Zero 1 (2009)

ZERO1 – 2009/01/23 – Shinjuku FACE – “ZERO1 WRESTLER’S INCEPTION 2009?
01. Mineo Fujita & Yusuke Obata vs. Shito Ueda & Yuzuru Saito
02. Kohei Sato vs. KAMIKAZE
03. Chick Fights SUN ~ Final Countdown for SMILE Part 2: Hikaru & Mio Shirai vs. Saki Maemura & Io Shirai
04. Brother Fight!?: Minoru Fujita vs. Takuya Sugawara
05. Daisuke Sekimoto & Osamu Namiguchi vs. Ikuto Hidaka & Munenori Sawa
06. ZERO1 vs. NJPW: Shinjiro Otani & Masato Tanaka vs. Yuji Nagata & Wataru Inoue
Running Time: 120 minutes – Source: SAT TV

ZERO1 – 2009/02/27 – Tokyo, Korakuen Hall – “ZERO1 WRESTLER’S BELIEF “
01. Osamu Namiguchi & Yuzuru Saito vs. Munenori Sawa & Yusaku Obata
02. Mr. Wrestling III vs. Shito Ueda
03. Special Six Man Tag Match: Minoru & Ikuto Hidaka & Masaaki Mochizuki vs. Masato Tanaka & Minoru Fujita & Takuya Sugawara
04. Ryouji Sai & Daisuke Sekimoto vs. Kohei Sato & Shingo Takagi
05. World Heavyweight Title: Shinjiro Otani vs. Yuji Nagata
06. World Heavyweight Title: Shinjiro Otani vs. Steve Corino
Running Time: 120 minutes – Source: SAT TV

ZERO1 – 2009/03/15 – Tokyo, Korakuen Hall – “ZERO1 WRESTLER’S 1?
01. Kohei Sato & Yusaku Obata vs. Shito Ueda & Yuzuru Saito
02. WPF Special Nomination Match: Shinobu Takano vs. Katsuya ID Nomura
03. Special Tag Match – Tanaka vs. Gikyoudai: Masato Tanaka & Minoru vs. Minoru Fujita & Takuya Sugawara
04. NWA Intercontinental Tag Team Titles – Decision Match – ZERO1 vs. WPF: Ryouji Sai & Osamu Namiguchi vs. Steve Corino & Mr.
Wrestling III
05. International Jr. Heavyweight Title – ZERO1 vs. WPF: Sonjay Dutt vs. Ikuto Hidaka
06. World Heavyweight Title – ZERO1 vs. WPF: Shinjiro Otani vs. Orlando Colón
Running Time: 120 minutes – Source: SAT TV

ZERO1 – 2009/03/29 – Tokyo, Yasukuni Shrine Sumo Wrestling Place – “YASUKUNI SHRINE FESTIVAL”
01. Shito Ueda & Kuniyoshi Wada & Shinya Ishikawa vs. Yusaku Obata & Yuzuru Saito & Yuji Okabayashi
02. Minoru vs. Ikuto Hidaka
03. Street Fight: Masato Tanaka & Daisuke Sekimoto vs. Minoru Fujita & Takuya Sugawara
04. All Japan Kickboxing Offer – Exhibition Match: Shinko Yamamoto vs. Hisanori Maeda
05. Akebono vs. Kohei Sato
06. World Heavyweight Title: Ryouji Sai vs. Shinjiro Otani
Running Time: 120 minutes – Source: SAT TV

ZERO1 – 2009/04/29 – Tokyo, Korakuen Hall – “ZERO1 WRESTLER’S 2?
01. ZERO1 vs. BJW: Shinya Ishikawa & Yuji Okabayashi vs. Shito Ueda & Yuzuru Saito
02. ZERO1 vs. BattlARTS: Minoru Fujita & Yusaku Obata vs. Yuki Ishikawa & Keita Yano
03. ZERO1 vs. Soul Connection: Toru Owashi & Takuya Sugawara vs. Kohei Sato & Osamu Namiguchi
04. We are the real wrestlers!: Masato Tanaka vs. Shinjiro Otani
05. NWA International Lightweight Tag Team Titles: Ikuto Hidaka & Munenori Sawa vs. Minoru & Katsumi Usuda
06. World Heavyweight Title: Ryouji Sai vs. Daisuke Sekimoto
Running Time: 120 minutes – Source: SAT TV

ZERO1 – 2009/05/24 – Shinjuku FACE – “ZERO1 WRESTER’S 3?
01. ZERO1 vs. BJW: Shito Ueda & Yuzuru Saito vs. Shinya Ishikawa & Ryuichi Kawakami
02. The Pride of B: Katsumi Usuda vs. Munenori Sawa
03. WPF Nomination Match: Kohei Sato vs. KAMIKAZE
04. ZERO1 Scrambling Survivor 1: Shinjiro Otani vs. Minoru Fujita
05. NWA Intercontinental Tag Team Titles – ZERO vs. Soul Connection: Ryouji Sai & Osamu Namiguchi vs. Toru Owashi & Takuya
Sugawara
06. ZERO1 Scrambling Survivor 2: Masato Tanaka vs. Ikuto Hidaka
Running Time: 120 minutes – Source: SAT TV

ZERO1 – 2009/07/25 – Tokyo, Korakuen Hall – “ZERO1 WRESTLER’S GRAND PRIX 2009 FIRE FESTIVAL ~THE AMBITION FOR
GLORY~”
01. Fire Festival – Block A: Kohei Sato vs. Ikuto Hidaka
02. Fire Festival – Block B: Masato Tanaka vs. Tetsuhiro Kuroda
03. Fire Festival – Block A: Shinjiro Otani vs. Akebono
04. Fire Festival – Block B: Daisuke Sekimoto vs. Ryouji Sai
Running Time: 105 minutes – Source: SAT TV

ZERO1 – 2009/08/08 – Tokyo, Korakuen Hall – “ZERO1 WRESTLER’S GRAND PRIX 2009 FIRE FESTIVAL ~THE AMBITION FOR
GLORY~”
01. Fire Festival Block B Finalist Decision Match – Three Way Match: Ryouji Sai vs. Masato Tanaka vs. Daisuke Sekimoto
02. Fire Festival Block A Finalist Decision Match – Four Way Match: Kohei Sato vs. Shinjiro Otani vs. Akebono vs. Ikuto Hidaka
03. Tetsuhiro Kuroda & Takuya Sugawara & Yusaku Obata vs. KAMIKAZE & Osamu Namiguchi & Yuzuru Saito
04. Junior Special Tag Match: Magnitude Kishiwada & Munenori Sawa vs. Minoru & Minoru Fujita
05. Fire Festival – Final: Ryouji Sai vs. Kohei Sato
Running Time: 120 minutes – Source: SAT TV

ZERO1 – 2009/08/29 – Tokyo, Korakuen Hall – “ZERO1 WRESTLER’S 5 ~ THE TROPIC OF CREATION”
01. Katsumi Usuda vs. Yuzuru Saito
02. Kohei Sato & Osamu Namiguchi & Shito Ueda vs. Rikiya Fudo & Keita Yano & Yusaku Obata
03. Minoru vs. KAMIKAZE
04. Fire Festival Special Tag Match – Block A vs. Block B: Shinjiro Otani & Akebono vs. Masato Tanaka & Daisuke Sekimoto
05. NWA International Lightweight Tag Team Titles ~ ZERO1 Junior Top Man Decision Match Aibou vs. Gikyoudai: Ikuto Hidaka &
Munenori Sawa vs. Minoru Fujita & Takuya Sugawara
06. Mid-Summer Man Decision Match 2009: Togi Makabe vs. Ryouji Sai
Running Time: 120 minutes – Source: SAT TV

ZERO1 – 2009/09/21 – Tokyo, Korakuen Hall – “SHINYA HASHIMOTO 25TH ANNIVERSARY DESTRUCTIVE KING LEGEND IN
KORAKUEN HALL”
01. Ikuto Hidaka & Minoru Fujita & Akio Kobayashi vs. Tengu Kaiser & Alexander Otsuka & Kuroge Wagyuta
02. Don Arakawa vs. Kikufuji-san
03. Wataru Sakata & Shinsuke Jet Wakataka vs. Ryouji Sai & Osamu Namiguchi
04. Kick Boxing Exhibition Match: Satoshi Kobayashi vs. Daichi Hashimoto
05. Shinya Hashimoto 25th Anniversary Match: Shinjiro Otani & Masato Tanaka vs. Toshiaki Kawada & Kohei Sato
Running Time: 120 minutes – Source: SAT TV

ZERO1 – 2009/10/24 – Tokyo, Korakuen Hall – “ZERO1 WRESTLER’S 6 ~ NEVER GONNA STOP!”
01. Rikiya Fudo vs. Shito Ueda
02. Osamu Namiguchi Retirement Match ~ Dokkoi Forever: Kintaro Kanemura vs. Osamu Namiguchi
03. Road to Tenka-Ichi: Minoru Fujita & Takuya Sugawara vs. Fujita “Jr.” Hayato & Shota Takanishi
04. Kenta Kakinuma Debut Match: Ryouji Sai & Daisuke Sekimoto vs. Shinjiro Otani & Kenta Kakinuma
05. NWA Intercontinental Tag Team Titles: Ikuto Hidaka & Munenori Sawa vs. Kohei Sato & KAMIKAZE
06. World Heavyweight Title ~ Dangan vs. Dangerous K: Toshiaki Kawada vs. Masato Tanaka
Running Time: 180 minutes – Source: SAT TV

ZERO1 – 2009/11/29 – Tokyo, Korakuen Hall – “ZERO1 WRESTLER’S 7 ~ GRANT ME MY WISH”
01. Tenka-Ichi Jr. – Round 2: Prince Devitt vs. Takuya Sugawara
02. Tenka-Ichi Jr. – Round 2: Sonjay Dutt vs. Minoru Fujita
03. Tenka-Ichi Jr. – Round 2: Fujita “Jr.” Hayato vs. Hajime Ohara
04. Tenka-Ichi Jr. – Round 2: Ikuto Hidaka vs. Magnitude Kishiwada
05. Tenka-Ichi Jr. – Semi Final: Prince Devitt vs. Sonjay Dutt
06. Tenka-Ichi Jr. – Semi Final: Ikuto Hidaka vs. Fujita “Jr.” Hayato
07. Tenka-Ichi Jr. – Final: Ikuto Hidaka vs. Prince Devitt
Running Time: 120 minutes – Source: SAT TV

ZERO1 – 2009/12/19 – ZEPP Nagoya – “ZERO1 WRESTLER’S”
01. Furinkazan – Block A: Shinjiro Otani & Akebono vs. Kintaro Kanemura & Steve Corino
02. Furinkazan – Block B: Tsutomu Oosugi & Hercules Senga vs. Shiro Koshinaka & Hajime Ohara
03. Furinkazan – Block A: Mr. X & Mr. XX vs. Ikuto Hidaka & Munenori Sawa
04. Furinkazan – Block B: Masato Tanaka & Masaaki Mochizuki vs. Kohei Sato & KAMIKAZE
05. Furinkazan – Final: Shinjiro Otani & Akebono vs. Masato Tanaka & Masaaki Mochizuki
2009/12/13 – Osaka Prefectural Gym # 2
06. World Heavyweight Title: Toshiaki Kawada vs. KAMIKAZE
Running Time: 120 minutes – Source: SAT TV


To Top