BJW Big Japan Pro Wrestling (2007)

Deathmatch Wars Episode #106
Broadcast: 01/09/2007
Taped: 01/02/2007
3. GENTARO & Mammoth Sasaki vs. isami & Yuko Miyamoto
6. Fluorescent Light Tubes Death Match: Jun Kasai/MEN’s Teioh/Yuko Miyamoto/Naoki Numazawa vs. Abdullah Kobayashi/Masada/Takashi
Sasaki/Shadow WX
Deathmatch Wars Episode #107
Broadcast: 01/16/2007
Taped: 01/02/2007
2. Daikokubo Benkei/MIYAWAKI/Yuichi Taniguchi vs. Kazu Imai/Tomomitsu Matsunaga/Shinobu
4. Mad Man Pondo & NOSAWA vs. Coke & Sam Hain
5. Kintaro Kanemura/Tetsuhiro Kuroda/Onryo fought Hiroyuki Kondo/Yoshito Sasaki/Daisuke Sekimoto
Deathmatch Wars Episode #108
Broadcast: 01/23/2007
Taped: 12/24/2006
3. Daichi Kakimoto & Etsuko Mita vs. Abdullah Kobayashi & Tanny Mouse
4. Hardcore Match: Coke & Sam Hain vs. Mad Man Pondo & Kyoko Kimura
6. Fluorescent Light Tubes Death Match: Masada/Naoki Numazawa/Takashi Sasaki/Shadow WX vs. isami/Jun Kasai/Yuko Miyamoto/Saburo
Inematsu
Deathmatch Wars Episode #109
Broadcast: 01/30/2007
Taped: various dates
2. Daikokubo Benkei/Tetsuhiro Kuroda/Yuichi Taniguchi vs. Tomomitsu Matsunaga/MEN’s Teioh/Shinobu (12/24/2006)
5. 3 Way Fire Death Match: Jun Kasai/MEN’s Teioh/Naoki Numazawa vs. The Winger/Abdullah Kobayashi/Takashi Sasaki and Mad Man
Pondo/Masada/Shadow WX (12/17/2006)
Deathmatch Wars Episode #110
Broadcast: 02/06/2007
Taped: 01/28/2007
2. Kintaro Kanemura & Tetsuhiro Kuroda vs. Katsumasa Inoue & Hiroyuki Kondo
5. Fluorescent Lighttubes Death Match: Takashi Sasaki, Shadow WX & MASADA vs. Yuko Miyamoto, isami & Saburo Inematsu
Deathmatch Wars Episode #111
Broadcast: 02/13/2007
Taped: 01/28/2007
1. Daikokubo Benkei & Yuichi Taniguchi vs. Kazu Imai & Craig
4. Daisuke Sekimoto & Onryo vs. Mammoth Sasaki & Kazu Imai
3. Barbed Wire Boards Death Match: Jaki Numazawa, Abdullah Kobayashi & KAORU vs. MEN´s Teioh, Jun Kasai & Kyoko Kimura
Deathmatch Wars Episode #112
Broadcast: 02/20/2007
Taped: 11/12/2006
3. Survival Tag Match: Daisuke Sekimoto, Takashi Sasaki, Shinobu & Kazu Imai vs. Jaki Numazawa, Katsumasa Inoue, Yuko Miyamoto &
Tomomitsu Matsunaga
Deathmatch Wars Episode #113
Broadcast: 02/27/2007
Taped: 02/26/2007
4. MEN´s Teioh & Onryo vs. Tetsuhiro Kuroda & Hiroyuki Kondo
6. Fluorescent Lighttubes Death Match: Jun Kasai, Yuko Miyamoto & Saburo Inematsu vs. Takashi Sasaki, Shadow WX & Abdullah
Kobayashi
Deathmatch Wars Episode #114
Broadcast: 03/06/2007
Taped: 02/26/2007
1. Muneki Sawa vs. Tomomitsu Matsunaga
3. Hardcore Tag Match: Kintaro Kanemura & Mammoth Sasaki vs. Jaki Numazawa & isami
5. Kengo Mashimo, Madoka & Boso Boy Raito vs. Daisuke Sekimoto, Yoshihito Sasaki & Katsumasa Inoue
Deathmatch Wars Episode #115
Broadcast: 03/13/2007
Taped: 03/04/2007
1. Takashi Sasaki & Shadow WX vs. Daisuke Sekimoto & Abdullah Kobayashi
5. School of Death Fluorescent Lighttubes Death Match: “Black Angel” Jaki Numazawa & Yuko Miyamoto vs. Jun Kasai & isami
Deathmatch Wars Episode #116
Broadcast: 03/20/2007
Taped: 03/14/2007
6. BJW Death Match Heavyweight Title, Fluorescent Lighttubes Construction Site Scaffold Death Match ~ One Night Carnival: Takashi Sasaki
© vs. Yuko Miyamoto
Deathmatch Wars Episode #117
Broadcast: 03/27/2007
Taped: 03/14/2007
5. Kengo Mashimo & Madoka vs. Daisuke Sekimoto & Katsumasa Inoue
4. Barbed Wire Boards Death Match ~ Ryuji Ito Return Match: Ryuji Ito, Shadow WX & Abdullah Kobayashi vs. Jun Kasai, “Black Angel”
Jaki Numazawa & Saburo Inematsu
Deathmatch Wars Episode #118
Broadcast: 04/03/2007
Taped: various dates
1. Muneki Sawa & isami vs. Hakaru Imai & Tomomitsu Matsunaga (03/14/07)
2. Daikokubo Benkei & Yuichi Taniguchi vs. Miracle Man & Kuishinbo Kamen (03/14/07)
4. Mammoth Sasaki & Hiroyuki Kondo vs. Tetsuhiro Kuroda & Tomomitsu Matsunaga (03/04/2007)
3. Mixed Barbed Wire Board Tag Death Match: Onryo & KAORU vs. MEN´s Teioh & Kyoko Kimura (03/04/2007)
Deathmatch Wars Episode #119
Broadcast: 04/10/2007
Taped: 03/25/07
4. Tetsuhiro Kuroda & Mammoth Sasaki vs. Daisuke Sekimoto & Katsumasa Inoue
5. Double Ring Four Way Tag Death Match: Takashi Sasaki & Abdullah Kobayashi vs. Jun Kasai & “Black Angel” Jaki Numazawa vs.
Shadow WX & The Winger vs. Ryuji Ito & isami
Deathmatch Wars Episode #120
Broadcast: 04/17/2007
Taped: various dates
5. Fluorescent Lighttubes Death Match: Takashi Sasaki, Ryuji Ito & Yuko Miyamoto vs. Jun Kasai, “Black Angel” Jaki Numazawa & isami
(04/08/07)
5. Fluorescent Lighttubes & Thumbtacks Death Match: Takashi Sasaki, Ryuji Ito & Yuko Miyamoto vs. Jun Kasai, “Black Angel” Jaki
Numazawa & isami (04/09/07)
Deathmatch Wars Episode #121
Broadcast: 04/24/2007
Taped: 04/13/2007
1. Yuichi Taniguchi & Shadow WX vs. Daikokubo Benkei & Abdullah Kobayashi
2. Hikari Minami, Aoi Kizuki & Lee Nikkan vs. Emi Sakura, Makoto & Minori Makiba
3. Katsumasa Inoue & Daisuke Sekimoto vs. Gentaro & Hi69
4. Oriental Dragon (Ryuji Ito) vs. Buta Gunso (Abdullah Kobayashi)
Deathmatch Wars Episode #122
Broadcast: 05/01/2007
Taped: 04/29/2007
3. Madman Pondo & Necro Butcher vs. MASADA & SJK
4. Mammoth Sasaki & Shadow WX vs. Kintaro Kanemura & Hi69
5. Manabu Nakanishi (NJPW) vs. Katsumasa Inoue
Deathmatch Wars Episode #123
Broadcast: 05/08/2007
Taped: 04/30/2007
4. Tetsuhiro Kuroda & Mammoth Sasaki vs. Katsumasa Inoue & Yusaku Obata
6. BJW Death Match Heavyweight Title Contendership, Fluorescent Lighttubes Kenzan Death Match: Ryuji Ito vs. Abdullah Kobayashi
Deathmatch Wars Episode #124
Broadcast: 05/15/2007
Taped: 04/29/2007
1. Abdullah Kobayashi, GENTARO & Hakaru Imai vs. Daikokubo Benkei, Onryo & Toshihiro Sueyoshi
2. Tetsuhiro Kuroda & Hiroyuki Kondo vs. MEN’s Teioh & Yusaku Obata
6. Fluorescent Lighttubes Death Match: Takashi Sasaki, Ryuji Ito & Yuko Miyamoto vs. Jun Kasai, “Kokutenshi” Jaki Numazawa & isami
Deathmatch Wars Episode #125
Broadcast: 05/22/2007
Taped: 04/30/2007
3. Madman Pondo & Necro Butcher vs. MASADA & SJK
5. Takashi Sasaki, Shadow WX & Yuko Miyamoto vs. Jun Kasai, “Kokutenshi” Jaki Numazawa & isami
Deathmatch Wars Episode #126
Broadcast: 06/05/2007
Taped: 05/20/2007
1. Atsushi Ohashi Debut Match: Katsumasa Inoue & Hakaru Imai vs. GENTARO & Atsushi Ohashi
6. Fluorescent Lighttubes Death Match: Jun Kasai & “Kokutenshi” Jaki Numazawa vs. Ryuji Ito & Abdullah Kobayashi
Deathmatch Wars Episode #127
Broadcast: 06/12/2007
Taped: 05/28/2007
2. Daikokubo Benkei & Kuishinbo Kamen vs. Yuichi Taniguchi & Miracle Man
4. MEN’s Teioh & Makato Oishi vs. Onryo & Shinobu
7. Hill of Golgotha ~ Fluorescent Lighttubes Cross, Fluorescent Lighttubes Tower & Sanctuary Death Match: Ryuji Ito vs. Jaki Numazawa
Deathmatch Wars Episode #128
Broadcast: 06/19/2007
Taped: 05/28/2007
5. Daisuke Sekimoto, Katsumasa Inoue & Mammoth Sasaki vs. Kintaro Kanemura, Tetsuhiro Kuroda & Hi69
6. Takashi Sasaki & Yuko Miyamoto vs. Jun Kasai & isami
Deathmatch Wars Episode #129
Broadcast: 06/26/2007
Taped: 05/20/2007
5. Kintaro Kanemura, Tetsuhiro Kuroda & Mammoth Sasaki vs. Daisuke Sekimoto, Hi69 & Yusaku Obata
4. Takashi Sasaki & Yuko Miyamoto vs. Shadow WX & isami
Deathmatch Wars Episode #130
Broadcast: 07/03/2007
Taped: 05/28/2007
5. Mammoth Sasaki, Shadow WX & Katsumasa Inoue vs. Daisuke Sekimoto, Hi69 & Yusaku Obata
6. Fluorescent Lighttubes Death Match: Takashi Sasaki & Yuko Miyamoto vs. Ryuji Ito & Abdullah Kobayashi
Deathmatch Wars Episode #131
Broadcast: 07/10/2007
Taped: 06/26/2007
1. GENTARO vs. Hiroyuki Kondo
2. Daikokubo Benkei & Kuishinbo Kamen vs. Yuichi Taniguchi & Miracle Man
3. Onryo, Milanito Collection a.t. & Mototsugu Shimizu vs. MEN´s Teioh, Makato Oishi & Shinobu
4. Jun Kasai, “Kokutenshi” Jaki Numazawa & MASADA vs. Kintaro Kanemura, Tetsuhiro Kuroda & Hakaru Imai
Deathmatch Wars Episode #132
Broadcast: 07/17/2007
Taped: 07/08/2007
3. Onryo & Hiroyuki Kondo vs. MEN’s Teioh & Shinobu
7. BJW Death Match Heavyweight Championship, 300 Fluorescent Lighttubes Death Match: Takashi Sasaki © vs. Ryuji Ito
Deathmatch Wars Episode #133
Broadcast: 07/24/2007
Taped: 07/08/2007
5. Scaffold Death Match: Jun Kasai & “Kokutenshi” Jaki Numazawa vs. Abdullah Kobayashi & Yuko Miyamoto
6. BJW Tag Team Championship: Yoshito Sasaki & Daisuke Sekimoto © vs. Katsumasa Inoue & Mammoth Sasaki
Deathmatch Wars Episode #134
Broadcast: 07/31/2007
Taped: various
7. Yuko Miyamoto Seven Death Match Series 1st ~ No Ropes Barbed Wire & Fluorescent Lighttubes Death Match: “Kokutenshi” Jaki
Numazawa vs. Yuko Miyamoto (07/16/2007)
5. Naoki Tanisaki Death Match Trial Hardcore Match: Naoki Tanisaki & Yuko Miyamoto vs. Jun Kasai & MASADA (07/22/2007)
Deathmatch Wars Episode #135
Broadcast: 08/07/2007
Taped: 07/30/2007
4. MEN´s Teioh, Makato Oishi & Shinobu vs. Onryo, Milanito Collection a.t. & Mototsugu Shimizu
7. Three Way Fluorescent Lighttubes Death Match: Jun Kasai & “Kokutenshi” Jaki Numazawa vs. Takashi Sasaki & Yuko Miyamoto vs. Ryuji
Ito & Abdullah Kobayashi
Deathmatch Wars Episode #136
Broadcast: 08/14/2007
Taped: 07/30/2007
2. Fantastik & Hi69 vs. Asian Cougar & Toshihiro Sueyoshi
3. Daikokubo Benkei & Yuichi Taniguchi vs. Yusaka Obata & Hiroyuki Kondo
5. Kintaro Kanemura, Tetsuhiro Kuroda & Taichi Ishikari vs. Shadow WX, Saburo Inematsu & Hakaru Imai
6. Daisuke Sekimoto, Mammoth Sasaki & Katsumasa Inoue vs. Manabu Nakanishi, Yujiro & Mitsuhide Hirasawa
Deathmatch Wars Episode #137
Broadcast: 08/21/2007
Taped: 08/20/2007
4. MEN´s Teioh, Makakto Oishi & Shinobu vs. Onryo, Milanito Collection a.t. & Fantastik
7. Fluorescent Lighttubes Dedication Death Match: Jun Kasai & “Kokutenshi” Jaki Numazawa vs. Takashi Sasaki & Saburo Inematsu
Deathmatch Wars Episode #138
Broadcast: 08/28/2007
Taped: 08/20/2007
3. Tetsuhiro Kuroda & Yuska Obata vs. Hi69 & Hakaru Imai
5. Ryuji Ito, Abdullah Kobayashi & Shadow WX vs. Mammoth Sasaki, Katsumasa Inoue & Hiroyuki Kondo
6. Manabu Nakanishi vs. Daisuke Sekimoto
Deathmatch Wars Episode #139
Broadcast: 09/04/2007
Taped: 08/26/2007
6. BJW Tag Team Title: Daisuke Sekimoto & Yoshihito Sasaki (Zero-One) © vs. Kengo Mashimo (K-Dojo) & HARASHIMA (DDT)
7. BJW Death Match Heavyweight Title, 100 Fluorescent Lighttubes Death Match: “Kokutenshi” Jaki Numazawa vs. Takashi Sasaki
Deathmatch Wars Episode #140
Broadcast: 09/11/2007
Taped: 08/19/2007
4. GAY World Anal Title: MEN´s Teioh © vs. Milanito Collection a.t.
6. Fluorescent Lighttubes Death Match: Jun Kasai & “Kokutenshi” Jaki Numazawa vs. Ryuji Ito & Abdullah Kobayashi
6. Pro-Wrestling Thanksgiving Day Special Fluorescent Lighttubes Death Match: Jun Kasai & “Kokutenshi” Jaki Numazawa vs. Naoki
Tanisaki & Mototsugu Shimizu
Deathmatch Wars Episode #141
Broadcast: 09/18/2007
Taped: 09/09/2007
4. Jun Kasai & “Kokutenshi” Jaki Numazawa vs. Takashi Sasaki & Hakaru Imai
7. Yuko Miyamoto Seven Death Match Series 3rd ~ Fans Bring the Weapons Death Match: Ryuji Ito vs. Yuko Miyamoto
Deathmatch Wars Episode #142
Broadcast: 09/25/2007
Taped: 09/24/2007
2. Daikokubo Benkei, Yuichi Taniguchi & MIYAWAKI vs. GENTARO, Onryo & Shinobu
5. Death Match Royal Rumble: Abdullah Kobayashi, “Kokutenshi” Jaki Numazawa, Ryuji Ito, Jun Kasai, Takashi Sasaki, Shadow WX,
Saburo Inematsu & Yuko Miyamoto
Deathmatch Wars Episode #143
Broadcast: 10/02/2007
Taped: 09/24/2007
1. Hiroyuki Kondo & Toshihiro Sueyoshi vs. Hakaru Imai & Atsushi Ohashi
3. MEN’s Teioh, Milanito Collection a.t. & Kota Iibushi vs. Makato Oishi, Mototsugu Shimizu & Hercules Oosenga
4. Kintaro Kanemura, Tetsuhiro Kuroda & Yuusaka Obata vs. Daisuke Sekimoto, Mammoth Sasaki & Katsumasa Inoue
Deathmatch Wars Episode #144
Broadcast: 10/09/2007
Taped: 10/07/2007
5. Yuko Miyamoto Seven Death Match Series 4th ~ Random Weapons Box & Chain Death Match: Jun Kasai vs. Yuko Miyamoto
6. Fluorescent Lighttubes Death Match: Ryuji Ito, Abdullah Kobayashi & Shadow WX vs. “Kokutenshi” Jaki Numazawa, Takashi Sasaki &
MASADA
Deathmatch Wars Episode #145
Broadcast: 10/16/2007
Taped: 10/14/2007
5. Makakto Oishi, Kota Ibushi & Mototsugu Shimizu vs. MEN’s Teioh, Shinobu & Wolf Osawa
7. BJW Death Match Heavyweight Title, 444 Fluorescent Lighttubes Death Match: “Kokutenshi” Jaki Numazawa © vs. Abdullah Kobayashi
Deathmatch Wars Episode #146
Broadcast: 10/23/2007
Taped: 10/14/2007
3. Mammoth Sasaki & Tetsuhiro Kuroda vs. MASADA & Craig
4. Hardcore Match: Ryuji Ito & Shadow WX vs. Jun Kasai & Saburo Inemtsu
6. 3 Way Tag Match: Kintaro Kanemura & Yusaku Obata vs. Daisuke Sekimoto & Katsumasa Inoue vs. Takashi Sasaki & Yuko Miyamoto
Deathmatch Wars Episode #147
Broadcast: 10/30/2007
Taped: 10/28/2007
4. Japan & USA Death Match Fighter Confrontation ~ Hardcore Match: Shadow WX vs. MASADA
5. Yuko Miyamoto Seven Death Match Series 5th ~ Spidernet & Barbed Wire Boards Death Match: Kintaro Kanemura vs. Yuko Miyamoto
7. Double Ring 3 Way Tag Death Match: Ryuji Ito & Kesen Numajiro vs. “Kokutenshi” Jaki Numazawa & Jun Kasai vs. Takashi Sasaki &
Abdullah Kobayashi
Deathmatch Wars Episode #148
Broadcast:
Taped: 11/11/2007
5. Yuko Miyamoto Seven Death Match Series 6th ~ Moonlight Darkness Fluorescent Lighttubes Death Match: Shadow WX vs. Yuko
Miyamoto
6. Pro-Wrestling Thanksgiving Saitama-Style Death Match: Ryuji Ito & Abdullah Kobayashi vs. “Kokutenshi” Jaki Numazawa & Jun Kasai
Deathmatch Wars Episode #149
Broadcast:
Taped: various dates
4. Daisuke Sekimoto & Shuji Kondo (El Dorado) vs. Takashi Sasaki & Katsumasa Inoue (11/11/2007)
3. Milanito Collection a.t. (El Dorado) & Shinobu vs. Masahiro Takanashi (DDT) & Hercules Oosenga (El Dorado) (11/11/2007)
4. Men´s Club vs. Anti-Men´s Club: MEN´s Teioh, Mototsugu Shimizu, Hercules Oosenga & Wolf Ozawa beat Kota Ibushi, Makoto Oishi,
Shinobu & Milanito Collection a.t. (11/26/2007)
Deathmatch Wars Episode #150
Broadcast:
Taped: 11/26/2007
1. Hakaru Imai & Yousuke Aoki vs. Atsushi Ohashi & Toshihiro Sueyoshi
3. Abdullah Kobayshi & GENTARO vs. Daikokubo Benkei & Yuichi Taniguchi
7. 200 Fluorescent Lighttubes Death Match: Ryuji Ito & Shadow WX vs. “Kokutenshi” Jaki Numazawa & MASADA
Deathmatch Wars Episode #151
Broadcast:
Taped: 11/26/2007
2. Katsumasa Inoue & Hiroyuki Kondo vs. Shinjitsu Nohashi & Craig
6. BJW Tag Team Title: Daisuke Sekimoto & Yoshihito Sasaki © vs. Kintaro Kanemura & Yusaku Obata
5. Barbed Wire Boards Death Match: Takashi Sasaki & Yuko Miyamoto vs. Jun Kasai & Naoki Tanisaki
Deathmatch Wars Episode #152
Broadcast:
Taped: 12/14/2007
7. BJW vs. NJPW: Togi Makabe & Toru Yano vs. Daisuke Sekimoto & Katsumasa Inoue
8. BJW Death Match Heavyweight Title, Four Corners Cross of ‘D’ Death Match ~ Die Damage Danger Death: Ryuji Ito vs. “Kokutenshi” Jaki
Numazawa
Deathmatch Wars Episode #153
Broadcast:
Taped: 12/14/2007
5. Hardcore Match: NOSAWA Rongai & MASADA vs. Shadow WX & Abdullah Kobayashi
4. New Men’s Club vs. Anti-Men’s Club: MEN’s Teioh, Makato Oishi & Kota Iibushi vs. Shinobu, Michael Nakazawa & Tomomitsu
Matsunaga
6. Yuko Miyamoto Seven Death Match Series Final ~ Barbed Wire Ropes Glass Crush Plus Alpha Death Match ~ Subversive Activities:
Takashi Sasaki vs. Yuko Miyamoto
———————————

BIG JAPAN – 2007/01/02 – Tokyo, Korakuen Hall [Death Match Wars # 106] 01. Mammoth Sasaki & GENTARO vs. Yuko Miyamoto & isami
02. Fluorescent Lighttubes Death Match: MEN’S Teioh & Jun Kasai & “Black Angel” Jaki Numazawa & Yuko Miyamoto vs. Takashi Sasaki
& Abdullah Kobayashi & Shadow WX & MASADA
Running Time: 60 minutes – Source: SAT TV

BIG JAPAN – 2007/01/02 – Tokyo, Korakuen Hall [Death Match Wars # 107] 01. Daikokubo Benkei & Yuichi Taniguchi & MIYAWAKI vs. Shinobu & Hakaru Imai & Tomomitsu Matsunaga
02. Mad Man Pondo & NOSAWA Rongai vs. Coke Hain & Sam Hain
03. Daisuke Sekimoto & Yoshihito Sasaki & Hiroyuki Kondo vs. Kintaro Kanemura & Tetsuhiro Kuroda & Onryo
Running Time: 60 minutes – Source: SAT TV

BIG JAPAN – 2007/01/28 – Koshigaya, Katsura Studio – “Katsura Special 6? (Death Match Wars # 110)
01. Kintaro Kanemura & Tetsuhiro Kuroda vs. Katsumasa Inoue & Hiroyuki Kondo
02. Fluorescent Lighttubes Death Match: Takashi Sasaki & Shadow WX & MASADA vs. Yuko Miyamoto & isami & Saburo Inematsu
Running Time: 60 minutes – Source: SAT TV

BIG JAPAN – 2007/01/28 – Koshigaya, Katsura Studio – “Katsura Special 6? ( Death Match Wars # 111)
01. Daikokubo Benkei & Yuichi Taniguchi vs. Hakaru Imai & Craig
02. Daisuke Sekimoto & Onryo vs. Mammoth Sasaki & Hakaru Imai
03. Barbed Wire Board Death Match: “Black Angel” Jaki Numazawa & Abdullah Kobayashi & KAORU vs. MEN’S Teioh & Jun Kasai &
Kyoko Kimura
Running Time: 60 minutes – Source: SAT TV

BIG JAPAN – 2007/02/26 – Tokyo, Korakuen Hall ( Death Match Wars # 113)
01. MEN’S Teioh & Onryo vs. Tetsuhiro Kuroda & Hiroyuki Kondo
02. Fluorescent Lighttubes Death Match: Jun Kasai & Yuko Miyamoto & Saburo Inematsu vs. Takashi Sasaki & Shadow WX & Abdullah
Kobayashi
Running Time: 60 minutes – Source: SAT TV

BIG JAPAN – 2007/02/26 – Tokyo, Korakuen Hall ( Death Match Wars # 114)
01. Muneki Sawa vs. Tomomitsu Matsunaga
02. Hardcore Tag Match: Kintaro Kanemura & Mammoth Sasaki vs. “Black Angel” Jaki Numazawa & isami
03. Kengo Mashimo & Madoka & Boso Boy Raito vs. Daisuke Sekimoto & Yoshihito Sasaki & Katsumasa Inoue
Running Time: 60 minutes – Source: SAT TV

BIG JAPAN – 2007/03/04 – Koshigaya Katsura Studio – “Katsura Special 7? [Death Match Wars # 115] 01. Takashi Sasaki & Shadow WX vs. Daisuke Sekimoto & Abdullah Kobayashi
02. School Of Death Flourescent Lighttubes Death Match: Yuko Miyamoto & “Black Angel” Jaki Numazawa vs. Jun Kasai & isami
Running Time: 60 minutes – Source: SAT TV

BIG JAPAN – 2007/03/14 – Tokyo, Korakuen Hall [Death Match Wars # 116] 01. Big Japan Death Match Title – Scaffold Death Match – “One Night Carnival”: Takashi Sasaki vs. Yuko Miyamoto
Running Time: 60 minutes – Source: SAT TV

BIG JAPAN – 2007/03/14 – Tokyo, Korakuen Hall [Death Match Wars # 117] 01. Kengo Mashimo & Madoka vs. Daisuke Sekimoto & Katsumasa Inoue
02. Ryuji Ito Return Match – Barbed Wire Board Death Match: Ryuji Ito & Shadow WX & Abdullah Kobayashi vs. Jun Kasai & “Black
Angel” Jaki Numazawa & Saburo Inematsu
Running Time: 60 minutes – Source: SAT TV

BIG JAPAN – 2007/03/14 – Tokyo, Korakuen Hall [Death Match Wars # 118] 01. Muneki Sawa & isami vs. Hakaru Imai & Tomomitsu Matsunaga
02. Daikokubo Benkei & Yuichi Taniguchi vs. Miracle Man & Kuishinbo Kamen
2007/03/04 – Koshigaya Katsura Studio – “Katsura Special 7?
03. Mammoth Sasaki & Hiroyuki Kondo vs. Tetsuhiro Kuroda & Tomomitsu Matsunaga
04. Mixed Barbed Wire Board Tag Match: Onryo & KAORU vs. MEN’s Teioh & Kyoko Kimura
Running Time: 60 minutes – Source: SAT TV

BIG JAPAN – 2007/03/25 – Kawasaki City Gym [Death Match Wars # 119] 01. Tetsuhiro Kuroda & Mammoth Sasaki vs. Daisuke Sekimoto & Katsumasa Inoue
02. Double Ring Four Way Tag Death Match: Takashi Sasaki & Abdullah Kobayashi vs. Jun Kasai & “Black Angel” Jaki Numazawa vs.
Shadow WX & The Winger vs. Ryuji Ito & isami
Running Time: 60 minutes – Source: SAT TV

BIG JAPAN – 2007/04/08 – Kanazawa Circulation Hall [Death Match Wars # 120] 01. Fluorescent Lighttubes Death Match: Takashi Sasaki & Ryuji Ito & Yuko Miyamoto vs. Jun Kasai & “Black Angel” Jaki Numazawa &
isami
2007/04/09 – Takakoka Techno Dome
02. Fluorescent Lighttubes & Thumbtack Pins Death Match: Takashi Sasaki & Ryuji Ito & Yuko Miyamoto vs. Jun Kasai & “Black Angel”
Jaki Numazawa & isami
Running Time: 60 minutes – Source: SAT TV

BIG JAPAN – 2007/04/13 – Yokohama Conference Center – “Yokohama Pro Wrestling vs. Big Japan” [Death Match Wars # 121] 01. Yuichi & Satoru vs. Daikokubo Benkei & Abdullah Kobayashi
02. Hikari Minami & Aoi Kizuki & Lee Nikkan vs. Emi Sakura & Makoto & Minori Makiba
03. Katsumasa Inoue & Daisuke Sekimoto vs. GENTARO & Hi69
04. Oriental Dragon vs. Buta Gunso
Running Time: 60 minutes – Source: SAT TV

BIG JAPAN – 2007/04/29 – Yokohama, Red Brick Warehouse – “RED BRICK PRO-WRESTLING FESTVAL 2007? [Death Match Wars
# 122] 01. Madman Pondo & Necro Butcher vs. MASADA & Sterling James Keenan
02. Mammoth Sasaki & Shadow WX vs. Kintaro Kanemura & Hi69
03. Manabu Nakanishi vs. Katsumasa Inoue
Running Time: 60 minutes – Source: SAT TV

BIG JAPAN – 2007/04/30 – Tokyo, Korakuen Hall [Death Match Wars # 123] 01. Tetsuhiro Kuroda & Mammoth Sasaki vs. Katsumasa Inoue & Yusaku Obata
02. Big Japan Death Match Heavyweight Title Contendership – Kenzan Death Match: Ryuji Ito vs. Abdullah Kobayashi
Running Time: 60 minutes – Source: SAT TV

BIG JAPAN – 2007/04/27 – Yokohama, Red Brick Warehouse – “RED BRICK PRO-WRESTLING FESTIVAL 2007? [Death Match
Wars # 124] 01. Daikokubo Benkei & Onryo & Toshihiro Sueyoshi vs. Abdullah Kobayashi & GENTARO & Hakaru Imai
02. MEN’s Teioh & Yusaku Obata vs. Tetsuhiro Kuroda & Hiroyuki Kondo
03. Fluorescent Lighttubes Death Match: Takashi Sasaki & Ryuji Ito & Yuko Miyamoto vs. Jun Kasai & “Black Angel” Jaki Numazawa &
isami
Running Time: 60 minutes – Source: SAT TV

BIG JAPAN – 2007/04/30 – Tokyo, Korakuen Hall [Death Match Wars # 125] 01. Madman Pondo & Necro Butcher vs. MASADA & SJK
02. Takashi Sasaki & Shadow WX & Yuko Miyamoto vs. Jun Kasai & “Black Angel” Jaki Numazawa & isami
Running Time: 60 minutes – Source: SAT TV

BIG JAPAN – 2007/05/20 – Koshigaya Katsura Studio – “KATSURA SPECIAL 8? [Death Match Wars # 126] 01. Katsumasa Inoue & Hakaru Imai vs. GENTARO & Atsushi Ohashi
02. Fluorescent Lighttubes Death Match: Jun Kasai & “Black Angel” Jaki Numazawa vs. Ryuji Ito & Abdullah Kobayashi
Running Time: 60 minutes – Source: SAT TV

BIG JAPAN – 2007/05/28 – Tokyo, Korakuen Hall [Death Match Wars # 127] 01. Daikokubo Benkei & Kuishinbo Kamen vs. Yuichi Taniguchi & Miracle Man
02. MEN’S Teioh & Makoto Oishi vs. Onryo & Shinobu
03. Fluorescent Lighttubes Cross, Fluorescent Lighttubes Tower & Cage Death Match ~ “Hill of Sanctuary”: Ryuji Ito vs. “Black Angel” Jaki
Numazawa
Running Time: 60 minutes – Source: SAT TV

BIG JAPAN – 2007/05/28 – Tokyo, Korakuen Hall [Death Match Wars # 128] 01. Daisuke Sekimoto & Katsumasa Inoue & Mammoth Sasaki vs. Kintaro Kanemura & Tetsuhiro Kuroda & Hi69
02. Takashi Sasaki & Yuko Miyamoto vs. Jun Kasai & isami
Running Time: 60 minutes – Source: SAT TV

BIG JAPAN – 2007/05/20 – Koshigaya Katsura Studio – “KATSURA SPECIAL 8? [Death Match Wars # 129] 01. Daisuke Sekimoto & Hi69 & Yusaku Obata vs. Kintaro Kanemura & Tetsuhiro Kuroda & Mammoth Sasaki
02. Takashi Sasaki & Yuko Miyamoto vs. Shadow WX & isami
Running Time: 60 minutes – Source: SAT TV

BIG JAPAN – 2007/06/26 – Tokyo, Korakuen Hall [Death Match Wars # 130] 01. Daisuke Sekimoto & Hi69 & Yusaku Obata vs. Mammoth Sasaki & Shadow WX & Katsumasa Inoue
02. Fluorescent Lighttubes Death Match: Takashi Sasaki & Yuko Miyamoto vs. Ryuji Ito & Abdullah Kobayashi
Running Time: 60 minutes – Source: SAT TV

BIG JAPAN – 2007/06/26 – Tokyo, Korakuen Hall [Death Match Wars # 131] 01. GENTARO vs. Hiroyuki Kondo
02. Daikokubo Benkei & Kuishinbo Kamen vs. Yuichi Taniguchi
03. Onryo & Milanito Collection a.t. & Mototsugu Shimizu vs. MEN’S Teioh & Makato Oishi & Shinobu
04. Jun Kasai & “Black Angel” Jaki Numazawa & MASADA vs. Kintaro Kanemura & Tetsuhiro Kuroda & Hakaru Imai
Running Time: 60 minutes – Source: SAT TV

BIG JAPAN – 2007/07/08 – Yokohama Bunka Gym [Death Match Wars # 132] 01. Onryo & Hiroyuki Kondo vs. MEN’S Teioh & Shinobu
02. Big Japan Death Match Title – 300 Fluorescent Lighttubes Death Match: Takashi Sasaki vs. Ryuji Ito
Running Time: 60 minutes – Source: SAT TV

BIG JAPAN – 2007/07/08 – Yokohama Bunka Gym [Death Match Wars # 133] 01. Scaffold Death Match: Jun Kasai & “Black Angel” Jaki Numazawa vs. Abdullah Kobayashi & Yuko Miyamoto
02. Big Japan Tag Team Titles: Daisuke Sekimoto & Yoshihito Sasaki vs. Mammoth Sasaki & Katsumasa Inoue
Running Time: 60 minutes – Source: SAT TV

BIG JAPAN – July 2007 [Death Match Wars # 134] 2007/07/16 – Koshigaya Katsura Studio – “KATSURA SPECIAL 9?
01. Yuko Miyamoto Seven Death Match Series 1st ~ No Ropes Barbed Wire & Fluorescent Lighttubes Death Match: “Black Angel” Jaki
Numazawa vs. Yuko Miyamoto
2007/07/22 – Fukuoka, Hakata Star Lane – “PRO-WRESTLING THANKSGIVING DAY 2007?
02. Naoki Tanisaki Death Match Trial Hardcore Match: Naoki Tanisaki & Yuko Miyamoto vs. Jun Kasai & MASADA
Running Time: 60 minutes – Source: SAT TV

BIG JAPAN – 2007/07/30 – Tokyo, Korakuen Hall
01. MEN’S Teioh & Makato Oishi & Shinobu vs. Onryo & Milanito Collection a.t. & Mototsugu Shimizu
02. Kintaro Kanemura & Tetsuhiro Kuroda & Taichi Ichikari vs. Shadow WX & Saburo Inematsu & Hakaru Imai
03. Daisuke Sekimoto & Mammoth Sasaki & Katsumasa Inoue vs. Manabu Nakanishi & Yujiro & Mitsuhide Hirasawa
04. Three Way Fluorescent Lighttubes Death Match: Jun Kasai & “Black Angel” Jaki Numazawa vs. Takashi Sasaki & Yuko Miyamoto
Running Time: 90 minutes – Source: SAT TV

BIG JAPAN – 2007/08/19 – Sapporo Teisen Hall – “BIG JAPAN THANKSGIVING DAY 2007? [Death Match Wars # 140] 01. GAY World Anal Title: MEN’s Teioh vs. Milanito Collection a.t.
02. Fluorescent Lighttubes Death Match: Jun Kasai & “Black Angel” Jaki Numazawa vs. Ryuji Ito & Abdullah Kobayashi
Running Time: 60 minutes – Source: SAT TV

BIG JAPAN – 2007/08/20 – Tokyo, Korakuen Hall
01. Manabu Nakanishi vs. Daisuke Sekimoto
02. Fluorescent Lighttubes Dedication Death Match: Jun Kasai & “Black Angel” Jaki Numazawa vs. Takashi Sasaki & Saburo Inematsu
Running Time: 60 minutes – Source: SAT TV

BIG JAPAN – 2007/08/20 – Tokyo, Korakuen Hall [Death Match Wars # 137] 01. MEN’s Teioh & Makoto Oishi & Shinobu vs. Onryo & Milanito Collection a.t. & Fantastik
02. Fluorescent Lighttubes Dedication Death Match: Jun Kasai & “Black Angel” Jaki Numazawa vs. Takashi Sasaki & Saburo Inematsu
Running Time: 60 minutes – Source: SAT TV

BIG JAPAN – 2007/08/26 – Tokyo, Differ Ariake – “PRO-WRESTLING SUMMIT IN ARIAKE ~ KING’S FESTIVAL! ALL TITLE
MATCHES” [Death Match Wars # 139] 01. Big Japan Tag Team Titles: Daisuke Sekimoto & Yoshihito Sasaki vs. Kengo Mashimo & HARASHIMA
02. Big Japan Death Match Heavyweight Title: “Black Angel” Jaki Numazawa vs. Takashi Sasaki
Running Time: 60 minutes – Source: SAT TV

BIG JAPAN – 2007/09/09 – Koshigaya Katsura Studio – “KATSURA SPECIAL 10?
[Death Match Wars # 141] 01. Jun Kasai & “Black Angel” Jaki Numazawa vs. Takashi Sasaki & Hakaru Imai
02. Yuko Miyamoto Seven Death Match Series 3rd ~ Fans Bring the Weapons Death Match: Ryuji Ito vs. Yuko Miyamoto
Running Time: 60 minutes – Source: SAT TV

BIG JAPAN – 2007/09/24 – Tokyo, Korakuen Hall [Death Match Wars # 142] 01. Daikokubo Benkei & Yuichi Taniguchi & MIYAWAKI vs. GENTARO & Onryo & Shinobu
02. Death Match Royal Rumble (w/ Abdullah Kobayashi, “Black Angel” Jaki Numazawa, Ryuji Ito, Jun Kasai, Takashi Sasaki, Shadow WX,
Saburo Inematsu & Yuko Miyamoto)
Running Time: 60 minutes – Source: SAT TV

BIG JAPAN – 2007/10/07 – Fukuoka, Hakata Star Lane [Death Match Wars # 144] 01. Yuko Miyamoto Seven Death Match Series 4th ~ Random Box & Chain Death Match: Jun Kasai vs. Yuko Miyamoto
02. Fluorescent Lighttubes Death Match: Ryuji Ito & Abdullah Kobayashi & Shadow WX vs. “Black Angel” Jaki Numazawa & Takashi
Sasaki & MASADA
Running Time: 60 minutes – Source: SAT TV

BIG JAPAN – 2007/10/14 – Tokyo, Korakuen Hall [Death Match Wars # 145] 01. Makoto Oishi & Kota Ibushi & Mototsugu Shimizu vs. MEN’S Teioh & Shinobu & Wolf Osawa
02. Big Japan Death Match Heavyweight Title – 444 Fluorescent Lighttubes Death Match: “Black Angel” Jaki Numazawa vs. Abdullah
Kobayashi
Running Time: 60 minutes – Source: SAT TV

BIG JAPAN – 2007/10/14 – Tokyo, Korakuen Hall (Death Match Wars # 146)
01. Mammoth Sasaki & Tetsuhiro Kuroda vs. MASADA & Craig
02. Hardcore Tag Match: Ryuji Ito & Shadow WX vs. Jun Kasai & Saburo Inematsu
03. Three Way Tag Match: Kintaro Kanemura & Yusaku Obata vs. Daisuke Sekimoto & Katsumasa Inoue vs. Takashi Sasaki & Yuko
Miyamoto
Running Time: 60 minutes – Source: SAT TV

BIG JAPAN – 2007/10/28 – Sapporo Teisen Hall [Death Match Wars # 147] 01. Japan & USA Death Match Fighters ~ Hardcore Match: Shadow WX vs. MASADA
02. Yuko Miyamoto Seven Death Match Series 5th ~ Spidernet & Barbed Wire Boards Death Match: Kintaro Kanemura vs. Yuko Miyamoto
03. Double Ring Three Way Tag Death Match: Ryuji Ito & Kesen Numajiro vs. “Black Angel” Jaki Numazawa & Jun Kasai vs. Takashi
Sasaki & Abdullah Kobayashi
Running Time: 60 minutes – Source: SAT TV

BIG JAPAN – 2007/11/11 – Koshigaya Katsura Studio – “PRO-WRESTLING THANKSGIVING DAY 2007? [Death Match Wars # 148] 01. Yuko Miyamoto Seven Death Match Series 6th ~ Moonlight Darnkess Fluorescent Lighttubes Death Match: Shadow WX vs. Yuko
Miyamoto
02. Pro-Wrestling Thanksgiving Saitama-Style Death Match: “Black Angel” Jaki Numazawa & Jun Kasai vs. Ryuji Ito & Abdullah Kobayashi
Running Time: 60 minutes – Source: SAT TV

BIG JAPAN – 2007/11/11 – Koshigaya Katsura Studio – “PRO-WRESTLING THANKSGIVING DAY 2007? [Death Match Wars # 149] El Dorado – 2007/11/11 – Koshigaya Katsura Studio
01. Daisuke Sekimoto & “brother” YASSHI vs. Shuji Kondo & Antonio Honda
Big Japan – 2007/11/11 – Koshigaya Katsura Studio
02. Daisuke Sekimoto & Shuji Kondo vs. Takashi Sasaki & Katsumasa Inoue
El Dorado – 2007/11/11 – Koshigaya Katsura Studio
03. MEN’S Teioh & Milanito Collection a.t. vs. Danshoku Dino & Yuki Sato
Big Japan – 2007/11/11 – Koshigaya Katsura Studio
04. Milanito Collection a.t. & Shinobu vs. Masahiro Takanashi & Hercules Oosenga
Big Japan – 2007/11/26 – Tokyo, Korakuen Hall
05. Men’s Club vs. Anti-Men’s Club: MEN’s Teioh & Mototsugu Shimizu & Hercules Oosenga & Wolf Ozawa vs. Kota Ibushi & Makoto
Oishi & Shinobu & Milanito Collection a.t.
Running Time: 60 minutes – Source: SAT TV

BIG JAPAN – 2007/11/26 – Tokyo, Korakuen Hall [Death Match Wars # 150] 01. Hakaru Imai & Spark Aoki vs. Atsushi Ohashi & Toshihiro Sueyoshi
02. Abdullah Kobayshi & GENTARO vs. Daikokubo Benkei & Yuichi Taniguchi
03. 200 Fluorescent Lighttubes Death Match: Ryuji Ito & Shadow WX vs. “Black Angel” Jaki Numazawa & MASADA
Running Time: 60 minutes – Source: SAT TV

BIG JAPAN – 2007/11/26 – Tokyo, Korakuen Hall [Death Match Wars # 151] 01. Katsumasa Inoue & Hiroyuki Kondo vs. Shinjitsu Nohashi & Craig
02. BJW Tag Team Title: Daisuke Sekimoto & Yoshihito Sasaki vs. Kintaro Kanemura & Yusaku Obata
03. Barbed Wire Board Death Match: Takashi Sasaki & Yuko Miyamoto vs. Jun Kasai & Naoki Tanisaki
Running Time: 60 minutes – Source: SAT TV

BIG JAPAN – 2007/12/14 – Yokohama Bunka Gym [Death Match Wars # 152] 01. BJW vs. NJPW: Togi Makabe & Toru Yano vs. Daisuke Sekimoto & Katsumasa Inoue
02. BJW Death Match Heavyweight Title – Four Corner Cross of D (Die, Damage, Danger & Death): Ryuji Ito vs. “Black Angel” Jaki
Numazawa
Running Time: 60 minutes – Source: SAT TV

BIG JAPAN – 2007/12/14 – Yokohama Bunka Gym [Death Match Wars # 153] 01. Hardcore Match: NOSAWA Rongai & MASADA vs. Shadow WX & Abdullah Kobayashi
02. New Men’s Club vs. Anti-Men’s Club: MEN’s Teioh & Kota Ibushi & Makato Oishi vs. Shinobu & Michael Nakazawa & Tomomitsu
Matsunaga
03. Yuko Miyamoto Seven Death Match Series Final ~ Glass Crush + Alpha Death Match ~ Subversive Activities: Takashi Sasaki vs. Yuko
Miyamoto
Running Time: 60 minutes – Source: SAT TV


To Top