Zero 1 (2010)

ZERO1 – 2010/01/01 – Tokyo, Korakuen Hall – “ZERO1 WRESTLER’S 8 ~NEW YEAR GIGS~”
01. Shota Takanishi & Kenta Kakinuma vs. Shito Ueda & Yuzuru Saito
02. KAMIKAZE vs. Rikiya Fudo
03. ZERO1 Celebration: Masato Tanaka & Kintaro Kanemura vs. Mr. X & Mr. XX
04. Jr. New Year Greetings! ~Generation Special~: Ikuto Hidaka & Masaaki Mochizuki vs. Fujita “Jr.” Hayato & Munenori Sawa
05. World Heavyweight Title: Toshiaki Kawada vs. Daisuke Sekimoto
06. New Year Big Bang!: Shinjiro Otani & Akebono vs. Ryouji Sai & Kohei Sato
Running Time: 105 minutes – Source: SAT TV

ZERO1 – 2010/01/27 – Tokyo, Shinjuku FACE – “ZERO1 WRESTLER’S 9?
01. Rikiya Fudo vs. Yuzuru Saito
02. ZERO1 vs. Michinoku Pro: Shota Takanishi vs. Fujita “Jr.” Hayato
03. Kintaro Kanemura & Minoru Fujita & Takuya Sugawara vs. Kohei Sato & Akira Shoji & Shito Ueda
04. Ryouji Sai vs. KAMIKAZE
05. Shoot against Smash: Masato Tanaka & Masaaki Mochizuki vs. TAJIRI & Hajime Ohara
06. NWA Intercontinental Tag Team Titles: Shinjiro Otani & Akebono vs. Ikuto Hidaka & Munenori Sawa
Running Time: 120 minutes – Source: SAT TV

ZERO1 – 2010/03/02 – Tokyo, Korakuen Hall – “ZERO1 WRESTLER’S 10 ~ THE BIRTH OF ZERO1~”
01. Kohei Sato & KAMIKAZE vs. Kintaro Kanemura & Rikiya Fudo
02. Fujita “Jr.” Hayato & Kei Sato vs. Minoru Fujita & Takuya Sugawara
03. Masato Tanaka & Masaaki Mochizuki vs. Ikuto Hidaka & Munenori Sawa
04. Lion King Cup – Final: Kenta Kakinuma vs. Shota Takanishi
05. NWA Intercontinental Tag Team Titles: Shinjiro Otani & Akebono vs. The Predator & Bambi Killer
06. World Heavyweight Title: Toshiaki Kawada vs. Ryouji Sai
Running Time: 120 minutes – Source: SAT TV

ZERO1 – 2010/04/11 – Tokyo, Yasukuni Shrine Sumo Wrestling Palace – “YASUKUNI SHRINE FESTIVAL”
01. Yamato Shinshu Chikara Matsuri: Shota Takanishi & Yuzuru Saito & Kenta Kakinuma vs. Yusaku Obata & Akito & Toru Sugiura
02. Hounou International Tag Match: Steve Corino & Hartley The Bull Jackson vs. KAMIKAZE & Kintaro Kanemura
03. World Pro-Wrestling Series Sumo Wrestling vs. Karate: Gerard Gordeau & Ryouji Sai vs. Akebono & Munenori Sawa
04. Falls Count Anywhere Match: Ikuto Hidaka & Minoru Fujita & Takuya Sugawara vs. Fujita “Jr.” Hayato & Shu Sato & Kei Sato
05. “Ametalk” Tag Shutsujin: Shinjiro Otani & Shiro Koshinaka vs. Masato Tanaka & Daisuke Sekimoto
06. World Heavyweight Title: Kohei Sato vs. Toshiaki Kawada
Running Time: 120 minutes – Source: SAT TV

ZERO1 – 2010/05/05 – Tokyo, Korakuen Hall – “ZERO1 WRESTLER’S 11 ~ GW SPECIAL”
01. Minoru Fujita vs. Shockwave The Robot3000
02. Strap Death Match: Kintaro Kanemura vs. Hartley “The Bull” Jackson
03. Ryouji Sai & Wataru “Hustle” Sakata vs. Masato Tanaka & Kenta Kakinuma
04. Unknown Encounter Egypt vs. Japan: Amasis & Ophidian vs. Munenori Sawa & Shota Takanishi
05. FUNAKI Japan Triumphant Return Match: FUNAKI & Ikuto Hidaka vs. Sandy Beach & Chad Aloha
06. World Heavyweight Title: Kohei Sato vs. Shinjiro Otani
Running Time: 105 minutes – Source: SAT TV

ZERO1 – 2010/06/10 – Shinjuku FACE – “ZERO1 WRESTLER’S 12?
01. Shota Takanishi & Yuzuru Saito vs. Kazuhiro Tamura & Yoshikazu Yokoyama
02. Kenta Kakinuma & Yuki Sato vs. Rikiya Fudo & Shito Ueda
03. WEW Tag Team Titles: Kohei Sato & KAMIKAZE vs. NOSAWA Rongai & Minoru Fujita
04. Road to Fire Festival ~ Full Swing: Masato Tanaka vs. Munenori Sawa
05. Road to Fire Festival ~ Ready to The Sword: Ryouji Sai vs. Daisuke Sekimoto
06. NWA Intercontinental Tag Team Titles: Shinjiro Otani & Akebono vs. FUNAKI & Ikuto Hidaka
Running Time: 120 minutes – Source: SAT TV

ZERO1 – 2010/07/11 – Tokyo, Korakuen Hall – “ZERO-ONE KNIGHT STAND ~ WASSHOI!!?”
01. Minoru Fujita & Takuya Sugawara & Yoshikazu Yokoyama vs. KAMIKAZE & Rikiya Fudo & Shota Takanishi
02. King Hustle Commemoration Match: Wataru “Hustle” Sakata vs. Kenta Kakinuma
03. Special Singles Match ~ World Vintage Action: Masato Tanaka vs. Shawn Daivari
04. International Jr. Heavyweight Title – Three Way Match: Ikuto Hidaka vs. FUNAKI vs. Munenori Sawa
05. World Heavyweight Title ~ NEXTAGE: Bambi Killer vs. Kohei Sato
06. Fighting Athlete ZERO1: Shinjiro Otani & Ryouji Sai vs. Manabu Nakanishi & Yutaka Yoshie
Running Time: 135 minutes – Source: TV

ZERO1 – 2010/08/04 – Tokyo, Korakuen Hall – “FIRE FESTIVAL 2010?
01. Yuzuru Saito vs. Shota Takanishi
02. KAMIKAZE & Kenta Kakinuma vs. Rikiya Fudo & Yoshikazu Yokoyama
03. Special Singles Match ~ Crush the Super Heavy 2010 Summer: Joe Legend vs. The Predator
04. New Strong Style: Kohei Sato & Daisuke Sekimoto vs. Yutaka Yoshie & Ryouji Sai
05. Take off for DRAGON BALLS: Minoru Fujita & Takuya Sugawara & Kaijin Habu Otoko vs. FUNAKI & Ikuto Hidaka & Munenori
Sawa
06. Fire Festival 2010 – Final: Shinjiro Otani vs. Masato Tanaka
1 Disc – 120 minutes – Source: TV

ZERO1 – 2010/09/08 + 2010/09/09 – Shinjuku FACE – “EURO VINTAGE ACTION”
2010/09/08
01. Minoru Fujita & Madoka vs. Rikiya Fudo & Yoshikazu Yokoyama
02. Tenka-Ichi Jr. Entrance Match: Yuzuru Saito vs. Shota Takanishi
03. Kenta Kakinuma 7 Match Series 1st: Ryouji Sai vs. Kenta Kakinuma
04. Japan vs. Canada: Masato Tanaka vs. Tyson Dux
05. Japan vs. Germany: Shinjiro Otani vs. Joe Legend
06. NWA International Lightweight Tag Team Titles: Takuya Sugawara & Kaijin Habu Otoko vs. Ikuto Hidaka & Munenori Sawa
2010/09/09
07. Japan vs. North America: Tyson Dux & Sanjay Dutt vs. Ikuto Hidaka & Munenori Sawa
08. NWA International Lightweight Tag Team Titles: Takuya Sugawara & Kaijin Habu Otoko vs. Minoru Fujita & Madoka
09. Shinjiro Otani & Masato Tanaka vs. Kohei Sato & Ryouji Sai
10. World Heavyweight Title: Daisuke Sekimoto vs. Bambi Killer
1 Disc – Source: TV

ZERO1 – 2010/09/14 – 2010/09/19 – “TENKA-ICHI JR. 2010?
2010/09/14 – Shin-Kiba, 1st Ring
01. Tenka-Ichi Jr. – Round 1: Sonjay Dutt vs. Madoka
02. Tenka-Ichi Jr. – Round 1: Munenori Sawa vs. Yuzuru Saito
2010/09/16 – Shinjuku FACE
03. Tenka-Ichi Jr. – Round 2: Munenori Sawa vs. Tyson Dux
04. Tenka-Ichi Jr. – Round 2: Kaijin Habu Otoko vs. Sonjay Dutt
05. Tenka-Ichi Jr. – Round 2: Minoru Fujita vs. Takuya Sugawara
06. Tenka-Ichi Jr. – Round 2: Ikuto Hidaka vs. Hikaru Sato
2010/09/19 – Tokyo, Korakuen Hall
07. Tenka-Ichi Jr. – Semi Final: Ikuto Hidaka vs. Munenori Sawa
08. Tenka-Ichi Jr. – Semi Final: Kaijin Habu Otoko vs. Minoru Fujita
09. Tenka-Ichi Jr. Special Six Man Tag Match: Sonjay Dutt & Madoka & Yuzuru Saito vs. Takuya Sugawara & Hikaru Sato & Tyson Dux
10. Emblem vs. Euro1: Shinjiro Otani & Masato Tanaka vs. Ryouji Sai & Joe Legend
11. World Heavyweight Title: Daisuke Sekimoto vs. Kohei Sato
12. Tenka-Ichi Jr. – Final: Ikuto Hidaka vs. Kaijin Habu Otoko
Running Time: 180 minutes – Source: iTV

ZERO1 – 2010/09/19 – Tokyo, Korakuen Hall – “TENKA-ICHI JR. 2010?
01. KAMIKAZE & Shota Takanishi vs. Rikiya Fudo & Shito Ueda
02. Tenka-Ichi Jr. – Semi Final: Ikuto Hidaka vs. Munenori Sawa
03. Tenka-Ichi Jr. – Semi Final: Kaijin Habu Otoko vs. Minoru Fujita
04. Tenka-Ichi Jr. Special Six Man Tag Match: Sonjay Dutt & Madoka & Yuzuru Saito vs. Takuya Sugawara & Hikaru Sato & Tyson Dux
05. Emblem vs. Euro1: Shinjiro Otani & Masato Tanaka vs. Ryouji Sai & Joe Legend
06. World Heavyweight Title: Daisuke Sekimoto vs. Kohei Sato
07. Tenka-Ichi Jr. – Final: Ikuto Hidaka vs. Kaijin Habu Otoko
1 Disc – 180 minutes – Source: TV

ZERO1 – 2010/10/11 – 2010/10/22 – “AUTUMN FESTIVAL 2010 ~ PRO-WRESTLING NEKKETSU JIDAI: AUTUMN”
2010/10/11 – Shinjuku FACE – Shinjiro Otani & Masato Tanaka produce “EMBLEM NIGHT”
01. Special Singles Match: Hikaru Kanemoto vs. Lingerie Muto
02. International Jr. Heavyweight Title: Ikuto Hidaka vs. Masamune
03. Shinjiro Otani & Masato Tanaka vs. Kintaro Kanemura & Tetsuhiro Kuroda
2010/10/13 – Shin-Kiba, 1st Ring – Yuzuru Saito produce “ATTACK FOR THE NEXT GENERATION”
04. Masato Tanaka vs. Shito Ueda
2010/10/15 – Shin-Kiba, 1st Ring – Ikuto Hidaka & Kohei Sato & KAMIKAZE produce “DRUNK NIGHT”
05. Regional Heavyweight Title – Four Way Decision Match: Tengu Kaiser vs. I Am Fuck’n Goddam Chono (aka. Sanshiro Takagi) vs.
Minoru Fujita vs. Lingerie Muto
06. Kohei Sato vs. Masato Tanaka
2010/10/17 – Shin-Kiba, 1st Ring – Ryouji Sai produce “MID-BREATH NIGHT”
07. Sportsman Weapon Three Way Match: Masato Tanaka vs. Ryouji Sai vs. Rikiya Fudo
2010/10/20 – Shin-Kiba, 1st Ring – Shito Ueda produce “THOSE DAYS”
08. Masato Tanaka & Shota Takanishi vs. Michael Nakazawa & Hikaru Sato
09. Animal Hamaguchi Gym Alumni Special Six Man Tag Match: Yutaka Yoshie & Ikuto Hidaka & Randy Tatsuya vs, Shinjiro Otani & Shito
Ueda & Yujiro Yamamoto
2010/10/21 – Shin-Kiba, 1st Ring – Shota Takanishi produce “SORA MO TOBERU HAZU”
10. Tsumoto Oosugi & Hercules Senga & Shota Takahashi vs. Makoto Oishi & Shiori Asahi & Yuki Sato
2010/10/22 – Shin-Kiba, 1st Ring – Yoshikazu Yokoyama produce “YOSSHA! NIGHT”
11. Delusion Match: Shito Ueda vs. Yuzuru Saito
12. “Those Days” of Yoshikazu Yokoyama: Shinjiro Otani & El Samurai vs. Masato Tanaka & Ricky Fuji
2010/10/24 – Shin-Kiba, 1st Ring – Kenta Kakinuma produce “ARASHI O YOBU OTOKO! KAKI PROJECT”
13. ZERO1 CAMP Final Match: Shinjiro Otani & Ikuto Hidaka vs. Jesse Guilmette & Kyle Matthews
Running Time: 180 minutes – Source: iTV

ZERO1 – 2010/11/17 – Tokyo, Korakuen Hall – “MUST”
01. Shito Ueda & Yoshikazu Yokoyama vs. Braithe Priest & Don Gorman
02. Ryouji Sai & Yusaku Obata & Shinsuke Jet Wakabata vs. KAMIKAZE & Yuzuru Saito & Rikiya Fudo
03. International Jr. Heavyweight Title Contendership – Four Way Match: Takuya Sugawara vs. Minoru Fujita vs. Mineo Fujita vs. Munenori
Sawa
04. Masato Tanaka vs. Kohei Sato
05. International Jr. Heavyweight Title: Ikuto Hidaka vs. Fujita “Jr.” Hayato
06. World Heavyweight Title: Daisuke Sekimoto vs. Shinjiro Otani
Running Time: 180 minutes – Source: iTV

ZERO1 – December 2010 – “FURINKAZAN 2010? [2 DISC-SET] 2010/12/11 – Bella Salle Roppongi
01. Furinkazan 2010 – Block B: Ryouji Sai & Shinsuke Jet Wakataka vs. Don Gorman & Yuzuru Saito
02. Furinkazan 2010 – Block A: Kohei Sato & KAMIKAZE vs. Kintaro Kanemura & Takuya Sugawara
03. Furinkazan 2010 – Block B: Masato Tanaka & Daisuke Sekimoto vs. Ikuto Hidaka & Fujita “Jr.” Hayato
04. Furinkazan 2010 – Block A: Shinjiro Otani & Akebono vs. Hikaru Sato & Munenori Sawa
2010/12/21 – ZEPP Nagoya
05. Furinkazan 2010 – Block B: Masato Tanaka & Daisuke Sekimoto vs. Yutaka Yoshie & FUNAKI
06. Furinkazan 2010 – Block A: Kohei Sato & KAMIKAZE vs. Shinjiro Otani & Akebono
07. Furinkazan 2010 – Block A: Hikaru Sato & Munenori Sawa vs. Kintaro Kanemura & Takuya Sugawara
08. Furinkazan 2010 – Block B: Ikuto Hidaka & Fujita “Jr.” Hayato vs. Ryouji Sai & Shinsuke Jet Wakataka
09. Furinkazan 2010 – Final / NWA Intercontinental Tag Team Titles: Kohei Sato & KAMIKAZE vs. Masato Tanaka & Daisuke Sekimoto
1 Disc – Source: TV


To Top