bill Goldberg & The Sarge Vs. Kronik
Diamond Dallas Page & Kevin Nash, Vs. Mike Sanders, Chuck Palumbo, & Sean O’Haire
Scott Steiner Vs. Jeff Jarrett

January 15, 2001
Chavo Guerrero, Jr. Vs. Crowbar
Billy Kidman & Rey Mysterio, Jr. Vs. Shane Helms & Shannon Moore
Chuck Palumbo & Sean O’Haire, Vs. KroniK
Konnan Vs. Mike Awesome
The Cat Vs. Bam Bam Bigelow
Shane Douglas, Vs. General Reaction
Kevin Nash Vs. Scott Steiner

January 23, 2001
Michael Modest Vs. Christopher Daniels
Lance Storm Vs. Konnan
Lex Luger Vs. Diamond Dallas Page
Big Vito & Johnny The Bull Vs. Mark Jindrak & Shawn Stasiak
The Cat Vs. Shane Douglas,
Chavo Guerrero Jr. & The Wall Vs. Hugh Morris & Lash LeRoux
Kevin Nash Vs. Buff Bagwell

January 29, 2001
Shannon Moore Vs. Elix Skipper Vs. Yang Vs. Jamie Noble
Ernest Miller Vs. Shawn Stasiak
Chavo Guerrero Jr. & Road Warrior Animal Vs. Billy Kidman & Rey Mysterio Jr
.Lance Storm Vs. Crowbar
Jeff Jarrett Vs. Diamond Dallas Page
Rick Steiner Vs. Shane Douglas
Kevin Nash Vs. Buff Bagwell & Lex Luger

February 5, 2001
Scott Steiner Vs. The Jung Dragons, Jaime Noble, & Evan Karagias
Rick Steiner Vs. Shane Douglas
Diamond Dallas Page Vs. Scott Steiner,
El Nino (Rey Mysterio Jr.) Vs. Chavo Guerrero Jr.
Sean O’Haire & Chuck Palumbo Vs. Lance Storm & Mike Awesome
Buff Bagwell & Brian Adams
Scott Steiner Vs. Kevin Nash & Rick Steiner

February 12, 2001
Lance Storm Vs. The Cat
Yang Vs. Lash Laroux
Dustin Rhodes Vs. Rick Steiner
Billy Kidman Vs. Elix Skipper
Shawn Stasiak Vs. Chuck Palumbo
Kevin Nash Vs. Scott Steiner

February 19, 2001
Shannon Moore Vs. Jaime Noble
Bryan Clark Vs. Mike Awesome
Billy Kidman & Konnan Vs. Chavo Guerrero Jr. & Road Warrior Animal
Buff Bagwell Vs. The Cat
Rick Steiner, Vs. Lash Leroux
Hugh Morris Vs. Lance Storm
Diamond Dallas Page Vs. Kanyon

February 26, 2001
Billy Kidman & Rey Mysterio Jr. Vs. Johnny Swinger & Jason Lee
Lance Storm & Mike Awesome Vs. Chuck Palumbo & Shawn O’Haire
The Cat Vs. Rick Steiner
Booker T, Diamond Dallas Page, & The Cat Vs. Scott Steiner, Lex Luger, & Buff Bagwell
Shane Helms Vs. Shannon Moore
Shawn O`Haire Vs. Chris Kanyon
Jeff Jarrett Vs. Dustin Rhodes

March 5, 2001
Booker T. Vs. Rick Steiner,
Kid Romeo & Elix Skipper Vs. Air Paris & A.J. Styles
Sean O’Haire Vs. Lex Luger
Jeff Jarrett Vs. Dusty Rhodes
Chavo Guerrero Jr Vs. Shane Helms
Hugh Morris Vs. Mike Awesome
Booker T. & Diamond Dallas Page Vs. The Steiner Brothers

March 12, 2001
Elix Skipper & Kid Romeo Vs. The Jung Dragons
Lance Storm & Mike Awesome Vs. Big Vito & Johnny The Bull
Booker T. Vs. Lex Luger
Shane Helms Vs. Evan Karagias
Diamond Dallas Page Vs. Rick Steiner

March 19, 2001
Jason Jett Vs. Disco Inferno
Shane Helms, Vs. Billy Kidman
Bam Bam Bigelow Vs. Shawn Stasiak
Kanyon Vs. M.I. Smooth
Rick Steiner Vs. Konnan
Lance Storm & Mike Awesome Vs. Chuck Palumbo & Shawn O’Haire

March 26, 2001 – THE FINAL NITRO
Booker T. Vs. Scott Steiner
Billy Kidman & Rey Mysterio, Jr. Vs. The Jung Dragons Vs. 3 Count
Shane Helms, Vs. Chavo Guerrero, Jr
Chuck Palumbo & Sean O’Haire Vs. Mike Awesome & Lance Storm
Shawn Stasiak Vs. Bam Bam Bigelow
Billy Kidman & Rey Mysterio, Jr. Vs. Elix Skipper & Kid
Sting Vs. Ric Flair

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

WCW – 2001/01/08 – NITRO # 275
Chavo Guerrero Jr. vs. Shannon Moore
Ron Harris vs. The Cat
Billy Kidman vs. Lance Storm
Sid Vicious vs. Shane Douglas
Bill Goldberg & The Sarge vs. Kronik.
DDP & Kevin Nash vs. Mike Sanders & Palumbo & Sean O’Haire
Scott Steiner vs. Jeff Jarrett

WCW – 2001/01/15 – NITRO # 276
Chavo Guerrero Jr. vs. Crowbar
Kidman & Rey Mysterio, Jr. vs. Shane Helms & Shannon Moore
Chuck Palumbo & Sean O’Haire vs. Kronik
Hair vs. Hair: Konnan vs. Mike Awesome
The Cat vs. Bam Bam Bigelow
Shane Douglas vs. General Rection
Kevin Nash vs. Scott Steiner

WCW – 2001/01/23 – NITRO # 277
Michael Modest vs. Christopher Daniels
Lance Storm vs. Konnan
Lex Luger vs. Diamond Dallas Page
Big Vito & Johnny The Bull vs. Mark Jindrak & Shawn Stasiak
The Cat vs. Shane Douglas
Chavo Guerrero Jr. & The Wall vs. Hugh Morus & Lash LeRoux
Kevin Nash vs. Buff Bagwell

WCW – 2001/01/29 – NITRO # 278
Shannon Moore vs. Elix Skipper vs. Yang vs. Jamie Knoble
Ernest Miller vs. Shawn Stasiak
Chavo Guerrero & Animal vs. Billy Kidman & Rey Mysterio Jr
Lance Storm vs. Crowbar
Jeff Jarrett vs. Diamond Dallas Page
Rick Steiner vs. Shane Douglas
Kevin Nash vs. Buff Bagwell & Lex Luger

WCW – 2001/02/05 – NITRO # 279
Scott Steiner vs. Jung Dragons
US Title: Rick Steiner vs. Shane Douglas
Diamond Dallas Page vs. Scott Steiner
El Nino (Rey Misterio Jr.) vs. Chavo Guerrero Jr.
Sean O’Haire & Palumbo vs. Lance Storm & Mike Awesome
Buff Bagwell vs. Brian Adams
Scott Steiner vs. Kevin Nash & Rick Steiner

WCW – 2001/02/12 – NITRO # 280
Lance Storm vs. The Cat
Yang vs. Lash Laroux
Dustin Rhodes vs. Rick Steiner
Billy Kidman vs. Elix Skipper
Shawn Stasiak vs. Chuck Palumbo
Kevin Nash vs. Scott Steiner

WCW – 2001/02/19 – NITRO # 281
Shannon Moore vs. Jaime Knoble
Bryan Clark vs. Mike Awesome
Billy Kidman & Konnan vs. Chavo Guerrero Jr. & Animal
Buff Bagwell vs. The Cat
Rick Steiner vs. Lash Leroux
Hugh Morrus vs. Lance Storm
Diamond Dallas Page vs. Kanyon

WCW – 2001/02/26 – NITRO # 282
01. WCW Cruiserweight Tag Team Titles Tournament – Quarterfinal: Filthy Animals (Billy Kidman & Rey Misterio Jr.) vs. Jason Lee & Johnny Swinger
02. Team Canada (Lance Storm & Mike Awesome) vs. Natural Born Thrillers (Chuck Palumbo & Sean O’Haire)
03. Ernest Miller vs. Rick Steiner
04. Booker T & DDP & Ernest Miller vs. Scott Steiner & Buff Bagwell & Lex Luger
05. Shane Helms vs. Shannon Moore
06. Sean O’Haire vs. Chris Kanyon
07. Jeff Jarrett vs. Dustin Rhodes

WCW – 2001/03/05 – NITRO # 283
01. WCW Cruiserweight Tag Team Titles Tournament – Quarterfinal: Elix Skipper & Kid Romeo vs. Air Raid (Air Paris & Air Styles)
02. Sean O’Haire vs. Lex Luger
03. Dusty Rhodes vs. Jeff Jarrett
04. Chavo Guerrero Jr. vs. Shane Helms
05. Hugh Morrus vs. Mike Awesome
06. Booker T & DDP vs. Steiner Brothers

WCW – 2001/03/12 – NITRO # 284
Elix Skipper & Kid Romeo vs. The Jung Dragons
Lance Storm & Mike Awesome vs. Big Vito & Johnny The Bull
Booker T. vs. Lex Luger
Shane Helms vs. Evan Karagias
Diamond Dallas Page vs. Rick Steiner

WCW – 2001/03/19 – NITRO # 285
Jason Jett vs. Disco Inferno
Shane Helms vs. Billy Kidman
Bam Bam Bigelow vs. Shawn Stasiak
Kanyon vs. M.I. Smooth
Rick Steiner vs. Konnan
Lance Storm & Mike Awesome vs. Palumbo & Shawn O’Haire

WCW – 2001/03/26 – NITRO # 286
WCW World Title: Booker T. vs. Scott Steiner
Kidman & Rey Mysterio Jr. vs. The Jung Dragons & 3 Count
Shane Helms vs. Chavo Guerrero Jr.
Palumbo & Sean O’Haire vs. Mike Awesome & Lance Storm
Shawn Stasiak vs. Bam Bam Bigelow
WCW Cruiserweight Tag Team Titles:
Billy Kidman & Rey Mysterio Jr. vs. Elix Skipper & Kid Romeo
Sting vs. Ric Flair


To Top