Pro Wrestling NOAH (2008)

PRO WRESTLING NOAH – 2008/01/06 – Tokyo, Differ Ariake – “THE FIRST NAVIGATION 2008?
01. Kishin Kawabata & Kentaro Shiga vs. Junji Izumida & Genba Hirayanagi
02. Tamon Honda & Tsuyoshi Kikuchi vs. Takuma Sano & Akihiko Ito
03. Doug Williams & Nigel McGuinness vs. Akira Taue & Masao Inoue
04. KENTA & Taiji Ishimori vs. Yoshinari Ogawa & Kotaro Suzuki
05. Akitoshi Saito & Bison Smith vs. Jun Akiyama & Shuhei Taniguchi
06. Atsushi Aoki Shining Magic 10 Match Series 2nd: Atsushi Aoki vs. Davey Richards
07. GHC Jr. Heavyweight Title: Yoshinobu Kanemaru vs. Rocky Romero
08. Takeshi Morishima & Naomichi Marufuji & Mohammed Yone vs. Mitsuharu Misawa & Go Shiosaki & Ippei Ota
Running Time: 195 minutes – Source: SAT TV

PRO WRESTLING NOAH – “KOBASHI’S FIRST NAVIGATION 2008?
2008/01/11 – Kochi Resident Gym
01. Kenta Kobashi & Tamon Honda & Go Shiosaki vs. Akira Taue & Takuma Sano & Masao Inoue
2008/01/13 – Fukuoka, Hakata Star Lane
02. Kenta Kobashi & Tamon Honda & Go Shiosaki vs. Jun Akiyama & Kentaro Shiga & Yoshinobu Kanemaru
Running Time: 90 minutes – Source: SAT TV

PRO WRESTLING NOAH – 2008/01/20 – Tokyo, Korakuen Hall – “THE FIRST NAVIGATION 2008?
01. Mohammed Yone & Ippei Ota vs. Taiji Ishimori & Akihiko Ito
02. Kishin Kawabata & Kentaro Shiga vs. Junji Izumida & Mitsuo Momota
03. Takuma Sano & Yoshinobu Kanemaru vs. Tamon Honda & Tsuyoshi Kikuchi
04. Masao Inoue & Doug Williams & Yoshinari Ogawa vs. Bison Smith & Rocky Romero & Davey Richards
05. Shuhei Taniguchi Rush 10 Match Series 1st: Kensuke Sasaki vs. Shuhei Taniguchi
06. ROH World Title: Nigel McGuinness vs. Go Shiosaki
07. Akira Taue 20th Anniversary Special Match: Akira Taue & Jun Akiyama & Takeshi Morishima vs. Mitsuharu Misawa & Naomichi
Marufuji & Kotaro Suzuki
Running Time: 105 minutes – Source: SAT TV

PRO WRESTLING NOAH – 2008/02/15 – Tokyo, Korakuen Hall – “THE SECOND NAVIGATION 2008?
01. Mohammed Yone & Taiji Ishimori vs. Junji Izumida & Yoshinobu Kanemaru
02. Akira Taue & Tamon Honda & Tsuyoshi Kikuchi vs. Akitoshi Saito & Masao Inoue & Akihiko Ito
03. GHC Hardcore Openweight Title: Kishin Kawabata vs. Mitsuo Momota
04. Naomichi Marufuji & Takashi Sugiura & Go Shiosaki vs. Yoshihiro Takayama & Takuma Sano & Ippei Ota
05. Atsushi Aoki Shining Magic 10 Match Series 3rd: KENTA vs. Atsushi Aoki
06. Shuhei Taniguchi Rush 10 Match Series 2nd: Takeshi Morishima vs. Shuhei Taniguchi
07. Jun Akiyama & Kentaro Shiga vs. Chris Hero & Claudio Castagnoli
08. Doug Williams & Jay Briscoe & Mark Briscoe vs. Mitsuharu Misawa & Yoshinari Ogawa & Kotaro Suzuki
Running Time: 180 minutes – Source: SAT TV

PRO WRESTLING NOAH – 2008/02/21 – Osaka Prefectural Gym # 2 – “THE SECOND NAVIGATION 2008?
01. Kishin Kawabata & Genba Hirayanagi vs. Kotaro Suzuki & Ippei Ota
02. Kentaro Shiga & Yoshinobu Kanemaru vs. Mohammed Yone & Akihiko Ito
03. Takuma Sano & Tsuyoshi Kikuchi vs. Masao Inoue & Mitsuo Momota
04. Doug Williams & Claudio Castagnoli vs. Akira Taue & Junji Izumida
05. Jay Briscoe & Mark Briscoe & Chris Hero vs. Akitoshi Saito & KENTA & Taiji Ishimori
06. Mitsuharu Misawa & Yoshinari Ogawa vs. Jun Akiyama & Atsushi Aoki
07. Takeshi Morishima & Naomichi Marufuji & Takashi Sugiura vs. Kenta Kobashi & Tamon Honda & Shuhei Taniguchi
Running Time: 180 minutes – Source: SAT TV

PRO WRESTLING NOAH – 2008/03/02 – Tokyo, Nihon Budokan – “THE SECOND NAVIGATION 2008?
01. Genba Hirayanagi vs. Akihiko Ito
02. Kishin Kawabata & Kentaro Shiga vs. Tsuyoshi Kikuchi & Mitsuo Momota
03. Yoshinobu Kanemaru & Shuhei Taniguchi vs. Mohammed Yone & Ippei Ota
04. Akira Taue & Junji Izumida vs. Chris Hero & Claudio Castagnoli
05. Yoshinari Ogawa & Kotaro Suzuki vs. Doug Williams & Taiji Ishimori
06. Jun Akiyama & Takeshi Rikio vs. Akitoshi Saito & Masao Inoue
07. Kenta Kobashi & Tamon Honda & KENTA vs. Yoshihiro Takayama & Takuma Sano & Atsushi Aoki
08. GHC Tag Team Titles: Naomichi Marufuji & Takashi Sugiura vs. Jay Briscoe & Mark Briscoe
09. GHC Heavyweight Title: Takeshi Morishima vs. Mitsuharu Misawa
Running Time: 195 minutes – Source: SAT TV

PRO WRESTLING NOAH – 2008/03/29 – Tokyo, Korakuen Hall – “GLOBAL TAG LEAGUE 2008?
01. Ryuji Yamaguchi vs. Akihiko Ito
02. Akira Taue & Ricky Marvin & Shuhei Taniguchi vs. Masao Inoue & Junji Izumida & Ippei Ota
03. Yoshinobu Kanemaru & Bryan Danielson & Atsushi Aoki vs. KENTA & Taiji Ishimori & Genba Hirayanagi
04. Naomichi Marufuji & Takashi Sugiura vs. Kishin Kawabata & Kentaro Shiga
05. Yoshihiro Takayama & Takuma Sano vs. Tamon Honda & Tsuyoshi Kikuchi
06. Mitsuharu Misawa & Yoshinari Ogawa & Kotaro Suzuki vs. Akitoshi Saito & Bison Smith & Bobby Fish
07. Global Tag League: Kensuke Sasaki & Katsuhiko Nakajima vs. D-Lo Brown & Buchanan
08. Global Tag League: Jun Akiyama & Takeshi Rikio vs. Takeshi Morishima & Mohammed Yone
Running Time: 180 minutes – Source: SAT TV

PRO WRESTLING NOAH – 2008/04/12 – Hiroshima Green Arena – “GLOBAL TAG LEAGUE 2008?
01. Mushiking Terry vs. Ryuji Yamaguchi
02. Kishin Kawabata & Kentaro Shiga & Masashi Aoyagi vs. Masao Inoue & Mitsuo Momota & Ippei Ota
03. Akitoshi Saito & Yoshinobu Kanemaru & Yuto Aijima vs. Mohammed Yone & Taiji Ishimori & Shuhei Taniguchi
04. Bison Smith & Bryan Danielson & Ricky Marvin vs. Takeshi Morishima & Atsushi Aoki & Akihiko Ito
05. Kenta Kobashi & Tamon Honda & KENTA vs. D-Lo Brown & Buchanan & Bobby Fish
06. Global Tag League: Yoshihiro Takayama & Takuma Sano vs. Akira Taue & Go Shiosaki
07. Global Tag League: Mitsuharu Misawa & Yoshinari Ogawa vs. Kensuke Sasaki & Katsuhiko Nakajima
08. Global Tag League: Jun Akiyama & Takeshi Rikio vs. Naomichi Marufuji & Takashi Sugiura
Running Time: 180 minutes – Source: SAT TV

PRO WRESTLING NOAH – 2008/04/27 – Tokyo, Nihon Budokan – “GLOBAL TAG LEAGUE 2008? [2 DISC-SET] 01. Genba Hirayanagi & Akihiko Ito vs. Ippei Ota & Kento Miyahara
02. Kishin Kawabata & Kentaro Shiga & Tsuyoshi Kikuchi vs. Masao Inoue & Junji Izumida & Mitsuo Momota
03. Yoshinobu Kanemaru & Taiji Ishimori vs. Bryan Danielson & Atsushi Aoki
04. D-Lo Brown & Buchanan & Bobby Fish vs. Akira Taue & Kotaro Suzuki & Ricky Marvin
05. Yoshihiro Takayama & Takuma Sano & Go Shiosaki vs. Kenta Kobashi & Tamon Honda & KENTA
06. Global Tag League: Naomichi Marufuji & Takashi Sugiura vs. Takeshi Morishima & Mohammed Yone
07. Global Tag League: Kensuke Sasaki & Katsuhiko Nakajima vs. Jun Akiyama & Takeshi Rikio
08. Global Tag League: Akitoshi Saito & Bison Smith vs. Mitsuharu Misawa & Yoshinari Ogawa
2 Discs – 210 minutes – Source: SAT TV

PRO WRESTLING NOAH – 2008/05/15 – Tokyo, Korakuen Hall – “NORTHERN NAVIGATION 2008?
01. Junji Izumida vs. Mitsuo Momota
02. Magnitude Kishiwada & Raptor vs. Yoshinobu Kanemaru & Ippei Ota
03. Kotaro Suzuki vs. Taiji Ishimori
04. Takeshi Morishima & Mohammed Yone vs. Takuma Sano & Tsuyoshi Kikuchi
05. Mitsuharu Misawa & Yoshinari Ogawa & Ricky Marvin vs. Akira Taue & Kishin Kawabata & Masao Inoue
06. Akitoshi Saito & Bison Smith & Genba Hirayanagi vs. Naomichi Marufuji & Takashi Sugiura & Akihiko Ito
07. Atsushi Aoki Shining Magic 10 Match Series 4th: Bryan Danielson vs. Atsushi Aoki
08. ROH World Title – 3 Way Match: Nigel McGuinness vs. KENTA vs. BJ Whitmer
09. Jun Akiyama & Takeshi Rikio & Kentaro Shiga vs. Kenta Kobashi & Tamon Honda & Shuhei Taniguchi
Running Time: 180 minutes – Source: SAT TV

PRO WRESTLING NOAH – 2008/05/24 – Sendai Sun Plaza – “NORTHERN NAVIGATION 2008?
01. Kentaro Shiga & Masashi Aoyagi vs. Tamon Honda & Mitsuo Momota
02. Kotaro Suzuki & Ricky Marvin vs. Yoshinobu Kanemaru & Genba Hirayanagi
03. Nigel McGuinness vs. Junji Izumida
04. Takeshi Morishima & Mohammed Yone vs. Takashi Sugiura & Ippei Ota
05. Mitsuharu Misawa & Yoshinari Ogawa & Taiji Ishimori vs. Bryan Danielson & BJ Whitmer & Raptor
06. Akitoshi Saito & Bison Smith vs. Akira Taue & Masao Inoue
07. Jun Akiyama & Takeshi Rikio & Atsushi Aoki vs. Yoshihiro Takayama & Takuma Sano & Akihiko Ito
08. Kenta Kobashi & Tsuyoshi Kikuchi 20th Anniversary 3rd Phase: Naomichi Marufuji & KENTA vs. Kenta Kobashi & Tsuyoshi Kikuchi
BONUS MATCH – 2008/05/23 – Niigata City Gym – “NORTHERN NAVIGATION 2008?
09. GHC Tag Titles: Akitoshi Saito & Bison Smith vs. Naomichi Marufuji & Takashi Sugiura
Running Time: 240 minutes – Source: SAT TV

PRO WRESTLING NOAH – 2008/06/01 – Hokkaido Sports Center – “NORTHERN NAVIGATION 2008?
01. Yoshinobu Kanemaru & Atsushi Aoki vs. Bryan Danielson & Raptor
02. Mitsuharu Misawa & Akira Taue & Yoshinari Ogawa vs. Bison Smith & Nigel McGuinness & BJ Whitmer
03. Yoshihiro Takayama & Takuma Sano & Takashi Sugiura vs. Kenta Kobashi & Tamon Honda & Akihiko Ito
04. GHC Jr. Heavyweight Tag Team Title: KENTA & Taiji Ishimori vs. Kotaro Suzuki & Ricky Marvin
05. Jun Akiyama vs. Naomichi Marufuji
06. Takeshi Rikio vs. Akitoshi Saito
07. Takeshi Morishima vs. Mohammed Yone
Running Time: 150 minutes – Source: SAT TV

PRO WRESTLING NOAH – 2008/06/14 – Yokohama Bunka Gym – “GREAT VOYAGE 2008 IN YOKOHAMA”
01. Naomichi Marufuji & Kotaro Suzuki vs. Mitsuharu Misawa & Ippei Ota
02. Atsushi Aoki Shining Magic 10 Match Series 5th: Yoshinari Ogawa vs. Atsushi Aoki
03. Jun Akiyama & Takeshi Rikio & Yoshinobu Kanemaru vs. Yoshihiro Takayama & Takuma Sano & Genba Hirayanagi
04. Kenta Kobashi & KENTA vs. Kensuke Sasaki & Katsuhiko Nakajima
05. GHC Heavyweight Title: Takeshi Morishima vs. Takashi Sugiura
Running Time: 150 minutes – Source: SAT TV

PRO WRESTLING NOAH – 2008/06/21 – Coventry, England – “EUROPEAN NAVIGATION ’08”
01. Atsushi Aoki vs. Joel Redman
02. Tsuyoshi Kikuchi & Jun Izumida vs. Martin Stone & Wade Fitzgerald
03. Doug Williams & Nigel McGuinness vs. Kotaro Suzuki & Takashi Sugiura
04. Bison Smith & Jun Akiyama vs. Takeshi Morishima & Mohammed Yone
05. GHC Junior Tag Titles: KENTA & Taiji Ishimori vs. Bryan Danielson & Eddie Edwards
06. GHC Junior Heavyweight Title: Yoshinobu Kanemaru vs. Jay Briscoe
07. Mitsuharu Misawa & Naomichi Marufuji vs. Kenta Kobashi & Go Shiozaki
Running Time: 180 minutes – Source: DVD

PRO WRESTLING NOAH – 2008/06/29 – Tokyo, Korakuen Hall – “SUMMER NAVIGATION 2008?
01. Mohammed Yone vs. Ippei Ota
02. Junji Izumida & Kentaro Shiga vs. Takuma Sato & Mitsuo Momota
03. Naomichi Marufuji & Takeshi Sugiura vs. Buchanan & Keith Walker
04. Mitsuharu Misawa & Yoshinari Ogawa vs. Akira Taue & Kishin Kawabata
05. Akitoshi Saito & Bison Smith & Masao Inoue vs. Kenta Kobashi & Tamon Honda & Tsuyoshi Kikuchi
06. Jun Akiyama & Takeshi Rikio vs. Takeshi Morishima & Akihiko Ito
07. 2/3 Falls: Yoshinobu Kanemaru & Davey Richards & Atsushi Aoki & Genba Hirayanagi vs. KENTA & Taiji Ishimori & Kotaro Suzuki &
Ricky Marvin
Running Time: 150 minutes – Source: SAT TV

PRO WRESTLING NOAH – 2008/07/18 – Tokyo, Nihon Budokan – “SUMMER NAVIGATION 2008?
01. Junji Izumida & Genba Hirayanagi vs. Masao Inoue & Mitsuo Momota
02. Kishin Kawabata & Kentaro Shiga vs. Takuma Sano & Ippei Ota
03. Akira Taue & Yoshinari Ogawa & Kotaro Suzuki vs. Tamon Honda & Tsuyoshi Kikuchi & Akihiko Ito
04. Akitoshi Saito & Mohammed Yone & Ricky Marvin vs. Jun Akiyama & Atsushi Aoki & Davey Richards
05. Mitsuharu Misawa & Naomichi Marufuji & Takashi Sugiura vs. Kenta Kobashi & Yoshihiro Takayama & Katsuhiko Nakajima
06. Special Singles Match: Kensuke Sasaki vs. KENTA
07. GHC Jr. Heavyweight Title: Yoshinobu Kanemaru vs. Taiji Ishimori
08. GHC Heavyweight Title: Takeshi Morishima vs. Takeshi Rikio
Running Time: 180 minutes – Source: SAT TV

PRO WRESTLING NOAH – 2008/08/01 – Shiodome Day Tele Tower B2 Open Space – “GO! GO! SHIODOME JAMBOREE ~
SHIODOME STREET PRO-WRESTLING
01. Davey Richards vs. Ippei Ota
02. Taiji Ishimori vs. Genba Hirayanagi
03. Jun Akiyama & Atsushi Aoki vs. Kenta Kobashi & Akihiko Ito
Running Time: 75 minutes – Source: SAT TV

PRO WRESTLING NOAH – 2008/08/23 – Tokyo, Korakuen Hall – “SHINY NAVIGATION 2008 ~ 2nd NIPPON TV CUP JR.
HEAVYWEIGHT TAG LEAGUE” [2 DISC-SET] 01. Nippon TV Cup Jr. Heavyweight Tag League: Atsushi Aoki & Akihiko Ito vs. Naomichi Marufuji & Kento Miyahara
02. Nippon TV Cup Jr. Heavyweight Tag League: KENTA & Taiji Ishimori vs. Bryan Danielson & Davey Richards
03. Nippon TV Cup Jr. Heavyweight Tag League: Katsuhiko Nakajima & Kota Ibushi vs. Ricky Marvin & Eddie Edwards
04. Nippon TV Cup Jr. Heavyweight Tag League: Yoshinobu Kanemaru & Kotaro Suzuki vs. Briscoe Brothers
05. Akira Taue & Kishin Kawabata vs. Takuma Sano & Makoto Hashi
06. Akitoshi Saito & Takashi Sugiura & Masao Inoue vs. Mitsuharu Misawa & Yoshinari Ogawa & Junji Izumida
07. Takeshi Morishima & Mohammed Yone vs. Kensuke Sasaki & Takashi Okita
08. Jun Akiyama & Takeshi Rikio & Kentaro Shiga vs. Kenta Kobashi & Tamon Honda & Tsuyoshi Kikuchi
2 Discs – 195 minutes – Source: SAT TV

PRO WRESTLING NOAH – 2008/08/28 – Hasuda City Gym – “SHINY NAVIGATION 2008 ~ 2nd NIPPON TV CUP JR.
HEAVYWEIGHT TAG LEAGUE”
01. Nippon TV Cup Jr. Heavyweight Tag League: KENTA & Taiji Ishimori vs. Atsushi Aoki & Akihiko Ito
02. Nippon TV Cup Jr. Heavyweight Tag League: Yoshinobu Kanemaru & Kotaro Suzuki vs. Naomichi Marufuji & Kento Miyahara
03. Nippon TV Cup Jr. Heavyweight Tag League: Katsuhiko Nakajima & Kota Ibushi vs. Bryan Danielson & Davey Richards
Running Time: 60 minutes – Source: SAT TV

PRO WRESTLING NOAH – 2008/09/06 – Tokyo, Nihon Budokan – “SHINY NAVIGATION 2008 ~ 2nd NIPPON TV CUP JR.
HEAVYWEIGHT TAG LEAGUE”
01. Ricky Marvin & Eddie Edwards vs. Akihiko Ito & Ippei Ota
02. Junji Izumida & Tsuyoshi Kikuchi & Makoto Hashi vs. Kishin Kawabata & Kentaro Shiga & Genba Hirayanagi
03. Nippon TV Cup Jr. Heavyweight Tag League: Bryan Danielson & Davey Richards vs. Naomichi Marufuji & Kento Miyahara
04. Kenta Kobashi & Tamon Honda vs. Akitoshi Saito & Masao Inoue
05. Mitsuharu Misawa & Yoshinari Ogawa & Takashi Sugiura vs. Jun Akiyama & Takeshi Rikio & Atsushi Aoki
06. Akira Taue & Mohammed Yone vs. Yoshihiro Takayama & Takuma Sano
07. Nippon TV Cup Jr. Heavyweight Tag League: Jay Briscoe & Mark Briscoe vs. Katsuhiko Nakajima & Kota Ibushi
08. Nippon TV Cup Jr. Heavyweight Tag League: KENTA & Taiji Ishimori vs. Yoshinobu Kanemaru & Kotaro Suzuki
09. Nippon TV Cup Jr. Heavyweight Tag League – Final: KENTA & Taiji Ishimori vs. Yoshinobu Kanemaru & Kotaro Suzuki
10. GHC Heavyweight Title: Kensuke Sasaki vs. Takeshi Morishima
Running Time: 195 minutes – Source: SAT TV

PRO WRESTLING NOAH – 2008/09/27 – Osaka Prefectural Gym – “GREAT VOYAGE 2008 IN OSAKA”
01. Akihiko Ito vs. Takashi Okita
02. Masao Inoue & Genba Hirayanagi vs. Mitsuo Momota & Masashi Aoyagi
03. Yoshihiro Takayama & Takuma Sano & Takashi Sugiura vs. Mitsuharu Misawa & Yoshinari Ogawa & Atsushi Aoki
04. Jun Akiyama & Takeshi Rikio vs. Akira Taue & Akitoshi Saito
05. Takeshi Morishima vs. Katsuhiko Nakajima
06. Special 2/3 Falls Match: KENTA & Taiji Ishimori vs. Naomichi Marufuji & Ricky Marvin
07. GHC Jr. Heavyweight Tag Team Titles: Yoshinobu Kanemaru & Kotaro Suzuki vs. Yujiro & Tetsuya Naito
08. GHC Heavyweight Title: Kensuke Sasaki vs. Mohammed Yone
Running Time: 210 minutes – Source: SAT TV

PRO WRESTLING NOAH – 2008/10/05 – Tokyo, Korakuen Hall – “AUTUMN NAVIGATION 2008?
01. Takuma Sano & Kishin Kawabata & Kentaro Shiga vs. Tamon Honda & Junji Izumida & Tsuyoshi Kikuchi
02. Akira Taue & Yoshinobu Kanemaru & Kotaro Suzuki vs. Doug Williams & Bryan Danielson & Superstar Steve
03. Nigel McGuinness vs. Masao Inoue
04. KENTA & Taiji Ishimori vs. Naomichi Marufuji & Ippei Ota
05. Mitsuharu Misawa & Yoshinari Ogawa & Ricky Marvin vs. Mohammed Yone & Takashi Sugiura & Genba Hirayanagi
06. Atsushi Aoki Shining Magic 10 Match Series 6th: Kaz Hayashi vs. Atsushi Aoki
07. Akitoshi Saito & Bison Smith vs. Takeshi Morishima & Makoto Hashi
08. Jun Akiyama & Takeshi Rikio & Akihiko Ito vs. Kensuke Sasaki & Katsuhiko Nakajima & Takashi Okita
Running Time: 180 mins – Source: SAT TV

PRO WRESTLING NOAH – 2008/10/25 – Tokyo, Nihon Budokan – “AUTUMN NAVIGATION 2008~”
01. Mohammed Yone & Akihiko Ito vs. Takashi Okita & Kento Miyahara
02. Yoshinari Ogawa & Yoshinobu Kanemaru & Kotaro Suzuki vs. Doug Williams & Bryan Danielson & Atsushi Aoki
03. Yoshihiro Takayama & Takuma Sano vs. Akira Taue & Makoto Hashi
04. Takeshi Morishima & Takashi Sugiura vs. Nigel McGuinness & Superstar Steve
05. Kensuke Sasaki & Katsuhiko Nakajima & Kota Ibushi vs. Mitsuharu Misawa & Taiji Ishimori & Ricky Marvin
06. GHC Tag Team Titles: Akitoshi Saito & Bison Smith vs. Jun Akiyama & Takeshi Rikio
07. GHC Jr. Heavyweight Title & AJPW World Jr. Heavyweight Title: Naomichi Marufuji vs. KENTA
Running Time: 195 mins – Source: SAT TV

PRO WRESTLING NOAH – 2008/11/14 – Tokyo, Korakuen Hall – “WINTER NAVIGATION 2008?
01. Mauritius Cup: Kento Miyahara vs. Takashi Okita
02. Kentaro Shiga & Kishin Kawabata vs. Mohammed Yone & Genba Hirayanagi
03. Makoto Hashi & Junji Izumida vs. Doug Williams & Ippei Ota
04. KENTA & Taiji Ishimori & Tsuyoshi Kikuchi vs. Naomichi Marufuji & Kotaro Suzuki & Eddie Edwards
05. Takuma Sano & Takashi Sugiura vs. Tamon Honda & Masao Inoue
06. Mitsuharu Misawa & Yoshinari Ogawa & Ricky Marvin vs. Jun Akiyama & Takeshi Rikio & Akihiko Ito
07. Atsushi Aoki Shining Magic 10 Match Series 7th: Yoshinobu Kanemaru vs. Atsushi Aoki
08. Akira Taue & Takeshi Morishima vs. Buchanan & Keith Walker
09. Akitoshi Saito & Bison Smith vs. Kensuke Sasaki & Katsuhiko Nakajima
Running Time: 180 minutes – Source: SAT TV

PRO WRESTLING NOAH – 2008/12/07 – Tokyo, Nihon Budokan – “WINTER NAVIGATION 2008?
01. Atsushi Aoki vs. Akihiko Ito
02. Akira Taue & Yoshinari Ogawa vs. Tamon Honda & Takashi Sugiura
03. Takeshi Rikio & Naomichi Marufuji & Mohammed Yone vs. Yoshihiro Takayama & Takuma Sano & Ricky Marvin
04. Mitsuharu Misawa vs. Katsuhiko Nakajima
05. GHC Heavyweight Title Contendership: Jun Akiyama vs. Takeshi Morishima
06. GHC Jr. Heavyweight Tag Team Title: Yoshinobu Kanemaru & Kotaro Suzuki vs. KENTA & Taiji Ishimori
07. GHC Heavyweight Title: Kensuke Sasaki vs. Akitoshi Saito
Running Time: 180 minutes – Source: SAT TV

PRO WRESTLING NOAH – December 2008 – “KENTA GO 2 AAA”
AAA – 2008/12/17 – Arena Xalapa
01. AAA World Tag Team Titles – Three Way Match: Teddy Hart & Jack Evans vs. Nicho El Millonario & Joe Lider vs. KENTA & Xtreme
Tiger
02. Chessman vs. El Zorro
03. Mesias & Abismo Negro & Alan Stone vs. Konnan & Electroshock & El Padrino
AAA – 2008/12/19 – Plaza De Toros San Mateo
04. Nicho El Millonario & Joe Lider vs. KENTA & Xtreme Tiger
Running Time: 60 minutes – Source: SAT TV

PRO WRESTLING NOAH – 2008/12/24 – Tokyo, Differ Ariake – “THE TOURNAMENT 2008?
01. The Tournament – Round 3: Takuma Sano vs. Takeshi Rikio
02. The Tournament – Round 3: Masao Inoue vs. Yoshihiro Takayama
03. The Tournament – Round 3: Akitoshi Saito vs. Mohammed Yone
04. The Tournament – Round 3: Kensuke Sasaki vs. Go Shiozaki
05. The Tournament – Semi Final: Masao Inoue vs. Takuma Sano
06. The Tournament – Semi Final: Akitoshi Saito vs. Kensuke Sasaki
07. Age Handicap Battle Royal (w/ Ippei Ota, Naomichi Marufuji, Katsuhiko Nakajima, Takashi Okita, Kento Miyahara, Yoshinari Ogawa,
Jun Akiyama, Takeshi Morishima, Junji Izumida, Kishin Kawabata, Tamon Honda, Takeshi Sugiura, Atsushi Aoki, Akihiko Ito, Shuhei
Taniguchi, Kikutaro, Akira Taue, Mitsuharu Misawa, Genba Hirayanagi, Makoto Hashi, Kentaro Shiga, Ricky Marvin, Taiji Ishimori,
Yoshinobu Kanemaru, KENTA, Kotaro Suzuki, Mitsuo Momota, Tsuyoshi Kikuchi)
08. The Tournament – Final: Akitoshi Saito vs. Masao Inoue
Running Time: 150 minutes – Source: SAT TV


To Top