AJW All Japan Women´s Pro-Wrestling (1993)

ALL JAPAN WOMEN – 1993/01/24 – Tokyo, Korakuen Hall (Samurai TV)
01. Akira Hokuti vs. Suzuka Minami
02. Sakie Hasegawa & Debbie Malenko vs. Kaoru Ito & Terri Power
03. Kyoko Inoue vs. Takako Inoue
04. Aja Kong & Bull Nakano vs. Manami Toyota & Toshiyo Yamada
05. Akira Hokuto & Etsuko Mita & Mima Shimoda vs. Eagle Sawai & Harley Saito & Miki Handa
Running Time: 120 minutes – Source: SAT TV

ALL JAPAN WOMEN – 1993/02/28 – Tokyo
01. Sakie Hasegawa vs. Misae Watanabe
02. Tomoko Watanabe vs. Chikako Hasegawa
03. Midget Match
04. Suzuka Minami & Etsuko Mita vs. Mima Shimoda & Saemi Numata
05. Japan Title: Debbie Malenko vs. Terri Power
06. Kyoko Inoue & Bat Yoshinaga vs. Aja Kong & Kaoru Ito
07. WWWA Tag Titles: Manami Toyota & Toshiyo Yamada vs. Takako Inoue & Yumiko Hotta
Running Time: 150 minutes – Source: VHS

ALL JAPAN WOMEN – 1993/03/20 – Tokyo – “Bakuhatsu Zenya”
01. Saemi Numata vs. Masami Watanabe
02. WWWA World Midget Championship: Little Frankie vs. Mr. Buddhaman
03. Suzuka Minami & Mima Shimoda vs. Terri Power & Kaoru Ito
04. Sakie Hasegawa vs. Tomoko Watanabe
05. Manami Toyota vs. Takako Inoue
06. Bat Yoshinaga & Yumiko Hotta vs. Toshiyo Yamada & Etsuko Mita
07. Aja Kong vs. Kyoko Inoue
Running Time: 180 minutes – Source: VHS

ALL JAPAN WOMEN – 1993/04/02 – Tokyo – “ALL STAR DREAM SLAM I” [3 DISC-SET] 01. Plum Mariko & Hikari Fukuoka vs. Sakie Hasegawa & Kaoru Ito
02. Crusher Maedomari & Shark Tsuchiya vs. Bat Yoshinaga & Terri Power
03. KAORU & Ultima Tigrita vs. Tomoko Watanabe & Mima Shimoda
04. Rumi Kazama & Miki Handa vs. Suzuka Minami & Etsuko Mita
05. WWWA Martial Arts Title: Bat Yoshinaga vs. Susan Howard
06. Devil Masami vs. Chigusa Nagayo
07. Kyoko Inoue & Takako Inoue vs. Cuty Suzuki & Mayumi Ozaki
08. Bull Nakano & Aja Kong vs. Harley Saito & Eagle Sawai
09. Dynamite Kansai vs. Yumiko Hotta
10. Akira Hokuto vs. Shinobu Kandori
11. Manami Toyota & Toshiyo Yamada vs. Combat Toyoda & Megumi Kudo
Running Time: 3 Discs – Source: DVD (1:1)

ALL JAPAN WOMEN – 1993/04/11 – Osaka – “All Star DreamSlam II”
01. Sakie Hasegawa vs. Hikari Fukuoka
02. Kaoru Ito & Tomoko Watanabe & Saemi Numata vs. Leo Kitamura & Mikiko Futagami & Uako Hozumi
03. Terri Power & Bat Yoshinaga vs. Rumi Kazama & Miki Handa
04. Combat Toyoda & Megumi Kudo vs. Etsuko Mita & Mima Shimoda
05. Yumiko Hotta & Kyoko Inoue & Takako Inoue vs. Cuty Suzuki & Plum Mariko & Command Bolshoi
06. Suzuka Minami vs. Harley Saito
07. Bull Nakano vs. Chigusa Nagayo
08. Aja Kong & Akira Hokuto vs. Shinobu Kandori & Eagle Sawai
09. WWWA Tag Titles: Manami Toyota & Toshiyo Yamada vs. Dynamite Kansai & Mayumi Ozaki
Running Time: 315 minutes – Source: VHS

ALL JAPAN WOMEN – 1993/05/03 – Tokyo – “Japan Grand Prix “Ëœ93 – Vol. 1?
01. Tomoko Watanabe & Misae Watanabe vs. Saemi Numata & Chikako Hasegawa
02. Yumiko Hotta & Takako Inoue & Sakie Hasegawa vs. Suzuka Minami & Mima Shimoda & Bat Yoshinaga
03. Hikari Fukuoka vs. Kaoru Ito
04. Etsuko Mita vs. Harley Saito
05. Akira Hokuto vs. Toshiyo Yamada
06. Bull Nakano & Aja Kong vs. Manami Toyota & Kyoko Inoue
Running Time: 180 minutes – Source: VHS

ALL JAPAN WOMEN – 1993/05/08 – Tokyo – “Japan Grand Prix “Ëœ93 – Vol. 2?
01. Mima Shimoda & Misae Watanabe vs. Tomoko Watanabe & Chikako Hasegawa
02. Kyoko Inoue vs. Numata
03. Suzuka Minami vs. Etsuko Mita
04. Bull Nakano & Kaoru Ito vs. Aja Kong & Sakie Hasegawa
05. Takako Inoue vs. Harley Saito
06. Akira Hokuto & Toshiyo Yamada vs. Yumiko Hotta & Manami Toyota
Running Time: 180 minutes – Source: VHS

ALL JAPAN WOMEN – 1993/06/11 – Tokyo – “Japan Grand Prix “Ëœ93 – Vol. 3?
01. AJW Jr. Title: Saemi Numata vs. Masami Watanabe
02. Mr. Buddhaman vs. Tomezo Tsunokake
03. Mima Shimoda vs. Chikako Hasegawa
04. Suzuka Minami & Etsuko Mita vs. Kaoru Ito & Tomoko Watanabe
05. Toshiyo Yamada vs. Sakie Hasegawa
06. Kyoko Inoue vs. Hikari Fukuoka
07. Akira Hokuto vs. Yasha Kurenai
08. Bull Nakano & Aja Kong & Bat Yoshinaga vs. Manami Toyota & Yumiko Hotta & Takako Inoue
Running Time: 180 minutes – Source: VHS

ALL JAPAN WOMEN – 1993/07/04 – Tokyo – “Japan Grand Prix “Ëœ93 – Vol. 4?
01. Mr. Buddhaman vs. Tomezo Tsunokake
02. Kaoru Ito & Saemi Numata vs. KAORU & Misae Watanabe
03. Sakie Hasegawa vs. Takako Inoue
04. Kyoko Inoue vs. Bat Yoshinaga
05. Akira Hokuto vs. Suzuka Minami
06. Bull Nakano & Aja Kong & Tomoko Watanabe vs. Manami Toyota & Mima Shimoda & Etsuko Mita
07. Yumiko Hotta vs. Hikari Fukuoka
08. Toshiyo Yamada vs. Harley Saito
Running Time: 180 minutes – Source: VHS

ALL JAPAN WOMEN – 1993/08/21 – Tokyo – “Japan Grand Prix “Ëœ93 – Finals”
01. Mr. Buddhaman vs. Tomezo Tsunokake
02. Tomoko Watanabe vs. Chaparita ASARI & Chikako Shiratori
03. Suzuka Minami & Etsuko Mita vs. Mima Shimoda & Numatchi
04. Bull Nakano vs. Bat Yoshinaga
05. Japan Grand Prix “Ëœ93 – Semi-Final: Akira Hokuto vs. Manami Toyota
06. Japan Grand Prix “Ëœ93 – Semi-Final: Yumiko Hotta vs. Harley Saito
07. Kyoko Inoue & Takako Inoue & Toshiyo Yamada vs. Aja Kong & Kaoru Ito & KAORU
08. Japan Grand Prix “Ëœ93 – Final: Akira Hokuto vs. Yumiko Hotta
Running Time: 180 minutes – Source: VHS

ALL JAPAN WOMEN – 1993/08/25 – Tokyo
01. Saya Endo & Yasha Kurenai & Utako Hozumi vs. Tomoko Watanabe & Numatchi & Chikako Shiratori
02. Candy Okutsu & Command Bolshoi vs. KAORU & Chaparita ASARI
03. Elimination Match: Bull Nakano & Suzuka Minami & Mima Shimoda & Etsuko Mita & Bat Yoshinaga vs. Eagle Sawai & Miki Handa &
Harley Saito & Yukari Osawa & Leo Kitamura
04. Takako Inoue vs. Cuty Suzuki
05. Toshiyo Yamada & Kaoru Ito vs. Megumi Kudo & Yukie Nabeno
06. Shinobu Kandori vs. Kyoko Inoue
07. Manami Toyota & Yumiko Hotta & Sakie Hasegawa vs. Mayumi Ozaki & Plum Mariko & Hikari Fukuoka
08. All Pacific Title: Akira Hokuto vs. Rumi Kazama
09. WWWA Title: Aja Kong vs. Dynamie Kansai
Running Time: 180 minutes – Source: VHS

ALL JAPAN WOMEN – 1993/09/05 – Tokyo – “Japan Grand Prix “Ëœ93 – Vol. 5?
01. Mr. Buddkaman vs. Tomezo Tsunokake
02. KAORU vs. Chaparita ASARI
03. Candy Okutsu vs. Chikako Shiratori
04. Akira Hokuto vs. Numatchi
05. Bull Nakano vs. Tomoko Watanabe
06. Manami Toyota & Toshiyo Yamada & Mima Shimoda & Etsuko Mita vs. Aja Kong & Kyoko Inoue & Sakie Hasegawa & Kaoru Ito
07. UWA Tag Titles: Yumiko Hotta & Takako Inoue vs. Akira Hokuto & Suzuka Minami
Running Time: 180 minutes – Source: VHS

ALL JAPAN WOMEN – 1993/09/29 – Nagoya – “AJW vs. LLPW”
01. Michiko Nagashima & Carol Midori vs. Chapparita Asari & Chikako Shiratori
02. Japan Jr. Title: Numatchi vs. Mizuki Endo
03. Etsuke Mita & Mima Shimoda vs. Kaoru & Tomoko Watanabe
04. Sakie Hasegawa & Kaoru Ito vs. Leo Kitamura & Mikiko Futagami
05. Suzuka Minami vs. Utako Hozumi
06. Takako Inoue vs. Yasha Kurenai
07. Bull Nakano vs. Noriyo Tateno
08. Manami Toyota & Toshiyo Yamada vs. Harley Saito & Miki Handa
09. Aja Kong & Kyoko Inoue vs. Eagle Sawai & Yukari Osawa
10. Shinobu Kandori vs. Yumiko Hotta
Running Time: 240 minutes – Source: VHS

ALL JAPAN WOMEN – 1993/10/10 – Tokyo – “Tag League – The Best “Ëœ93 – Part 1?
01. Mr. Buddhaman vs. Tomezo Tsunokake
02. Reggie Bennett vs. Numatchi
03. Manami Toyota & Chaparita ASARI vs. Kaoru Ito & Tomoko Watanabe
04. Tag League – The Best “Ëœ93: Eagle Sawai & Yasha Kurenai vs. Etsuko Mita & Mima Shimoda
05. Tag League – The Best “Ëœ93: Yumiko Hotta & Takako Inoue vs. Bull Nakano & Suzuka Minami
06. Tag League – The Best “Ëœ93: Aja Kong & Sakie Hasegawa vs. Kyoko Inoue & Toshiyo Yamada
Running Time: 150 minutes – Source: VHS

ALL JAPAN WOMEN – 1993/12/06 – Tokyo, Ryogoku Kokugikan – “KOKUGIKAN CHOJODEN ST. FINAL” [2 DISC-SET] 01. Leo Kitamura & Utako Hozumi vs. Tomoko Watanabe & Chikako Shiratori
02. Little Frankie vs. Mr. Buddhaman
03. AJW Jr. Title: Chaparita ASARI vs. Candy Okutsu
04. Japan Tag Titles: Sakie Hasegawa & Kaoru Ito vs. Yasha Kurenai & Miki Handa
05. Combat Toyoda vs. Suzuka Minami
06. Bull Nakano & Etsuko Mita & Mima Shimoda vs. Cuty Suzuki & Plum Mariko & Hikari Fukuoka
07. Kyoko Inoue & Takako Inoue & Yumiko Hotta vs. Harley Saito & Eagle Sawai & Rumi Kazama
08. WWWA Title: Aja Kong vs. Megumi Kudo
09. WWWA Tag Titles: Dynamite Kansai & Mayumi Ozaki vs. Manami Toyota & Toshiyo Yamada
10. Shinobu Kandori vs. Akira Hokuto
Running Time: 2 Discs – Source: DVD (1:1)

ALL JAPAN WOMEN – 1993/12/06 – Tokyo (TV – 1993/12/22)
01. Kyoko Inoue & Takako Inoue & Yumiko Hotta v Eagle Sawai & Harley Saito & Rumi Kazama
02. WWWA Tag Titles: Dynamite Kansai & Mayumi Ozaki v Manami Toyota & Toshiyo Yamada
03. Akira Hokuto v Shinobu Kandori
Running Time: 90 minutes – Source: VHS

ALL JAPAN WOMEN – 1993/12/10 – Tokyo – “Tag League – The Best “Ëœ93 – Part 2?
01. Chikako Shiratori vs. Kumiko Maekawa
02. Little Frankie vs. Tomezo Tsunokake
03. Etsuko Mita & Mima Shimoda vs. Kaoru Ito & Tomoko Watanabe
04. Yumiko Hotta & Suzuka Minami vs. Bull Nakano & Chaparita ASARI
05. Aja Kong & Sakie Hasegawa vs. Eagle Sawai & Yasha Kurenai
06. Manami Toyota & Akira Hokuto vs. Kyoko Inoue & Toshiyo Yamada
07. Tag League – The Best “Ëœ93 – Final: Manami Toyota & Akira Hokuto vs. Kyoko Inoue & Toshiyo Yamada
Running Time: 165 minutes – Source: VHS


To Top